Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 44795
Mărime: 810.71KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Cuvânt înainte

Abordarea dimensiunii canonice a lucrării sacramentale a Bisericii are menirea de a

clarifica modul în care Biserica a rânduit slujirea sacramentală de-a lungul vremii şi modul în

care această experienţă de slujire poate fi de folos misiunii Bisericii.

Pentru dezvoltarea acestui subiect, trebuie să avem o percepţie corectă asupra Sfintelor

Taine şi a modului în care ele marchează viaţa Bisericii.

În Biserică s-a simţit nevoia ca aspectele cele mai importante ale lucrării sacramentale

care înnoiesc firea omenească prin părtăşia Împărăţiei Cerurilor încă din această viaţă, să fie

puse în evidenţă, cu toate că Sfintele Taine nu au fost distinse de la început în număr de şapte.

Distincţia şi expunerea sistematică a celor şapte Taine, a fost facută în Occident, Petrus

Lombardus fiind printre primii care au vorbit despre cele şapte Sfinte Taine, în anii 1154-

11581. Această abordare a Sfintelor Taine a intrat în tradiţia ortodoxă abia în secolul al XIIIlea,

împăratul Mihail al VIII-lea Paleologul fiind cel care a impus clerului oriental concepţia

sistematică şi unitară despre Taine.

Chiar dacă numărarea şi explicarea raţională a ceea ce e dumnezeiesc nu caracterizează

mentalitatea ortodoxă, din raţiuni de studiu sistematic, a fost adoptată metoda occidentală

pentru a prezenta modul în care Biserica distinge nivelele lucrării sacramentale. Astfel,

Botezul şi celelalte acte de reînnoire a prezenţei Împărăţiei Cerurilor în mădularele Trupului

Tainic al lui Hristos sunt numite Sfinte Taine, iar celelalte lucrări sacramentale sunt numite

ierurgii. Această abordare nu ar trebui să ne îndepărteze de concepţia ortodoxă conform căreia

în Biserică toate sunt Sfinte Taine, de la lucrul cel mai mărunt, până la cel mai mare, pentru

că totul este cufundat în negrăita sfinţenie a Dumnezeu-Omului2.

Vorbind despre lucrarea sacramentală a Bisericii, Părintele Stăniloae subliniază faptul

că din Hristos, prin gesturi şi materie, se extinde asupra tuturor oamenilor, prin fiecare Taină,

puterea lui Dumnezeu, Sfintele Taine fiind o împărtăşire a Harului dumnezeiesc prin

Biserică.

Prin Taina Botezului, fiecare devine membru al Bisericii, printr-o primă unire a lui cu

Hristos, iar prin celelalte Taine se accentuează şi mai mult sau se restabileşte unirea

membrilor Bisericii cu Hristos, Capul ei, întărindu-se astfel unitatea eclezială3.

Prin Sfintele Taine, împărtăşindu-se Harul mântuitor, săvârşitorul nevăzut al Tainelor

1 Vezi pentru mai multe detalii E. DHANIS, „Quelques anciennes formules septénaires des

sacrements”, în Revue d’histoire ecclésiastique, nr. 26, an 1930, pp. 574-608.

2 Justin POPOVICI, Biserica Ortodoxă şi ecumenismul, Mănăstirea Petru Vodă, 2002, p. 49.

3 Dumitru STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, EIBMO, București, 1978, p. 11.

este Însusi Hristos care atinge, în mod văzut şi perceptibil firea omenească, prin cei aleşi de

El. Același teolog spune că „întrucât Trupul lui Hristos a devenit – prin înălţare –

pnevmatizat şi invizibil, rămânând totuşi un trup închegat, atingerea trupului nostru de către

Trupul Lui nu mai este vizibilă. Hristos se foloseşte, pentru a ne atinge în mod vizibil, de

materia cu care stă în legătură trupul nostru. Hristos ne sfinţeşte, folosindu-Se de materia care

are un rol aparte în viaţa omului: pâinea, apa, vinul, untdelemnul4.

Pentru săvârşirea lucrării sacramentale, Hristos foloseşte modul cel mai eficient, cel de

la persoană la persoană, iar persoana aleasă, prin hirotonie, este părtaşă slujirii preoţeşti a lui

Hristos5. Astfel, trebuie să înţelegem că slujirea preotului şi a episcopului este în fapt slujirea

Bisericii şi se realizează cu autoritatea lui Hristos lucrător în ea. Alegând o persoană şi

trimiţând-o cu împuternicirea de la Sine prin Biserică, pentru savârşirea Tainelor, Hristos îşi

împărtăşeşte lucrarea şi cunoaşterea Sa, Cuvântul Său fiind păstrat în mod neschimbat în

întreaga Biserică, drept mijloc de unitate6.

Preview document

Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 1
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 2
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 3
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 4
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 5
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 6
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 7
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 8
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 9
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 10
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 11
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 12
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 13
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 14
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 15
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 16
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 17
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 18
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 19
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 20
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 21
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 22
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 23
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 24
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 25
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 26
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 27
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 28
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 29
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 30
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 31
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 32
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 33
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 34
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 35
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 36
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 37
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 38
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 39
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 40
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 41
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 42
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 43
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 44
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 45
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 46
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 47
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 48
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 49
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 50
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 51
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 52
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 53
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 54
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 55
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 56
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 57
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 58
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 59
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 60
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 61
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 62
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 63
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 64
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 65
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 66
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 67
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 68
Dimensiunea Canonică a Lucrării Sacramentale - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Dimensiunea Canonica a Lucrarii Sacramentale.pdf

Alții au mai descărcat și

Pastorația prin Taine și Ierurgii

Introducere Vorbind despre Sfitele Taine şi Ierurgii, ca mijloc de pastoraţie, trebuie să avem în vedere faptul cum ele pot deveni exemple de viţă...

Cateheză despre Ierurgii

1.Pregătirea aperceptivă La întâlnirea anterioară am discutat despre Sfintele Taine și rolul lor în Biserică dreptmaritoare.Biserică noastră mai...

Profetul Daniel - Perspectiva Ortodoxă

PROFETUL DANIEL PERSPECTIVA ORTODOXĂ Introducere Profet, Profeți – cuvântul profet provine din limba ebraică de la termenul nabi. În Vechiul...

Principiile predării creștine

In anii 70 cand bisercia crestea am facut seminarii acentul se punea pe inchinare si aluda pe cladiri, si nu pe educatie. Mi-am dat seama ca in...

Studiu Liturgic a Tainei Botezului

Redescoperirea Botezului Odinioară, în primele veacuri ale creştinismului, Taina Botezului era săvârşită în cursul nopţii pascale, ca parte...

Morala

Introducere Mântuitorul le-a făgăduit Sfinților Apostoli că va fi cu ei „în toate zilele, până la sfârșitul veacului“ (Mt. 28, 20). El își...

Învățătura despre Sfânta Cruce în Cartea Triodului

Cinstirea Sfintei Cruci în teologia ortodoxă constituie unul dintre adevărurile de credinţă, care, de la început, pentru cugetarea teologică în...

Istoria creștinismului

Dacă activitatea celor mai multe din ordinele monahale aveau un caracter moralizator, respectiv caritativ sau de apărare faţă duşmanul extern,...

Te-ar putea interesa și

Cunoaștere și Comuniune cu Dumnezeu în Taina Sfântului Maslu

1.Sfintele Taine, trepte ale desăvârşirii în comuniunea cu Dumnezeu 1.1.Sfintele Taine, împlinirea creaţiei omului. Pentru Biserica Ortodoxă...

Ai nevoie de altceva?