Istoria Bisericii Universale

Curs
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 208 în total
Cuvinte : 112084
Mărime: 332.78KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Cursul nr. 1

INTRODUCERE

I. B. U. este o disciplină istorică şi teologică. Cei trei termeni care alcătuiesc numele disciplinei noastre au următoarele înţelesuri.

Termenul „istorie” provine de la verbul grecesc istoreo ( =a relata evenimente ce s-au petrecut în trecut. Obiectul ar fi prezentarea evenimentelor ce se leagă de trecutul Bisericii creştine.

Cuvântul „biserică” are două înţelesuri: 1. locaş de cult, clădire (arhitectură); 2. - totalitatea oamenillor care mărturisesc acelaşi adevăr de credinţă şi săvârşesc aceleaşi acte de cult. Pe noi ne interesează al doilea înţeles. Obiectul principal este omul ca fiinţă socială capabilă de a fi şi fiinţă religioasă.

Termenul „universală” este folosit pentru a arăta că studiază felul în care Biserica a apărut şi s-a dezvoltat peste întreg pământul.

Introducerea în studiul disciplinei noastre este de două feluri:

1. formală sau tehnică – se ocupă cu prezentarea obiectivelor, se formulează o definiţie, se prezintă metodele de cercetare, se face o periodizare a anilor în care Biserica s-a dezvoltat şi ni se arată care sunt disciplinele auxiliare şi bibliografia generală.

2. materială sau de conţinut, prilej cu care se va vorbi despre situaţia lumii greco-romane, a iudaismului şi a relaţiei lor cu Mântuitorul. Perioada aceasta ar putea fi numită şi preistoria creştinismului, iar prezentarea evenimetelor ne va ajuta la înţelegerea felului în care a apărut Biserica.

În acest context, introducerea materială a I. B. U. poate fi privită sub două aspecte: intern – se referă la naşterea, creşterea şi dezvoltarea Bisericii şi extern – se referă la relaţiile Bisericii cu statul, societatea şi celelalte religii ale lumii antice.

1. Partea introductiv formală

Definiţia. I. B. U. este disciplina istorico-teologică care cercetează critic şi expune sistematic felul în care Biserica a apărut şi s-a dezvoltat de-a lungul timpului. Disciplina noastră urmează să privească viaţa Bisericii în dezvoltarea ei internă şi externă.

Denumirea disciplinei nu a fost aceeaşi; la început s-a numit Istorie Bisericească, Istoria Bisericii, Istoria creştinismului, Istoria Generală a Bisericii şi s-a ajuns la Istoria Bisericească Universală, deoarece cercetează Biserica de pretutindeni, chiar dacă de la sfârşitul secolului al XIX-lea s-au desprins alte discipline pe naţiuni şi dominaţiuni creştine. Acestea din urmă (sectele) nu fac obiectul cercetării noastre.

Scopul este cunoaşterea şi înţelegerea dezvoltării Bisericii în toate laturile ei, de la început până azi, în întreaga lume; studi în d-o putem afla felul în care s-a dezvoltat creştinismul de la începutul lui, iar ca scop final avem cunoaşterea şi înţelegerea creştinismului actual, în organizaţiile lui cele mai reprezentative.

Din toate acestea rezultă şi importanţa I. B. U., în sensul ca ea este o disciplină de bază, de largă cultură generală şi de nelipsit din răndul studiilor teologice.

Creştinismul este o religie istorică şi este legat de anumite evenimente istorice, iar pentru a corespunde scopului şi pentru a fi cunoscute faptele aşa cum s-au petrecut, I. B. U. trebuie să folosească metoda de cercetare modernă a istorigrafiei, care se bazează pe cinci principii sau etape istorice:

1. cercetarea izvoarelor;

2. verificarea izvoarelor;

3. analizarea critică a documentelor;

4. cercetarea evenimentelor istorice din punct de vedere evolutiv;

5. expunerea sistematică.

Acest lucru pretinde o bună cunoaştere a izvoarelor, justa lor inţelegere şi interpretare, şi expunerea evenimentelor în mod nepărtinitor; deci I. B. U. trebuie să fie documentată, critică, pragmatică, genetică şi obiectivă.

I. B. U. este şi o disciplină teologică şi nu numai umană, deoarece porneşte de la persoana divino-umană a lui Iisus Hristos, care a fost om adevărat şi Dumnezeu adevărat, iar evenimentele se raportează la persoana Lui. Deaoarece Biserica este un aşezământ divino-uman, prezentarea evenimentelor se va face nu numai ţinând cont de factorii umani ci şi de cei religioşi.

Despre Biserică se poate vorbi doar de aproximativ 2000 de ani. Pentru a putea prezenta evenimentele corect, istoricii au făcut o periodizare a acestora (care ajută doar la studiu şi la o mai bună sistematizare a materialului).

Cei două mii de ani ai creştinismului pot fi grupaţi în şase etape:

1. De la naşterea Mântuitorului până la începutul veacului IV (după unii istorici până în anul 313 -edictul de la Milano, după alţii până în 325). În această perioadă Biserica şi-a dobândit identitatea în sânul lumii păgâne şi evreieşti, dar a avut de suferit persecuţii atât din partea păgânilor cât şi a evreilor; ea şi-a formulat cultul, (serviciile religioase) iar în urma persecuţiilor a renăscut din propria ei cenuşă. Aceasta poate fi numită şi perioada începuturilor.

2. între anii 325 – 787 (după unii până în anul 843). Este timpul desfăşurării sinaodelor ecumenice, periaodă în care s-a formulat oficial dogma Bisericii în timpul luptei împotriva ereticilor. În acest răstimp s-a produs prima ruptură în sânul Bisericii când, după sinodul IV ecumenic, unii s-au desprins formând Bisericile monofizite şi nestoriene sau necalcedoniene.

Preview document

Istoria Bisericii Universale - Pagina 1
Istoria Bisericii Universale - Pagina 2
Istoria Bisericii Universale - Pagina 3
Istoria Bisericii Universale - Pagina 4
Istoria Bisericii Universale - Pagina 5
Istoria Bisericii Universale - Pagina 6
Istoria Bisericii Universale - Pagina 7
Istoria Bisericii Universale - Pagina 8
Istoria Bisericii Universale - Pagina 9
Istoria Bisericii Universale - Pagina 10
Istoria Bisericii Universale - Pagina 11
Istoria Bisericii Universale - Pagina 12
Istoria Bisericii Universale - Pagina 13
Istoria Bisericii Universale - Pagina 14
Istoria Bisericii Universale - Pagina 15
Istoria Bisericii Universale - Pagina 16
Istoria Bisericii Universale - Pagina 17
Istoria Bisericii Universale - Pagina 18
Istoria Bisericii Universale - Pagina 19
Istoria Bisericii Universale - Pagina 20
Istoria Bisericii Universale - Pagina 21
Istoria Bisericii Universale - Pagina 22
Istoria Bisericii Universale - Pagina 23
Istoria Bisericii Universale - Pagina 24
Istoria Bisericii Universale - Pagina 25
Istoria Bisericii Universale - Pagina 26
Istoria Bisericii Universale - Pagina 27
Istoria Bisericii Universale - Pagina 28
Istoria Bisericii Universale - Pagina 29
Istoria Bisericii Universale - Pagina 30
Istoria Bisericii Universale - Pagina 31
Istoria Bisericii Universale - Pagina 32
Istoria Bisericii Universale - Pagina 33
Istoria Bisericii Universale - Pagina 34
Istoria Bisericii Universale - Pagina 35
Istoria Bisericii Universale - Pagina 36
Istoria Bisericii Universale - Pagina 37
Istoria Bisericii Universale - Pagina 38
Istoria Bisericii Universale - Pagina 39
Istoria Bisericii Universale - Pagina 40
Istoria Bisericii Universale - Pagina 41
Istoria Bisericii Universale - Pagina 42
Istoria Bisericii Universale - Pagina 43
Istoria Bisericii Universale - Pagina 44
Istoria Bisericii Universale - Pagina 45
Istoria Bisericii Universale - Pagina 46
Istoria Bisericii Universale - Pagina 47
Istoria Bisericii Universale - Pagina 48
Istoria Bisericii Universale - Pagina 49
Istoria Bisericii Universale - Pagina 50
Istoria Bisericii Universale - Pagina 51
Istoria Bisericii Universale - Pagina 52
Istoria Bisericii Universale - Pagina 53
Istoria Bisericii Universale - Pagina 54
Istoria Bisericii Universale - Pagina 55
Istoria Bisericii Universale - Pagina 56
Istoria Bisericii Universale - Pagina 57
Istoria Bisericii Universale - Pagina 58
Istoria Bisericii Universale - Pagina 59
Istoria Bisericii Universale - Pagina 60
Istoria Bisericii Universale - Pagina 61
Istoria Bisericii Universale - Pagina 62
Istoria Bisericii Universale - Pagina 63
Istoria Bisericii Universale - Pagina 64
Istoria Bisericii Universale - Pagina 65
Istoria Bisericii Universale - Pagina 66
Istoria Bisericii Universale - Pagina 67
Istoria Bisericii Universale - Pagina 68
Istoria Bisericii Universale - Pagina 69
Istoria Bisericii Universale - Pagina 70
Istoria Bisericii Universale - Pagina 71
Istoria Bisericii Universale - Pagina 72
Istoria Bisericii Universale - Pagina 73
Istoria Bisericii Universale - Pagina 74
Istoria Bisericii Universale - Pagina 75
Istoria Bisericii Universale - Pagina 76
Istoria Bisericii Universale - Pagina 77
Istoria Bisericii Universale - Pagina 78
Istoria Bisericii Universale - Pagina 79
Istoria Bisericii Universale - Pagina 80
Istoria Bisericii Universale - Pagina 81
Istoria Bisericii Universale - Pagina 82
Istoria Bisericii Universale - Pagina 83
Istoria Bisericii Universale - Pagina 84
Istoria Bisericii Universale - Pagina 85
Istoria Bisericii Universale - Pagina 86
Istoria Bisericii Universale - Pagina 87
Istoria Bisericii Universale - Pagina 88
Istoria Bisericii Universale - Pagina 89
Istoria Bisericii Universale - Pagina 90
Istoria Bisericii Universale - Pagina 91
Istoria Bisericii Universale - Pagina 92
Istoria Bisericii Universale - Pagina 93
Istoria Bisericii Universale - Pagina 94
Istoria Bisericii Universale - Pagina 95
Istoria Bisericii Universale - Pagina 96
Istoria Bisericii Universale - Pagina 97
Istoria Bisericii Universale - Pagina 98
Istoria Bisericii Universale - Pagina 99
Istoria Bisericii Universale - Pagina 100
Istoria Bisericii Universale - Pagina 101
Istoria Bisericii Universale - Pagina 102
Istoria Bisericii Universale - Pagina 103
Istoria Bisericii Universale - Pagina 104
Istoria Bisericii Universale - Pagina 105
Istoria Bisericii Universale - Pagina 106
Istoria Bisericii Universale - Pagina 107
Istoria Bisericii Universale - Pagina 108
Istoria Bisericii Universale - Pagina 109
Istoria Bisericii Universale - Pagina 110
Istoria Bisericii Universale - Pagina 111
Istoria Bisericii Universale - Pagina 112
Istoria Bisericii Universale - Pagina 113
Istoria Bisericii Universale - Pagina 114
Istoria Bisericii Universale - Pagina 115
Istoria Bisericii Universale - Pagina 116
Istoria Bisericii Universale - Pagina 117
Istoria Bisericii Universale - Pagina 118
Istoria Bisericii Universale - Pagina 119
Istoria Bisericii Universale - Pagina 120
Istoria Bisericii Universale - Pagina 121
Istoria Bisericii Universale - Pagina 122
Istoria Bisericii Universale - Pagina 123
Istoria Bisericii Universale - Pagina 124
Istoria Bisericii Universale - Pagina 125
Istoria Bisericii Universale - Pagina 126
Istoria Bisericii Universale - Pagina 127
Istoria Bisericii Universale - Pagina 128
Istoria Bisericii Universale - Pagina 129
Istoria Bisericii Universale - Pagina 130
Istoria Bisericii Universale - Pagina 131
Istoria Bisericii Universale - Pagina 132
Istoria Bisericii Universale - Pagina 133
Istoria Bisericii Universale - Pagina 134
Istoria Bisericii Universale - Pagina 135
Istoria Bisericii Universale - Pagina 136
Istoria Bisericii Universale - Pagina 137
Istoria Bisericii Universale - Pagina 138
Istoria Bisericii Universale - Pagina 139
Istoria Bisericii Universale - Pagina 140
Istoria Bisericii Universale - Pagina 141
Istoria Bisericii Universale - Pagina 142
Istoria Bisericii Universale - Pagina 143
Istoria Bisericii Universale - Pagina 144
Istoria Bisericii Universale - Pagina 145
Istoria Bisericii Universale - Pagina 146
Istoria Bisericii Universale - Pagina 147
Istoria Bisericii Universale - Pagina 148
Istoria Bisericii Universale - Pagina 149
Istoria Bisericii Universale - Pagina 150
Istoria Bisericii Universale - Pagina 151
Istoria Bisericii Universale - Pagina 152
Istoria Bisericii Universale - Pagina 153
Istoria Bisericii Universale - Pagina 154
Istoria Bisericii Universale - Pagina 155
Istoria Bisericii Universale - Pagina 156
Istoria Bisericii Universale - Pagina 157
Istoria Bisericii Universale - Pagina 158
Istoria Bisericii Universale - Pagina 159
Istoria Bisericii Universale - Pagina 160
Istoria Bisericii Universale - Pagina 161
Istoria Bisericii Universale - Pagina 162
Istoria Bisericii Universale - Pagina 163
Istoria Bisericii Universale - Pagina 164
Istoria Bisericii Universale - Pagina 165
Istoria Bisericii Universale - Pagina 166
Istoria Bisericii Universale - Pagina 167
Istoria Bisericii Universale - Pagina 168
Istoria Bisericii Universale - Pagina 169
Istoria Bisericii Universale - Pagina 170
Istoria Bisericii Universale - Pagina 171
Istoria Bisericii Universale - Pagina 172
Istoria Bisericii Universale - Pagina 173
Istoria Bisericii Universale - Pagina 174
Istoria Bisericii Universale - Pagina 175
Istoria Bisericii Universale - Pagina 176
Istoria Bisericii Universale - Pagina 177
Istoria Bisericii Universale - Pagina 178
Istoria Bisericii Universale - Pagina 179
Istoria Bisericii Universale - Pagina 180
Istoria Bisericii Universale - Pagina 181
Istoria Bisericii Universale - Pagina 182
Istoria Bisericii Universale - Pagina 183
Istoria Bisericii Universale - Pagina 184
Istoria Bisericii Universale - Pagina 185
Istoria Bisericii Universale - Pagina 186
Istoria Bisericii Universale - Pagina 187
Istoria Bisericii Universale - Pagina 188
Istoria Bisericii Universale - Pagina 189
Istoria Bisericii Universale - Pagina 190
Istoria Bisericii Universale - Pagina 191
Istoria Bisericii Universale - Pagina 192
Istoria Bisericii Universale - Pagina 193
Istoria Bisericii Universale - Pagina 194
Istoria Bisericii Universale - Pagina 195
Istoria Bisericii Universale - Pagina 196
Istoria Bisericii Universale - Pagina 197
Istoria Bisericii Universale - Pagina 198
Istoria Bisericii Universale - Pagina 199
Istoria Bisericii Universale - Pagina 200
Istoria Bisericii Universale - Pagina 201
Istoria Bisericii Universale - Pagina 202
Istoria Bisericii Universale - Pagina 203
Istoria Bisericii Universale - Pagina 204
Istoria Bisericii Universale - Pagina 205
Istoria Bisericii Universale - Pagina 206
Istoria Bisericii Universale - Pagina 207
Istoria Bisericii Universale - Pagina 208

Conținut arhivă zip

  • Istoria Bisericii Universale.doc

Alții au mai descărcat și

Epistola I către Corinteni

Introducere Cei doisprezece ucenici, pe care Domnul Iisus Hristos i-a ales apostoli şi vestitori ai săi, au aplicat asupra Bisericii începătoare...

Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică

INTRODUCERE Trăim într-o societate în care preocupările faţă de lucrurile materiale şi trecătoare sunt prioritare, într-o lume pe care cu mândrie...

Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane

INTRODUCERE Referitor la Dumnezeu şi la om, teologia ortodoxă pleacă de la adevărul fundamental revelat că atât Dumnezeu cât şi omul sunt...

Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem

INTRODUCERE Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut...

Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu

INTRODUCERE "Sfintele Taine sunt lucrări sfinte, instituite de Dumnezeu întrupat, prin care, în Biserică, într-o formă văzută, se împărtăşeşte...

Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți

INTRODUCERE Apostolii, ca şi preoţii asociaţi lor, preiau misiunea pe care Iisus şi-a asumat-o când a zis: "Duhul Domnului este peste Mine, pentru...

Responsabilizare, auto-responsabilizare și înduhovnicire în viața studentului teolog

Exemplu de Introducere Orice român şi bun creştin este dator, cred, să se îngrijească şi să cunoască istoria Bisericii sale naţionale şi istoria...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Te-ar putea interesa și

Interpretări Noi în Privința Evenimentelor de la 1054

Introducere “Ortodoxia a început să se deschidă, prin teologia ei mai nouă, unor experienţe şi explicitări al misterului creştin necesare...

Biserica ortodoxă și regimul comunist

Biserica Ortodoxă Română şi regimul comunist (1945-1964) Introducere Relaţiile dintre Biserică şi Stat au prezentat de-a lungul timpului, şi...

Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală

I.1. Biserica şi Dreptul „Biserica e o taină care nu poate fi niciodată cuprinsă complet într-o definiţie, fiind viaţa umană a credincioşilor...

Primatul Papal în Lumina Documentelor de la Conciliile I și II Vatican

INTRODUCERE Instituţia Papalităţii a cunoscut de-a lungul timpului momente de glorie şi de declin, începând cu perioada medievală şi până în...

Închiderea bisericii greco-catolice - studiu comparat România și Ucraina

INTRODUCERE De-a lungul istoriei, dincolo de conflictele armate, de conflictele dintre persoane şi de revendicãrile de putere, au existat...

Influenta Bizantina in Moldova si Tara Romaneasca in Viziunea lui Alexandru Elian

1. ARGUMENT Alexandru Elian constituie o personalitate complexă, care stârneşte admiraţia pe parcurs ce incerci sa cuprinzi ceea ce a adus, prin...

Științele auxiliare a IBU

Introducere Istoria este știința care studiază evoluția societății omenești, analizând structurile și procesele economice, sociale, politice,...

Hotararile Sinodului 1 Ecumenic

Introducere În anul 313, prin edictul de toleranţă de la Mediolan, împăratul Constantin cel Mare a dat libertate credinţei creştine, însă prin...

Ai nevoie de altceva?