Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Rețele
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 23298
Mărime: 1.68MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: conf. univ. dr. Liviu-Adrian Cotfas
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

1. UNITATEA DE STUDIU 1 - Concepte generale, clase de aplicații multimedia .

Cuprins 4

1.1. Introducere .. 4

1.2. Obiectivele și competențele unității de studiu ... 4

1.3. Conținutul unității de studiu ... 4

1.4. Dezvoltarea de aplicații multimedia cu ajutorul HTML5, CSS3, JavaScript ... 10

1.5. Sinteza unității de studiu ... 11

1.6. Concepte și termeni de reținut . 11

1.7. Îndrumar pentru autoverificare 12

1.8. Întrebări de control și teme de dezbatere 12

1.9. Bibliografie obligatorie .. 12

2. UNITATEA DE STUDIU 2 - Imaginea .. 13

Cuprins .. 13

2.1. Introducere 13

2.2. Obiectivele și competențele unității de studiu . 13

2.3. Conținutul unității de studiu . 13

2.4. Sinteza unității de studiu ... 27

2.5. Concepte și termeni de reținut . 28

2.6. Îndrumar pentru autoverificare 28

2.7. Întrebări de control și teme de dezbatere 46

2.8. Bibliografie obligatorie .. 46

3. UNITATEA DE STUDIU 3 - Sunetul . 47

Cuprins .. 47

3.1. Introducere 47

3.2. Obiectivele și competențele unității de studiu . 47

3.3. Conținutul unității de studiu . 48

3.4. Sinteza unității de studiu ... 56

3.5. Concepte și termeni de reținut . 56

3.6. Îndrumar pentru autoverificare 56

3.7. Întrebări de control și teme de dezbatere 73

3.8. Bibliografie obligatorie .. 74

4. UNITATEA DE STUDIU 4 - Video 75

Cuprins .. 75

4.1. Introducere 75

4.2. Obiectivele și competențele unității de studiu . 75

4.3. Conținutul unității de studiu . 75

4.4. Sinteza unității de studiu ... 89

4.5. Concepte și termeni de reținut . 89

4.6. Îndrumar pentru autoverificare 89

4.7. Întrebări de control și teme de dezbatere .. 100

4.8. Bibliografie obligatorie 100

Bibliografie . 101

Extras din document

1. UNITATEA DE STUDIU 1 - Concepte generale, clase de aplica.ii multimedia

Cuprins

1.1. Introducere .. 4

1.2. Obiectivele .i competen.ele unita.ii de studiu ... 4

1.3. Con.inutul unita.ii de studiu ... 4

1.4. Dezvoltarea de aplica.ii multimedia cu ajutorul HTML5, CSS3, JavaScript ... 10

1.5. Sinteza unita.ii de studiu ... 11

1.6. Concepte .i termeni de re.inut . 11

1.7. Îndrumar pentru autoverificare 12

1.8. Întrebari de control .i teme de dezbatere 12

1.9. Bibliografie obligatorie .. 12

1.1. Introducere

Multimedia reprezinta ansamblul mijloacelor de comunicare prin care informa.iile pot fi percepute vizual si auditiv în diferite forme.

1.2. Obiectivele .i competen.ele unita.ii de studiu

Obiectivele unita.ii de studiu:

. în.elegerea conceptului de multimedia;

. cunoa.terea claselor de aplica.ii multimedia;

. cunoa.terea condi.iilor hard / soft pentru multimedia.

Competen.ele unita.ii de studiu:

. studen.ii vor putea sa defineasca conceptul de multimedia;

. studen.ii vor cunoa.te clasele de aplica.ii multimedia;

. studen.ii vor cunoa.te condi.iile hard / soft pentru multimedia.

Durata medie de studiu individual alocat unita.ii: 2 ore

1.3. Con.inutul unita.ii de studiu

1.3.1. Evolu.ie .i concepte generale

Multimedia reprezinta ansamblul mijloacelor de comunicare prin care informa.iile pot fi percepute vizual si auditiv în diferite forme. Multimedia din punct de vedere informatic

este o combinatie de: text, imagine, sunet, grafica, animatie, video accesibila utilizatorului prin intermediul sistemului de calcul.

Dezvoltarea multimediei s-a realizat datorita unui proces cunoscut sub denumirea de Revolu.ie Digitala care s-a bazat pe doua mari descoperiri:

. Conversia semnalului din analog în digital; proces care genera un volum mare de date, deci necesita un spa.iu mare de memorie pentru stocarea resurselor multimedia în format digital;

. Dezvoltarea tehnicilor de compresie / decompresie a datelor.

Multimedia se regaseste la intersectia mai multor domenii de activitate:

. Mass media: Ziarul, revista ( considerate ca fiind primele document multimedia)

. Telecomunictiile - aplicatii pe baza de streamming, prezentari online, televiziune pe internet, etc.

. Informatica (aplicatii multimedia, baze de date multimedia)

Procesul de compresie / decompresie a datelor nu este specific resurselor multimedia.

Înainte de existen.a multimediei se comprimau / decomprimau date alfanumerice existente în diferite tipuri de documente. Odata însa cu apari.ia multimediei se dezvolta algoritmi de compresie / decompresie care realizeaza procesul cu pierdere de informa.ie. Pierderea de informa.ie se manifesta prin faptul ca la decompresie nu se ob.ine un rezultat identic cu ceea ce a intrat în procesul de compresie. Acest lucru nu numai ca este posibil dar cei mai eficien.i algoritmi care realizeaza compresia / decompresia resurselor multimedia sunt cei care fac acest lucru cu pierdere de informa.ie (JPEG, MPEG etc). Pierderea de informa.ie, în procesul de compresie, este una controlata adica resursa multimedia nu pierde din calitate. Este cunoscut faptul ca orice algoritm de compresie identifica într-un volum de date o anumita redundan.a informa.ionala pe care urmeaza sa o elimine.

In general, algoritmii de compresie identifica o anumita redundan.a în volumul de date pe care o elimina. Procesul de compresie a datelor multimedia are particularita.i ce deriva din natura acestor date: o Se poate realiza cu pierdere de informatie (cele mai eficiente tehnici de compresie a datelor multimedia sunt acelea care realizeaza compresia / decompresia cu pierdere de informatie, de exemplu: JPEG pentru compresia imaginilor BITMAP, respectiv MPEG pentru audio - video); Pierderea de informatie se manifesta prin faptul ca, la decompresie nu se obtin exact aceleasi date care au intrat initial în procesul de compresie. Aceasta pierdere este una controlata si nu deterioreaza calitatea datelor, ea este posibila pentru ca fiinta umana are limite în ceea ce priveste perceptia vizuala (adâncime de culoare) si auditiva (frecvente ale sunetului).

Procesul de compresie necesita mult mai mult timp decât cel de decompresie.

Tehnologii care au facilitat aparitia si dezvoltarea multimediei ca tehnologie:

Tehnologii de dezvoltare a perifericelor care se ata.eaza unui sistem de calcul; deoarece resursele multimedia provin, în marea lor majoritate, din afara sistemului de calcul;

Tehnologii de stocare a informatiilor - suportul optic de stocare a informatiilor (CD, DVD), stick-uri de memorie, HDD extern, unitati de Blue-Ray; Se poate spune ca aparitia unitatii de CD a determinat o explozie a aplicatiilor multimedia care astfel au putut fi raspândite publicului larg;

Tehnologii de transfer la distanta a datelor, materializate prin retele de calculatoare având largimi de banda din ce în ce mai mare;

Tehnologii de compresie/decompresie a datelor, în sensul ca, echipamente de procesare a resurselor multimedia implementeaza compresia / decompresia la nivel hardware având pe placi chip-uri specializate în acest sens. De exemplu, unitatea de DVD realizeaza decompresia MPEG2 la nivel hardware.

Bibliografie

- Dardala, M., Smeureanu, I., Reveiu, A. Tehnologii Multimedia, Editura ASE, Bucuresti 2008

- Smeureanu,I., Drula, G., Multimedia, concepte si practica, Editura Cison, 1997

- Vaughan, T., Multimedia - ghid practic, Teora, Bucuresti, 2004, România

- Cotfas, L.-A., Suport de curs și seminar, 2020, https://github.com/liviucotfas/ase-multimedia, România

- Ionita, C., Seminarii multimedia, 2020, http://ase.softmentor.ro/Multimedia/multimedia.htm, România

- http://en.wikipedia.org/wiki/Lempel-Ziv-Welch

- http://en.wikipedia.org/wiki/Tagged_Image_File_Format

- http://ro.wikipedia.org/wiki/MP3

Preview document

Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 1
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 2
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 3
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 4
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 5
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 6
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 7
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 8
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 9
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 10
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 11
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 12
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 13
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 14
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 15
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 16
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 17
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 18
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 19
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 20
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 21
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 22
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 23
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 24
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 25
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 26
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 27
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 28
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 29
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 30
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 31
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 32
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 33
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 34
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 35
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 36
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 37
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 38
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 39
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 40
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 41
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 42
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 43
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 44
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 45
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 46
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 47
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 48
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 49
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 50
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 51
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 52
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 53
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 54
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 55
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 56
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 57
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 58
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 59
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 60
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 61
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 62
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 63
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 64
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 65
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 66
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 67
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 68
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 69
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 70
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 71
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 72
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 73
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 74
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 75
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 76
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 77
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 78
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 79
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 80
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 81
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 82
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 83
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 84
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 85
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 86
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 87
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 88
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 89
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 90
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 91
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 92
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 93
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 94
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 95
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 96
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 97
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 98
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 99
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 100
Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire - Pagina 101

Conținut arhivă zip

  • Multimedia - Suport de curs pentru autoinstruire.pdf

Ai nevoie de altceva?