Toate cursurile din domeniul Romana

 • Motivul Zburatorului in Literatura

  1. Noţiuni generale despre mit Raporturile dintre literatură şi mit sunt de o deosebită complexitate.Relaţia mit – literatură, plasată în orizont ontologic,deschide căi de înţelegere a modalităţilor prin care omenirea „ fiinţează” şi „se manifestă” , nu în planul realităţii fizice( biologice), ci în acela al „existenţei” spirituale, plan definitoriu pentru statutul antic al omului „ Mitul este de esenţă religioasă, reprezentînd legătura cu sacrul, este metaforic, dar legat de o realitate...

 • Elemente Postmoderne in - O Seara la Opera de Mircea Cartarescu

  În interiorul postmodernismului, fenomen cultural şi literar complex, Mircea Cărtărescu, poet, prozator, eseist şi critic literar, este o personalitate de referinţă. Dintre volumele sale amintim:Faruri, vitrine, fotografii...( 1980), Poeme de amor (1983), Totul (1985), Levantul (1990), Visul (1989), Travesti (1994), Enciclopedia zmeilor (2005), Orbitor. Aripa stângă (1996), Orbitor. Corpul (2002), Orbitor. Aripa dreaptă, (2007), Postmodernismul românesc (1999) etc. Lider al scriitorilor...

 • Morfologie

  Morfologia este partea gramaticii care cuprinde reguli privitoare la forma cuvintelor ii la modificările acesteia In vorbire ii In scriere. Este compartimentul limbii cu cea mai complexă sistematizare, iar structura morfologică este partea cea mai stabilă a unei limbi. Noţiuni generale Studiul morfologiei este organizat In clase lexico-gramaticale numite părţi de vorbire, caracterizate prin anumite trăsături generale, formale ii de conţinut ii care se definesc pe baza a trei criterii:...

 • Lexicologie

  Lexicologia studiază cuvintele ai modul lor de organizare In ansamblul lexical, ca subsistem al sistemului integrator al limbii. Cuvântul este unitatea centrală, definitorie a lexicului, unitatea semnificativă autonomă minimală a limbii, constituită prin asocierea unei forme fonetice (complex sonor) ai a unui conţinut (complex de sensuri). Individualitatea sa In enunţ ai legătura indestructibilă dintre cele două laturi componente (semnificant ai semnificat) fac din cuvânt semnul lingvistic...

 • Tonetica si Ortografie

  Fonetica studiază producerea, transmiterea şi receptarea sune- telor, din care se articulează, din aproape In aproape, toate celelalte unităţi ale limbii. Sunetele sunt privite ca fenomene fizice şi fiziologice, accentul căzând pe conţinutul lingvistic şi pe variaţia Inregistrată de unităţile fonice. Perspectiva studiului poate fi a emiterii sau a receptării sunetului şi, In funcţie de aceasta, fonetica este articulatorie sau acustică. Fonologia studiază sunetele limbii din punct de vedere...

 • Limba Romana Contemporana

  I. RAPORTURILE (RELAŢIILE) SINTACTICE 1. DEFINIŢIE. CARACTERISTICI Relaţia sintactică reprezintă un factor de coeziune, asigurînd îmbinarea unităţilor sintactice inferioare în unităţi sintactice superioare, şi anume îmbinarea părţilor de propoziţie în propoziţie şi a propoziţiilor în frază. Un enunţ, poate fi structurat în două modalităţi: prin adordonare, care se realizează între constituenţi cu aceeaşi funcţie sintactică, dependenţi de acelaşi regent, situaţi în ordine lineară şi...

 • Istoria Limbii Romane

  I. Obiectul Istoriei limbii române Istoria limbii române sau Gramatica istorică, cum era numită altădată această disciplină filologiecă universitară, este unul din compartimentele principale ale istoriei limbii literare şi are ca obiect de cercetare procesul constituirii şi evoluţia sistemului limbii, a normelor lingvistice ca formă a progresului general al limbii naţionale. Altfel spus, Istoria limbii române studiază felul în care o variantă a limbi, atestată în scris sau în mod...

 • Dinamica Limbii Romane Actuale

  - limba este un sistem - „semn lingvistic” = unu sau mai multe cuvinte cu sens unitar - structuralism in lingvistica Ferdinand de Saussure (1916) - introduce lingvistica  parte a semioticii (stiinta generala a semnelor) - semiotica in acceptia ei clasica are 3 ramuri: - a. Semantica – relatia dintre semn si referentul sau (obiect, persoana) - b. Sintaxa – relatia intre semnele lingvistice - c. Pragmatica – trateaza adaptarea semnelor si mesajelor la Emitator si Receptor intr-un anumit...

 • Lirica lui Bacovia

  Lirica bacoviana a sedus critica literara inca de la inceput si, in ciuda aparentei monotonii, aproape nimeni nu l-a acuzat pe poet de manierism. Pe rand, criticii au vorbit despre Bacovia poet simbolist sau expresionist, despre Bacovia sentimental sau antisentimental, despre o lirica a rupturii (intre volumele Plumb si Stante burgheze) sau una a continuitatii. S-a ajuns pana la a se afirma ca poetul joaca un rol, ca-si construieste o masca in spatele careia se ascunde ironic si detasat de o...

 • Limba Romana Contemporana - Semantica Lexicala

  Semantica este ramură a lingvisticii, dar şi al altor ştiinţe (filozofie, logică, psihologie), al cărei obiect de studiu este sensul. Ca disciplină lingvistică, semantica este creată în secolul al XIX-lea, fiind uneori considerată o „rudă săracă” a lingvisticii. Această calificare este determinată şi de dificultăţile realizării unei cercetări obiective, cu metode strict lingvistice, a sensului. Sensul este un concept ambiguu, greu de definit, care coincide cu semnificatul, termen propus de...

 • Inegalitatea Sociala ala Camil Petrescu

  Camil Petrescu s-a născut la 22 aprilie 1894 şi şi-a trăit viaţa într-o perioadă în care România se găsea la o răscruce de drumuri. Diferenţa între clasele sociale se adâncea tot mai mult. Moralitatea era o virtute tot mai puţin caracteristică românilor secolului XX, iar toate acestea l-au făcut pe Petrescu, ca prin opera sa literară să reacţioneze vehement contra acestor nedreptăţi sociale. După cum spuneam s-a născut la 22 aprilie1894 la Bucureşti.Fiul lui Camil Petrescu (mort se pare...

 • Comunism

  Termenul de comunism se poate referi la un anumit sistem social, la o ideologie care promovează acest sistem social sau la o mişcare politică care doreşte să implementeze acest sistem. In calitate de sistem social, comunismul s-a dorit in Romania un tip de societate egalitaristă, în care nu există clase sociale. În comunism toate bunurile aparţin societăţii ca întreg, toţi membrii acesteia avand acelaşi statut social. Cel mai cunoscut dicton comunist, proliferat in presa si televiziune, era...

 • Teoria Literaturii

  CURS 1 Stiinta literaturii Def: Stiinta literaturii este disciplina care are ca obiect principal studiul categoriilor, al conceptelor, al proceselor de creatie si de receptare a unei opere literare. Ea este aceea care circumscrie specificitatea literaturii, dovedind particularitatea discursului literar în raportare la discursul de alta natura: politic, stiintific, juridic etc. Aceasta disciplina e alcatuita de fapt din trei subdiscipline : 1. Teoria lecturii – studiaza procesele, în...

 • Notiuni Generale de Stilistica

  Alegorie. Figura de stil alcatuita dintr-o insiruire de metafore, personificari, comparatii, formand o imagine unitara prin care poetul sugereaza notiuni abstracte, prin intermediul faptelor, intamplarilor, lucrurilor, etc. Aliteratie. Repetarea aceleiasi litere sau a unui grup de litere la inceputul sau in interiorul mai multor cuvinte succesive, cu scopul de a sugera o miscare sau de a crea efectul unei armonii imitative. Anacolut. Constructie gramaticala gresita constand in lipsa de...

 • Originea si Evolutia Limbii Romane

  Luptele dintre romani si daci, incepute din timpul imparatului Domitian ( Tapae, 88, e. n.) sunt continuate de imparatul Traian (101-102 si 105-106) si duc la transformarea Daciei intr-o provincie romana, timp de 165 de ani. adica pana in anul 271 e.n., cand imparatul Aurelian retrage garnizoanele romane in sudul Dunarii. In aceasta perioada, in Dacia sunt adusi colonistii romani, negustorii, soldatii, care, dupa ce-si indeplinesc obligatiile stagiului, sunt rasplatiti cu acordarea de...

Pagina 2 din 3