Toate cursurile din domeniul Sisteme de Operare

 • Bazele informaticii economice

  Cap 1 Sistem informatic și sistem informațional Prin organizație întelegem 2 sau mai multe persoane asociate în vederea realizării unui scop productiv sau de servicii. Orice organizație pentru a putea funcționa are nevoie de resurse materiale, financiare, umane și informaționale. Secolul XX a reprezentat trecerea de la societatea industrială la societatea informațională în care producția de bază este cea intelectuală și care resursa cea mai importantă este informația. Mulți autori...

 • Baze de date

  Obiectivele unităţii de învăţare 1 - Însuşirea cunoştinţelor necesare pentru a înţelege noţiunile fundamentale ale bazelor de date relaţionale; - Înţelegerea noţiunilor de model relational (cheie primară, cheie externă, restricţii de integritate, relaţii între tabele) şi normalizarea bazelor de date. 1.1. Baze de date şi sisteme de gestiune a bazelor de date Domeniul bazelor de date reprezintă obiectul de studiu pentru un număr impresionant de lucrări de specialitate, iar încercarea de a...

 • Grafica asistata de calculator

  Bara de titlu - afişează numele desenului curent. - Menu -urile Pull-down - bara cu meniuri derulante - conţine comenzile programului, grupate după anumite criterii. Sunt meniu-uri standard din care putem accesa aproape toate comenzile şi subcomenzile sau opţiunile acestora; - Bara Principală cu Instrumente (Main toolbar)- bara comenzilor standard - este alcătuită din pictograme pentru cele mai folosite comenzi comune programelor ce rulează sub Windows. - Bara cu Proprietăţi (Property...

 • Proiectarea Sistemelor de Operare

  SUB 1MEMORIA CACHE; STRUCTURI DE DATE - Structura unui buffer Un buffer consta in doua parti: - o zona de date (contine datele de pe disc) - un antet (identifica bufferul) Antetul unui buffer contine: - un camp numar de dispozitiv (reprezinta numarul sistemului de fisiere logic) - un camp numar de bloc - un camp de stare - un pointer la zona de date a bufferului - doua seturi de pointeri, folositi de algoritmi de alocare a bufferelor o pointer la bufferul anterior din lista de...

 • Informatica in Afaceri

  Raiffeisen BankCurs 1. – Problematica sistemelor informatice 1.1 Notiunea de sistem Un sistem reprezintã un ansamblu de elemente interdependente care se comportã si actioneazã ca un tot organizat în vederea realizarii unui anumit scop. Având in vedere complexitatea deosebitã a celor mai multe sisteme existente în naturã, economie etc., studierea sistemelor se face într-o manierã aparte numitã abordare sistemicã. Abordarea sistemicã propune o viziune unicã si globalã a problemei de...

 • Sinteza Sisteme de Operare

  Sisteme de operare. Definitie. Rol. Functii Definitie : Un sistem de calcul actual se compune din unul sau mai multe procesoare, dintr.o memorie interna, dintr.o serie de dispozitive de stocare, din placi de retea si alte dispozitive. A scrie programe direct pentru lucrul cu aceste dispozitive este destul de greu si nu intotdeauna putem obtine o eficienta si o optimizare maxima. De aceea intre HW si aplicatiile noastre se interpune un SW, numit sistem de operare, care are rolul unei...

 • Tehnologiile Unitatiilor Centrale de Prelucrare

  La ora actuală, unitatea centrala de prelucrare poate utiliza una din tehnologiile: 1. Tehnologia CISC (Complex Instruction Set Computer) care a fost adoptată încă de la primele arhitecturi de calculatoare. Procesoarele sunt capabile să interpreteze mai mult de 400 instrucţiuni şi execuţia se realizează în mai multe cicluri maşină. Numărul de cicluri maşină necesare în execuţia unei instrucţiuni variază de la o instrucţiune la alta. 2. Tehnologia RISC (Reduce Instruction Set Computer) prin...

 • Baze de Date Inteligente

  1. EvoluŃia, tehnologia si obiectivele Bazelor de Date Inteligente În prezent omenirea este confruntată cu epoca informaticii unde capacitatea tehnologică a crescut mereu în timp, până în prezent, depăsind capacitatea oamenilor de a construi sisteme care în mod efectiv să găsească informaŃia. Deoarece abilitatea umană de a stoca informaŃia depăseste abilitatea de a regăsi acea informaŃie, se ajunge la o saturare informaŃională de proporŃii globale. Problema informaticii care împovărează...

 • Curs Sisteme Digitale

  Capitolul 1 Modele matematice Sistemele digitale se dezvoltă şi se vor dezvolta pe baza progeselor tehnologice, tot mai accelerate în ultimii ani, dar şi pe baza asimilării de noi modele matematice. Modelele matematice de bază în elaborarea acestei lucrări sunt: - semnalele digitale - algebra booleeană 1.1. Semnale digitale Prin noţiunea de sistem se înţelege un model matematic al unui proces fizic oarecare. Sistemul conţine o colecţie de obiecte convenabil aranjate şi cuplate care...

 • Modelarea Simularea si Optimizarea Sistemelor

  1. Necesitatea simulării Oricât ar părea de ciudat şi exagerat, este totuşi o realitate faptul că în viaţa de toate zilele fiecare dintre noi modelează şi simulează, deşi numai unii o fac explicit, folosind în acest scop calculatorul. Nu credeţi- Iată un exemplu destul de concludent: pentru a atinge un anumit obiectiv, cum ar fi adjudecarea unui contract sau o promovare pe scară ierarhică, persoana interesată trebuie să analizeze un grup de factori care interacţionează şi care fac parte...

 • Curs Office

  1. Windows 1.1 Noţiuni generale de operare Un calculator este format din 2 componente - Hardware – echipamente, partea materială - Software – programele, partea logica La rîndul său Software este format din: - Sistemul de operare - Programele de aplicaţie Sistemul de operare reprezintă un ansamblu de programe care realizează utilizarea optimă a resurselor calculatorului şi asigură legătura între componentele logice şi fizice ale sistemului. Aceste programe conduc întreaga activite din...

 • Prelucrarea Statistica a Datelor

  Obiective generale: Pregătirea teoretico-metodologică iniţială pentru utilizarea informaticii şi statisticii în gestionarea datelor (preluarea, memorarea, prelucrarea datelor şi interpretarea rezultatelor). Dezvoltarea de abilităţi individuale practice în utilizarea de instrumente informatice şi statistice în domeniul gestionării datelor (preluarea, memorarea, prelucrarea datelor şi interpretarea rezultatelor). Obiective specifice: Instruirea teoretică şi practică, prin modul de lucru...

 • Curs UNIX

  Curs Unix I. Caracteristicile sistemului de operare UNIX - sistem multiutilizator, multiproces, interactiv - sistem de fisiere organizate ierarhizat, grupate in directoare - sistem de I/E generalizat, care trateaza identic fisierele, perifericele, memoria, comunicatiile interprocese - mecanism simplu de gestionare a memoriei - protectia informatiei si a mediului de executie - pot rula programe cere simuleaza SO MS-DOS, si pot rula aplicatii sub MS-DOS II. Structura sistemului de...

 • Sisteme de Operare

  Ce este un sistem de operare? O interfaţă între utilizatori şi hardware – o "arhitectură” de mediu Permite stocarea convenabilă de date; ascunde chestiunile de detaliu Permite utilizarea eficientă a sistemului, desfăşurarea în paralel a mai multor activităţi, înlătură irosirea ciclurilor de ceas Oferă posibilitatea de protecţie a informaţiilor Oferă fiecărui utilizator o “felie” din totalul resurselor sistemului Acţionează ca un program de control. Sisteme de operare O privire de...

 • Microsoft Office

  Modulul 1 Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT) Introducere Este tot mai evident că în prezent existenţa fiecărui individ în parte, ca şi a întregii societăţi în ansamblul ei, capătă un ritm din ce în ce mai alert, devine tot mai marcată de necesitatea cunoaşterii rapide, complete şi corecte a realităţii înconjurătoare, pentru ca luarea deciziilor să fie făcută ferm, oportun şi competent. Aceasta duce, inevitabil, la creşterea volumului de informaţii ce trebuie analizat, de...

Pagina 1 din 6