Cursurile din domeniul Sisteme de Operare

Bazele informaticii economice

Cap 1 Sistem informatic și sistem informațional Prin organizație întelegem 2 sau mai multe persoane asociate în vederea realizării unui scop productiv sau de servicii. Orice organizație pentru a putea funcționa are nevoie de resurse materiale, financiare, umane și informaționale. Secolul XX a reprezentat trecerea... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Baze de date

Obiectivele unităţii de învăţare 1 - Însuşirea cunoştinţelor necesare pentru a înţelege noţiunile fundamentale ale bazelor de date relaţionale; - Înţelegerea noţiunilor de model relational (cheie primară, cheie externă, restricţii de integritate, relaţii între tabele) şi normalizarea bazelor de date. 1.1. Baze de... citește mai departe

112 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Grafica asistată de calculator

Bara de titlu - afişează numele desenului curent. - Menu -urile Pull-down - bara cu meniuri derulante - conţine comenzile programului, grupate după anumite criterii. Sunt meniu-uri standard din care putem accesa aproape toate comenzile şi subcomenzile sau opţiunile acestora; - Bara Principală cu Instrumente (Main... citește mai departe

54 pagini Gratis Extras Preview

Proiectarea Sistemelor de Operare

SUB 1MEMORIA CACHE; STRUCTURI DE DATE - Structura unui buffer Un buffer consta in doua parti: - o zona de date (contine datele de pe disc) - un antet (identifica bufferul) Antetul unui buffer contine: - un camp numar de dispozitiv (reprezinta numarul sistemului de fisiere logic) - un camp numar de bloc - un... citește mai departe

64 pagini Gratis Extras Preview

Informatică în afaceri

Raiffeisen BankCurs 1. – Problematica sistemelor informatice 1.1 Notiunea de sistem Un sistem reprezintã un ansamblu de elemente interdependente care se comportã si actioneazã ca un tot organizat în vederea realizarii unui anumit scop. Având in vedere complexitatea deosebitã a celor mai multe sisteme existente în... citește mai departe

46 pagini Gratis Extras Preview

Sinteză sisteme de operare

Sisteme de operare. Definitie. Rol. Functii Definitie : Un sistem de calcul actual se compune din unul sau mai multe procesoare, dintr.o memorie interna, dintr.o serie de dispozitive de stocare, din placi de retea si alte dispozitive. A scrie programe direct pentru lucrul cu aceste dispozitive este destul de greu... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Tehnologiile Unitățiilor Centrale de Prelucrare

La ora actuală, unitatea centrala de prelucrare poate utiliza una din tehnologiile: 1. Tehnologia CISC (Complex Instruction Set Computer) care a fost adoptată încă de la primele arhitecturi de calculatoare. Procesoarele sunt capabile să interpreteze mai mult de 400 instrucţiuni şi execuţia se realizează în mai... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Baze de date inteligente

1. EvoluŃia, tehnologia si obiectivele Bazelor de Date Inteligente În prezent omenirea este confruntată cu epoca informaticii unde capacitatea tehnologică a crescut mereu în timp, până în prezent, depăsind capacitatea oamenilor de a construi sisteme care în mod efectiv să găsească informaŃia. Deoarece abilitatea... citește mai departe

62 pagini Gratis Extras Preview

Curs Sisteme Digitale

Capitolul 1 Modele matematice Sistemele digitale se dezvoltă şi se vor dezvolta pe baza progeselor tehnologice, tot mai accelerate în ultimii ani, dar şi pe baza asimilării de noi modele matematice. Modelele matematice de bază în elaborarea acestei lucrări sunt: - semnalele digitale - algebra booleeană 1.1.... citește mai departe

134 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Modelarea Simularea și Optimizarea Sistemelor

1. Necesitatea simulării Oricât ar părea de ciudat şi exagerat, este totuşi o realitate faptul că în viaţa de toate zilele fiecare dintre noi modelează şi simulează, deşi numai unii o fac explicit, folosind în acest scop calculatorul. Nu credeţi- Iată un exemplu destul de concludent: pentru a atinge un anumit... citește mai departe

69 pagini Gratis Extras Preview

Curs Office

1. Windows 1.1 Noţiuni generale de operare Un calculator este format din 2 componente - Hardware – echipamente, partea materială - Software – programele, partea logica La rîndul său Software este format din: - Sistemul de operare - Programele de aplicaţie Sistemul de operare reprezintă un ansamblu de... citește mai departe

47 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Prelucrarea statistică a datelor

Obiective generale: Pregătirea teoretico-metodologică iniţială pentru utilizarea informaticii şi statisticii în gestionarea datelor (preluarea, memorarea, prelucrarea datelor şi interpretarea rezultatelor). Dezvoltarea de abilităţi individuale practice în utilizarea de instrumente informatice şi statistice în... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras

Curs UNIX

Curs Unix I. Caracteristicile sistemului de operare UNIX - sistem multiutilizator, multiproces, interactiv - sistem de fisiere organizate ierarhizat, grupate in directoare - sistem de I/E generalizat, care trateaza identic fisierele, perifericele, memoria, comunicatiile interprocese - mecanism simplu de... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme de Operare

Ce este un sistem de operare? O interfaţă între utilizatori şi hardware – o "arhitectură” de mediu Permite stocarea convenabilă de date; ascunde chestiunile de detaliu Permite utilizarea eficientă a sistemului, desfăşurarea în paralel a mai multor activităţi, înlătură irosirea ciclurilor de ceas Oferă... citește mai departe

250 pagini Gratis Extras

Microsoft Office

Modulul 1 Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT) Introducere Este tot mai evident că în prezent existenţa fiecărui individ în parte, ca şi a întregii societăţi în ansamblul ei, capătă un ritm din ce în ce mai alert, devine tot mai marcată de necesitatea cunoaşterii rapide, complete şi corecte a... citește mai departe

232 pagini Gratis Extras Preview