Toate cursurile din domeniul Sisteme de Operare

 • Sisteme de Operare

  Introducere Capitolul1 Ce este un sistem de operare? 1.1. Evoluţia sistemelor de operare 1.2. Structura unui sistem de calcul 1.3. Concepte de bază în teoria sistemelor de operare 1.4. Apeluri de sistem (systemcalls) 1.5. Structura sistemelor de operare 3 1.1. Introducere (2) - Rolul unui sistem de operare(SO) - SO gestionează resursele hardware - asigură accesul fiecărui program la resurse - rezolvă conflictele dintre cererile de resurse - asigură utilizarea eficientă a...

 • Sisteme de Operare - Elemente Introductive

  Un sistem de operare este un program ce gestionează resursele hard ale unui computer, oferă un suport pentru aplicaţiile de program şi asigură interfaţa dintre utilizatorii computerului şi resursele hard. Modulele unui sistem de operare: - interfaţa cu utilizatorul: comenzi şi apeluri de sistem - gestionarea fişierelor: creare, ştergere, control acces, … - gestionarea perifericelor: pregătire, cereri de transfer, control transfer, tratare erori pt. operaţii I/O - gestionarea...

 • Teste Grila si Rezolvare la Instrumente Decizionale

  TRUE/FALSE 1. Indicele corelatiei dintre cresterea salariului mediu si cresterea productivitatii muncii este mai mare decat 1. 2. Riscul de exploatare scade pe masura ce indicatorul de pozitie fata de pragul de rentabilitate este mai mare decat zero. 3. Analiza calitatii la nivel de firma se efectueaza cu ajutorul pretului mediu de vanzare. 4. Analiza calitatii la nivel de produs se efectueaza cu ajutorul urmatorilor coeficienti: coeficientul mediu de calitate pe produs (Ki )...

 • Sisteme Integrate

  1 Aspecte introductive ale integrării sistemelor informatice Informatizarea, dezvoltarea economică globală, specifice secolului al XX-lea au declanşat tendinţa de organizare a sistemelor informaţionale în modele din ce în ce mai complexe. Principiul integrării derivă din principiul ordinii şi organizării. Prin integrare creşte complexitatea, dar şi calitatea, pentru că reuniunea sistemelor presupune adăugarea de componente evolutive şi emergente. Dacă organizarea duce la integrare şi...

 • Windows - Capitolul 2

  Sisteme de operare; definiţii, componente, clasificări Sistemul de operare defineste experienta pe care o avem in domeniul calculatoarelor. Este primul software pe care-l vedem atunci cand pornim calculatorul si totodata ultimul software pe care-l vedem cand oprim computerul. Este software-ul care face posibila functionarea tuturor celorlalte programe. Sistemul de operare organizeaza si controleaza componentele hardware conectate de computer. In cazul sistemelor a caror complexitate trece...

 • Tehnologia Informatiei

  Fundamente necesare Arhitectura calculatoarelor numerice Programarea calculatoarelor (limbajul C) Tehnici de programare Algoritmi si structuri de date Proiectare si programare orientata pe obiecte (in limbajul C++) Referinte bibliografice K. Jamsa - Totul despre C/C++,Teora 2001 Bach M.J., The Design of the Unix Operating System, Prentice-Hall, 1986 Rochkind M.J., Advanced Unix Programming, Prentice-Hall, 1985 Parker T., Linux System Administrator’s Survival Guide, 2nd Ed., Sams...

 • Sisteme de Operare

  I. Introducere I.1. Sistem de operare Sistemul de operare este un program care acţionează ca o interfaţă între utilizatorul unui sistem de calcul şi hardware-ul acestuia. Menirea sistemului de operare este de a crea un mediu în care utilizatorul să poată executa programe cu mai multă usurinţă, iar pe de altă parte, de a asigura utilizarea eficientă a hardware-ului. În principiu, cele mai importante componente ale aproape oricărui sistem de calcul sunt: hardware, sistem de operare, programe...

 • Sisteme Informatice Initiere

  Informatica poate fi definită ca o activitate pluridisciplinară orientată spre proiectarea şi exploa¬tarea sistemelor de prelucrare a informaţiilor, în scopul eficientizării şi renta¬bilizării activităţii umane. După dicţionarul explicativ DEX, informatica este ştiinţa care se ocupă cu studiul prelucrării informaţiei cu ajutorul calculatoarelor. Informatica managerială vizează informatizarea activităţii manageriale şi mai exact a mangementului intreprinderii. Informatica managerială se...

 • Baze de Date

  Indiferent daca este vorba de înregistrari de asigurari sau înregistrari medicale, de colectii de biblioteci sau de manevre militare, categorii de produse sau furnizori, costuri sau cheltuieli, pastrarea evidentei datelor este una dintre cele mai uzuale aplicatii informatice. Fiecare companie sau firma trebuie sa colecteze anumite date. Introducerea a mii de înregistrari nu foloseste la nimic daca nu aveti posibilitatea sa manipulati datele si sa analizati înregistrarile din diverse...

 • Descompunerea Valorilor Singulare

  Descompunerea valorilor singulare. este o metodă eficientă şi sigură de calcul a rangului unei matrice este o metodă de rezolvare a problemei generale a celor mai mici pătrate Rangul unei matrice este numărul maxim de coloane liniar independente ale matricei : rang(A)=dim(Im A) rang(A)=rang(AT) Rangul unei matrice este dimensiunea submatricei pătrate maxime a matricei. Matrice echivalente Două matrice A,BCmxn sunt echivalente, dacă există matricele nesingulare SCmxm şi TCnxn astfel...

 • Reducerea la Forma Hessenberg

  Reducerea la forma Hessenberg. Aducerea unei matrice ARnxn date la forma Schur reală prin transformări (ortogonale) de asemănare este un proces infinit. Pentru orice ARnxn există o matrice ortogonală URnxn, calculabilă printr-un număr finit de operaţii astfel încât matricea H=UHAU este superior Hessenberg (adică H(i,j)=0 pentru toţi i>j+1). Matricea U se alege ca un produs de reflectori elementari Householder U=U2U3…Un-1 Reducerea la forma Hessenberg. 1. Pentru k=1:n-2 1. Se...

 • Valori Proprii si Vectori Proprii

  Valori proprii şi vectori proprii. Fie un vector complex n-dimensional x Mulţimea tuturor vectorilor complecşi n -dimensionali va fi notată Cn. Evident, orice vector xCn poate fi scris, în mod unic, sub forma x=u+iv, u,vRn, Valori proprii şi vectori proprii. Introducem următoarele notaţii: Cmxn. mulţimea tuturor matricelor cu elemente complexe având m linii şi n coloane conjugatul transpusului (i.e. conjugatul hermitic al) unui vector xCn Definim produsul scalar al doi vectori...

 • Integrarea Ecuatiilor Diferentiale cu Conditii Initiale

  Integrarea ecuaţiilor diferenţiale cu condiţii iniţiale Metode cu paşi separaţi. Se dau: intervalul închis I=[x0, x0+a]  R, funcţia continuă f:IxRR,(x,y)f(x,y) ecuaţia diferenţială P:y’ = f(x,y), Problema diferenţială de ordinul 1 constă în determinarea funcţiei derivabile y:IR, xy(x) cu proprietatea că pentru xI avem y’(x)f(x,y(x)) Integrarea ecuaţiilor diferenţiale cu condiţii iniţiale Pentru un sistem de ecuaţii diferenţiale de ordinul 1 se cunosc funcţiile continue:...

 • Metoda Seriei Generatoare

  Metoda seriei generatoare. Utilizează cea de-a treia formulă de interpolare Newton-Gregory, considerând punctele echidistante x0, x-1, …, x-k f(x)=f(x0+uh)=pk(u)+E(u) cu eroarea interpolării Prin integrarea formulei de mai sus se obţine: Metoda seriei generatoare. în care expresia restului este Pentru calculul integralei folosim seria: Metoda seriei generatoare. care este absolut convergentă pentru |t|<1 , întrucât |cm|<1. avem Metoda seriei generatoare. identificăm...

Pagina 3 din 6