Baze de date

Curs
9/10 (1 vot)
Conține 4 fișiere: pdf
Pagini : 112 în total
Cuvinte : 26887
Mărime: 5.23MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Obiectivele unităţii de învăţare 1 2

1.1. Baze de date şi sisteme de gestiune a bazelor de date 2

1.2. Concepte de bază ale modelului relaţional 4

1.2.1. Cheia primară 5

1.2.2. Cheia externă 6

1.2.3. Restricții de integritate 7

1.2.4. Relațiile dintre tabele 8

1.2.5. Anomalii de actualizare și anomalii de stocare 8

1.3. Normalizarea bazelor de date 11

1.3.1. Dependenţa funcţională 11

1.3.2. Dependenţa funcţională completă (totală) 13

1.3.3. Dependenţa funcţională tranzitivă 14

1.3.4. Formele normale 15

1.3.5. Etapele normalizării 19

1.4. Exerciţii propuse şi rezolvate 30

Bibliografie Unitatea de învăţare 1 36

Extras din document

Obiectivele unităţii de învăţare 1

- Însuşirea cunoştinţelor necesare pentru a înţelege noţiunile fundamentale ale bazelor de date relaţionale;

- Înţelegerea noţiunilor de model relational (cheie primară, cheie externă, restricţii de integritate, relaţii între tabele) şi normalizarea bazelor de date.

1.1. Baze de date şi sisteme de gestiune a bazelor de date

Domeniul bazelor de date reprezintă obiectul de studiu pentru un număr impresionant de lucrări de specialitate, iar încercarea de a defini în câteva rânduri conceptul de bază de date a constituit o provocare pentru toţi autorii consacraţi. Fără a încerca să reinventăm roata şi fără a stărui prea mult asupra unor aspecte teoretice, ne vom limita la a expune în aceste paragrafe o serie de concepte fundamentale, devenite deja clasice.

O definiţie foarte succintă pentru bazele de date a fost formulată de C.J Date: O bază de date este o colecţie de date persistente ce sunt folosite de sistemele de aplicaţii informatice ale unei organizaţii1.

Cercetătorii francezi Claude Delobel şi Michel Adiba au prezentat în lucrarea “ Bases de données et systèmes relationnels“2 o definiţie mai elaborată a conceptului, încercând să surprindă atât aspectele esenţiale privind organizarea datelor cât şi necesităţile informaţionale ce trebuie satisfăcute: “Baza de date este un ansamblu structurat de date corelate logic, înregistrate pe suporturi accesibile calculatorului pentru a satisface cerinţele unuia sau mai multor utilizatori simultan într-un timp oportun”.

O bază de date conţine atât datele cât şi descrierea acestora, deci asigură independenţa dintre date şi programele informatice care le exploatează. Bazele de date asigură coerenţa datelor şi pun la dispoziţia utilizatorilor formalisme de descriere a datelor.

Un sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD) reprezintă o interfaţă între utilizatori şi baza de date ce trebuie să permită crearea, actualizarea, consultarea şi administrarea drepturilor de acces la date.

Alegerea unei soluţii pentru managementul datelor trebuie să se bazeze pe următoarele considerente:

- volumul de date ce urmează a fi stocat şi procesat;

1 C.J.Date, Baze de date Editura E+, 2005

2 Claude Delobel et Michel Adiba, Bases de données et systèmes relationnels, Dunod, Paris, 1992

Unitatea de învăţare 1

Concepte şi noţiuni de bază privind bazele de date relaţionale

- gradul de expunere la riscuri ;

- tipul de aplicaţii care vor exploata datele (aplicaţii web, aplicaţii de tip business intelligence, sisteme informatice clasice, etc);

- previziunile de extindere pe termen mediu în privinţa volumului de date din cadrul organizaţiei;

- nu în ultimul rând costurile de licenţiere şi politica de licenţiere a producătorului;

În prezent, pe piaţa sistemelor de gestiune pentru baze de date relaţionale există o ofertă bogată şi, ca în orice domeniu, se poate vorbi despre câţiva lideri. Tendinţa producătorilor, pe lângă extinderea permanentă a capacităţilor de stocare şi procesare, este de a incorpora în cadrul sistemelor instrumente şi facilităţi specifice celor mai recente tehnologii (datawarehouse, data mining, facilităţi pentru multimedia şi tipuri speciale de date).

Sistemele destinate gestiunii bazelor de date relaţionale pot fi clasificate în funcţie de volumul de date pentru care sunt proiectate şi de facilităţile oferite în următoarele două categorii:

SGBD pentru volum mediu de date (desktop database)

SGBD pentru volum mare de date (server database)

- Microsoft SQL Server

Flexibilitate

- Oracle Scalabilitate

- IBM DB2 Performanţe crescute in procesarea datelor

- Sybase Facilităţi complexe de administrare Instrumente specifice pentru analiza datelor (implementarea tehnologiilor Datawarehouse şi Dataminining) Securitate sporită a datelor

Microsoft Access

FoxPro

Paradox

FileMaker Pro

Lotus Aproach

Costuri reduse de licenţiere

Cerinţe mici în ce priveşte resursele hardware

Interfaţa accesibilă pentru utilizatorii

neexperimentaţi

Soluţii usor de implementat pentru publicarea

datelor pe web

4 Baze de date - Introducere în SQL Server

Conform unui studiu publicat de IDG3 (International Data Group) la sfârşitul anului 2007, primii cinci competitori de pe piaţa sistemelor de gestiune pentru baze de date relaţionale (RDBMS4) după vânzări au fost:

Compania producatoare Milioane USD

ORACLE

8,34

IBM

4,95

Microsoft

3,47

Sybase

0,65

Teradata

0,63

Acelaşi studiu menţionează că, faţă de anul precedent, piaţa a crescut cu circa 12,6%.

Acest studiu este relevant prin prisma conturării unei ierarhii în cadrul principalilor competitori, referindu-ne strict la încasărie din vânzări (nu la numărul de licenţe distribuite).

Trebuie specificat că politica de preţuri în domeniul licenţierii sistemelor de gestiune a BD tinde să fie din ce în ce mai mult influenţată de evoluţia pe piaţă a unor competitori ce au adoptat politica open-source. Dintre aceştia putem menţiona: MySQL, Postgre SQL sau SQLite.

Preview document

Baze de date - Pagina 1
Baze de date - Pagina 2
Baze de date - Pagina 3
Baze de date - Pagina 4
Baze de date - Pagina 5
Baze de date - Pagina 6
Baze de date - Pagina 7
Baze de date - Pagina 8
Baze de date - Pagina 9
Baze de date - Pagina 10
Baze de date - Pagina 11
Baze de date - Pagina 12
Baze de date - Pagina 13
Baze de date - Pagina 14
Baze de date - Pagina 15
Baze de date - Pagina 16
Baze de date - Pagina 17
Baze de date - Pagina 18
Baze de date - Pagina 19
Baze de date - Pagina 20
Baze de date - Pagina 21
Baze de date - Pagina 22
Baze de date - Pagina 23
Baze de date - Pagina 24
Baze de date - Pagina 25
Baze de date - Pagina 26
Baze de date - Pagina 27
Baze de date - Pagina 28
Baze de date - Pagina 29
Baze de date - Pagina 30
Baze de date - Pagina 31
Baze de date - Pagina 32
Baze de date - Pagina 33
Baze de date - Pagina 34
Baze de date - Pagina 35
Baze de date - Pagina 36
Baze de date - Pagina 37
Baze de date - Pagina 38
Baze de date - Pagina 39
Baze de date - Pagina 40
Baze de date - Pagina 41
Baze de date - Pagina 42
Baze de date - Pagina 43
Baze de date - Pagina 44
Baze de date - Pagina 45
Baze de date - Pagina 46
Baze de date - Pagina 47
Baze de date - Pagina 48
Baze de date - Pagina 49
Baze de date - Pagina 50
Baze de date - Pagina 51
Baze de date - Pagina 52
Baze de date - Pagina 53
Baze de date - Pagina 54
Baze de date - Pagina 55
Baze de date - Pagina 56
Baze de date - Pagina 57
Baze de date - Pagina 58
Baze de date - Pagina 59
Baze de date - Pagina 60
Baze de date - Pagina 61
Baze de date - Pagina 62
Baze de date - Pagina 63
Baze de date - Pagina 64
Baze de date - Pagina 65
Baze de date - Pagina 66
Baze de date - Pagina 67
Baze de date - Pagina 68
Baze de date - Pagina 69
Baze de date - Pagina 70
Baze de date - Pagina 71
Baze de date - Pagina 72
Baze de date - Pagina 73
Baze de date - Pagina 74
Baze de date - Pagina 75
Baze de date - Pagina 76
Baze de date - Pagina 77
Baze de date - Pagina 78
Baze de date - Pagina 79
Baze de date - Pagina 80
Baze de date - Pagina 81
Baze de date - Pagina 82
Baze de date - Pagina 83
Baze de date - Pagina 84
Baze de date - Pagina 85
Baze de date - Pagina 86
Baze de date - Pagina 87
Baze de date - Pagina 88
Baze de date - Pagina 89
Baze de date - Pagina 90
Baze de date - Pagina 91
Baze de date - Pagina 92
Baze de date - Pagina 93
Baze de date - Pagina 94
Baze de date - Pagina 95
Baze de date - Pagina 96
Baze de date - Pagina 97
Baze de date - Pagina 98
Baze de date - Pagina 99
Baze de date - Pagina 100
Baze de date - Pagina 101
Baze de date - Pagina 102
Baze de date - Pagina 103
Baze de date - Pagina 104
Baze de date - Pagina 105
Baze de date - Pagina 106
Baze de date - Pagina 107
Baze de date - Pagina 108
Baze de date - Pagina 109
Baze de date - Pagina 110
Baze de date - Pagina 111
Baze de date - Pagina 112

Conținut arhivă zip

  • unitatea de invatare 4.pdf
  • unitatea de invatare 3.pdf
  • unitatea de invatare 2.pdf
  • unitatea de invatare 1.pdf

Alții au mai descărcat și

Evidența Elevilor într-o Școală

1. INTRODUCERE Evidenţa cu ajutorul calculatorului reprezintă o activitate care se regăseşte în multe domenii de activitate cum sunt: evidenţa...

Proiectarea bazelor de date

Modelarea datelor: abstractizări (descrieri) ale conținutului BD (Diagrame E-R, ORM, EER, IDEF1X, UML (diagrama de clase)) Modelarea proceselor:...

Probleme Seminar Sisteme Digitale

PROBLEMA 1 Se consideră funcţia booleană descrisă de Tabelul de adevăr: Pentru această funcţie se cer următoarele: 1.1. să se precizeze dacă...

Html Seminar 7

font-family: font1, font2... stabilirea unei liste de fonturi disponibile, separate prin caracterul virgulă font-size: „n” pt unde „n” reprezintă...

Proiectarea Sistemelor Informationale

Notiuni de baza si principii de testare a SI Definitie. Testarea – este un proces de executie a programei cu scopul de a evidentia erorile....

Baze de Date

Facilitati Access Pentru Dezvoltarea Aplicatiilor Access Faciliteza Dezvoltarea si Exploatarea Bazelor De Date Punând La Dispozitia...

Bazele Informaticii

In general, un sistem se defineste ca fiind un ansamblu de elemente fizice si logice interconectate si interconditionate prin relatii fizice,...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea Analitică a Materialelor

1. INTRODUCERE Evoluţia tehnicii de calcul a dus la o creştere substanţială a capacităţii de memorare şi a vitezei de prelucrare a datelor. Astfel...

Baze de Date

3.2. DEFINIREA ELEMENTELOR BAZELOR DE DATE DIN ACCESS Definitia traditionala a unei baze de date este aceea de colectie de date înregistrate...

Proiect Microsoft Acces - Dictionar

Introducere Scopul principal al acestui proiect il constituie introducerea in lucrul cu baze de date in limbajul Microsoft Access. Obiectul...

Comert Electronic - Magazinul Virtual

Introducere Prin accesibilitatea reţelei web de către toată lumea a devenit posibil şi una din cele mai reuşite metode de bussiness din lume, care...

Magazin Virtual în Access

Capitolul 1 INTRODUCERE 1.1 Scop şi obiective Într-o societate informaţională cum este cea în care trăim, în care viteza de transmitere şi de...

Sistem de Informare

Introducere Rezultatul final al oricărui sistem informaţional este:ridicarea eficacităţii funcţionării procesului de control. Toate sistemele...

Proiectare Baze de date în Access

Aplicatia I - BAZA DE DATE ÎN EXCEL I.1 CREAREA UNEI BAZE DE DATE Am creat 4 baze de date reprezentând situatia ?colarA a studentilor de la...

Folosirea MS Access în Gestionarea unei Baze de Date

Introducere Proiectul este structurat pe 5 capitole şi are ca scop demonstrarea avantajelor sistemelor de gestiune, asigurând astfel o interfaţă...

Ai nevoie de altceva?