Baze de date

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Baze de date.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere pdf de 112 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si cuprins iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Sisteme de Operare

Cuprins

Obiectivele unităţii de învăţare 1 2
1.1. Baze de date şi sisteme de gestiune a bazelor de date 2
1.2. Concepte de bază ale modelului relaţional 4
1.2.1. Cheia primară 5
1.2.2. Cheia externă 6
1.2.3. Restricții de integritate 7
1.2.4. Relațiile dintre tabele 8
1.2.5. Anomalii de actualizare și anomalii de stocare 8
1.3. Normalizarea bazelor de date 11
1.3.1. Dependenţa funcţională 11
1.3.2. Dependenţa funcţională completă (totală) 13
1.3.3. Dependenţa funcţională tranzitivă 14
1.3.4. Formele normale 15
1.3.5. Etapele normalizării 19
1.4. Exerciţii propuse şi rezolvate 30
Bibliografie Unitatea de învăţare 1 36

Extras din document

Obiectivele unităţii de învăţare 1

- Însuşirea cunoştinţelor necesare pentru a înţelege noţiunile fundamentale ale bazelor de date relaţionale;

- Înţelegerea noţiunilor de model relational (cheie primară, cheie externă, restricţii de integritate, relaţii între tabele) şi normalizarea bazelor de date.

1.1. Baze de date şi sisteme de gestiune a bazelor de date

Domeniul bazelor de date reprezintă obiectul de studiu pentru un număr impresionant de lucrări de specialitate, iar încercarea de a defini în câteva rânduri conceptul de bază de date a constituit o provocare pentru toţi autorii consacraţi. Fără a încerca să reinventăm roata şi fără a stărui prea mult asupra unor aspecte teoretice, ne vom limita la a expune în aceste paragrafe o serie de concepte fundamentale, devenite deja clasice.

O definiţie foarte succintă pentru bazele de date a fost formulată de C.J Date: O bază de date este o colecţie de date persistente ce sunt folosite de sistemele de aplicaţii informatice ale unei organizaţii1.

Cercetătorii francezi Claude Delobel şi Michel Adiba au prezentat în lucrarea “ Bases de données et systèmes relationnels“2 o definiţie mai elaborată a conceptului, încercând să surprindă atât aspectele esenţiale privind organizarea datelor cât şi necesităţile informaţionale ce trebuie satisfăcute: “Baza de date este un ansamblu structurat de date corelate logic, înregistrate pe suporturi accesibile calculatorului pentru a satisface cerinţele unuia sau mai multor utilizatori simultan într-un timp oportun”.

O bază de date conţine atât datele cât şi descrierea acestora, deci asigură independenţa dintre date şi programele informatice care le exploatează. Bazele de date asigură coerenţa datelor şi pun la dispoziţia utilizatorilor formalisme de descriere a datelor.

Un sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD) reprezintă o interfaţă între utilizatori şi baza de date ce trebuie să permită crearea, actualizarea, consultarea şi administrarea drepturilor de acces la date.

Alegerea unei soluţii pentru managementul datelor trebuie să se bazeze pe următoarele considerente:

- volumul de date ce urmează a fi stocat şi procesat;

1 C.J.Date, Baze de date Editura E+, 2005

2 Claude Delobel et Michel Adiba, Bases de données et systèmes relationnels, Dunod, Paris, 1992

Unitatea de învăţare 1

Concepte şi noţiuni de bază privind bazele de date relaţionale

- gradul de expunere la riscuri ;

- tipul de aplicaţii care vor exploata datele (aplicaţii web, aplicaţii de tip business intelligence, sisteme informatice clasice, etc);

- previziunile de extindere pe termen mediu în privinţa volumului de date din cadrul organizaţiei;

- nu în ultimul rând costurile de licenţiere şi politica de licenţiere a producătorului;

În prezent, pe piaţa sistemelor de gestiune pentru baze de date relaţionale există o ofertă bogată şi, ca în orice domeniu, se poate vorbi despre câţiva lideri. Tendinţa producătorilor, pe lângă extinderea permanentă a capacităţilor de stocare şi procesare, este de a incorpora în cadrul sistemelor instrumente şi facilităţi specifice celor mai recente tehnologii (datawarehouse, data mining, facilităţi pentru multimedia şi tipuri speciale de date).

Sistemele destinate gestiunii bazelor de date relaţionale pot fi clasificate în funcţie de volumul de date pentru care sunt proiectate şi de facilităţile oferite în următoarele două categorii:

SGBD pentru volum mediu de date (desktop database)

SGBD pentru volum mare de date (server database)

- Microsoft SQL Server

Flexibilitate

- Oracle Scalabilitate

- IBM DB2 Performanţe crescute in procesarea datelor

- Sybase Facilităţi complexe de administrare Instrumente specifice pentru analiza datelor (implementarea tehnologiilor Datawarehouse şi Dataminining) Securitate sporită a datelor

Microsoft Access

FoxPro

Paradox

FileMaker Pro

Lotus Aproach

Costuri reduse de licenţiere

Cerinţe mici în ce priveşte resursele hardware

Interfaţa accesibilă pentru utilizatorii

neexperimentaţi

Soluţii usor de implementat pentru publicarea

datelor pe web

4 Baze de date - Introducere în SQL Server

Conform unui studiu publicat de IDG3 (International Data Group) la sfârşitul anului 2007, primii cinci competitori de pe piaţa sistemelor de gestiune pentru baze de date relaţionale (RDBMS4) după vânzări au fost:

Compania producatoare Milioane USD

ORACLE

8,34

IBM

4,95

Microsoft

3,47

Sybase

0,65

Teradata

0,63

Acelaşi studiu menţionează că, faţă de anul precedent, piaţa a crescut cu circa 12,6%.

Acest studiu este relevant prin prisma conturării unei ierarhii în cadrul principalilor competitori, referindu-ne strict la încasărie din vânzări (nu la numărul de licenţe distribuite).

Trebuie specificat că politica de preţuri în domeniul licenţierii sistemelor de gestiune a BD tinde să fie din ce în ce mai mult influenţată de evoluţia pe piaţă a unor competitori ce au adoptat politica open-source. Dintre aceştia putem menţiona: MySQL, Postgre SQL sau SQLite.

Fisiere in arhiva (4):

  • unitatea de invatare 4.pdf
  • unitatea de invatare 3.pdf
  • unitatea de invatare 2.pdf
  • unitatea de invatare 1.pdf