Prelucrarea Statistica a Datelor

Imagine preview
(5/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Prelucrarea Statistica a Datelor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 40 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Sisteme de Operare

Extras din document

Obiective generale:

Pregătirea teoretico-metodologică iniţială pentru utilizarea informaticii şi statisticii în gestionarea datelor (preluarea, memorarea, prelucrarea datelor şi interpretarea rezultatelor).

Dezvoltarea de abilităţi individuale practice în utilizarea de instrumente informatice şi statistice în domeniul gestionării datelor (preluarea, memorarea, prelucrarea datelor şi interpretarea rezultatelor).

Obiective specifice:

Instruirea teoretică şi practică, prin modul de lucru interactiv şi gradual, pe nivele de însuşire individuală accesibilă, pentru utilizarea informaticii şi statisticii în gestionarea datelor (preluarea, memorarea, prelucrarea datelor şi interpretarea rezultatelor).

Realizarea de aplicaţii practice şi studii de caz specifice (circa 75% din structura şi durata cursului) din domeniul informaticii şi statisticii cu utilizare în gestionarea datelor (preluarea, memorarea, prelucrarea datelor şi interpretarea rezultatelor).

Utilizarea suportului logistic multimedia şi a produselor informatice specializate în gestionarea şi prelucrarea statistică a datelor: MS-Excel şi SPSS.

Cursul are un pronunţat caracter practic. Se desfăşoară utilizând logistica aferentă regimului de lucru multimedia.

Seminarul se realizează prin:

Rezolvarea de aplicaţii practice şi studii de caz.

Teste de verificare a cunoştinţelor.

Test grilă (eventual online): 60%.

Aplicaţii practice şi lucrări realizate la seminar: 40% (20% aplicaţii seminar şi 20% testul grilă)

1. Suportul informatic de bază:

Componente hardware.

Componente software.

Mediul de operare Windows.

2. Programul MS-Excel pentru procesarea tabelelor statistice şi reprezentarea grafică a datelor:

Operaţii de bază.

Formule şi funcţii.

Formatarea unei foi de calcul.

Tipărirea foilor de calcul.

Obiecte, grafice şi diagrame.

Gestionarea listelor în Excel (baze de date).

Interfata cu Excel

Fisiere in arhiva (1):

  • Prelucrarea Statistica a Datelor.ppt