Cursurile din domeniul Sociologie

Asistența socială a persoanelor cu boli cronice și terminale

ASISTENTA SOCIALA A PERSOANELOR CU BOLI CRONICE SI TERMINALE Subiecte de examen (optional): 1. Boala abortiva, avortul si „criza de sarcina” - perspectiva asistentei sociale cu implicatii bioetice. Conturati strategii pro-nataliste de interventie socio-medicala. 2. Mijloace socio-terapeutice in bolile cronice si... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Educația - teorie și metodă

Capitolul I. EDUCAȚIA CA FENOMEN SOCIAL ȘI PEDAGOGIC 1. Educația și funcțiile ei 2. Educația și socializarea. Educația și instruirea 3. Concepțiile generale ale educației Noțiunile cheie: educație, socializare, educație autoritară, pedagogie umanistă. 1. Educația și funcțiile ei Educația pentru toate timpurile... citește mai departe

150 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiul de caz

Caracteristici generale. Definiția studiului de caz Deosebit de important este a fi reținut faptul că deși studiul de caz se constituie într-o metodă calitativă, ea nu este totuși o modalitate efectivă de culegere a datelor așa cum este interviul sau observația. Caracteristicile esențiale ale studiului de caz... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Studiile transversale și longitudinale

Deoarece studiile sociologice atât de natură cantitativă cât și de natură calitativă pot să aibă loc transversal sau longitudinal apreciem ca oportună prezentarea lor din perspectiva principalelor caracteristici. Distincția pe care o promovăm între aceste tipuri de studii are la bază dimensiunea temporală,... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Metoda biografică

Metoda biografică este utilizată din plin în disciplinele socioumane și de aceea dorim să facem o prezentare a ei inclusiv din perspectiva etnobiografiei. I. Etnobiografia Cuvântul desemnează folosirea de către etnolog a metodei biografice, dar și prezentarea finală a cercetării întreprinse. Mai detaliat,... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Cercetarea sociometrică

Termenul de sociometrie a luat naștere prin combinarea a două cuvinte de origine latină: socius care înseamnă societate și metrum care înseamnă măsură. La prima vedere sociometria ar presupune măsurarea fenomenelor sociale, însă sensul actual pe care îl are acest termen este unul diferit. Chiar definiția... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Analiza documentelor sociale - Analiza de conținut

I. Analiza documentelor sociale Analiza documentelor sociale este utilizată mai ales în cazurile în care sociologul nu are acces direct, neîngrădit, la realitățile sociale pe care le dorește sa le studieze (I.Mihăilescu, Sociologie generală, 2000, p.53). Utilizarea unor astfel de documente în cercetarea... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Program de amplificare a motivației prin gândire pozitivă

Descrierea programului: Programul de față a fost creat în baza concepției psihologiei umaniste, dar complementar au fost adăugate și unele elemente din direcția behavioristă. Accentul major se pune pe conștientizarea potențialului propriu al individului, cât și adoptarea unor strategii de dezvoltare a acestuia... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Sociologie rurală

1. Obiectul și problematica sociologiei rurale Capitolul își propune să introducă studenții în problematica fundamentală a sociologiei rurale în sistemul sociologiei generale și a sociologiilor de ramură, să înțeleagă importanța sociologiei rurale prin intermediul funcțiilor sale (cognitivă, axiologică,... citește mai departe

23 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Metodologia cercetării în științele socio-umane

1. Metoda. Tehnica. Procedeu. Prin metoda se intelege modul de cercetare, sistemul de reguli si principii de cunoastere si de transformare a realitatii obiective. Metoda reprezinta aspectul teoretic cel mai activ al stiintei, care jaloneaza calea dobandirii de cunostinte noi. (ex: metode statistice, metode de... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Metoda observației sociologice

Observația constituie una din metodele de bază ale sociologiei, fundamentală pentru cunoașterea realității înconjurătoare și, totodată, reprezintă o etapă sau un moment al demersului sociologic. Ea completează toate celelalte metode de investigație sociologică: interviul, metoda sociometrică, experimentul etc., și... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Introducere în sociologie

Capitol 1. Sociologia poate fi definita ca fiind studiul sistemic al societatilor umane, punând accent în special pe sistemele modeme industrializate. Sociologia a luat fiinta din încercarile oamenilor de a întelege schimbarile extinse care au aparut în societatile umane în ultimele doua sau trei secole.... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Sociologie

1) Ce este sociologia 2) Obiectul sociologiei 3) Metodele si tehnicile sociale 1 Sociologia este o stiinta sociologica, studiaza cea ce razulta din acctiunile agregate a unei societati Sociologia a aparut datorita lui August Comta in 1840 in tratatul lui de filosofie vol.4 - Sociologia este cea mai intalnita... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Introducere în sociologie

Introducere Sondajele sunt o metoda de cercetare foarte veche. De exemplu, conform unui pasaj din Vechiul Testament, Iisus a fost nascut departe de casa, pentru ca Iosif si Maria calatoreau catre orasul in care s-a nascut Iosif pentru un recensamant organizat de romani 1.Teme potrivite pentru cercetarea prin... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Sociologia educației, ramură a științei sociologice

1. OBIECT DE STUDIU Sociologia educaţiei este o disciplină destul de nouă ce se prezintă ca un domeniu legitim de investigare ştiinţifică. Sociologul belgian Henri JANNE defineşte sociologia educaţiei drept ,,studiul instituţiilor şi al raporturilor sociale în relaţie cu educaţia". Alţi sociologi (R. Merton, S.... citește mai departe

7 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Teme de control psihosociologie

1. Ghid de interviu privind necesitatea introducerii educatiei sexuale in scoli. Educatia sexuala in scoli (toate intrebarile din acest ghid sunt adresate tuturor participantilor intocmai cum au fost redactate si in ordinea in care apar) ASPECTE GENERALE 1. Va rog sa imi spuneti cateva cuvinte despre... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Introducere în managementul resurselor umane - Note de curs

Definirea termenului de management Etimologic, originea cuvântului management se regăseşte în cuvântul latin manus = mâna şi ar însemna după unii autori (Cornescu, Mihăilescu & Stanciu, 1994) ca expresie literară „manevrare”, „pilotare”. De asemenea, se poate spune că provine şi din alte cuvinte cum ar fi cele... citește mai departe

90 pagini Gratis Extras Preview

Mcdonalizarea societății

In aceast fragment nu se discută exclusiv despre domeniul alimentaţiei, ci şi despre producţia de bunuri şi servicii, comunicare, sănătate, etc. Compania McDonald’s este una dintre cele mai raspandite firme din lume. Restaurtantele acestea se gasesc peste tot,la orice pas iar acestia si-au largit oferta odata cu... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Suport curs responsabil proces

1. COMPETENȚĂ CHEIE – COMUNICAREA INFORMAȚIILOR Comunicarea este activitatea complexă de transmitere și receptare inteligentă a unui mesaj cu semnificaţie. Prin comunicare, omul modern se analizează pe sine și analizează pe cei cu care se află în interacțiune şi – în ultimă instanţă – poate găsi un mod propriu de... citește mai departe

65 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comunicare suportivă în situații de criză

COMUNICAREA SUPORTIVĂ ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ Introducere – importanța comunicării suportive Gestionarea managementului de caz de către expertul în egalitate de şanse presupune, printre altele, gestionarea unei situaţii de criză generată de situaţia excepţională în care se află persoana victimă care cere ajutor. Pe... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Contracepție

Conceptul de sănătate a reproducerii 1. Sănătatea reproducerii - reprezintă o stare de bine fizică, - mentală şi - socială care nu este privită prin prisma absenţei unei boli sau a unei infirmităţi ci este corelată cu toate aspectele legate de sistemul reproductiv, funcţiile şi procesele acestuia. - Precum... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Teorii Sociologice MTCS

Sociologia si profesiunea de sociolog se bucura de inalta pretuire in lumea intreaga. Nu exista in lume universitate demna de numele ei care sa nu aiba un departament de Sociologie. Nu exista profesiune conforma civilizatiei stiintifice contemporane care sa nu presupuna cunostinte sociologice si, adesea, chiar... citește mai departe

253 pagini Gratis Extras Preview

Bazele dezvoltării umane

-BAZELE DEZVOLTARII UMANE/PSIHICE -1. Factori de risc din mediu care afecteaza dezvoltarea umana; -2. Nevoile fiintei umane; - 3. Sistemul emotional si atasamentul -PRINCIPII: -Dezvoltarea copilului depinde de ingrijirile primite, mai ales in primii ani de viata; -Experienta timpurie joaca un rol crucial in... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Sociologie

Sociologia: obiect, definiţie, teorie • Sociologia studiază într-o manieră sistematică comportamentul social al grupurilor umane, impactul relaţiilor sociale asupra indivizilor, formarea şi schimbarea structurilor sociale. • Ca orice ştiinţă, sociologia are un obiect de studiu, un corpus teoretic şi unul... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Sociologie Generală

Tema: Obiectul şi problematica ştiinţei sociologice 1. Definirea sociologiei. Statutul şi obiectul ei de studiu 2. Funcţiile sociologiei. Problematica sociologică şi aparatul ei conceptual 1. Definirea sociologiei. Statutul şi obiectul ei de studiu Tentativa firească a omului de a cunoaşte tot ceea ce îl... citește mai departe

53 pagini Gratis Extras Preview