Toate cursurile din domeniul Sociologie

 • Educatia - teorie si metoda

  Capitolul I. EDUCAȚIA CA FENOMEN SOCIAL ȘI PEDAGOGIC 1. Educația și funcțiile ei 2. Educația și socializarea. Educația și instruirea 3. Concepțiile generale ale educației Noțiunile cheie: educație, socializare, educație autoritară, pedagogie umanistă. 1. Educația și funcțiile ei Educația pentru toate timpurile și pentru toate popoarele constituie cel mai important fenomen al vieții spirituale a societății. Fără educație este de neconceput viața societății umane, or semnificația ei...

 • Studiul de caz

  Caracteristici generale. Definiția studiului de caz Deosebit de important este a fi reținut faptul că deși studiul de caz se constituie într-o metodă calitativă, ea nu este totuși o modalitate efectivă de culegere a datelor așa cum este interviul sau observația. Caracteristicile esențiale ale studiului de caz rezidă în capacitatea lui combinatorie, de integrare a unor modalități diferite de culegere a datelor cu scopul de a se ajunge la o imagine holistică a unei entități sociale (indivizi,...

 • Studiile transversale si longitudinale

  Deoarece studiile sociologice atât de natură cantitativă cât și de natură calitativă pot să aibă loc transversal sau longitudinal apreciem ca oportună prezentarea lor din perspectiva principalelor caracteristici. Distincția pe care o promovăm între aceste tipuri de studii are la bază dimensiunea temporală, dimensiune extrem de importantă în orice cercetare sociologică. Cunoașterea unui fenomen sau proces social într-un moment din evoluția sa poartă denumirea de studiu transversal, pe când...

 • Metoda biografica

  Metoda biografică este utilizată din plin în disciplinele socioumane și de aceea dorim să facem o prezentare a ei inclusiv din perspectiva etnobiografiei. I. Etnobiografia Cuvântul desemnează folosirea de către etnolog a metodei biografice, dar și prezentarea finală a cercetării întreprinse. Mai detaliat, etnobiografia „constituie, plecând de la informator, o metodă de maieutică socială (ajungere la adevăr pe calea discuțiilor, a dialogului) care-i permite subiectului să se regăsească pe...

 • Cercetarea sociometrica

  Termenul de sociometrie a luat naștere prin combinarea a două cuvinte de origine latină: socius care înseamnă societate și metrum care înseamnă măsură. La prima vedere sociometria ar presupune măsurarea fenomenelor sociale, însă sensul actual pe care îl are acest termen este unul diferit. Chiar definiția sociometriei este una destul de controversată. Când spunem acest lucru ne gândim la demersul sociologul danez A.Bjerstedt care a identificat 13 definiții ale sociometriei pe care le-a trimis...

 • Analiza documentelor sociale - Analiza de continut

  I. Analiza documentelor sociale Analiza documentelor sociale este utilizată mai ales în cazurile în care sociologul nu are acces direct, neîngrădit, la realitățile sociale pe care le dorește sa le studieze (I.Mihăilescu, Sociologie generală, 2000, p.53). Utilizarea unor astfel de documente în cercetarea sociologică impune elaborarea unei teorii a documentelor sociale care să plece de la răspunsul oferit întrebării: ce este un document social? În limbajul comun prin document se înțelege un...

 • Program de amplificare a motivatiei prin gandire pozitiva

  Descrierea programului: Programul de față a fost creat în baza concepției psihologiei umaniste, dar complementar au fost adăugate și unele elemente din direcția behavioristă. Accentul major se pune pe conștientizarea potențialului propriu al individului, cât și adoptarea unor strategii de dezvoltare a acestuia Programul conține 6 ședințe a câte 1 - 1,5h. Fiecare ședință conține un șir de activități, exerciții care se desfășoară fie în grup, fie individual. Conținutul programul propune...

 • Sociologie rurala

  1. Obiectul și problematica sociologiei rurale Capitolul își propune să introducă studenții în problematica fundamentală a sociologiei rurale în sistemul sociologiei generale și a sociologiilor de ramură, să înțeleagă importanța sociologiei rurale prin intermediul funcțiilor sale (cognitivă, axiologică, praxiologică). 1.1. Sociologia rurală în sistemul sociologiilor ramură 1.2. Funcțiile sociologiei rurale 1.3. Importanța cunoașterii sociologiei rurale 1.1. Sociologia (socius= soț,...

 • Metodologia cercetarii in stiintele socio-umane

  1. Metoda. Tehnica. Procedeu. Prin metoda se intelege modul de cercetare, sistemul de reguli si principii de cunoastere si de transformare a realitatii obiective. Metoda reprezinta aspectul teoretic cel mai activ al stiintei, care jaloneaza calea dobandirii de cunostinte noi. (ex: metode statistice, metode de culegere a informatiilor, metode de prelucrare a informatiilor, metode de interpretare a informatiilor etc.) Tehnica desemneaza ansamblul de reguli si procedee pentru o actiune...

 • Metoda observatiei sociologice

  Observația constituie una din metodele de bază ale sociologiei, fundamentală pentru cunoașterea realității înconjurătoare și, totodată, reprezintă o etapă sau un moment al demersului sociologic. Ea completează toate celelalte metode de investigație sociologică: interviul, metoda sociometrică, experimentul etc., și permite obținerea de date și informații, ca urmare a contactului nemijlocit al observatorului cu obiectul observației. Observația este o metodă deosebit de utilă și valoroasă, cu...

 • Introducere in sociologie

  Capitol 1. Sociologia poate fi definita ca fiind studiul sistemic al societatilor umane, punând accent în special pe sistemele modeme industrializate. Sociologia a luat fiinta din încercarile oamenilor de a întelege schimbarile extinse care au aparut în societatile umane în ultimele doua sau trei secole. Schimbarile luate în consideratie nu sunt doar cele pe scara larga, deoarece, modificari majore s-au produs si în cele mai intime si personale trasaturi ale vietii oamenilor. Un astfel de...

 • Sociologie

  1) Ce este sociologia 2) Obiectul sociologiei 3) Metodele si tehnicile sociale 1 Sociologia este o stiinta sociologica, studiaza cea ce razulta din acctiunile agregate a unei societati Sociologia a aparut datorita lui August Comta in 1840 in tratatul lui de filosofie vol.4 - Sociologia este cea mai intalnita pentru ca ea va explica cea mai inalta forma a aranjarii lumii(o fizica a socialului) - Sociologia trebuie sa descopere legile obiective ale socialului - S-a nascut dorind sa fie o...

 • Introducere in sociologie

  Introducere Sondajele sunt o metoda de cercetare foarte veche. De exemplu, conform unui pasaj din Vechiul Testament, Iisus a fost nascut departe de casa, pentru ca Iosif si Maria calatoreau catre orasul in care s-a nascut Iosif pentru un recensamant organizat de romani 1.Teme potrivite pentru cercetarea prin sondaje - Sondajele pot fi folosite in scopuri descriptive, explicative si de explorare. Ele sunt utilizate mai des in studii care au ca unitate de analiza individul; - Putem folosi...

 • Sociologia educatiei, ramura a stiintei sociologice

  1. OBIECT DE STUDIU Sociologia educaţiei este o disciplină destul de nouă ce se prezintă ca un domeniu legitim de investigare ştiinţifică. Sociologul belgian Henri JANNE defineşte sociologia educaţiei drept ,,studiul instituţiilor şi al raporturilor sociale în relaţie cu educaţia". Alţi sociologi (R. Merton, S. Bloom şi N. Rogoff) afirmă că „sociologia educaţiei urmăreşte să determine natura mediului social şi psihologic constituit prin şcoală să măsoare influenţa pe care o exercită...

 • Teme de control psihosociologie

  1. Ghid de interviu privind necesitatea introducerii educatiei sexuale in scoli. Educatia sexuala in scoli (toate intrebarile din acest ghid sunt adresate tuturor participantilor intocmai cum au fost redactate si in ordinea in care apar) ASPECTE GENERALE 1. Va rog sa imi spuneti cateva cuvinte despre dumneavoastra. Puteti sa imi spuneti orice doriti despre ce considerati relevant: viata de familie, viata profesionala, activitati, impliniri, dorinte, bucurii? 2. Care sunt aspectele de...

Pagina 1 din 25