Toate cursurile din domeniul Sociologie

 • Deontologia Profesiei de Asistent Social

  CURS 1, DEONTOLOGIA PROFESIEI DE ASISTENT SOCIAL Istoricul asistenţei sociale Comunităţile umane au avut întotdeauna în rândul lor indivizi care din diferite motive, fie ele de natură socială sau medicală , s-au aflat în imposibilitatea de a-şi satisface trebuinţele prin mijloace proprii. Societăţile au încercat în maniere diferite să vină în sprijinul acestor indivizi însă apariţia unei profesii centrate pe “tratarea maladiilor sociale”s-a produs la începutul secolului XX. Ajutorul...

 • Factori de Stress

  Termenul „stres” a fost utilizat pentru prima dată de endocrinologul austriac Hans Seley în 1930, pt a defini răspunsurile animalelor de laborator la acţiunea diferitelor doze de hormoni. Ulterior, Seley a extins noţiunea de „stres” pt a include percepţiile şi răspunsurile oamenilor la modificările zilnice ale mediului social în care desfăşoară activităţi. Prin experimentele lui, Seley a ajuns la concluzia că reacţiile tuturor animalelor la un factor stresant sunt asemănătoare, astfel că în...

 • Asistenta Sociala a Persoanelor cu Handicap

  Introducere Actualitatea temei este anume problema ce ţine de persoana cu handicap mintal care este o categorie a populaţiei cu o poziţie evident dezavantajată faţă de alte categorii de oameni, aceasta fiind ca una din problemele majore şi ea poate fi soluţionată numai prin efortul comun al tuturor oamenilor de bună credinţă din domeniile: politică, social, afaceri, ştiinţă, cultură. Gradul de civilizare a societăţii în mare măsură este determinată de atitudinea faţă de aceste persoane ce...

 • Metode si Tehnici in Probatiune

  Evoluţia sistemului de probaţiune în România Cursul nr. 2 Închisoarea Evoluţia sistemului de probaţiune în România 1997-2000 – Fază experimentală - 11 centre experimentale de probaţiune. - minori şi tineri, - referate de evaluare - supraveghere semi-voluntară - sprijin internaţional (Dfid/UK) Graficul 1: O paradigmă a înfiinţării sistemului de probaţiune din România 2001-2009 – Fază de consacrare organizaţională - OG nr. 92 / 2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor...

 • Responsabilitatea Sociala a Firmei

  Definirea responsabilităţii sociale a întreprinderii Pe parcursul evoluţiei sale unitatea economică produce un impact tot mai semnificativ asupra vieţii societăţii. Fiind destinată pentru a realiza anumite obiective economice, întreprinderea ajunge în prezent să devină principalul mijloc în transformarea ştiinţei şi tehnologiei de bunuri şi servicii de natură economică. În realizarea acestui rol economic, firma a efectuat şi continuă să efectueze o serie de schimbări sociale importante....

 • Sociologie - Note de Curs

  Noţiunea de sociologie Dorinţa de a se cunoaşte pe sine şi umanitatea a fost stimulul pentru cunoaşterea şi înţelegerea vieţii sociale şi a societăţii în ansamblul ei. De aceea, primele gânduri despre societate apar odată cu societatea însăşi. Aceasta a fost aşa-numita „sociologie spontană” care cuprinde ideile şi reprezentările oamenilor cu privire la viaţa lor socială. Termenul de sociologie a fost folosit pentru prima dată de filosoful Auguste Comte (în 1832) şi a fost definit ca studiu...

 • Management de Caz

  DEFINIREA NOŢIUNIILOR: • MANAGEMENTUL DE CAZ Def. 1 “Managementul de caz reprezintă un concept ce desemnează o metodă de coordonare şi integrare a serviciilor sociale, medicale şi educaţionale destinate categoriilor de populaţii vulenrabile şi defavorizate şi de organizare şi gestionare a intervenţiilor specifice realizate de către diferiţi specialişti, în acord cu obiectivele stabilite pentru schimbarea situaţiilor problematice ale beneficiariilor.”(Cojocaru Ştefan, Cojocaru Daniela,...

 • Asistenta Sociala a Persoanelor cu Boli Terminale

  INTRODUCERE - ISTORIC Intoarcerea privirilor catre reabilitarea trista a celor fara speranta de revenire la sanatate dateaza din anii 40 si a aparut in Anglia sub denumirea „Miscarea ” gratie lui Cicely Sanders fondatoarea spitalului ST Cristopher din Londra si autoareal lucrarii „The management of terminal diseases”. Cicely avea o formare initiala in Asistenta Sociala si apoi in medicina. Cicely s-a dedicat acestei nobile misiuni pe care incet incet a reusit sa o impuna lumii medicale....

 • Asisteta Sociala a Somerilor

  Asistenţa socială a şomerilor Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite: Nu sunt impuse condiţionări pentru participarea la acest curs. Formarea generală în domeniul ştiinţelor socio-umane de la nivelul primilor doi ani de studiu, cu precădere disciplinele de metode de asistenţă socială cu individul, familia şi grupul, oferă cunoştinţe ce sunt utile în parcurgerea cu succes a stagiului de pregătire, respectiv pentru promovarea examenului de evaluare finală. Descrierea cursului: Formarea...

 • Istoria Sociologiei si Orientarile Sale

  Sociologia este una dintre ştiinţele relativ recent apărute. Aceasta a apărut odată cu revoluţia franceză (1789) dar şi cu revoluţia industrială. Întemeietorul sociologiei este filosoful Auguste Compte (1798 – 1857) şi pentru prima dată se menţionează termenul de “sociologie” în cartea sa “Curs de filosofie pozitivă”. După alţi autori, întemeietorul sociologiei ar fi Thomas Hobbes (1588 – 1679), iar după alţii, Montesquieu (1689 – 1755). Conform dicţionarului de filosofie “La Rousse”, ...

 • Etnologie Generala si Romaneasca

  I. ISTORIA ETNOLOGIEI 1. Etnologia ca stiinta, Ce este etnologia. Evolutia etnologiei. Etapele de dependenta Etimologie: în limba greaca, ethnos înseamna popor, natiune, grup uman, iar graphos înseamna scriere sau descriere, logos înseamna cuvânt, discurs, iar anthropos înseamna om. Din îmbinarea acestor cuvinte rezulta numele etnografie, etnologie si antropologie. Terminologie si definitii, termenii cu care a fost denumita stiinta ce are ca obiect cercetarea grupurilor umane si definitiile...

 • Psihologie Sociala

  PSIHOLOGIA SOCIALĂ – ŞTIINŢA AFIRMĂRII INDIVIDULUI ÎN SOCIETATE 1. Psihologia socială – « Instrument esenţial pentru înţelegerea şi optmizarea existenţei » Fie că definim psihologia socială ca ştiinţa : « rezolvării conflictului dintre individ şi societate » din exteriorul sau din interiorul lui ; ştiinţa individuării dirijate sau a construirii personalităţii sub influenţa mediului social ; sau « maşina de fabricat zei » în continuă inovare, trebuie să recunoaştem că este o ştiinţă...

 • Sociologia Relatiilor Internationale

  I. Ordinea în viaţa socială A spune despre anumite lucruri că, împreună, sunt plasate în ordine, înseamnă, în cea mai simplă accepţiune a termenului, că ele sunt legate unele de altele potrivit unui anumit cadru, că relaţia dintre ele nu este pur şi simplu lăsată pe seama hazardului, ci conţine un anumit principiu identificabil. Un rând de cărţi de pe raftul unei biblioteci corespunde unui cadru ordonat, iar câteva cărţi aşezate pe podea la întâmplare, nu. Dar când avem în vedere ordinea în...

 • Asistenta Sociala a Persoanelor Dependente

  I.Dependenţă. Noţiuni generale. Potrivit definitiei Organizaţiei mondiale a Sănataţii, folosirea excesivă continuă sau sporadică a drogurilor, incompatibilă sau fără legătură cu practica medicală, este considerată drept consum ori abuzz. Drogurile pot fi folosite de indivizi în mod: - excepţional, constituind în sine operaţiunea propriu-zisă de a încerca o dată sau de mai multe ori un drog, fără a continua această practică; -ocazional, folosire a drogurilor în formă intermitentă, fără a...

 • Introducere in Sociologie

  Introducere în sociologie În mod absolut evident, la nivelul simţului comun, studiul societăţii debutează cu studiul individualităţii. Ne dăm seama că vecina de la etajul trei continuă să convieţuiască cu soţul ei, chiar dacă acesta se comportă violent sau că vecinul de la parter a reuşit să se lase de băut numai după ce s-a îmbolnăvit grav. Dacă vecina sau vecinul nostru ar reprezenta un caz singular, am putea spune că acest comportament al lor a fost determinat de o anumită structură de...

Pagina 10 din 25