Toate cursurile din domeniul Sociologie

 • Management de Caz

  DEFINIREA NOŢIUNIILOR: • MANAGEMENTUL DE CAZ Def. 1 “Managementul de caz reprezintă un concept ce desemnează o metodă de coordonare şi integrare a serviciilor sociale, medicale şi educaţionale destinate categoriilor de populaţii vulenrabile şi defavorizate şi de organizare şi gestionare a intervenţiilor specifice realizate de către diferiţi specialişti, în acord cu obiectivele stabilite pentru schimbarea situaţiilor problematice ale beneficiariilor.”(Cojocaru Ştefan, Cojocaru Daniela,...

 • Asistenta Sociala a Persoanelor cu Boli Terminale

  INTRODUCERE - ISTORIC Intoarcerea privirilor catre reabilitarea trista a celor fara speranta de revenire la sanatate dateaza din anii 40 si a aparut in Anglia sub denumirea „Miscarea ” gratie lui Cicely Sanders fondatoarea spitalului ST Cristopher din Londra si autoareal lucrarii „The management of terminal diseases”. Cicely avea o formare initiala in Asistenta Sociala si apoi in medicina. Cicely s-a dedicat acestei nobile misiuni pe care incet incet a reusit sa o impuna lumii medicale....

 • Asisteta Sociala a Somerilor

  Asistenţa socială a şomerilor Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite: Nu sunt impuse condiţionări pentru participarea la acest curs. Formarea generală în domeniul ştiinţelor socio-umane de la nivelul primilor doi ani de studiu, cu precădere disciplinele de metode de asistenţă socială cu individul, familia şi grupul, oferă cunoştinţe ce sunt utile în parcurgerea cu succes a stagiului de pregătire, respectiv pentru promovarea examenului de evaluare finală. Descrierea cursului: Formarea...

 • Istoria Sociologiei si Orientarile Sale

  Sociologia este una dintre ştiinţele relativ recent apărute. Aceasta a apărut odată cu revoluţia franceză (1789) dar şi cu revoluţia industrială. Întemeietorul sociologiei este filosoful Auguste Compte (1798 – 1857) şi pentru prima dată se menţionează termenul de “sociologie” în cartea sa “Curs de filosofie pozitivă”. După alţi autori, întemeietorul sociologiei ar fi Thomas Hobbes (1588 – 1679), iar după alţii, Montesquieu (1689 – 1755). Conform dicţionarului de filosofie “La Rousse”, ...

 • Etnologie Generala si Romaneasca

  I. ISTORIA ETNOLOGIEI 1. Etnologia ca stiinta, Ce este etnologia. Evolutia etnologiei. Etapele de dependenta Etimologie: în limba greaca, ethnos înseamna popor, natiune, grup uman, iar graphos înseamna scriere sau descriere, logos înseamna cuvânt, discurs, iar anthropos înseamna om. Din îmbinarea acestor cuvinte rezulta numele etnografie, etnologie si antropologie. Terminologie si definitii, termenii cu care a fost denumita stiinta ce are ca obiect cercetarea grupurilor umane si definitiile...

 • Psihologie Sociala

  PSIHOLOGIA SOCIALĂ – ŞTIINŢA AFIRMĂRII INDIVIDULUI ÎN SOCIETATE 1. Psihologia socială – « Instrument esenţial pentru înţelegerea şi optmizarea existenţei » Fie că definim psihologia socială ca ştiinţa : « rezolvării conflictului dintre individ şi societate » din exteriorul sau din interiorul lui ; ştiinţa individuării dirijate sau a construirii personalităţii sub influenţa mediului social ; sau « maşina de fabricat zei » în continuă inovare, trebuie să recunoaştem că este o ştiinţă...

 • Sociologia Relatiilor Internationale

  I. Ordinea în viaţa socială A spune despre anumite lucruri că, împreună, sunt plasate în ordine, înseamnă, în cea mai simplă accepţiune a termenului, că ele sunt legate unele de altele potrivit unui anumit cadru, că relaţia dintre ele nu este pur şi simplu lăsată pe seama hazardului, ci conţine un anumit principiu identificabil. Un rând de cărţi de pe raftul unei biblioteci corespunde unui cadru ordonat, iar câteva cărţi aşezate pe podea la întâmplare, nu. Dar când avem în vedere ordinea în...

 • Asistenta Sociala a Persoanelor Dependente

  I.Dependenţă. Noţiuni generale. Potrivit definitiei Organizaţiei mondiale a Sănataţii, folosirea excesivă continuă sau sporadică a drogurilor, incompatibilă sau fără legătură cu practica medicală, este considerată drept consum ori abuzz. Drogurile pot fi folosite de indivizi în mod: - excepţional, constituind în sine operaţiunea propriu-zisă de a încerca o dată sau de mai multe ori un drog, fără a continua această practică; -ocazional, folosire a drogurilor în formă intermitentă, fără a...

 • Introducere in Sociologie

  Introducere în sociologie În mod absolut evident, la nivelul simţului comun, studiul societăţii debutează cu studiul individualităţii. Ne dăm seama că vecina de la etajul trei continuă să convieţuiască cu soţul ei, chiar dacă acesta se comportă violent sau că vecinul de la parter a reuşit să se lase de băut numai după ce s-a îmbolnăvit grav. Dacă vecina sau vecinul nostru ar reprezenta un caz singular, am putea spune că acest comportament al lor a fost determinat de o anumită structură de...

 • Metode si Teorii in Asistenta Sociala

  Între aceste trei părţi există raporturi de intercondiţionare şi interdependenţă, constituind trei sisteme de elemente: Sistemul asistent social: “fie că lucrează individual, fie în colectiv, el se implică în activitate cu corpul, cu sufletul şi spiritul, cu sensibilitatea, intuiţia, valorile, experienţele şi cunoştinţele, cu tot ceea ce înglobează” personalitatea sa; Contextul social (inclusiv politic, economic, normativ, cultural, afectiv etc.) al intervenţiei; Sistemul client –...

 • Dezvoltarea Comunitara

  COMUNITATE limba greacă chemare, convocare UN GRUP DE OAMENI CU INTERESE, CREDINŢE SAU NORME DE VIATĂ COMUNE, CARE DEŢIN O POSESIUNE ÎN COMUN( Royal Political Dictionary, 1987) COMUNITATE#SOCIETATE/TONNIES-1887 într-o comunitate indivizii se contopesc într-o totalitate într-o societate interesele personale orientează conduitele sau comportamentele COMUNITATE Tipul de relaţii pe care un individ le are cu ceilalţi (legãturile afective cu „locurile“) definesc pentru fiecare individ...

 • Dezvoltare Comunitara

  O comunitate, în general, este definită ca un grup în cadrul căruia oamenii împart ceva în comun. Dezvoltarea comunitară reprezintă schimbarea voluntară realizată în, prin şi pentru membrii unei comunităţi. Scopul unui proces de dezvoltare comunitara este în primul rând acela de a crea o cultura a dezvoltarii în rândul membrilor comunitatii. Definitii Dezvoltarea comunitara este procesul prin care indivizii dintr-o anumitã zonã geograficã sau dintr-o comunitate delimitata geografic sau...

 • Sanatatea si Securitatea la Locul de Munca ca Problema Politica

  Ocuparea înseamnă mai mult decât un simplu contract prim care pentru munca prestată se plăteşte cu o remuneraţie. În economia modernă, ocuparea implică munca într-o organizaţie, în condiţiile impuse de aceasta. Mult prea adesea, în trecut, aceste condiţii au inclus riscuri ocupaţionale considerabile şi de aceea a existat o mare incidenţă a accidentelor de muncă şi chiar a deceselor survenite la locul de muncă. Datele din statisticile internaţionale arată că cca. 10 milioane de accidente de...

 • Sociologie

  CAPITOLUL I DOMENIUL DE STUDIU AL SOCIOLOGIEI RURALE Concepte – cheie: - comportamentul social - modelele de interacţiune - domeniul teoretic şi domeniul empiric Sociologia este studiul ştiinţific al comportamentului uman modelat şi socialmente împărtăşit. Comportamentul uman socialmente modelat şi împărtăşit este sinonim cu comportamentul social. Comportamentul social se realizează concret, el se întâlneşte la oameni reali, dar pentru a-l analiza şi explica ştiinţific trebuie să-l...

 • Psihosociologia Familiei

  De ce este important să ne cunoaştem elevii şi familiile lor? Probabil că multe ghiduri sau materiale de formare încep cu o introducere, adesea prea oficială şi plictisitoare, în care sunt prezentate motivele pentru care s-a scris acel text sau care este cea mai potrivită modalitate de a-l utiliza. Ghidul de faţă nu va începe astfel, ci printr-un exerciţiu, să-i spunem de imaginaţie, prin care vă invităm să vă închipuiţi că ne aflăm faţă în faţă şi pe parcursul unor ore petrecute împreună...

Pagina 10 din 24