Toate cursurile din domeniul Sociologie

 • Analiza Electorala

  Noţiunea de public. Definiţii şi interpretări Noţiunea de public a avut şi cunoaşte şi astăzi accepţiuni diferite. Astfel că, în trecutul nu prea îndepărtat noţiunea de public reprezenta un adjectiv atribuit unor grupuri umane care aveau un comportament similar în anumite situaţii, din perspectiva reacţiilor asemănătoare pe care la manifestau la exercitarea asupra lor a unor stimuli de diferite forme. Ulterior, odată cu dezvoltarea mijloacelor de comunicare în masă, ideea de public s-a...

 • Violenta in Randul Tinerilor - Studiu de Caz pe Iasi

  Asistăm în prezent la o creştere fără precedent a fenomenelor de violenţă la nivelul întregii societăţi româneşti. Sunt cunoscute (şi intens mediatizate) în special comportamentele violente in instituţii de învăţământ, infracţiunile comise cu violenţă de câtre tineri, conflictele de o violenţă crescută în locuri publice frecventate de tineri (discoteci, baruri sau stadioane). Ideea de bază a studiului: Cercetarea şi-a propus să identifice direcţiile de orientare şi modalităţile adecvate de...

 • Violenta Conjugala

  Rezumat. Victime ale violenţei în cuplul conjugal sînt mai ales femeile, indiferent de categoria socioprofesională din care fac parte. Fenomenul ţinut mult timp sub tăcere este acum mediatizat, recunoscut. În literatura de specialitate sînt tratate probleme ale cuplului, factori de predictibilitate a conflictelor, a separării, factori favorizanţi ai apropierii partenerilor sau ai reconstrucţiei relaţiei lor conjugale, modul în care poate fi rupt cercul vicios al violenţei, care sînt cele mai...

 • Strategia de Securitate

  Marea majoritate a românilor îşi doreşte un sistem de educaţie performant, care să asigure şanse reale tinerilor pe piaţa muncii, funcţionari publici plătiţi după merit, care să servească competent interesul cetăţeanului, un aparat de stat suplu şi eficient, nu o puzderie de agenţii bugetofage etc. Unii îşi pot pierde privilegiile pe care le-au avut până acum, alţii sunt nevoiţi să se adapteze unor noi standarde de performanţă. România este acum afectată de criza economică mondială. Puteam...

 • Sociologie Rurala

  CAPITOLUL I APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA SOCIOLOGIEI RURALE 1. Contextul apariţiei şi dezvoltării sociologiei rurale Efortul de înţelegere a mediului înconjurător şi de a explica secretele existenţei au apărut din considerente ce ţin de complexitatea fiinţei umane. Procesualitatea fenomenelor sociale, intim legată de condiţiile naturale, au creat un complex de iniţiative cognitive menite să dezvăluie răspunsuri concrete la întrebări care vizau coerenţa şi eficienţa viitoarelor acţiuni umane....

 • Sociologie

  INTRODUCERE Intr-un sens foarte larg, termenul de sociologie este folosit pentru a desemna stiinta socialului ( filozoful pozitivist Auguste Compte). Obiectul de studiu: activitatea economico-sociala, modul in care economia influenteaza societatea si reciproc. Sociologia economica imprumuta de la sociologie si economie metodele si tehnicile de masurare a obiectului de studiu. Sociologia economica studiaza fenomenele sociale ce apartin domeniului economic, sau altfel spus studiaza...

 • Planificare Familiala

  Planificarea familială este determinarea conștientă de către familie a numărului de copii și a eșalonării în timp a nașterilor. Prin măsuri de planificare familială înțelegem efortul de limitare a sarcinilor nedorite, a avortului și urmării lui. Definiții mai recente ale acestui concept: - Sinonime: igienizarea reproducerii, acțiune reproductivă, planificarea nașterilor, controlul nașterilor, limitarea nașterilor. Planificarea familială implică dreptul individului de a decide numărul de...

 • Metode si Tehnici de Cercetare Sociologica

  Una din metodele de bază în sociologie o constituie observaţia, considerată fundamentală pentru cunoaşterea realităţii înconjurătoare. Ea completează toate celelalte metode de investigaţie sociologică: interviul, metoda sociometrică, experimentul etc., şi permite obţinerea de date şi informaţii ca urmare a contactului nemijlocit al observatorului cu obiectul observaţiei. Caracteristicile observaţiei directe de teren: - Este tehnica principală de investigaţie sociologică întrucât ne oferă...

 • Metode de Grup in Asistenta Sociala

  1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1.1. Noţiunea de grup Psihosociologia operează cu noţiunea de grup înţelegând prin aceasta un ansamblu uman care prezintă două caracterisitic esenţiale, şi anume: interacţiunea şi structura. Interacţiunea rezultă din influenţa reciprocă a membrilor grupului manifestată prin comportamentul interpersonal. Un individ, prin acţiunile sale, stimulează comportamentul altui individ care, prin răspunsul său, îl stimulează din nou pe primul. Există deci o intercondiţionare...

 • Sociopsihologia Organizatiilor

  MODULUL I: OBIECTUL ŞI PROBLEMATICA SOCIOPSIHOLOGIEI ORGANIZAŢIILOR Rezumat: Modulul I cuprinde 2 unităţi de învăţare ale căror conţinut se referă la conceptele fundamentale utilizate în SOCIOPSIHOLOGIA ORGANIZAŢIILOR (4 ore); Unităţile de învăţare (UI) componente sunt: 1. Obiectul de studiu şi problematica sociopsihologiei organizaţiilor. 2. Caracteristici definitorii ale organizaţiilor formale. Obiective - Însuşirea noţiunilor şi conceptelor de bază privind sociopsihologia...

 • Tehnici de Interventie in Asistenta Sociala

  MODULUL I MODELE DE INTERVENŢIE ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ ▒ Rezumat: Modulul I cuprinde 4 unităţi de învăţare a căror conţinut se referă la modelele specifice intervenţiei în Asistenţa socială care vor sta la baza reyolvării problemelor sociale cu care se confruntă asistaţii. Unităţile de învăţare componente: 1. Delimitări conceptuale 2. Obiectivele intervenţiei sociale 3. Fundamentele teoretice ale intervenţiei sociale 4. Metodologia proiectului de intervenţie socială ☼ Scopul urmărit:...

 • Introducere in Sociologie

  Concepte – cheie: - mediul rural - dimensiunea ecologică, demografică, economică şi psiho-socială - interdisciplinaritatea - funcţia aplicativă 1. Obiectul şi problematica sociologiei rurale Pe toate meridianele lumii, satul tradiţional al veacului trecut a cunoscut, în secolul al XX-lea transformări structurale. În urmă cu două decenii, în ţările dezvoltate ale lumii se părea că agricultura şi ţărănimea se îndreptau spre un sfârşit inevitabil, cedând tot mai mult locul industriei,...

 • Teoria si Practica Consilierii

  CONSILIEREA NOŢIUNI GENERALE 1. Ce este consilierea? 2. Scopul şi obiectivele consilierii 3. Caracteristicile relaţiei de consiliere 4. Domenii în care esteeralizarea utilizată consilierea 5. Cine consiliază? 6. Tipuri de clienţi 7. Niveluri ale consilierii 8. Situaţii ce solicită intervenţia consilierului / activităţi de întreprins 1. Ce este consilierea? CONSILIEREA este în acelaşi timp: - O relaţie de sprijin. - O formă specială de comunicare. - Implică ascultarea. -...

 • Introducere in Sociologie

  Familia si rudenia sunt instante fundamentale ale oricarui tip de ordine sociala – traditionala sau moderna; Instabilitatea relatiilor familiale induce instabilitate sociala; Relatiile de rudenie se estompeaza odata cu multiplicarea relatiilor impersonale de tip contractual; Viaţa în sfera privată coincide cu viaţa în familie, aşa cum viaţa în sfera publică coincide cu viaţa în afara familiei. Mai recent, odată cu accentuarea individualizării, asistăm la separarea vieţii private de viaţa...

 • Delicventa Juvenila

  1. Analiza fenomenelor de devianta si delincventa sub aspectul mutaţiilor structurale a formelor de manifestare. Coordonate generale, dimensiuni, forme de manifestare şi tendinţe. Schimbările profunde care au avut loc în societatea românească a ultimilor ani presupun modificări substanţiale şi în concepţia de abordare a criminalităţii ca fenomen social complex, susceptibil de a fi influenţat şi chiar schimbat în acord cu aspiraţiile de mai bine ale comunităţii. Foarte important, atât pentru...

Pagina 3 din 24