Toate cursurile din domeniul Sociologie

 • Analiza a Efectelor Mass Media in Comunitate

  Notele de curs pentru Laborator de analiza a efectelor mass media se referă de fapt la analiza de conţinut a suporturilor mass-media dintr-o perspectivă sociologică. După cum se ştie, încă dinaintea celui de-al doilea război mondial au existat cercetări în acest sens, în multe cazuri rezultatele analizelor fiind cu adevărat revelatoare şi aducând un plus de cunoaştere sociologică prin metode şi tehnici specifice. Dezvoltările ulterioare au fost cu adevărat spectaculoase dacă ne referim...

 • Cursuri Decizie

  Premisă de bază și instrument conceptual utilizat pentru înțelegerea, descrierea, explicarea și predicția proceselor decizionale și a acțiunilor umane. Diverse modele de raționalitate încearcă să estimeze modul în care decid oamenii: calculează, ierarhizează, își propun obiective și proiectează mijloace de a și le atinge Orice explicație ca să fie completă trebuie să fie redusă la cauzele micro. Eliminarea cutiilor negre (Boudon) Există și acțiuni iraționale, dar acestea sunt...

 • Saracia o Problema Mondiala

  SĂRĂCIA O PROBLEMĂ MONDIALĂ În 2005, Banca Mondială publica rezultatele cercetărilor făcute în 27 de ţări (pentru a obţine un indicator comparabil al standardelor de viaţă) privind consumul în gospodării. A fost folosit ca „prag al sărăciei absolute” doi dolari SUA pe zi Putem accesa şi alte surse de informaţii pentru a constata că „sărăcia este o problemă mondială” Lumea se schimbă în ritm accelerat, iar îmbogăţirea ei (dacă luăm 100 în anul 1000, 150 în 1800, 200 în 1850, 400 în 1900, 800...

 • Combaterea Infractionalitatii

  1. Consideratii generale Procesul de globalizare a cuprins cele mai variate sfere economice, sociale si multiculturale, având implicatii tot mai mari în domeniul criminalitatii. Proliferarea fenomenului infractional a depasit, demult, granitele nationale si asistam, în prezent, la o internationalizare a acestui flagel. În aceste conditii, legislatiile statelor, nu mai pot contribui în mod eficient la combaterea acestui fenomen nociv pentru societate si omenire, fiind necesare masuri...

 • Sociologia Urbana

  CURS 1. Precizări conceptuale: urban, urbanizare, urbanism, sociologie urbană 2. Înfăţişările oraşului 3. Puncte de plecare în studiul fenomenului urban 4. Preocupări şi perspective în sociologia urbană 5. Urbanizarea ca proces. Teorii, strategii, indici şi indicatori 6. Organizarea spaţiului social urban 7. Locuire şi mobilitate 8. Evoluţie urbană SEMINAR 1. Spaţiu fizic şi spaţiu social. Spaţiu social orientat. Drumul spre centru 2. Proximitate fizică şi proximitate socială....

 • Teorii si Practici ale ONU Privind Dezvoltarea

  Alături de pace, independenţă, drepturile omului, dezvoltarea a fost una dintre ideile forţă ale ONU încă de la înfiinţarea sa. Cu sprijinul ONU, înlăturarea colonialismului şi obţinerea independenţei de către statele foste colonii au durat mai puţin de două decenii, deşi se considera că procesul ar putea dura un secol. Fiecare individ să se bucure de drepturi individuale, civile şi politice, de un set de libertăţi economice şi sociale, s-a spus. Deşi fragilitatea drepturilor omului ca ideal...

 • Analiza Electorala

  Noţiunea de public. Definiţii şi interpretări Noţiunea de public a avut şi cunoaşte şi astăzi accepţiuni diferite. Astfel că, în trecutul nu prea îndepărtat noţiunea de public reprezenta un adjectiv atribuit unor grupuri umane care aveau un comportament similar în anumite situaţii, din perspectiva reacţiilor asemănătoare pe care la manifestau la exercitarea asupra lor a unor stimuli de diferite forme. Ulterior, odată cu dezvoltarea mijloacelor de comunicare în masă, ideea de public s-a...

 • Violenta in Randul Tinerilor - Studiu de Caz pe Iasi

  Asistăm în prezent la o creştere fără precedent a fenomenelor de violenţă la nivelul întregii societăţi româneşti. Sunt cunoscute (şi intens mediatizate) în special comportamentele violente in instituţii de învăţământ, infracţiunile comise cu violenţă de câtre tineri, conflictele de o violenţă crescută în locuri publice frecventate de tineri (discoteci, baruri sau stadioane). Ideea de bază a studiului: Cercetarea şi-a propus să identifice direcţiile de orientare şi modalităţile adecvate de...

 • Violenta Conjugala

  Rezumat. Victime ale violenţei în cuplul conjugal sînt mai ales femeile, indiferent de categoria socioprofesională din care fac parte. Fenomenul ţinut mult timp sub tăcere este acum mediatizat, recunoscut. În literatura de specialitate sînt tratate probleme ale cuplului, factori de predictibilitate a conflictelor, a separării, factori favorizanţi ai apropierii partenerilor sau ai reconstrucţiei relaţiei lor conjugale, modul în care poate fi rupt cercul vicios al violenţei, care sînt cele mai...

 • Strategia de Securitate

  Marea majoritate a românilor îşi doreşte un sistem de educaţie performant, care să asigure şanse reale tinerilor pe piaţa muncii, funcţionari publici plătiţi după merit, care să servească competent interesul cetăţeanului, un aparat de stat suplu şi eficient, nu o puzderie de agenţii bugetofage etc. Unii îşi pot pierde privilegiile pe care le-au avut până acum, alţii sunt nevoiţi să se adapteze unor noi standarde de performanţă. România este acum afectată de criza economică mondială. Puteam...

 • Sociologie Rurala

  CAPITOLUL I APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA SOCIOLOGIEI RURALE 1. Contextul apariţiei şi dezvoltării sociologiei rurale Efortul de înţelegere a mediului înconjurător şi de a explica secretele existenţei au apărut din considerente ce ţin de complexitatea fiinţei umane. Procesualitatea fenomenelor sociale, intim legată de condiţiile naturale, au creat un complex de iniţiative cognitive menite să dezvăluie răspunsuri concrete la întrebări care vizau coerenţa şi eficienţa viitoarelor acţiuni umane....

 • Sociologie

  INTRODUCERE Intr-un sens foarte larg, termenul de sociologie este folosit pentru a desemna stiinta socialului ( filozoful pozitivist Auguste Compte). Obiectul de studiu: activitatea economico-sociala, modul in care economia influenteaza societatea si reciproc. Sociologia economica imprumuta de la sociologie si economie metodele si tehnicile de masurare a obiectului de studiu. Sociologia economica studiaza fenomenele sociale ce apartin domeniului economic, sau altfel spus studiaza...

 • Planificare Familiala

  Planificarea familială este determinarea conștientă de către familie a numărului de copii și a eșalonării în timp a nașterilor. Prin măsuri de planificare familială înțelegem efortul de limitare a sarcinilor nedorite, a avortului și urmării lui. Definiții mai recente ale acestui concept: - Sinonime: igienizarea reproducerii, acțiune reproductivă, planificarea nașterilor, controlul nașterilor, limitarea nașterilor. Planificarea familială implică dreptul individului de a decide numărul de...

 • Metode si Tehnici de Cercetare Sociologica

  Una din metodele de bază în sociologie o constituie observaţia, considerată fundamentală pentru cunoaşterea realităţii înconjurătoare. Ea completează toate celelalte metode de investigaţie sociologică: interviul, metoda sociometrică, experimentul etc., şi permite obţinerea de date şi informaţii ca urmare a contactului nemijlocit al observatorului cu obiectul observaţiei. Caracteristicile observaţiei directe de teren: - Este tehnica principală de investigaţie sociologică întrucât ne oferă...

 • Metode de Grup in Asistenta Sociala

  1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1.1. Noţiunea de grup Psihosociologia operează cu noţiunea de grup înţelegând prin aceasta un ansamblu uman care prezintă două caracterisitic esenţiale, şi anume: interacţiunea şi structura. Interacţiunea rezultă din influenţa reciprocă a membrilor grupului manifestată prin comportamentul interpersonal. Un individ, prin acţiunile sale, stimulează comportamentul altui individ care, prin răspunsul său, îl stimulează din nou pe primul. Există deci o intercondiţionare...

Pagina 3 din 25