Toate cursurile din domeniul Sociologie

 • Sociopsihologia Organizatiilor

  MODULUL I: OBIECTUL ŞI PROBLEMATICA SOCIOPSIHOLOGIEI ORGANIZAŢIILOR Rezumat: Modulul I cuprinde 2 unităţi de învăţare ale căror conţinut se referă la conceptele fundamentale utilizate în SOCIOPSIHOLOGIA ORGANIZAŢIILOR (4 ore); Unităţile de învăţare (UI) componente sunt: 1. Obiectul de studiu şi problematica sociopsihologiei organizaţiilor. 2. Caracteristici definitorii ale organizaţiilor formale. Obiective - Însuşirea noţiunilor şi conceptelor de bază privind sociopsihologia...

 • Tehnici de Interventie in Asistenta Sociala

  MODULUL I MODELE DE INTERVENŢIE ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ ▒ Rezumat: Modulul I cuprinde 4 unităţi de învăţare a căror conţinut se referă la modelele specifice intervenţiei în Asistenţa socială care vor sta la baza reyolvării problemelor sociale cu care se confruntă asistaţii. Unităţile de învăţare componente: 1. Delimitări conceptuale 2. Obiectivele intervenţiei sociale 3. Fundamentele teoretice ale intervenţiei sociale 4. Metodologia proiectului de intervenţie socială ☼ Scopul urmărit:...

 • Introducere in Sociologie

  Concepte – cheie: - mediul rural - dimensiunea ecologică, demografică, economică şi psiho-socială - interdisciplinaritatea - funcţia aplicativă 1. Obiectul şi problematica sociologiei rurale Pe toate meridianele lumii, satul tradiţional al veacului trecut a cunoscut, în secolul al XX-lea transformări structurale. În urmă cu două decenii, în ţările dezvoltate ale lumii se părea că agricultura şi ţărănimea se îndreptau spre un sfârşit inevitabil, cedând tot mai mult locul industriei,...

 • Teoria si Practica Consilierii

  CONSILIEREA NOŢIUNI GENERALE 1. Ce este consilierea? 2. Scopul şi obiectivele consilierii 3. Caracteristicile relaţiei de consiliere 4. Domenii în care esteeralizarea utilizată consilierea 5. Cine consiliază? 6. Tipuri de clienţi 7. Niveluri ale consilierii 8. Situaţii ce solicită intervenţia consilierului / activităţi de întreprins 1. Ce este consilierea? CONSILIEREA este în acelaşi timp: - O relaţie de sprijin. - O formă specială de comunicare. - Implică ascultarea. -...

 • Introducere in Sociologie

  Familia si rudenia sunt instante fundamentale ale oricarui tip de ordine sociala – traditionala sau moderna; Instabilitatea relatiilor familiale induce instabilitate sociala; Relatiile de rudenie se estompeaza odata cu multiplicarea relatiilor impersonale de tip contractual; Viaţa în sfera privată coincide cu viaţa în familie, aşa cum viaţa în sfera publică coincide cu viaţa în afara familiei. Mai recent, odată cu accentuarea individualizării, asistăm la separarea vieţii private de viaţa...

 • Delicventa Juvenila

  1. Analiza fenomenelor de devianta si delincventa sub aspectul mutaţiilor structurale a formelor de manifestare. Coordonate generale, dimensiuni, forme de manifestare şi tendinţe. Schimbările profunde care au avut loc în societatea românească a ultimilor ani presupun modificări substanţiale şi în concepţia de abordare a criminalităţii ca fenomen social complex, susceptibil de a fi influenţat şi chiar schimbat în acord cu aspiraţiile de mai bine ale comunităţii. Foarte important, atât pentru...

 • Repere Metodologice in Psihologia Sociala

  Orice studiu ştiinţific pleacă de la o întrebare de cercetare. Exemplu: Ce se întâmplă dacă sunt amplasate panouri cu inscripţia „Utilizaţi mai puţină apă!” în locaţii vizibile, adunci nivelul consumului de apă Cercetătorii transpun adesea aceste întrebări de cercetare în ipoteze. Exemplu: Dacă sunt amplasate panouri cu inscripţia „Utilizaţi mai puţină apă!” în locaţii vizibile, adunci nivelul consumului de apă va scădea în mod semnificativ. Fiecare întrebare de cercetare şi fiecare...

 • Religia in Epoca Globalizarii

  Introducere Globalizarea merge înainte; toată lumea ştie că este inevitabilă. Nu vor mai fii patrii, nu vor mai fi naţionalisme geloase, ci marea afacere transnaţională care va unifica treptat lumea, reducând diferenţele, topind specificităţile, răcind pasiunile exclusiviste. O sumă de mari corporaţii şi bănci au început să se trustifice şi procesul este în curs. Întreprinderea mare şi puternică o absoarbe pe cealaltă sau o scoate din uz prin aşa numita teorie a competitivităţii....

 • Metode de Interventie in Cadrul Comunitatilor Defavorizate

  I. Introducere Odata cu caderea regimului comunist în România au iesit la suprafata şi problemele reale ale comunităţilor de romi. Situatia romilor, atât la nivel european cât si la nivel naţional, a suscitat un interes crescut datorita problemelor grave cu care se confruntă acest grup etnic. La nivelul opiniei publice din România se considera ca romii constituie un grup aparte în cadrul societatii, care are propriile sale reguli, care nu doreste sa se integreze, cu un grad de...

 • Etica - Suport de Curs

  Cuvantul “etica” provine din grecescul “ethos”.Termenul de “morala” este de origine latina si semnifica aproximativ acelasi lucru ca si etica.Cicero traduce Ethosul in latina prin Mores (moravuri,obisnuinte). Ethos se refera la atitudini , caractere , ce sunt specifice unei culturi sau popor sau grup uman. Etica se distinge prin morala prin fapotul ca daca morala se refera la comportamentul uman vazut prin prisma valorile (de bine si rau) , etica se refera la studiul a tot ceea ce intra in...

 • Prezentare Tipuri de Droguri

  Alcool Heroina Depresante (tranchilizante, hipnotice) Complicaţii psihiatrice: tulburarea psihotică indusă de alcool a) cu halucinaţii (halucinoza Wernicke); b) cu idei delirante - predominant sexuale. tulburări amnestice – sindromul Korsakoff. black –out – urile. demenţa alcoolică. Efecte pe termen scurt: includ desfăşurarea unor activităţi pe care altfel individul şi le-ar reprima, posibila pierdere a coordonării fizice, vedre neclară, vorbire neclară şi tulburări ale...

 • Analiza Comparativa

  Analiza sub formă de comparație între cele două cărţi m-au făcut să caut atât asemănările cât și deosebirile dintre „Psihologie socială şi psihosociologie” ,lucrare scrisă de Petru Iluţ cât și „Psihosociologie - Teorii,Cercetări,Aplicaţii” scrisă de Septimiu Chelcea.Începând cu titlul până la cuprins ,voi menționa câteva informații comune ale acestor doi autori începând cu principala temă a cărților „Psihosociologie” în care Septimiu Chelcea o dezbate in 3 feluri: Psihosociologia în lume ...

 • Tipuri de Date Statistice in Sociologie

  Statistica oferă sociologiei mijloace sau tehnici pentru ordonarea, serierea, sistematizarea, concentrarea sau corelarea datelor empirice. Analiza statistica a datelor nu se substituie analizei teoretice, ci oferă o bază pentru testarea, analiza şi interpretarea propoziţiilor ipotetice din sociologie sau pentru sistematizarea semnificaţiilor inerente datelor sociale. Solicitînd măsurarea proprietăţilor cantitative ale fenomenelor, relaţiilor sau proceselor sociale, statistica a contribuit...

 • Introducere in Sociologia Generala

  Fiecăruia ni se întâmplă o serie de evenimente şi în jurul fiecăruia au locul o serie de evenimente şi se produc o serie de evenimente. Toţi încercăm să reanalizăm, să reevaluăm, să vedem în ce măsură aceste evenimente ne efectuează în bine sau în rău. Cu alte cuvinte noi judecăm aceste evenimente. Problema care se pune este „pe ce criterii sau care sunt criteriile după care analizăm şi apreciem evenimentele?” Majoritatea imensă (peste 95%) din populaţia planetei judecă aceste evenimente în...

 • Cunostinte Fundamentale si de Specialitate pentru Examenul de Licenta

  I. TEORII SI METODE IN ASISTENTA SOCIALA SOCIETATEA CA SISTEM I. Introducere 1.1. Societatea ca sistem Practica asistenţei sociale moderne este coordonată de achiziţiile teoretico-metodologice şi aplicative din cadrul unor discipline academice ca sociologia, antropologia şi psihologia socială. Influenţa lor asupra acţiunii asistenţiale poate fi observată pe trei paliere: cunoaşterea societăţii ca atare; înţelegerea impactului socialului asupra indivizilor, grupurilor şi colectivităţilor;...

Pagina 4 din 25