Toate cursurile din domeniul Sociologie

 • Repere Metodologice in Psihologia Sociala

  Orice studiu ştiinţific pleacă de la o întrebare de cercetare. Exemplu: Ce se întâmplă dacă sunt amplasate panouri cu inscripţia „Utilizaţi mai puţină apă!” în locaţii vizibile, adunci nivelul consumului de apă Cercetătorii transpun adesea aceste întrebări de cercetare în ipoteze. Exemplu: Dacă sunt amplasate panouri cu inscripţia „Utilizaţi mai puţină apă!” în locaţii vizibile, adunci nivelul consumului de apă va scădea în mod semnificativ. Fiecare întrebare de cercetare şi fiecare...

 • Religia in Epoca Globalizarii

  Introducere Globalizarea merge înainte; toată lumea ştie că este inevitabilă. Nu vor mai fii patrii, nu vor mai fi naţionalisme geloase, ci marea afacere transnaţională care va unifica treptat lumea, reducând diferenţele, topind specificităţile, răcind pasiunile exclusiviste. O sumă de mari corporaţii şi bănci au început să se trustifice şi procesul este în curs. Întreprinderea mare şi puternică o absoarbe pe cealaltă sau o scoate din uz prin aşa numita teorie a competitivităţii....

 • Metode de Interventie in Cadrul Comunitatilor Defavorizate

  I. Introducere Odata cu caderea regimului comunist în România au iesit la suprafata şi problemele reale ale comunităţilor de romi. Situatia romilor, atât la nivel european cât si la nivel naţional, a suscitat un interes crescut datorita problemelor grave cu care se confruntă acest grup etnic. La nivelul opiniei publice din România se considera ca romii constituie un grup aparte în cadrul societatii, care are propriile sale reguli, care nu doreste sa se integreze, cu un grad de...

 • Etica - Suport de Curs

  Cuvantul “etica” provine din grecescul “ethos”.Termenul de “morala” este de origine latina si semnifica aproximativ acelasi lucru ca si etica.Cicero traduce Ethosul in latina prin Mores (moravuri,obisnuinte). Ethos se refera la atitudini , caractere , ce sunt specifice unei culturi sau popor sau grup uman. Etica se distinge prin morala prin fapotul ca daca morala se refera la comportamentul uman vazut prin prisma valorile (de bine si rau) , etica se refera la studiul a tot ceea ce intra in...

 • Prezentare Tipuri de Droguri

  Alcool Heroina Depresante (tranchilizante, hipnotice) Complicaţii psihiatrice: tulburarea psihotică indusă de alcool a) cu halucinaţii (halucinoza Wernicke); b) cu idei delirante - predominant sexuale. tulburări amnestice – sindromul Korsakoff. black –out – urile. demenţa alcoolică. Efecte pe termen scurt: includ desfăşurarea unor activităţi pe care altfel individul şi le-ar reprima, posibila pierdere a coordonării fizice, vedre neclară, vorbire neclară şi tulburări ale...

 • Analiza Comparativa

  Analiza sub formă de comparație între cele două cărţi m-au făcut să caut atât asemănările cât și deosebirile dintre „Psihologie socială şi psihosociologie” ,lucrare scrisă de Petru Iluţ cât și „Psihosociologie - Teorii,Cercetări,Aplicaţii” scrisă de Septimiu Chelcea.Începând cu titlul până la cuprins ,voi menționa câteva informații comune ale acestor doi autori începând cu principala temă a cărților „Psihosociologie” în care Septimiu Chelcea o dezbate in 3 feluri: Psihosociologia în lume ...

 • Tipuri de Date Statistice in Sociologie

  Statistica oferă sociologiei mijloace sau tehnici pentru ordonarea, serierea, sistematizarea, concentrarea sau corelarea datelor empirice. Analiza statistica a datelor nu se substituie analizei teoretice, ci oferă o bază pentru testarea, analiza şi interpretarea propoziţiilor ipotetice din sociologie sau pentru sistematizarea semnificaţiilor inerente datelor sociale. Solicitînd măsurarea proprietăţilor cantitative ale fenomenelor, relaţiilor sau proceselor sociale, statistica a contribuit...

 • Introducere in Sociologia Generala

  Fiecăruia ni se întâmplă o serie de evenimente şi în jurul fiecăruia au locul o serie de evenimente şi se produc o serie de evenimente. Toţi încercăm să reanalizăm, să reevaluăm, să vedem în ce măsură aceste evenimente ne efectuează în bine sau în rău. Cu alte cuvinte noi judecăm aceste evenimente. Problema care se pune este „pe ce criterii sau care sunt criteriile după care analizăm şi apreciem evenimentele?” Majoritatea imensă (peste 95%) din populaţia planetei judecă aceste evenimente în...

 • Cunostinte Fundamentale si de Specialitate pentru Examenul de Licenta

  I. TEORII SI METODE IN ASISTENTA SOCIALA SOCIETATEA CA SISTEM I. Introducere 1.1. Societatea ca sistem Practica asistenţei sociale moderne este coordonată de achiziţiile teoretico-metodologice şi aplicative din cadrul unor discipline academice ca sociologia, antropologia şi psihologia socială. Influenţa lor asupra acţiunii asistenţiale poate fi observată pe trei paliere: cunoaşterea societăţii ca atare; înţelegerea impactului socialului asupra indivizilor, grupurilor şi colectivităţilor;...

 • Aparente si Eleganta

  Prima epoca ,definita printr-o stransa conexiune intre moda si snobism,se intinde de la inceputul veacului al XVIII-lea pana in primele decenii ale secolului XX;am putea sa o numim “epoca aristocratica”. Perioada anterioara a fost “epoca monarhica”,atunci cand Curtea dadea tonul in organizarea sociala existenta,ceea ce limita raza de actiune a snobismului:un Vechi Regim vestimentar,care ia sfarsit cu mult inainte de Revolutie,in vremea domniei lui Ludovic al XIV-lea. Perioada care urmeaza...

 • Evaluarea Programelor Sociale si de Sanatate

  Evaluarea programelor sociale si de sanatate Master Managementul Serviciilor Sociale si de Sanatate Gabriel Matauan, 2009 Gabriel Matauan 2009 2 Obiectivele cursului - La sfarsitul cursului masteranzii: - au o imagine de ansamblu si o intelegere comuna asupra sectorului social si a principalelor sale elemente - cunosc ciclul de viata al unui proiect - pot aplica principalele instrumente de management al proiectelor - inteleg procesul de evaluare si principalele sale etape - sunt...

 • Sociologie Economica

  1.1. Nevoile umane si resursele umane Prin factori de producţie înţelegem totalitatea resurselor naturale si umane care, prin transformări succesive, servesc satisfacerii necesităţilor individului. Nevoile umane reprezintă cerinţele indivizilor de a avea si de a folosi bunuri materiale si servicii în conformitate cu necesităţile fiziologice, psihologice, sociale si spirituale ale fiinţei umane. Există o piramidă a trebuinţelor realizată de psihologul Abraham Maslow, care ierarhizează...

 • Aspecte Conceptuale Privind Dizabilitatea

  I. Delimitări conceptuale privind dizabilitatea. În literatura psihopedagogică se întîlnesc frecvent mai mulţi termeni care, în funcție de modul de abordare a problematicii persoanelor cu dizabilități, pot clarifica o serie de delimitări semantice utile în înțelegerea corecte și nuanțată a fenomenelor avute în vedere. DEFICIENŢA defineşte aspectul medical – se referă la deficitul stabilit prin metode clinice și paraclinice, explorări funcționale sau alte evaluări folosite de serviciile...

 • Introducere in Filozofia Moralei

  1. OBIECTUL ŞI PROBLEMATICA ETICII 1.1. Precizări terminologice Etimologic termenul etică provine din grecescul ethos, care originar era polisemantic. Dintre multiplele sale semnificaţii cele mai importante pentru domeniul care ne interesează sunt obicei sau datină şi obişnuinţă. Termenul morală provine din latinescul mos – mores, care originar însemna tot obicei sau datină şi obişnuinţă. Deci la origine cei doi termeni – unul grecesc şi altul latinesc – aveau aproximativ aceleaşi...

 • Sociologie Juridica

  SOCIOLOGIE -cursul 1- Obiectul si problematica sociologiei Sociologia este o stiinta relativ recenta, conturata spre jumatatea secolului 19. Parintele acesteia in mod conventional a fost filosoful A.Comte, cel care in 1838 a folosit primul termenul de sociologie intr-o lucrare intitulata “Curs de filosofie pozitiva”. Comte definea sociologiea ca o stiinta pozitiva despre societate, adica o stiinta exacta despre societate utilizand metode de investigatie similar ca valoare cu cele ale...

Pagina 4 din 24