Toate cursurile din domeniul Sociologie

 • Aparente si Eleganta

  Prima epoca ,definita printr-o stransa conexiune intre moda si snobism,se intinde de la inceputul veacului al XVIII-lea pana in primele decenii ale secolului XX;am putea sa o numim “epoca aristocratica”. Perioada anterioara a fost “epoca monarhica”,atunci cand Curtea dadea tonul in organizarea sociala existenta,ceea ce limita raza de actiune a snobismului:un Vechi Regim vestimentar,care ia sfarsit cu mult inainte de Revolutie,in vremea domniei lui Ludovic al XIV-lea. Perioada care urmeaza...

 • Evaluarea Programelor Sociale si de Sanatate

  Evaluarea programelor sociale si de sanatate Master Managementul Serviciilor Sociale si de Sanatate Gabriel Matauan, 2009 Gabriel Matauan 2009 2 Obiectivele cursului - La sfarsitul cursului masteranzii: - au o imagine de ansamblu si o intelegere comuna asupra sectorului social si a principalelor sale elemente - cunosc ciclul de viata al unui proiect - pot aplica principalele instrumente de management al proiectelor - inteleg procesul de evaluare si principalele sale etape - sunt...

 • Sociologie Economica

  1.1. Nevoile umane si resursele umane Prin factori de producţie înţelegem totalitatea resurselor naturale si umane care, prin transformări succesive, servesc satisfacerii necesităţilor individului. Nevoile umane reprezintă cerinţele indivizilor de a avea si de a folosi bunuri materiale si servicii în conformitate cu necesităţile fiziologice, psihologice, sociale si spirituale ale fiinţei umane. Există o piramidă a trebuinţelor realizată de psihologul Abraham Maslow, care ierarhizează...

 • Aspecte Conceptuale Privind Dizabilitatea

  I. Delimitări conceptuale privind dizabilitatea. În literatura psihopedagogică se întîlnesc frecvent mai mulţi termeni care, în funcție de modul de abordare a problematicii persoanelor cu dizabilități, pot clarifica o serie de delimitări semantice utile în înțelegerea corecte și nuanțată a fenomenelor avute în vedere. DEFICIENŢA defineşte aspectul medical – se referă la deficitul stabilit prin metode clinice și paraclinice, explorări funcționale sau alte evaluări folosite de serviciile...

 • Introducere in Filozofia Moralei

  1. OBIECTUL ŞI PROBLEMATICA ETICII 1.1. Precizări terminologice Etimologic termenul etică provine din grecescul ethos, care originar era polisemantic. Dintre multiplele sale semnificaţii cele mai importante pentru domeniul care ne interesează sunt obicei sau datină şi obişnuinţă. Termenul morală provine din latinescul mos – mores, care originar însemna tot obicei sau datină şi obişnuinţă. Deci la origine cei doi termeni – unul grecesc şi altul latinesc – aveau aproximativ aceleaşi...

 • Sociologie Juridica

  SOCIOLOGIE -cursul 1- Obiectul si problematica sociologiei Sociologia este o stiinta relativ recenta, conturata spre jumatatea secolului 19. Parintele acesteia in mod conventional a fost filosoful A.Comte, cel care in 1838 a folosit primul termenul de sociologie intr-o lucrare intitulata “Curs de filosofie pozitiva”. Comte definea sociologiea ca o stiinta pozitiva despre societate, adica o stiinta exacta despre societate utilizand metode de investigatie similar ca valoare cu cele ale...

 • Sociologia Economica

  Curs nr. 1 Semnul – totul poate fi trata ca un semn . Omul nu poate sa nu comunice. Nu putem reduce comunicarea la comunicare verbala. Analiza semioticii Semiotica = stiinta generala a semnelor Are 2 filoane de constituire : 1. Pe linia lui F. de Saussure (Scoala Structuralista) Limbajul este o realitate foarte complexa. Saussure introduce diferenta intre limba si vorbire. Limba = totalitatea semnelor si regulilor de operare cu acestea - este un model teoretic elaborat de...

 • Canalele de Comunicare

  1. Canalele de comunicare: poşta, mijloace electronice, întruniri, convorbiri telefonice, faţă în faţă. Mijloace electronice. Un mesaj electronic este, în primul rand, mult mai ieftin decat orice alt mijloc de comunicare, este larg accesibil, extrem de rapid si eficient si pastreaza, în cea mai mare parte, caracteristicile unei comunicari fata în fata sau telefonice. Adica se bazeaza pe interactivitate, poate fi personalizat si, în plus, ofera avantajul transmiterii informatiei imediat...

 • Sociologia Integrarii Europene

  Introducere- avantajul unei astfel de discipline este că nu presupune o bază de cunoștințe dobândite anterior, așa cum e cazul matematicii sau al economiei. Sunt suficiente cunoștințe minime acumulate pe baza unei experienței non-formale. – sunt necesare și argumente în susținerea unei idei. Extinderea UE și construcția noii Europe Ceea ce vom urmări în acest curs este o abordare interdisciplinară (din punct de vedere istoric, politic, juridic, economic, și nu în ultimul rând sociologic) a...

 • Sociologie

  De-altfel, Merton notează că deşi indivizii schimbă mai des statutele în societăţile moderne decât înainte, nu este mai puţin adevărat că schimbările de statut sunt în general progresive şi că statutele pe care indivizii le împrumută în mod succesiv sunt într-o continuitate relativă. Aceste mecanisme permit evitarea situaţiei în care indivizii achiziţionează un statut pe care ar fi incapabili să-l susţină, sau chiar statute incompatibile între ele. În sfârşit, în momentul îndeplinirii unui...

 • Teoria Grupului Social

  Conceptul de grup social.Particularitatile. Putem evidentia 2 acceptiuni ale conceptului de grup: 1)Una generala,care desemneaza prin grup orice reuniune,grupare de indivizi,indiferent de natura,organizarea sau relatia dintre membri. 2)Mai specifica,care desemneaza un anumit tip de reuniune a unui numar de persoane in functie de anumiti parametri. Preluind aceasta acceptiune se poate spune ca grupul social este un mediu si spatiu in care indivizii isi desfasoara activitatea lor,un mod...

 • Management si Comportament Organizational

  1. COMPONENTA METODOLOGICĂ - sistemul de management abordat de S.C. ca si instrument este MANAGEMENTUL PRIN OBIECTIVE, constând în defalcarea obiectivelor organizaţiei până la nivelul executanţilor şi corelarea recompenselor/sancţiunilor cu rezultatele obţinute din realizarea obiectivelor; - trinomul obiective-rezultate-recompense/sancţiuni constituie elementul fundamental al implementării şi utilizării acestui instrument managerial; - s-a optat pentru acest instrument deoarece s-a dorit...

 • Etica si Responsabilitate Sociala

  “Se spune că oamenii inteligenţi învaţă din greşelile altora, oamenii obişnuiţi învaţă din propriile greşeli iar ceilalţi … nu învaţă niciodată” Delimitarea principalelor teorii ale eticii şi descrierea modalităţilor de concretizare în practică a teoriilor etice şi prezentarea domeniilor majore ale eticii aplicate; Cunoaşterea problemelor specifice de natură etică şi morală cu care se confruntă organizaţiile de afaceri în economia contemporană şi argumentarea necesităţii luării în...

 • Natura Organizatiilor

  Natura organizaţiilor O primă privire asupra organizaţiilor s-a realizat, în cele de până acum, din perspectiva teoriei generale a sistemelor. Organizaţiile au fost caracterizate drept sisteme sociale dinamice, deschise, capabile de autoreglare şi autoinstruire. Totodată, au fost puse în evidenţă subsistemele funcţionale ale organizaţiei (de producţie, de susţinere, de menţinere, de adaptare şi de conducere). Pe această bază, definirea organizaţiilor se impune a fi realizată prin...

 • Consiliere in Asistenta Sociala

  A. Delimitări conceptuale - Termenul de consiliere este adesea confundat, şi ca atare, inadecvat folosit ca fiind interschimbabil cu cel de psihoterapie. - Termenul de consiliere se referă la la suportul imediat acordat indivizilor aflaţi într-o situaţie de criză sau într-un moment de schimbare care necesită o adaptare a individului la condiţii de viaţă cu care nu este familiarizat (Popescu, 2002). Pentru a putea defini termenul şi a preveni producerea confuziilor de tipul celor mai sus...

Pagina 5 din 25