Toate cursurile din domeniul Sociologie

 • Sociologia Economica

  Curs nr. 1 Semnul – totul poate fi trata ca un semn . Omul nu poate sa nu comunice. Nu putem reduce comunicarea la comunicare verbala. Analiza semioticii Semiotica = stiinta generala a semnelor Are 2 filoane de constituire : 1. Pe linia lui F. de Saussure (Scoala Structuralista) Limbajul este o realitate foarte complexa. Saussure introduce diferenta intre limba si vorbire. Limba = totalitatea semnelor si regulilor de operare cu acestea - este un model teoretic elaborat de...

 • Canalele de Comunicare

  1. Canalele de comunicare: poşta, mijloace electronice, întruniri, convorbiri telefonice, faţă în faţă. Mijloace electronice. Un mesaj electronic este, în primul rand, mult mai ieftin decat orice alt mijloc de comunicare, este larg accesibil, extrem de rapid si eficient si pastreaza, în cea mai mare parte, caracteristicile unei comunicari fata în fata sau telefonice. Adica se bazeaza pe interactivitate, poate fi personalizat si, în plus, ofera avantajul transmiterii informatiei imediat...

 • Sociologia Integrarii Europene

  Introducere- avantajul unei astfel de discipline este că nu presupune o bază de cunoștințe dobândite anterior, așa cum e cazul matematicii sau al economiei. Sunt suficiente cunoștințe minime acumulate pe baza unei experienței non-formale. – sunt necesare și argumente în susținerea unei idei. Extinderea UE și construcția noii Europe Ceea ce vom urmări în acest curs este o abordare interdisciplinară (din punct de vedere istoric, politic, juridic, economic, și nu în ultimul rând sociologic) a...

 • Sociologie

  De-altfel, Merton notează că deşi indivizii schimbă mai des statutele în societăţile moderne decât înainte, nu este mai puţin adevărat că schimbările de statut sunt în general progresive şi că statutele pe care indivizii le împrumută în mod succesiv sunt într-o continuitate relativă. Aceste mecanisme permit evitarea situaţiei în care indivizii achiziţionează un statut pe care ar fi incapabili să-l susţină, sau chiar statute incompatibile între ele. În sfârşit, în momentul îndeplinirii unui...

 • Teoria Grupului Social

  Conceptul de grup social.Particularitatile. Putem evidentia 2 acceptiuni ale conceptului de grup: 1)Una generala,care desemneaza prin grup orice reuniune,grupare de indivizi,indiferent de natura,organizarea sau relatia dintre membri. 2)Mai specifica,care desemneaza un anumit tip de reuniune a unui numar de persoane in functie de anumiti parametri. Preluind aceasta acceptiune se poate spune ca grupul social este un mediu si spatiu in care indivizii isi desfasoara activitatea lor,un mod...

 • Management si Comportament Organizational

  1. COMPONENTA METODOLOGICĂ - sistemul de management abordat de S.C. ca si instrument este MANAGEMENTUL PRIN OBIECTIVE, constând în defalcarea obiectivelor organizaţiei până la nivelul executanţilor şi corelarea recompenselor/sancţiunilor cu rezultatele obţinute din realizarea obiectivelor; - trinomul obiective-rezultate-recompense/sancţiuni constituie elementul fundamental al implementării şi utilizării acestui instrument managerial; - s-a optat pentru acest instrument deoarece s-a dorit...

 • Etica si Responsabilitate Sociala

  “Se spune că oamenii inteligenţi învaţă din greşelile altora, oamenii obişnuiţi învaţă din propriile greşeli iar ceilalţi … nu învaţă niciodată” Delimitarea principalelor teorii ale eticii şi descrierea modalităţilor de concretizare în practică a teoriilor etice şi prezentarea domeniilor majore ale eticii aplicate; Cunoaşterea problemelor specifice de natură etică şi morală cu care se confruntă organizaţiile de afaceri în economia contemporană şi argumentarea necesităţii luării în...

 • Natura Organizatiilor

  Natura organizaţiilor O primă privire asupra organizaţiilor s-a realizat, în cele de până acum, din perspectiva teoriei generale a sistemelor. Organizaţiile au fost caracterizate drept sisteme sociale dinamice, deschise, capabile de autoreglare şi autoinstruire. Totodată, au fost puse în evidenţă subsistemele funcţionale ale organizaţiei (de producţie, de susţinere, de menţinere, de adaptare şi de conducere). Pe această bază, definirea organizaţiilor se impune a fi realizată prin...

 • Consiliere in Asistenta Sociala

  A. Delimitări conceptuale - Termenul de consiliere este adesea confundat, şi ca atare, inadecvat folosit ca fiind interschimbabil cu cel de psihoterapie. - Termenul de consiliere se referă la la suportul imediat acordat indivizilor aflaţi într-o situaţie de criză sau într-un moment de schimbare care necesită o adaptare a individului la condiţii de viaţă cu care nu este familiarizat (Popescu, 2002). Pentru a putea defini termenul şi a preveni producerea confuziilor de tipul celor mai sus...

 • Sociologie - Cursuri

  Elemente introductive : SOCIOLOGIA reprezinta stiinta care isi propune sa analizeze institutiile sociale si sa inteleaga rolul institutiilor sociale si totodata sa inteleaga interactiunile din diferitele grupuri existente in societate. Discursul sociologic isi propune sa inteleaga structura societatii, intelegand prin aceasta structura diferitele categorii si / sau clase sociale existente in societate pe o anumita perioada de timp. Discursul sociologic isi propune sa studieze relatiile de...

 • Interventie Specializata in Penitenciar

  CAPITOLUL I Pedeapsa privativă de libertate şi specificul încarcerării I.1. Caracteristici ale grupul de deţinuţi Grupul de deţinuţi prezintă elemente structurale comune tuturor celorlalte grupuri, precum, structura formală şi cea informală,statusuri şi roluri, o reţea de comunicare, aspecte care ţin de normativitate şi putere, dar are, pe lângă acestea, şi o serie de însuşiri specifice. Acestea sunt cele care îl diferenţiază mult şi care uneori îi modifică funcţionalitatea în mod...

 • Planificare Familiala

  ARGUMENTE ÎN FAVOAREA PLANIFICĂRII FAMILIALE a) avantajele pe care PF le aduce stării de sănătate a femeilor mame şi a copiilor; b) relaţiile dintre populaţie şi dezvoltare; c) dreptul persoanelor şi al cuplurilor de a lua decizii privind propria fertilitate, pe baza unei informări corecte. Beneficiile aduse stării de sănătate efecte adverse ale fertilităţii neregulate asupra sănătăţii şi bunăstării la nivelul familiilor şi la cel al colectivităţilor. Cele mai afectate categorii sunt...

 • Sociologie Generala

  Sociologia în Epoca Globalizării Încă în 1983 la Congresul mondial de filosofie de la Toronto (Canada), se aprecia – ca o concluzie finală – că la începutul acestui secol şi mileniu omenirea va trece printr-o revoluţie a relaţiilor interumane. Această concluzie, de ordin sociologic, vrea să sublinieze importanţa pe care lumea actuală o acordă calităţii relaţiilor interumane atât la nivel micro cât şi macrosociologic. Oamenii s-au întrebat de-a lungul timpului de ce unii sunt mai bogaţi şi...

 • Consiliere

  Definire În asistenţa socială consilierea reprezintă cea mai importantă metodă de intervenţie pe care profesionistul o utilizează în procesul de ajutorare a clientului (individ, familie, grup). Misiunea asistentului social este de a ajuta clientul să devină independent de serviciile sociale, iar metoda principală prin care se atinge acest scop este consilierea. Prin consiliere asistentul social are posibilitatea să exploreze, să descopere şi să clarifice care sunt resursele clientului şi...

 • Sociologia Deviantei

  Capitolul I Devianţa şi personalitatea infractorului I.1. Devianţa. Definiţie şi abordări. Producerea devianţei “Devianţa poate fi definită ca o transgresiune, social percepută, a regulilor şi a normelor aflate în vigoare într-un sistem social dat“. Este un comportament care repune în cauză atât normele sociale, cât şi unitatea sau coeziunea sistemului. Normele sistemului social sunt supuse schimbării în funcţie de schimbările istorice şi valorizate diferit de subgrupurile care se includ...

Pagina 5 din 24