Toate cursurile din domeniul Sociologie

 • Ancheta Psihosociologica

  1. Definiţie În general, prin anchetă se înţelege o modalitate de a colecta date pe baza unui eşantion, urmând ca răspunsurile să fie generalizate pentru o populaţie mai largă. Lazăr Vlăsceanu (Metodologia cercetării sociale, 1986) defineşte ancheta ca fiind “culegerea de date sau informaţii despre entităţile sociale cuprinse într-un eşantion pe baza chestionării orale şi/sau scrise în vederea identificării de distribuţii statistice şi interrelaţii (asocieri, covariaţii, raporturi...

 • Asistenta Sociala si Sociologie

  Sociologia şi asistenţa socială Dacă le urmărim trecutul, constatăm - fără a generaliza nepermis de mult, dincolo de spaţii sociale concrete şi perioade istorice distincte pe care le cunoaştem - că aceste două domenii ale cunoaşterii şi acţiunii apar în prima parte a secolului al XIX-lea, sub formă empirică. Treptat, sociologia s-a instituţionalizat ca disciplină academică, iar asistenţa socială s-a diferenţiat pe subdomenii definindu-şi intervenţia specifică pe teren. O disciplină de...

 • Psihologia Organizatiilor 2

  Raţionalismul birocratic (Max Weber) Analiza structurilor administrative realizată de M.Weber poate fi pe deplin înţeleasă în contextul preocupărilor sale mai largi asupra caracteristicilor civilizaţiei occidentale. În viziunea sa trăsătura fundamentală, distinctivă a acestei civilizaţii o reprezintă creşterea gradului de raţionalitate. Această caracteristică a fost dedusă de Weber pe baza analizei comparative a sistemelor juridice, religioase, politice şi economice realizată între diferite...

 • Maltratarea Varstnicilor

  O formă aparte de violenţă în cadrul familiei o constituie cea îndreptată contra vârstnicilor, constând în neglijarea, abuzul sau maltratarea din partea propriilor copii ori rude apropiate. "Ideea că cineva va escroca sau va jefui o persoană în etate este tulburătoare; dar aceea că un membru al familiei îşi va maltrata fizic un părinte în vârstă este de neconceput". Estimările făcute, de exemplu, în S.U.A., care se confruntă cu o rată extrem de ridicată a violenţei...

 • Psihologia Organizatiilor

  Omniprezenţa organizaţiilor I.1. Lumea multicentrică şi reţelele organizaţionale Raportul Issues in Global Governance elaborat în 1995 de Comisia Naţiunilor Unite pentru Guvernare Globală (United Nations Global Governance Comission), observa faptul că a devenit un loc comun creşterea explozivă a populaţiei in ultima jumătate de secol. Populatia globului se cifrează la ora actuală la peste 6 miliarde de locuitori şi se estimează că in 2025 va ajunge la 8 miliarde. Mai puţin observată şi...

 • Curs Sociologie Juridica

  I N T R O D U C E R E A. Obiectivele modulului Societatea omenească, realitate extrem de complexă şi contradictorie, reprezintă cadrul în care oamenii trăiesc şi desfăşoară activităţi dintre cele mai diverse fiind, în acelaşi timp, rezultatul activităţii acestora, în calitate de agenţi ai vieţii sociale, al acţiunii şi interacţiunii lor, având la bază multiple motivaţii şi interese, al relaţiilor care se stabilesc între ei în cadrul, mai mult sau mai puţin organizat, al vieţuirii în comun....

 • Sociologia Juridica - Ramura Specializata a Sociologiei

  CURS 1 15.02.2011 Obiectul si problematica Sociologiei Sociologia este o stiinta relativ noua.In mod conventional parintele este Auguste Conte,cel care prin 1830 utilizeaza pentru prima data acest termen intr’o lucrare ,,Curs de filozofie pozitiva”.El definea aceasta stiinta ca stiinta pozitiva despre societate,stiinta care utilizeaza metode de investigatie similare unor stiinte consacrate,confera cunoasterii socialului un grad similar de exactitate. Dupa parerea lui,sociologia este o...

 • Comunicarea de Masa

  CLASIFICAREA TEORIILOR COMUNICÃRII ÎN MASÃ Încã de la începutul comunicãrii de masã, sociologii si specialistii în teoria comunicãrii au cãutat sã înteleagã consecintele diseminãrii spre public a diverselor continuturi ale media, astfel cã s-au nãscut o serie de teorii explicative ale efectelor acesteia, ce se bazeazã pe paradigme psihologice, sociologice, sau antropologice. Vom prezenta în continuare pe cele mai însemnate dintre acestea. Desi capacitatea unora dintre ele de a explica în...

 • Responsabilitatea Sociala – Parghie Etica a Organizatiilor

  Conţinut curs: - Despre responsabilitatea firmei - Corporaţiile şi responsabilitatea socială Necesitatea eticii în afaceri - Increderea este un element-cheie in afaceri - Ea se construieste pe un comportament etic - Dubla responsabilitate a firmei: economica si sociala Responsabilitatea economica - Care sunt ratiunile pt care exista o organizatie? - Doua abordari ale responsabilitatii economice: 1.- clasica 2.- socio-economica Milton Friedman (1970) în articolul „Responsabilitatea...

 • Responsabilitatea Sociala Corporatista

  În contextul extinderii companiilor multinationale pe pietele mai multor tãri are loc si o trecere a centrului de greutate din plan economic în plan social. În aceste conditii paleta responsabilitãtilor pe care o companie multinationalã o are în societate s-a diversificat si s-a extins si astfel, tot mai multe companii initiazã proiecte de caritate pentru a împlini asteptãrile comunitãtii si „ a da ceva înapoi”. Acest aspect a fost surprins de una din personalitãtile active ale domeniului,...

 • Curs Sociologie

  Capitolul 1. CE ESTE SOCIOLOGIA? La finalul acestui curs, studenţi vor fi capabili să : - definească sociologia şi problematica de studiu specifică ; - descrie contribuţiile principalilor fondatori la dezvoltarea sociologiei ca ştiinţă; - evalueze prin comparaţie cele trei perspective sociologice prezentate (funcţionalismul, interacţionismul, conflictualismul ) ; - exemplifice principalele funcţii ale cunoaşterii sociologice. 1.1. Definirea sociologiei. Obiectul de studiu al...

 • Sistemul de Protectie Sociala

  Cursul nr.1 ISTORICUL POLITICILOR SOCIALE Istoria politicilor sociale este relativ scurtă, de aproximativ un secol. Ca disciplină ştiinţifică, politicile sociale au o istorie şi mai scurtă, de aproximativ o jumătate de secol. Unii autori plasează începutul politicilor sociale în antichitate întrucât au existat preocupări ale statelor (dincolo de într-ajutorarea comunitară) de a susţine pe cei în nevoie, în caz de calamitate, foamete, război, etc. În Sumer zeitatea Nanshe simboliza...

 • Metodologia Cercetarii in Stiintele Socio-Umane

  Cursul 1 Strategiile metodologice din asistenţa socială Intervenţia socială a cunoscut de-a lungul unui secol de existenţă două mari strategii metodologice ce au rezultat în urma acţiunii individuale şi combinate a mai multor factori: a) căutărilor epistemologice ale ştiinţelor sociale; b) concurenţei paradigmelor din diferite perioade; c) din ideologiile dominante şi din presiunea exercitată asupra autorităţilor de către mediul social în vederea conceperii şi punerii în aplicare a unor...

 • Tehnici de Comunicare in Asistenta Sociala

  CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEORIA COMUNICĂRII 1.1. Limbajul Problematica limbajului este mult prea complexă pentru a putea fi tratată fie şi numai sumar în aceste împrejurări. Totuşi, pentru că limbajul constituie un element-cheie în înţelegerea persuasiunii sunt necesare câteva precizări asupra naturii lui şi asupra funcţiilor pe care le are în cadrul societăţii, ca instrument de comunicare intersubiectivă. O definiţie vehiculată a limbajului este următoarea :”un sistem de semne...

 • Cursul de Metode si Tehnici de Cercetare Sociologica

  În acest prim capitol vom întelege de ce sociologii trebuie să stie să cerceteze si în ce constă competenta noastră de cercetare. În acest scop, vom învăta ce este profesia de sociolog si ce se pricep sociologii să facă, adică din ce ne cîstigăm banii si gloria. 1. Dezambiguizarea notiunilor de profesie si ocupatie, practică profesională, prestatie profesională, joburi si cariere În vremea noastră, cuvîntul profesie si rudele sale lingvistice si semantice sînt utilizate într-un regim foarte...

Pagina 6 din 24