Toate cursurile din domeniul Sociologie

 • Sociologie - Cursuri

  Elemente introductive : SOCIOLOGIA reprezinta stiinta care isi propune sa analizeze institutiile sociale si sa inteleaga rolul institutiilor sociale si totodata sa inteleaga interactiunile din diferitele grupuri existente in societate. Discursul sociologic isi propune sa inteleaga structura societatii, intelegand prin aceasta structura diferitele categorii si / sau clase sociale existente in societate pe o anumita perioada de timp. Discursul sociologic isi propune sa studieze relatiile de...

 • Interventie Specializata in Penitenciar

  CAPITOLUL I Pedeapsa privativă de libertate şi specificul încarcerării I.1. Caracteristici ale grupul de deţinuţi Grupul de deţinuţi prezintă elemente structurale comune tuturor celorlalte grupuri, precum, structura formală şi cea informală,statusuri şi roluri, o reţea de comunicare, aspecte care ţin de normativitate şi putere, dar are, pe lângă acestea, şi o serie de însuşiri specifice. Acestea sunt cele care îl diferenţiază mult şi care uneori îi modifică funcţionalitatea în mod...

 • Planificare Familiala

  ARGUMENTE ÎN FAVOAREA PLANIFICĂRII FAMILIALE a) avantajele pe care PF le aduce stării de sănătate a femeilor mame şi a copiilor; b) relaţiile dintre populaţie şi dezvoltare; c) dreptul persoanelor şi al cuplurilor de a lua decizii privind propria fertilitate, pe baza unei informări corecte. Beneficiile aduse stării de sănătate efecte adverse ale fertilităţii neregulate asupra sănătăţii şi bunăstării la nivelul familiilor şi la cel al colectivităţilor. Cele mai afectate categorii sunt...

 • Sociologie Generala

  Sociologia în Epoca Globalizării Încă în 1983 la Congresul mondial de filosofie de la Toronto (Canada), se aprecia – ca o concluzie finală – că la începutul acestui secol şi mileniu omenirea va trece printr-o revoluţie a relaţiilor interumane. Această concluzie, de ordin sociologic, vrea să sublinieze importanţa pe care lumea actuală o acordă calităţii relaţiilor interumane atât la nivel micro cât şi macrosociologic. Oamenii s-au întrebat de-a lungul timpului de ce unii sunt mai bogaţi şi...

 • Consiliere

  Definire În asistenţa socială consilierea reprezintă cea mai importantă metodă de intervenţie pe care profesionistul o utilizează în procesul de ajutorare a clientului (individ, familie, grup). Misiunea asistentului social este de a ajuta clientul să devină independent de serviciile sociale, iar metoda principală prin care se atinge acest scop este consilierea. Prin consiliere asistentul social are posibilitatea să exploreze, să descopere şi să clarifice care sunt resursele clientului şi...

 • Sociologia Deviantei

  Capitolul I Devianţa şi personalitatea infractorului I.1. Devianţa. Definiţie şi abordări. Producerea devianţei “Devianţa poate fi definită ca o transgresiune, social percepută, a regulilor şi a normelor aflate în vigoare într-un sistem social dat“. Este un comportament care repune în cauză atât normele sociale, cât şi unitatea sau coeziunea sistemului. Normele sistemului social sunt supuse schimbării în funcţie de schimbările istorice şi valorizate diferit de subgrupurile care se includ...

 • Ancheta Psihosociologica

  1. Definiţie În general, prin anchetă se înţelege o modalitate de a colecta date pe baza unui eşantion, urmând ca răspunsurile să fie generalizate pentru o populaţie mai largă. Lazăr Vlăsceanu (Metodologia cercetării sociale, 1986) defineşte ancheta ca fiind “culegerea de date sau informaţii despre entităţile sociale cuprinse într-un eşantion pe baza chestionării orale şi/sau scrise în vederea identificării de distribuţii statistice şi interrelaţii (asocieri, covariaţii, raporturi...

 • Asistenta Sociala si Sociologie

  Sociologia şi asistenţa socială Dacă le urmărim trecutul, constatăm - fără a generaliza nepermis de mult, dincolo de spaţii sociale concrete şi perioade istorice distincte pe care le cunoaştem - că aceste două domenii ale cunoaşterii şi acţiunii apar în prima parte a secolului al XIX-lea, sub formă empirică. Treptat, sociologia s-a instituţionalizat ca disciplină academică, iar asistenţa socială s-a diferenţiat pe subdomenii definindu-şi intervenţia specifică pe teren. O disciplină de...

 • Psihologia Organizatiilor 2

  Raţionalismul birocratic (Max Weber) Analiza structurilor administrative realizată de M.Weber poate fi pe deplin înţeleasă în contextul preocupărilor sale mai largi asupra caracteristicilor civilizaţiei occidentale. În viziunea sa trăsătura fundamentală, distinctivă a acestei civilizaţii o reprezintă creşterea gradului de raţionalitate. Această caracteristică a fost dedusă de Weber pe baza analizei comparative a sistemelor juridice, religioase, politice şi economice realizată între diferite...

 • Maltratarea Varstnicilor

  O formă aparte de violenţă în cadrul familiei o constituie cea îndreptată contra vârstnicilor, constând în neglijarea, abuzul sau maltratarea din partea propriilor copii ori rude apropiate. "Ideea că cineva va escroca sau va jefui o persoană în etate este tulburătoare; dar aceea că un membru al familiei îşi va maltrata fizic un părinte în vârstă este de neconceput". Estimările făcute, de exemplu, în S.U.A., care se confruntă cu o rată extrem de ridicată a violenţei...

 • Psihologia Organizatiilor

  Omniprezenţa organizaţiilor I.1. Lumea multicentrică şi reţelele organizaţionale Raportul Issues in Global Governance elaborat în 1995 de Comisia Naţiunilor Unite pentru Guvernare Globală (United Nations Global Governance Comission), observa faptul că a devenit un loc comun creşterea explozivă a populaţiei in ultima jumătate de secol. Populatia globului se cifrează la ora actuală la peste 6 miliarde de locuitori şi se estimează că in 2025 va ajunge la 8 miliarde. Mai puţin observată şi...

 • Curs Sociologie Juridica

  I N T R O D U C E R E A. Obiectivele modulului Societatea omenească, realitate extrem de complexă şi contradictorie, reprezintă cadrul în care oamenii trăiesc şi desfăşoară activităţi dintre cele mai diverse fiind, în acelaşi timp, rezultatul activităţii acestora, în calitate de agenţi ai vieţii sociale, al acţiunii şi interacţiunii lor, având la bază multiple motivaţii şi interese, al relaţiilor care se stabilesc între ei în cadrul, mai mult sau mai puţin organizat, al vieţuirii în comun....

 • Sociologia Juridica - Ramura Specializata a Sociologiei

  CURS 1 15.02.2011 Obiectul si problematica Sociologiei Sociologia este o stiinta relativ noua.In mod conventional parintele este Auguste Conte,cel care prin 1830 utilizeaza pentru prima data acest termen intr’o lucrare ,,Curs de filozofie pozitiva”.El definea aceasta stiinta ca stiinta pozitiva despre societate,stiinta care utilizeaza metode de investigatie similare unor stiinte consacrate,confera cunoasterii socialului un grad similar de exactitate. Dupa parerea lui,sociologia este o...

 • Comunicarea de Masa

  CLASIFICAREA TEORIILOR COMUNICÃRII ÎN MASÃ Încã de la începutul comunicãrii de masã, sociologii si specialistii în teoria comunicãrii au cãutat sã înteleagã consecintele diseminãrii spre public a diverselor continuturi ale media, astfel cã s-au nãscut o serie de teorii explicative ale efectelor acesteia, ce se bazeazã pe paradigme psihologice, sociologice, sau antropologice. Vom prezenta în continuare pe cele mai însemnate dintre acestea. Desi capacitatea unora dintre ele de a explica în...

 • Responsabilitatea Sociala – Parghie Etica a Organizatiilor

  Conţinut curs: - Despre responsabilitatea firmei - Corporaţiile şi responsabilitatea socială Necesitatea eticii în afaceri - Increderea este un element-cheie in afaceri - Ea se construieste pe un comportament etic - Dubla responsabilitate a firmei: economica si sociala Responsabilitatea economica - Care sunt ratiunile pt care exista o organizatie? - Doua abordari ale responsabilitatii economice: 1.- clasica 2.- socio-economica Milton Friedman (1970) în articolul „Responsabilitatea...

Pagina 6 din 25