Toate cursurile din domeniul Sociologie

 • Responsabilitatea Sociala Corporatista

  În contextul extinderii companiilor multinationale pe pietele mai multor tãri are loc si o trecere a centrului de greutate din plan economic în plan social. În aceste conditii paleta responsabilitãtilor pe care o companie multinationalã o are în societate s-a diversificat si s-a extins si astfel, tot mai multe companii initiazã proiecte de caritate pentru a împlini asteptãrile comunitãtii si „ a da ceva înapoi”. Acest aspect a fost surprins de una din personalitãtile active ale domeniului,...

 • Curs Sociologie

  Capitolul 1. CE ESTE SOCIOLOGIA? La finalul acestui curs, studenţi vor fi capabili să : - definească sociologia şi problematica de studiu specifică ; - descrie contribuţiile principalilor fondatori la dezvoltarea sociologiei ca ştiinţă; - evalueze prin comparaţie cele trei perspective sociologice prezentate (funcţionalismul, interacţionismul, conflictualismul ) ; - exemplifice principalele funcţii ale cunoaşterii sociologice. 1.1. Definirea sociologiei. Obiectul de studiu al...

 • Sistemul de Protectie Sociala

  Cursul nr.1 ISTORICUL POLITICILOR SOCIALE Istoria politicilor sociale este relativ scurtă, de aproximativ un secol. Ca disciplină ştiinţifică, politicile sociale au o istorie şi mai scurtă, de aproximativ o jumătate de secol. Unii autori plasează începutul politicilor sociale în antichitate întrucât au existat preocupări ale statelor (dincolo de într-ajutorarea comunitară) de a susţine pe cei în nevoie, în caz de calamitate, foamete, război, etc. În Sumer zeitatea Nanshe simboliza...

 • Metodologia Cercetarii in Stiintele Socio-Umane

  Cursul 1 Strategiile metodologice din asistenţa socială Intervenţia socială a cunoscut de-a lungul unui secol de existenţă două mari strategii metodologice ce au rezultat în urma acţiunii individuale şi combinate a mai multor factori: a) căutărilor epistemologice ale ştiinţelor sociale; b) concurenţei paradigmelor din diferite perioade; c) din ideologiile dominante şi din presiunea exercitată asupra autorităţilor de către mediul social în vederea conceperii şi punerii în aplicare a unor...

 • Tehnici de Comunicare in Asistenta Sociala

  CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEORIA COMUNICĂRII 1.1. Limbajul Problematica limbajului este mult prea complexă pentru a putea fi tratată fie şi numai sumar în aceste împrejurări. Totuşi, pentru că limbajul constituie un element-cheie în înţelegerea persuasiunii sunt necesare câteva precizări asupra naturii lui şi asupra funcţiilor pe care le are în cadrul societăţii, ca instrument de comunicare intersubiectivă. O definiţie vehiculată a limbajului este următoarea :”un sistem de semne...

 • Cursul de Metode si Tehnici de Cercetare Sociologica

  În acest prim capitol vom întelege de ce sociologii trebuie să stie să cerceteze si în ce constă competenta noastră de cercetare. În acest scop, vom învăta ce este profesia de sociolog si ce se pricep sociologii să facă, adică din ce ne cîstigăm banii si gloria. 1. Dezambiguizarea notiunilor de profesie si ocupatie, practică profesională, prestatie profesională, joburi si cariere În vremea noastră, cuvîntul profesie si rudele sale lingvistice si semantice sînt utilizate într-un regim foarte...

 • Sociologia Comunicarii

  Teoria comunicării se bazează pe o serie de modele care mediază înţelegerea fenomenului comunicării. Aceste modele abordează comuni-carea din diverse perspective şi sunt extrem de variate în funcţie de paradigma în interiorul căreia au fost elaborate şi în funcţie de domeniul în care sunt utilizate. Rolul modelului în sociologia comunicării, ca de altfel în orice alt domeniu al cunoaşterii este acela de a reprezenta în mod schiţat un fenomen sau un obiect şi în acest fel de a ajuta la...

 • Politica Sociala a Uniunii Europene

  Cap.1 Politica socială şi de ocupare 1.1. Concepte de bază privind politica socială Cu o istorie relativ scurtă, de aproximativ un secol, cu un suport teoretic chiar şi mai tânăr, de aproape jumătate de secol, aflate într-un proces continuu de transformare, completare şi redefinire, politicile sociale necesită în continuare clarificări teoretice înainte de a analiza politicile sociale europene. Termenul de politici sociale se referă la activităţile desfăşurate prin intermediul statului...

 • Sociologie Agroturism

  CAPITOLUL I DOMENIUL DE STUDIU AL SOCIOLOGIEI Concepte – cheie: - comportamentul social - modelele de interacţiune - domeniul teoretic şi domeniul empiric 1. Locul sociologiei în sistemul ştiinţelor Sociologia ca ştiinţă s-a constituit relativ târziu, prima clasificare în care va fi inclusă ca ştiinţă autonomă a fost elaborată de filosoful francez Auguste Comte (1798-1857). El împarte întregul domeniu al cunoaşterii în şase sectoare mai importante, cărora le corespunde un număr egal de...

 • Grupurile

  1. Definiţia noţiunii de grup Accepţiunea uzuală a termenului grup se referă la „un ansamblu de fiinţe sau de lucruri asemănătoare, aflate împreună sau în vecinătate” (conform DEX). Dacă ne referim la un grup social, acesta este definit în acelaşi dicţionar drept o „colectivitate de indivizi între care există relaţii sociale determinate, se supun aceloraşi norme de comportament şi urmăresc un ţel comun”. Din punct de vedere sociologic, un grup este privit ca fiind alcătuit dintr-un număr...

 • Sociologie Urbana

  a. Consideraţii teoretice asupra obiectului de studiu al disciplinei Sociologie urbană Sociologia urbană reprezintă studiul vieţii sociale şi al interacţiunii umane în zonele aglomeraţiilor citadine. Este o disciplina normativă, o ramură distinctă a sociologiei generale care doreşte să studieze structurile, procesele, schimbările şi problemele comunităţilor urbane şi, prin aceasta, să furnizeze elemente de bază pentru planificarea şi elaborarea politicilor urbane. La fel ca şi celelalte...

 • Sociologia Deviantei

  MODULUL I CAPITOLUL 1 DEVIANŢA. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1.1 Încercări de circumscriere a conceptului În debutul demersului nostru vom încerca să oferim o imagine asupra modului în care a fost definit sau doar circumscris conceptul de devianţă. Iată câteva abordări ale unor autori de referinţă. Vom începe cu cel care a introdus în literatura de specialitate termenul de devianţă: E. Durkheim analizează şi introduce în procesul de definire a comportamentului deviant termenul de normă....

 • Managementul de Caz

  Managementul de caz, aplicat in domeniul protectiei copilului, este o metoda de coordonare a tuturor activitatilor de asistenta sociala si protectie speciala desfasurate in interesul superior al copilului de catre profesionisti din diferite servicii/institutii publice si private. Prin utilizarea managementului de caz in domeniul protectiei copilului se asigura o interventie multidisciplinara si interinstitutionala, organizata, riguroasa, eficienta si coerenta pentru copil,...

 • Dezvoltarea Personala si Profesionala a Asistentului Social

  Principii etice Standarde Responsabilităţi Etica profesională se afla la baza activităţii de asistenţă socială. Codul etic reprezintă un set de reguli care reflecta principii generale de conduita profesională. Comportamentul asistentului social trebuie sa fie consecvent si responsabil, astfel încât sa nu afecteze imaginea profesiei. Codul etic cuprinde doua capitole: A. Valorile şi norme etice fundamentale corespunzătoare activităţii asistentului social; B. Responsabilităţile...

 • Sociologie Rurala

  Viaţa socială a constituit o preocupare constantă din cele mai vechi timpuri până în prezent la nivelul tuturor claselor sociale dar în special în rândul intelectualilor: filosofi, artişti, politologi, economişti, etc. deoarece cunoaşterea acesteia permite realizarea unui obiectiv permanent valabil: În urma revoluţiei industriale de la sfârşitul secolului XVIII-lea şi începutul secolului XIX-lea s-au înregistrat schimbări sociale cu urmări adânci ce au impus cunoaşterea temeinică a...

Pagina 7 din 25