Toate cursurile din domeniul Sociologie

 • Sociologia Comunicarii

  Teoria comunicării se bazează pe o serie de modele care mediază înţelegerea fenomenului comunicării. Aceste modele abordează comuni-carea din diverse perspective şi sunt extrem de variate în funcţie de paradigma în interiorul căreia au fost elaborate şi în funcţie de domeniul în care sunt utilizate. Rolul modelului în sociologia comunicării, ca de altfel în orice alt domeniu al cunoaşterii este acela de a reprezenta în mod schiţat un fenomen sau un obiect şi în acest fel de a ajuta la...

 • Politica Sociala a Uniunii Europene

  Cap.1 Politica socială şi de ocupare 1.1. Concepte de bază privind politica socială Cu o istorie relativ scurtă, de aproximativ un secol, cu un suport teoretic chiar şi mai tânăr, de aproape jumătate de secol, aflate într-un proces continuu de transformare, completare şi redefinire, politicile sociale necesită în continuare clarificări teoretice înainte de a analiza politicile sociale europene. Termenul de politici sociale se referă la activităţile desfăşurate prin intermediul statului...

 • Sociologie Agroturism

  CAPITOLUL I DOMENIUL DE STUDIU AL SOCIOLOGIEI Concepte – cheie: - comportamentul social - modelele de interacţiune - domeniul teoretic şi domeniul empiric 1. Locul sociologiei în sistemul ştiinţelor Sociologia ca ştiinţă s-a constituit relativ târziu, prima clasificare în care va fi inclusă ca ştiinţă autonomă a fost elaborată de filosoful francez Auguste Comte (1798-1857). El împarte întregul domeniu al cunoaşterii în şase sectoare mai importante, cărora le corespunde un număr egal de...

 • Grupurile

  1. Definiţia noţiunii de grup Accepţiunea uzuală a termenului grup se referă la „un ansamblu de fiinţe sau de lucruri asemănătoare, aflate împreună sau în vecinătate” (conform DEX). Dacă ne referim la un grup social, acesta este definit în acelaşi dicţionar drept o „colectivitate de indivizi între care există relaţii sociale determinate, se supun aceloraşi norme de comportament şi urmăresc un ţel comun”. Din punct de vedere sociologic, un grup este privit ca fiind alcătuit dintr-un număr...

 • Sociologie Urbana

  a. Consideraţii teoretice asupra obiectului de studiu al disciplinei Sociologie urbană Sociologia urbană reprezintă studiul vieţii sociale şi al interacţiunii umane în zonele aglomeraţiilor citadine. Este o disciplina normativă, o ramură distinctă a sociologiei generale care doreşte să studieze structurile, procesele, schimbările şi problemele comunităţilor urbane şi, prin aceasta, să furnizeze elemente de bază pentru planificarea şi elaborarea politicilor urbane. La fel ca şi celelalte...

 • Sociologia Deviantei

  MODULUL I CAPITOLUL 1 DEVIANŢA. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1.1 Încercări de circumscriere a conceptului În debutul demersului nostru vom încerca să oferim o imagine asupra modului în care a fost definit sau doar circumscris conceptul de devianţă. Iată câteva abordări ale unor autori de referinţă. Vom începe cu cel care a introdus în literatura de specialitate termenul de devianţă: E. Durkheim analizează şi introduce în procesul de definire a comportamentului deviant termenul de normă....

 • Managementul de Caz

  Managementul de caz, aplicat in domeniul protectiei copilului, este o metoda de coordonare a tuturor activitatilor de asistenta sociala si protectie speciala desfasurate in interesul superior al copilului de catre profesionisti din diferite servicii/institutii publice si private. Prin utilizarea managementului de caz in domeniul protectiei copilului se asigura o interventie multidisciplinara si interinstitutionala, organizata, riguroasa, eficienta si coerenta pentru copil,...

 • Dezvoltarea Personala si Profesionala a Asistentului Social

  Principii etice Standarde Responsabilităţi Etica profesională se afla la baza activităţii de asistenţă socială. Codul etic reprezintă un set de reguli care reflecta principii generale de conduita profesională. Comportamentul asistentului social trebuie sa fie consecvent si responsabil, astfel încât sa nu afecteze imaginea profesiei. Codul etic cuprinde doua capitole: A. Valorile şi norme etice fundamentale corespunzătoare activităţii asistentului social; B. Responsabilităţile...

 • Sociologie Rurala

  Viaţa socială a constituit o preocupare constantă din cele mai vechi timpuri până în prezent la nivelul tuturor claselor sociale dar în special în rândul intelectualilor: filosofi, artişti, politologi, economişti, etc. deoarece cunoaşterea acesteia permite realizarea unui obiectiv permanent valabil: În urma revoluţiei industriale de la sfârşitul secolului XVIII-lea şi începutul secolului XIX-lea s-au înregistrat schimbări sociale cu urmări adânci ce au impus cunoaşterea temeinică a...

 • Sociologia Deviantei

  C1 UNIVERSUL SOCIAL ÎNTRE NORMALITATE ŞI DEVIANŢĂ Actor social. Reacţie socială. Relaţie Socială. Structură socială. Instituţie socială În condiţiile în care, din punct de vedere etimologic, cuvântul „politic” descinde din grecesul „polis”, care desemnează „cetatea, societatea”, înseamnă că Aristotel, atunci când a numit omul – animal politic („zoon politikon”), a vrut să spună, de fapt, că omul trebuie privit ca un „actor social”. Aşa cum se arată în literatura de specialitate , Antoine...

 • Servicii Sociale pentru Persoane cu Dizabilitati

  Prezentare generală – originea şi evoluţia noţiunii de handicap, definiţii, variante de clasificare Originea şi evoluţia noţiunii de handicap La origine handicap nu este un cuvânt ci o sintagmă compusă din trei părţi „hand in cap„ şi provin din limba engleză . În secolul XVI se foloseşte prima dată şi se traduce prin mână în căciulă (caschetă). Era folosită pentru a desemna un joc în care partenerii îşi disputau diferite obiecte personale care erau puse într-o căciulă de unde erau extrase...

 • Asistent Personal al Persoanei cu Handicap Grav

  ASISTENTUL PERSONAL Rolul asistentului personal este a a oferi ingrijirile necesare, de a consilia pacientul si familia, de a fii coordinator, educator si observator al reactiilor pacientului. Ingrijirile acordate presupun un ajutor fizic si suport emotional. Ajutorul fizic cel mai important presupune asistenta in cadrul activitatiilor zilnice de imbracare, spalare, alimentatie, etc. Ajutorul acordat trebuie sa fie adaptat situatiei pacientuluioferindu-i din ce in ce mai multa independenta....

 • Politica Sociala Privind Persoanele cu Handicap - Servicii Sociale

  1. Prezentare generală, originea şi evoluţia noţiunii de handicap, definiţii, variante de clasificare ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA NOŢIUNII DE HANDICAP La origine handicap nu este un cuvânt ci o sintagmă compusă din trei părţi „hand in cap„ şi provin din limba engleză În secolul XVI se foloseşte prima dată şi se traduce prin mână în căciulă (caschetă). Era folosită pentru a desemna un joc în care partenerii îşi disputau diferite obiecte personale care erau puse într-o căciulă de unde erau extrase...

 • Supervizarea in Asistenta Sociala

  Privire generală asupra supervizării în asistenţa socială De-a lungul anilor au existat mai multe accepţiuni ale termenului ,,supervizare”. În lumea anglo-saxonă, de exemplu, cuvântul ,,supervizor” desemnează atât managerul unei echipe, cat şi o persoană venită din afara organizaţiei pentru a superviza. Literatura de specialitate indică o oarecare ambiguitate în definerea termenului ,,supervizare”. Kadushin (1992), de exemplu, vorbeşte despre trei modele diferite de supervizare: —...

 • Ingrijiri Paleative

  Îngrijirile paleative o nouă disciplină cu ramificaţii în medicină, psihologie şi asistenţă socială. durere şi suport psihologic. îmbunătăţirea calităţii vieţii bolnavilor aflaţi în faza terminală precum şi a membrilor familiei acestora. OMS a definit îngrijirile paleative ca fiind îngrijiri active şi complete ale pacienţilor suferind de o maladie ce nu mai răspunde la un tratament curativ. Principii ale îngrijirilor paleative: - acceptarea morţii ca fiind un fenomen normal, - scopul...

Pagina 7 din 24