Toate cursurile din domeniul Sociologie

 • Sociologia Deviantei

  C1 UNIVERSUL SOCIAL ÎNTRE NORMALITATE ŞI DEVIANŢĂ Actor social. Reacţie socială. Relaţie Socială. Structură socială. Instituţie socială În condiţiile în care, din punct de vedere etimologic, cuvântul „politic” descinde din grecesul „polis”, care desemnează „cetatea, societatea”, înseamnă că Aristotel, atunci când a numit omul – animal politic („zoon politikon”), a vrut să spună, de fapt, că omul trebuie privit ca un „actor social”. Aşa cum se arată în literatura de specialitate , Antoine...

 • Servicii Sociale pentru Persoane cu Dizabilitati

  Prezentare generală – originea şi evoluţia noţiunii de handicap, definiţii, variante de clasificare Originea şi evoluţia noţiunii de handicap La origine handicap nu este un cuvânt ci o sintagmă compusă din trei părţi „hand in cap„ şi provin din limba engleză . În secolul XVI se foloseşte prima dată şi se traduce prin mână în căciulă (caschetă). Era folosită pentru a desemna un joc în care partenerii îşi disputau diferite obiecte personale care erau puse într-o căciulă de unde erau extrase...

 • Asistent Personal al Persoanei cu Handicap Grav

  ASISTENTUL PERSONAL Rolul asistentului personal este a a oferi ingrijirile necesare, de a consilia pacientul si familia, de a fii coordinator, educator si observator al reactiilor pacientului. Ingrijirile acordate presupun un ajutor fizic si suport emotional. Ajutorul fizic cel mai important presupune asistenta in cadrul activitatiilor zilnice de imbracare, spalare, alimentatie, etc. Ajutorul acordat trebuie sa fie adaptat situatiei pacientuluioferindu-i din ce in ce mai multa independenta....

 • Politica Sociala Privind Persoanele cu Handicap - Servicii Sociale

  1. Prezentare generală, originea şi evoluţia noţiunii de handicap, definiţii, variante de clasificare ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA NOŢIUNII DE HANDICAP La origine handicap nu este un cuvânt ci o sintagmă compusă din trei părţi „hand in cap„ şi provin din limba engleză În secolul XVI se foloseşte prima dată şi se traduce prin mână în căciulă (caschetă). Era folosită pentru a desemna un joc în care partenerii îşi disputau diferite obiecte personale care erau puse într-o căciulă de unde erau extrase...

 • Supervizarea in Asistenta Sociala

  Privire generală asupra supervizării în asistenţa socială De-a lungul anilor au existat mai multe accepţiuni ale termenului ,,supervizare”. În lumea anglo-saxonă, de exemplu, cuvântul ,,supervizor” desemnează atât managerul unei echipe, cat şi o persoană venită din afara organizaţiei pentru a superviza. Literatura de specialitate indică o oarecare ambiguitate în definerea termenului ,,supervizare”. Kadushin (1992), de exemplu, vorbeşte despre trei modele diferite de supervizare: —...

 • Ingrijiri Paleative

  Îngrijirile paleative o nouă disciplină cu ramificaţii în medicină, psihologie şi asistenţă socială. durere şi suport psihologic. îmbunătăţirea calităţii vieţii bolnavilor aflaţi în faza terminală precum şi a membrilor familiei acestora. OMS a definit îngrijirile paleative ca fiind îngrijiri active şi complete ale pacienţilor suferind de o maladie ce nu mai răspunde la un tratament curativ. Principii ale îngrijirilor paleative: - acceptarea morţii ca fiind un fenomen normal, - scopul...

 • Modele de Consiliere

  întâlnim în literatura de specialitate diverse perspective ce pot fi utilizate în consilierea persoanelor cu boli cronice. prezintă atât asemănări cât şi deosebiri în ceea ce priveşte procesul de consiliere. Criza reprezintă o tulburare emoţională acută a persoanei determinată de o boală cronică, asociată cu lipsa abilităţilor de a face faţă acesteia, cu pierderea controlului asupra situaţiei respective. criza se manifestă la nivel fizic, psihologic, cognitiv şi relaţional. criza poate...

 • Consiliere Boli Cronice

  Consilierea de grup - Scop: creşterea personală a participanţilor (emoţional, relaţional, intelectual şi chiar spiritual) -răspunde nevoilor specifice grupului respectiv, -nu se centrează pe problemeci pe soluţii, -păstrarea confidenţialităţii, păstrarea controlului grupului de către consilier, în mod special în cazul unor membrii necooperanţi sau dominatori, - descurajarea atitudinilor critice, exagerărilor sau jignirilor din partea unor participanţi, -eficientă întrucât implică...

 • Comunicare Interculturala

  INTRODUCERE IN COMUNICAREA INTERCULTURALĂ PERCEPŢIE In sens larg, percepţia reprezintă procesul intern prin care selectăm, evaluăm si organizăm stimuli din mediul extern. Cu alte cuvinte percepţia este transformarea energiilor fizice din mediu in experienta semnificativă. Anumite aspecte din definiţie ajută la explicarea relaţiei dintre percepţie si cultură. O idee de bază este aceea că oamenii se comportă în felul lor datorită modului în care ei percep lumea, iar aceste comportamente sunt...

 • Sociologia Economica

  CAPITOLUL I OBIECTUL SOCIOLOGIEI Preocupări privind viaţa socială au existat din cele mai vechi timpuri. Din totdeauna s-a manifestat aspiraţia omului de a atinge cel mai înalt nivel al conştiinţei de sine, care a devenit un factor de influenţă în cunoaşterea şi înţelegerea vieţii sociale, în cunoaşterea societăţii în totalitatea ei. Diversificarea societăţii, atingerea unui ridicat grad de complexitate au determinat apariţia unor ştiinţe socio-umane speciale, între care menţionăm şi...

 • Factorii de Dezvoltare Socio-Culturala a Studentilor in Institutiile de Invatamant Superior

  1. Sistemul de auto-guvernare a studenţilor, un element de valoare în societatea modernă. Un moment important pentru dezvoltarea personalităţii oricărui tînăr studios este abilitatea de auto guvernare -o formă avansată de organizare şi gestionare a propriilor forţe şi cunoştinţe în relaţiile cu societatea. Dar azi să vorbeşti despre student şi auto-guvernare în sensul propriu al cuvîntului este dificil „graţie” unor motive obiective şi subiective. Printre acestea sunt: pasivitatea socială...

 • Ancheta Sociologica

  CURSUL 3. Ancheta sociologică 1. Decizia la nivelul metodei - 1.1. Definiţie şi istoric - 1.2. Schiţă de taxonomie a anchetelor sociologice - 1.3. Problematica validităţii şi fidelităţii anchetei. Prudenţe şi alte instrucţiuni generale de construcţie a instrumentelor de măsură specifice anchetei şi a contextului de măsurare aferent. Situaţia interogativă - 1.4. În ce situaţii alegem metoda anchetei (criteriile de decizie) 2. Decizia la nivelul tehnicilor şi procedeelor. Instrucţiuni...

 • Violenta - Delimitari Teoretice si Conceptuale - Tipuri de Violenta

  1. Definiţii şi sensuri ale conceptului de violenţă Organizaţia Mondială a Sănătăţii a avansat o definiţie a violenţei care ia în consideraţie toate situaţiile posibile care pot fi caracterizate ca fiind acte de violenţă. Violenţa este, în opinia acestei organizaţii internaţionale, rezultatul „utilizării intenţionate sau ameninţării deliberate cu forţa fizică sau cu puterea contra propriei persoane, contra unei alte persoane sau contra unui grup sau comunitate, care produce sau riscă să...

 • Violenta in Familie

  Mituri privind violenţa domestică 1. Violenţa domestică este o raritate ori o „epidemie” – acest mit îşi are sursa în mediatizarea exagerată a actelor de violenţă domestică, mediatizare care avea drept scop sensibilizarea opiniei publice faţă de subiectul violenţei domestice. Autorul menţionează că au fost conturate la nivelul populaţiei două curente de opinie, unul ce cuprinde populaţia care apreciază că violenţa domestică reprezintă un tip de violenţă rar întâlnit în societate şi al doilea...

 • Asigurari si Protectie Sociala

  Capitolul I SISTEMUL PUBLIC NAŢIONAL DE ASIGURĂRI SOCIALE Conţinutul economic al asigurărilor sociale Asigurările sociale constituie acea parte a relaţiilor social-economice cu ajutorul cărora, în procesul repartiţiei produsului naţional brut, se formează, se repartizează, se gestionează şi se utilizează fondurile băneşti necesare ocrotirii obligatorii a salariaţilor şi pensionarilor, a persoanelor aflate în incapacitate temporară sau permanentă de muncă, în caz de bătrâneţe şi în alte...

Pagina 8 din 25