Toate cursurile din domeniul Sociologie

 • Modele de Consiliere

  întâlnim în literatura de specialitate diverse perspective ce pot fi utilizate în consilierea persoanelor cu boli cronice. prezintă atât asemănări cât şi deosebiri în ceea ce priveşte procesul de consiliere. Criza reprezintă o tulburare emoţională acută a persoanei determinată de o boală cronică, asociată cu lipsa abilităţilor de a face faţă acesteia, cu pierderea controlului asupra situaţiei respective. criza se manifestă la nivel fizic, psihologic, cognitiv şi relaţional. criza poate...

 • Consiliere Boli Cronice

  Consilierea de grup - Scop: creşterea personală a participanţilor (emoţional, relaţional, intelectual şi chiar spiritual) -răspunde nevoilor specifice grupului respectiv, -nu se centrează pe problemeci pe soluţii, -păstrarea confidenţialităţii, păstrarea controlului grupului de către consilier, în mod special în cazul unor membrii necooperanţi sau dominatori, - descurajarea atitudinilor critice, exagerărilor sau jignirilor din partea unor participanţi, -eficientă întrucât implică...

 • Comunicare Interculturala

  INTRODUCERE IN COMUNICAREA INTERCULTURALĂ PERCEPŢIE In sens larg, percepţia reprezintă procesul intern prin care selectăm, evaluăm si organizăm stimuli din mediul extern. Cu alte cuvinte percepţia este transformarea energiilor fizice din mediu in experienta semnificativă. Anumite aspecte din definiţie ajută la explicarea relaţiei dintre percepţie si cultură. O idee de bază este aceea că oamenii se comportă în felul lor datorită modului în care ei percep lumea, iar aceste comportamente sunt...

 • Sociologia Economica

  CAPITOLUL I OBIECTUL SOCIOLOGIEI Preocupări privind viaţa socială au existat din cele mai vechi timpuri. Din totdeauna s-a manifestat aspiraţia omului de a atinge cel mai înalt nivel al conştiinţei de sine, care a devenit un factor de influenţă în cunoaşterea şi înţelegerea vieţii sociale, în cunoaşterea societăţii în totalitatea ei. Diversificarea societăţii, atingerea unui ridicat grad de complexitate au determinat apariţia unor ştiinţe socio-umane speciale, între care menţionăm şi...

 • Factorii de Dezvoltare Socio-Culturala a Studentilor in Institutiile de Invatamant Superior

  1. Sistemul de auto-guvernare a studenţilor, un element de valoare în societatea modernă. Un moment important pentru dezvoltarea personalităţii oricărui tînăr studios este abilitatea de auto guvernare -o formă avansată de organizare şi gestionare a propriilor forţe şi cunoştinţe în relaţiile cu societatea. Dar azi să vorbeşti despre student şi auto-guvernare în sensul propriu al cuvîntului este dificil „graţie” unor motive obiective şi subiective. Printre acestea sunt: pasivitatea socială...

 • Ancheta Sociologica

  CURSUL 3. Ancheta sociologică 1. Decizia la nivelul metodei - 1.1. Definiţie şi istoric - 1.2. Schiţă de taxonomie a anchetelor sociologice - 1.3. Problematica validităţii şi fidelităţii anchetei. Prudenţe şi alte instrucţiuni generale de construcţie a instrumentelor de măsură specifice anchetei şi a contextului de măsurare aferent. Situaţia interogativă - 1.4. În ce situaţii alegem metoda anchetei (criteriile de decizie) 2. Decizia la nivelul tehnicilor şi procedeelor. Instrucţiuni...

 • Violenta - Delimitari Teoretice si Conceptuale - Tipuri de Violenta

  1. Definiţii şi sensuri ale conceptului de violenţă Organizaţia Mondială a Sănătăţii a avansat o definiţie a violenţei care ia în consideraţie toate situaţiile posibile care pot fi caracterizate ca fiind acte de violenţă. Violenţa este, în opinia acestei organizaţii internaţionale, rezultatul „utilizării intenţionate sau ameninţării deliberate cu forţa fizică sau cu puterea contra propriei persoane, contra unei alte persoane sau contra unui grup sau comunitate, care produce sau riscă să...

 • Violenta in Familie

  Mituri privind violenţa domestică 1. Violenţa domestică este o raritate ori o „epidemie” – acest mit îşi are sursa în mediatizarea exagerată a actelor de violenţă domestică, mediatizare care avea drept scop sensibilizarea opiniei publice faţă de subiectul violenţei domestice. Autorul menţionează că au fost conturate la nivelul populaţiei două curente de opinie, unul ce cuprinde populaţia care apreciază că violenţa domestică reprezintă un tip de violenţă rar întâlnit în societate şi al doilea...

 • Asigurari si Protectie Sociala

  Capitolul I SISTEMUL PUBLIC NAŢIONAL DE ASIGURĂRI SOCIALE Conţinutul economic al asigurărilor sociale Asigurările sociale constituie acea parte a relaţiilor social-economice cu ajutorul cărora, în procesul repartiţiei produsului naţional brut, se formează, se repartizează, se gestionează şi se utilizează fondurile băneşti necesare ocrotirii obligatorii a salariaţilor şi pensionarilor, a persoanelor aflate în incapacitate temporară sau permanentă de muncă, în caz de bătrâneţe şi în alte...

 • Clasa ca Grup Social

  6.1 Delimitari conceptuale Conceptul de grup a fost si e folosit pt a acoperi a realitate vasta,motiv pt care acesta a capatat o pluritate de sensuri.Unii autori francezii reunesc sub denumirea de “grupuri umane” 5 tipuri de realitati,incercand o delimitate a continutului lor pt a asigura i intelegere mai adecvata a diferentelor ce exista intre ele: 1)multimea, se refera la un numar de persoane care se reunesc cu ocazia unui eveninent comun(spectacol,manifestare sportiva) 2)ceata,care...

 • Metodologia Anchetei

  Originile anchetei sunt îndepărtate. Unii le află la chinezi, alţii la evrei.În secolul al VI-lea î.I.C., romanii introduseseră obligativitatea recensământului (bărbaţii se adunau pe câmpul lui Marte unde "censorul” le înregistra numele, domiciliul, înaintaşii, membrii familiei, numărul copiilor, rangul social, averea, numărul sclavilor etc.). Metodologia acestuia a fost mereu perfecţionată. Congresul Internaţional de Statistică i-a fixat principiile: - universalitatea – să cuprindă...

 • Studiul de Caz

  Studiul de caz este una dintre tehnicile folosite de către asistentul social. Este o analiză amănunţită a unei persoane sau a unui grup, pentru a surprinde un model al unui fenomen social. Cazul trebuie situat în context, trebuie formulată problematica etc. C. Robson consideră că studiul de caz poate fi definit drept „o strategie de cercetare focalizată pe un caz concret care este interpretat în amănunt, adică prezentând referiri detaliate despre indivizi, grupuri, organizaţii, cu luarea în...

 • Sociologie

  Tema 1. Obiectul sociologiei. Specificul perspectivei sociologice. Teme majore. Postulate şi principii teoretico-metodologice Obiective: - prezentarea conceptelor şi noţiunilor cheie ale disciplinei - cunoaşterea principalelor perspective teoretice ale sociologiei Noţiuni cheie: simţul comun, realitate socială, actor social, individualism metodologic, neutralitate axiologică, explicaţie, comprehensiune Bibliografie minimală: Anthony Giddens, Sociologie, Bic All, Bucureşti, 2000, p. 9-24...

 • Metode de Cercetare in Stiintele Sociale

  CURSUL: 1 METODE DE CERCETARE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE Surse de cunoaştere: a) Modul de cunoaştere tradiţional: bazat pe autoritatea sursei(familia, persoane cu autoritate) transmitem anumite cunoştinţe. - nu întotdeauna lucrurile sunt adevarate; b) Modul de cunoaştere iraţional sau mistic: bazat pe lucruri pe care le ştim din revelaţii divine, de regulă sunt cunoştinţe eronate. c) Modul de cunoaştere bazat pe percepţii, intuiţii şi pe simţul comun: bazat pe păreri individuale dar nu foarte...

 • Protectie si Securitate Sociala

  INTRODUCERE Cel mai adesea, protecţia socială este definită ca un ansamblu de politici, măsuri, instituţii, organisme care asigură sprijinul persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate şi care nu pot să realizeze prin efort propriu condiţii normale, minime de viaţă. Prin sistemul de protecţie socială se caută posibilităţi de redistribuire a resurselor materiale şi umane ale colectivităţii către acele persoane şi grupuri aflate în dificultate în vederea eliminării decalajelor mari dintre...

Pagina 8 din 24