Toate cursurile din domeniul Sociologie

 • Focus Grup

  Focus grupul este un interviu de grup, focalizat pe o anumită temă, strict delimitată, care este condus de un moderator şi face parte din categoria tehnicilor calitative de culegere a datelor pentru analiza percepţiilor, motivaţiilor, sentimentelor, nevoilor, opiniilor oamenilor. Această tehnică este o “discuţie de grup planificată organizată pentru obţinerea percepţiilor legate de o arie de interes strict delimitată, desfăşurată într-un mediu permisiv; discuţia este relaxată şi adesea...

 • Chestionarul

  Chestionarul constă într-o serie de întrebări la care ar trebui să răspundă o persoană; este un formular scris pe care cel chestionat completează, bifează sau încercuieşte răspunsurile. În numeroase cercetări de teren, chestionarul este o tehnică sociologică folosită cu predilecţie. După determinarea obiectului cercetării şi a obiectivelor urmărite: - se realizează o preanchetă (o “repetiţie“ generală a cercetării), - se definitivează ipotezele teoretice şi se determină ipotezele de lucru,...

 • Esantionarea

  Harta democraţiei se suprapune cu cea a cercetării sociologice, ca semn al consideraţiei reale acordate oamenilor care compun societăţile democratice cât şi faptului că acolo deciziile se iau pe baza studiului realităţii socioumane şi nu “orbeşte” sau pe baza “revelaţiilor”. Într-o societate democratică, oamenii trebuie să fie informaţi sub toate aspectele. Înăbuşirea, trunchierea informaţiei lasă poartă deschisă zvonurilor, minciunilor, panicii, isteriei colective, manipulărilor....

 • Dezvoltare Comunitara

  Definiţii şi interpretări ale conceptului de “dezvoltare socială” Exerciţiu didactic: Alcătuiţi trei enunţuri care să cuprindă conceptul de “dezvoltare”. Conceptul de dezvoltare este strâns legat de cel de schimbare. Dicţionar de Sociologie (1993): Schimbarea socială “constă în trecerea unui sistem social sau a unei componente a acestuia de la o stare la altă stare diferită calitativ şi/sau cantitativ”. - ne aflăm în perspectiva sistemică: societatea – sistem complex şi dinamic ce îşi...

 • Politica Ocuparii Fortei de Munca

  1. CONCEPTUL DE ŞOMAJ - Cuvântul şomaj din limba română provine de la cuvântul chomage din limba franceză care la rândul său l-a preluat din limba latină caumare, acesta din urmă fiind provenit din limba greacă cauma unde înseamnă „ căldură mare”(din cauza căreia înceta orice activitate). 2. Definitie somaj Deci, la origine , noţiunea de şomaj o are pe aceea de „inactivitate”. În accepţiunea Biroului Internaţional al Muncii, şomerii sunt persoanele ( de 14-16 ani şi peste) care, în...

 • Saracia si Excluziunea Sociala - Suport Curs

  I. Sărăcia Dezvoltarea societăţilor umane la nivel mondial depinde de gradul de implicare a celor ce sunt în măsură să răspundă uneia dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă omenirea, cea a eradicării sărăciei. Oportunitatea abordării acestei tematici rezultă dintr-o simplă evaluare globală: una din cinci persoane trăieşte cu mai puţin de un dolar pe zi, iar una din şapte suferă de foame cronică. Femeile, copiii şi bătrânii sunt categoriile sociale cele mai vulnerabile, iar...

 • Tehnici de Interventie AS

  Asistenţa socială - de la acţiunea empirică la intervenţia ştiinţifică 1. Factori şi tendinţe în profesionalizarea serviciilor sociale 2. Metodologia asistenţei sociale. Definiri şi componente 3. Teorie şi metodă în asistenţa socială contemporană 4. Tipuri de practică în asistenţa socială. Practica pozitivist/recuperatorie şi practica umanistă 1. Factori şi tendinţe în profesionalizarea serviciilor sociale Ajutorarea persoanelor aflate în dificultate, în baza valorilor solidarităţii...

 • Sociologia Religiei

  Noţiuni Generale de Sociologie Întrebările Sociologiei Care este obiectul cercetărilor sociologice? Wright Mills (1916 - 1962), preciza ca„analiştii clasici” ai vieţii sociale au încercat să răspundă, in general, la trei grupe de întrebări, şi anume: „Cum definim structura societăţii in care traim? Cum diferă societatea în care trăim de alte orânduiri sociale? Care este, în interiorul societăţii, semnificaţia fiecărei trăsături particulare pentru continuitatea ei şi pentru transformarea...

 • Copiii cu Disabilitati Mintale

  ÎNTRODUCERE Preocuparea şi interesul pentru educaţia şi integrarea şcolară şi socio-profesională a copiilor cu deficienţe sau cu probleme de învăţare s-au concretizat în măsuri practice aplicate cu mult timp înainte de lansarea conceptului de educaţie integrată în literatura de specialitate. Făcând o analiză retrospectivă asupra probleme putem sublinia următoarele aspecte: - Primele instituţii destinate şcolarizării copiilor cu deficienţe au apărut încă din secolul al XlX-lea (1864 - Şcoala...

 • Deontologia Profesiei de Asistent Social

  CURS 1, DEONTOLOGIA PROFESIEI DE ASISTENT SOCIAL Istoricul asistenţei sociale Comunităţile umane au avut întotdeauna în rândul lor indivizi care din diferite motive, fie ele de natură socială sau medicală , s-au aflat în imposibilitatea de a-şi satisface trebuinţele prin mijloace proprii. Societăţile au încercat în maniere diferite să vină în sprijinul acestor indivizi însă apariţia unei profesii centrate pe “tratarea maladiilor sociale”s-a produs la începutul secolului XX. Ajutorul...

 • Factori de Stress

  Termenul „stres” a fost utilizat pentru prima dată de endocrinologul austriac Hans Seley în 1930, pt a defini răspunsurile animalelor de laborator la acţiunea diferitelor doze de hormoni. Ulterior, Seley a extins noţiunea de „stres” pt a include percepţiile şi răspunsurile oamenilor la modificările zilnice ale mediului social în care desfăşoară activităţi. Prin experimentele lui, Seley a ajuns la concluzia că reacţiile tuturor animalelor la un factor stresant sunt asemănătoare, astfel că în...

 • Asistenta Sociala a Persoanelor cu Handicap

  Introducere Actualitatea temei este anume problema ce ţine de persoana cu handicap mintal care este o categorie a populaţiei cu o poziţie evident dezavantajată faţă de alte categorii de oameni, aceasta fiind ca una din problemele majore şi ea poate fi soluţionată numai prin efortul comun al tuturor oamenilor de bună credinţă din domeniile: politică, social, afaceri, ştiinţă, cultură. Gradul de civilizare a societăţii în mare măsură este determinată de atitudinea faţă de aceste persoane ce...

 • Metode si Tehnici in Probatiune

  Evoluţia sistemului de probaţiune în România Cursul nr. 2 Închisoarea Evoluţia sistemului de probaţiune în România 1997-2000 – Fază experimentală - 11 centre experimentale de probaţiune. - minori şi tineri, - referate de evaluare - supraveghere semi-voluntară - sprijin internaţional (Dfid/UK) Graficul 1: O paradigmă a înfiinţării sistemului de probaţiune din România 2001-2009 – Fază de consacrare organizaţională - OG nr. 92 / 2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor...

 • Responsabilitatea Sociala a Firmei

  Definirea responsabilităţii sociale a întreprinderii Pe parcursul evoluţiei sale unitatea economică produce un impact tot mai semnificativ asupra vieţii societăţii. Fiind destinată pentru a realiza anumite obiective economice, întreprinderea ajunge în prezent să devină principalul mijloc în transformarea ştiinţei şi tehnologiei de bunuri şi servicii de natură economică. În realizarea acestui rol economic, firma a efectuat şi continuă să efectueze o serie de schimbări sociale importante....

 • Sociologie - Note de Curs

  Noţiunea de sociologie Dorinţa de a se cunoaşte pe sine şi umanitatea a fost stimulul pentru cunoaşterea şi înţelegerea vieţii sociale şi a societăţii în ansamblul ei. De aceea, primele gânduri despre societate apar odată cu societatea însăşi. Aceasta a fost aşa-numita „sociologie spontană” care cuprinde ideile şi reprezentările oamenilor cu privire la viaţa lor socială. Termenul de sociologie a fost folosit pentru prima dată de filosoful Auguste Comte (în 1832) şi a fost definit ca studiu...

Pagina 9 din 24