Toate cursurile din domeniul Sociologie

 • Clasa ca Grup Social

  6.1 Delimitari conceptuale Conceptul de grup a fost si e folosit pt a acoperi a realitate vasta,motiv pt care acesta a capatat o pluritate de sensuri.Unii autori francezii reunesc sub denumirea de “grupuri umane” 5 tipuri de realitati,incercand o delimitate a continutului lor pt a asigura i intelegere mai adecvata a diferentelor ce exista intre ele: 1)multimea, se refera la un numar de persoane care se reunesc cu ocazia unui eveninent comun(spectacol,manifestare sportiva) 2)ceata,care...

 • Metodologia Anchetei

  Originile anchetei sunt îndepărtate. Unii le află la chinezi, alţii la evrei.În secolul al VI-lea î.I.C., romanii introduseseră obligativitatea recensământului (bărbaţii se adunau pe câmpul lui Marte unde "censorul” le înregistra numele, domiciliul, înaintaşii, membrii familiei, numărul copiilor, rangul social, averea, numărul sclavilor etc.). Metodologia acestuia a fost mereu perfecţionată. Congresul Internaţional de Statistică i-a fixat principiile: - universalitatea – să cuprindă...

 • Studiul de Caz

  Studiul de caz este una dintre tehnicile folosite de către asistentul social. Este o analiză amănunţită a unei persoane sau a unui grup, pentru a surprinde un model al unui fenomen social. Cazul trebuie situat în context, trebuie formulată problematica etc. C. Robson consideră că studiul de caz poate fi definit drept „o strategie de cercetare focalizată pe un caz concret care este interpretat în amănunt, adică prezentând referiri detaliate despre indivizi, grupuri, organizaţii, cu luarea în...

 • Sociologie

  Tema 1. Obiectul sociologiei. Specificul perspectivei sociologice. Teme majore. Postulate şi principii teoretico-metodologice Obiective: - prezentarea conceptelor şi noţiunilor cheie ale disciplinei - cunoaşterea principalelor perspective teoretice ale sociologiei Noţiuni cheie: simţul comun, realitate socială, actor social, individualism metodologic, neutralitate axiologică, explicaţie, comprehensiune Bibliografie minimală: Anthony Giddens, Sociologie, Bic All, Bucureşti, 2000, p. 9-24...

 • Metode de Cercetare in Stiintele Sociale

  CURSUL: 1 METODE DE CERCETARE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE Surse de cunoaştere: a) Modul de cunoaştere tradiţional: bazat pe autoritatea sursei(familia, persoane cu autoritate) transmitem anumite cunoştinţe. - nu întotdeauna lucrurile sunt adevarate; b) Modul de cunoaştere iraţional sau mistic: bazat pe lucruri pe care le ştim din revelaţii divine, de regulă sunt cunoştinţe eronate. c) Modul de cunoaştere bazat pe percepţii, intuiţii şi pe simţul comun: bazat pe păreri individuale dar nu foarte...

 • Protectie si Securitate Sociala

  INTRODUCERE Cel mai adesea, protecţia socială este definită ca un ansamblu de politici, măsuri, instituţii, organisme care asigură sprijinul persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate şi care nu pot să realizeze prin efort propriu condiţii normale, minime de viaţă. Prin sistemul de protecţie socială se caută posibilităţi de redistribuire a resurselor materiale şi umane ale colectivităţii către acele persoane şi grupuri aflate în dificultate în vederea eliminării decalajelor mari dintre...

 • Focus Grup

  Focus grupul este un interviu de grup, focalizat pe o anumită temă, strict delimitată, care este condus de un moderator şi face parte din categoria tehnicilor calitative de culegere a datelor pentru analiza percepţiilor, motivaţiilor, sentimentelor, nevoilor, opiniilor oamenilor. Această tehnică este o “discuţie de grup planificată organizată pentru obţinerea percepţiilor legate de o arie de interes strict delimitată, desfăşurată într-un mediu permisiv; discuţia este relaxată şi adesea...

 • Chestionarul

  Chestionarul constă într-o serie de întrebări la care ar trebui să răspundă o persoană; este un formular scris pe care cel chestionat completează, bifează sau încercuieşte răspunsurile. În numeroase cercetări de teren, chestionarul este o tehnică sociologică folosită cu predilecţie. După determinarea obiectului cercetării şi a obiectivelor urmărite: - se realizează o preanchetă (o “repetiţie“ generală a cercetării), - se definitivează ipotezele teoretice şi se determină ipotezele de lucru,...

 • Esantionarea

  Harta democraţiei se suprapune cu cea a cercetării sociologice, ca semn al consideraţiei reale acordate oamenilor care compun societăţile democratice cât şi faptului că acolo deciziile se iau pe baza studiului realităţii socioumane şi nu “orbeşte” sau pe baza “revelaţiilor”. Într-o societate democratică, oamenii trebuie să fie informaţi sub toate aspectele. Înăbuşirea, trunchierea informaţiei lasă poartă deschisă zvonurilor, minciunilor, panicii, isteriei colective, manipulărilor....

 • Dezvoltare Comunitara

  Definiţii şi interpretări ale conceptului de “dezvoltare socială” Exerciţiu didactic: Alcătuiţi trei enunţuri care să cuprindă conceptul de “dezvoltare”. Conceptul de dezvoltare este strâns legat de cel de schimbare. Dicţionar de Sociologie (1993): Schimbarea socială “constă în trecerea unui sistem social sau a unei componente a acestuia de la o stare la altă stare diferită calitativ şi/sau cantitativ”. - ne aflăm în perspectiva sistemică: societatea – sistem complex şi dinamic ce îşi...

 • Politica Ocuparii Fortei de Munca

  1. CONCEPTUL DE ŞOMAJ - Cuvântul şomaj din limba română provine de la cuvântul chomage din limba franceză care la rândul său l-a preluat din limba latină caumare, acesta din urmă fiind provenit din limba greacă cauma unde înseamnă „ căldură mare”(din cauza căreia înceta orice activitate). 2. Definitie somaj Deci, la origine , noţiunea de şomaj o are pe aceea de „inactivitate”. În accepţiunea Biroului Internaţional al Muncii, şomerii sunt persoanele ( de 14-16 ani şi peste) care, în...

 • Saracia si Excluziunea Sociala - Suport Curs

  I. Sărăcia Dezvoltarea societăţilor umane la nivel mondial depinde de gradul de implicare a celor ce sunt în măsură să răspundă uneia dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă omenirea, cea a eradicării sărăciei. Oportunitatea abordării acestei tematici rezultă dintr-o simplă evaluare globală: una din cinci persoane trăieşte cu mai puţin de un dolar pe zi, iar una din şapte suferă de foame cronică. Femeile, copiii şi bătrânii sunt categoriile sociale cele mai vulnerabile, iar...

 • Tehnici de Interventie AS

  Asistenţa socială - de la acţiunea empirică la intervenţia ştiinţifică 1. Factori şi tendinţe în profesionalizarea serviciilor sociale 2. Metodologia asistenţei sociale. Definiri şi componente 3. Teorie şi metodă în asistenţa socială contemporană 4. Tipuri de practică în asistenţa socială. Practica pozitivist/recuperatorie şi practica umanistă 1. Factori şi tendinţe în profesionalizarea serviciilor sociale Ajutorarea persoanelor aflate în dificultate, în baza valorilor solidarităţii...

 • Sociologia Religiei

  Noţiuni Generale de Sociologie Întrebările Sociologiei Care este obiectul cercetărilor sociologice? Wright Mills (1916 - 1962), preciza ca„analiştii clasici” ai vieţii sociale au încercat să răspundă, in general, la trei grupe de întrebări, şi anume: „Cum definim structura societăţii in care traim? Cum diferă societatea în care trăim de alte orânduiri sociale? Care este, în interiorul societăţii, semnificaţia fiecărei trăsături particulare pentru continuitatea ei şi pentru transformarea...

 • Copiii cu Disabilitati Mintale

  ÎNTRODUCERE Preocuparea şi interesul pentru educaţia şi integrarea şcolară şi socio-profesională a copiilor cu deficienţe sau cu probleme de învăţare s-au concretizat în măsuri practice aplicate cu mult timp înainte de lansarea conceptului de educaţie integrată în literatura de specialitate. Făcând o analiză retrospectivă asupra probleme putem sublinia următoarele aspecte: - Primele instituţii destinate şcolarizării copiilor cu deficienţe au apărut încă din secolul al XlX-lea (1864 - Şcoala...

Pagina 9 din 25