Politici Sociale

Curs
8.2/10 (13 voturi)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 25271
Mărime: 195.57KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Raluca Popescu
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Suport de curs

Cuprins

POLITICI SOCIALE – DEFINIRE ŞI ROLUL ACESTORA 1

CONCEPTUL DE POLITICĂ SOCIALĂ 1

Delimitări terminologice 1

CONTEXTUL (FACTORII) DEZVOLTĂRII POLITICILOR SOCIALE 2

STRUCTURA SISTEMULUI DE POLITICI SOCIALE 4

FINANŢAREA POLITICILOR SOCIALE 4

INSTRUMENTELE DE INTERVENŢIE ALE STATULUI 5

ISTORICUL POLICILOR SOCIALE 8

DE LA LEGEA SĂRĂCILOR LA PRIMELE SISTEME DE ASIGURĂRI (1600 – 1870) 8

DE LA PRIMELE SISTEME DE ASIGURĂRI LA CRIZA ECONOMICĂ (1870 – 1930) 9

PRIMELE MĂSURI DE PROTECŢIE SOCIALĂ ÎN ROMÂNIA 10

DUPĂ CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 10

MODALITĂŢI DE RĂSPÂNDIRE A POLITICILOR SOCIALE 11

LEGITIMAREA POLITICILOR SOCIALE 13

BUNĂSTAREA – OBIECTIVUL FUNDAMENTAL AL POLITICILOR SOCIALE 14

SURSELE BUNĂSTĂRII 15

ECONOMIA DE PIAŢĂ ŞI PRODUCEREA BUNĂSTĂRII 17

INTERVENŢIA STATULUI PENTRU A CORECTA INEFICIENŢA PIETEI 20

PRODUCEREA BUNĂSTĂRII ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 21

INEGALITATEA 22

MĂSURAREA INEGALITĂŢII 23

STATUL BUNĂSTĂRII 25

PERIOADA DE “AUR” – PÂNĂ ÎN 1975 26

CRIZA STATULUI BUNĂSTĂRII (1975 -1980) 28

Critica Neoliberală la adresa Statului Bunăstării 30

Critica Stângii la adresa Statului Bunăstării 31

Critica din perspectivă ecologistă sau feministă 32

IEŞIREA DIN CRIZĂ (DUPĂ 1980) 32

TIPOLOGIILE STATULUI BUNĂSTĂRII 36

TIPOLOGIA LUI TITMUSS 36

TIPOLOGIA LUI ESPING-ANDERSEN 37

ALTE TIPOLOGII 40

SĂRĂCIA 44

TIPURI DE SĂRĂCIE ŞI METODOLOGII DE MĂSURARE 44

Sărăcia absolută 44

Sărăcia relativă 47

Sărăcia subiectivă 48

TEORII EXPLICATIVE ALE SĂRĂCIEI 48

SĂRĂCIA ÎN ROMÂNIA 49

ASIGURĂRILE SOCIALE 51

SCURT ISTORIC AL ASIGURĂRILOR SOCIALE ÎN ROMÂNIA 55

ASISTENŢA SOCIALĂ 56

SERVICILE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 59

SCURT ISTORIC AL ASISTENŢEI SOCIALE ÎN ROMÂNIA 61

ROLUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN IMPLEMENTAREA POLITICILOR SOCIALE 62

BIBLIOGRAFIE 65

Extras din document

Conceptul de politică socială

Politicile sociale reprezintă măsuri şi acţiuni ale statului (strategii, programe, proiecte, instituţii, legislaţie etc) care se adresează nevoilor de protecţie socială, educaţie, sănătate, locuire şi care în general vizează promovarea bunăstării sociale.

• Politicile sociale au ca scop modificarea caracteristicilor vieţii sociale a comunităţii într-un sens considerat dezirabil. Elementul central este bunăstarea individului, a familiei, a colectivităţii şi a societăţii în general.

Statul este numai unul dintre furnizorii bunăstării. Sursle bunăstării individuale sunt:

• Economia / Piaţa:

o Venituri din muncă, salarii, profit, etc

o Venituri private / individuale din proprietăţi (rente, chirii), din vânzări, din asigurări private, din împrumuturi, etc.

• Familia şi comunitatea (familia, rude mai îndepărtate, vecini, prieteni, instituţii sociale de tip nuntă, botez, etc)

• Sectorul neguvernamental (ONG-urile, fundaţii, asociaţii)

• Statul prin politicile sociale

Principala consecinţă a politicilor sociale ale statului este protecţia socială a populaţiei, însă aceasta se realizează prin efortul conjugat al tuturor factorilor implicaţi – economia, piaţa muncii, sectorul neguvernamental, comunitate, stat.

Politicile sociale în sesul lor restrâns vizează numai acţiunile statului (şi parteneriate, acţiuni comune cu alte organizaţii), însă în sens larg pot fi circumscrise şi acţiunile actorilor neguvernamentali pentru asigurarea protecţiei sociale.

Politicile sociale sunt parte a politiclor publice. Politicile publice cuprind politicile statului în toate domeniile funcţionării societăţii: politici economice, demografice, fiscale, salariale, politici de mediu, etc. Toate celelalte politici publice au influenţe majore asupra politicilor sociale (mai ales cele economice), adesea acţiunile se întrepătrund şi nu se poate face o delimitare strictă a acestora.

Ca urmare, şi disciplina politicilor sociale este o disciplină de graniţă. Preia concepte, teorii, metode din ştiintele sociale în general – sociologie, economie, ştiinţe politice, asistenţă socială, etc.

Delimitări terminologice

Există unele neclarităţi la nivel terminologic privind politica socială.

• Politica – în sensul de viaţă politică, partide, instituţii, ideologii etc. în cadrul sistemului de reprezentare politică

nu trebuie confundată cu

• Politici – în sensul operativ, ca ansamblu de măsuri şi activităti prin care administraţia centrală sau locală intervine într-un anumit domeniu.

În limba engleză distincţia este mai clară:

• politica este desemnată prin termenul de „politics”

• politicile (sociale, publice în general) sunt desemnate prin termenul „policy, policies”, în sensul de strategii, planuri de acţiune pe diferite domenii (social, economic, fiscal, etc).

Această distincţie este necesară pentru a nu exista confuzii între politicile sociale / publice în general şi politica în sensul ei larg.

Contextul (factorii) dezvoltării politicilor sociale

Creştere economică, industrializare şi urbanizare

Creşterea economică a condus la creşterea resurselor pentru stat şi a favorizat dezvoltarea programelor sociale. Industrializarea şi urbanizarea au presupus migraţia masivă a forţei de muncă din rural în urban şi creşterea populaţiei urbane şi au condus la apariţia populaţiei muncitoreşti, a populaţiei salariate, vulnerabilă la mersul economiei, la crizele economice. În acelaşi timp, amploarea şi puterea sindicatelor a crescut continuu, exercitând presiuni în momentele de criză, în principal pentru recunoaşterea şomajului ca stare involuntară. Pe de altă parte, industrializarea a favorizat consolidarea clasei mijlocii care în perioada postbelică a avut un rol crucial în constutirea şi dezvoltarea statului bunăstării.

Schimbare demografică, îmbătrânirea populaţiei

Ameliorarea stării de sănătate, creşterea speranţei de viaţă au condus la creşterea populaţiei şi la creştarea ponderii populaţiei vârstnice în totalul populaţiei. Populaţia vârstnică este o populaţiei inactivă, dependentă, cu nevoie sporită de suport. În trecut vârstnicii, ca şi restul grupurilor dependente erau în grija familiei (extinse), dar industrializarea şi urbanizarea au contribuit la nuclearizarea familiei care îşi pierde tot mai mult din funcţia de întreţinere a dependenţilor. Presiunea pentru dezvoltarea de programe destinate vârstnicilor a devenit în acest context tot mai puternică.

Consolidarea statului, întărirea statelor – naţiune

Statele naţiune au devenit mai puternice economic, mai centralizate şi industrializate. Aceasta a contribuit la creşterea resurselor pentru guverne, la creşterea capacităţii de supraveghere şi control, a favorizat dezvoltarea administraţiei centrale şi a bazelor instituţionale pentru implentarea programelor şi politicilor sociale.

Consolidarea democraţiei politice

Creşterea drepturilor politice ale cetăţenilor, dreptul de vot universal întâi pentru bărbaţi, apoi pentru femei, dezvoltarea partidelor politice şi consolidarea ideologiei social-democraţiei au reprezentat de asemenea elemente cheie pentru politicile sociale.

Creşterea puterii politice a social-democraţiei

Problemele sociale sau politice ale clasei muncitoare au fost promovate în special de partide de stânga şi de sindicate. Social democraţia a contribuit la dezvoltarea politicilor sociale, chiar dacă ulterior acestea au fost dezvoltate de toate partidele politice.

Crizele economice din anii 1930

Crizele economice di anii ’30 au condus la probleme sociale grave: şoamaj de masă, sărăcie, foamete, etc.

Preview document

Politici Sociale - Pagina 1
Politici Sociale - Pagina 2
Politici Sociale - Pagina 3
Politici Sociale - Pagina 4
Politici Sociale - Pagina 5
Politici Sociale - Pagina 6
Politici Sociale - Pagina 7
Politici Sociale - Pagina 8
Politici Sociale - Pagina 9
Politici Sociale - Pagina 10
Politici Sociale - Pagina 11
Politici Sociale - Pagina 12
Politici Sociale - Pagina 13
Politici Sociale - Pagina 14
Politici Sociale - Pagina 15
Politici Sociale - Pagina 16
Politici Sociale - Pagina 17
Politici Sociale - Pagina 18
Politici Sociale - Pagina 19
Politici Sociale - Pagina 20
Politici Sociale - Pagina 21
Politici Sociale - Pagina 22
Politici Sociale - Pagina 23
Politici Sociale - Pagina 24
Politici Sociale - Pagina 25
Politici Sociale - Pagina 26
Politici Sociale - Pagina 27
Politici Sociale - Pagina 28
Politici Sociale - Pagina 29
Politici Sociale - Pagina 30
Politici Sociale - Pagina 31
Politici Sociale - Pagina 32
Politici Sociale - Pagina 33
Politici Sociale - Pagina 34
Politici Sociale - Pagina 35
Politici Sociale - Pagina 36
Politici Sociale - Pagina 37
Politici Sociale - Pagina 38
Politici Sociale - Pagina 39
Politici Sociale - Pagina 40
Politici Sociale - Pagina 41
Politici Sociale - Pagina 42
Politici Sociale - Pagina 43
Politici Sociale - Pagina 44
Politici Sociale - Pagina 45
Politici Sociale - Pagina 46
Politici Sociale - Pagina 47
Politici Sociale - Pagina 48
Politici Sociale - Pagina 49
Politici Sociale - Pagina 50
Politici Sociale - Pagina 51
Politici Sociale - Pagina 52
Politici Sociale - Pagina 53
Politici Sociale - Pagina 54
Politici Sociale - Pagina 55
Politici Sociale - Pagina 56
Politici Sociale - Pagina 57
Politici Sociale - Pagina 58
Politici Sociale - Pagina 59
Politici Sociale - Pagina 60
Politici Sociale - Pagina 61
Politici Sociale - Pagina 62
Politici Sociale - Pagina 63
Politici Sociale - Pagina 64
Politici Sociale - Pagina 65
Politici Sociale - Pagina 66
Politici Sociale - Pagina 67
Politici Sociale - Pagina 68
Politici Sociale - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Politici Sociale.doc

Alții au mai descărcat și

Politici Sociale

Un raspuns la întrebarea ,,Ce este politica sociala ?" au încercat sa ofere, de-a lungul timpului, mai multi autori apartinând unor scoli si...

Uniunea Consensuala vs Casatoria

Argument “Schimbarile politice, sociale,culturale si economice survenite in ultimii ani in societatile occidentale, dar nu numai, au adus...

Incluziunea Sociala

I. Date generale Orice grup minoritar care interactioneaza cu un grup majoritar, dominant se deosebeste de acestia mai intai prin calitatea de a...

Grupuri Sociale Marginalizate

GRUPURI SOCIALE MARGINALIZATE Abstract:Traim in secolul vitezei.De cele mai multe ori trecem ușor pe lângă persoanele dragi ,atunci de ce lua in...

Asistența Socială în România

Asistenţa socială are ca aspiraţie realizarea unei societăţi nu numai prospere, dar şi înalt incluzive pentru toţi cetăţenii ei, aceasta...

Acordarea Serviciilor Sociale in Cadrul Unitatii de Asistenta Sociala in Centrul de Ingrijire si Asistenta Laslea

Notiuni, concepte Un obiectiv important al acestui proiect este de a prezenta tendinţele actuale în domeniul asistenţei sociale şi în mod special...

Concubinajul

Secolul XX impune un nou tip de familie: familia restructurata . Acest concept cuprinde o pluritate de configuratii familiale (cupluri fara...

Politici Sociale, Protectie Sociala si Asistenta Sociala

- Teorii privind statul bunăstării - Bunăstare socială şi protecţie socială - Furnizorii bunăstării sociale (piaţa, familia, statul, instituţii...

Ai nevoie de altceva?