Studiul de caz

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Studiul de caz.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 5 pagini .

Profesor: Fulger Valentin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Sociologie

Extras din document

Caracteristici generale. Definiția studiului de caz

Deosebit de important este a fi reținut faptul că deși studiul de caz se constituie într-o metodă calitativă, ea nu este totuși o modalitate efectivă de culegere a datelor așa cum este interviul sau observația. Caracteristicile esențiale ale studiului de caz rezidă în capacitatea lui combinatorie, de integrare a unor modalități diferite de culegere a datelor cu scopul de a se ajunge la o imagine holistică a unei entități sociale (indivizi, grupuri, comunități, organizații) (P.Iluț, Abordarea calitativă a socioumanului, 1997, p.105; P.Iluț, Sinele și cunoașterea lui, 2001, p.199).

Definiție: „Studiul de caz este o investigație empirică prin care se investighează un fenomen contemporan în contextul său din viața reală, în special atunci când granițele dintre fenomen și context nu sunt foarte bine delimitate” (R.K.Yin, Studiul de caz, 2005, p.30). Așadar, studiul de caz ne furnizează o situație în care putem observa jocul unui număr mare de factori care interacționează, permițând astfel să fie recunoscute complexitatea și bogăția situațiilor sociale. Cu alte cuvinte studiul de caz ne permite explicarea legăturilor care sunt prea complexe pentru strategii de anchetă sau pentru strategii experimentale (A.Mucchielli (coord.), Dicționar al metodelor calitative, 2002, p.407).

Colectarea dovezilor în cadrul studiilor de caz

Cel mai des folosite surse de dovezi în desfășurarea studiilor de caz, sunt: documentele și datele de arhivă, interviurile, observația directă, observația participativă și artefactele fizice. Dar lista acestor surse poate continua adăugându-se filmele, fotografiile, casetele video, teste psihologice, istorii de viață etc.

1.Documente și date de arhivă.

a) Documentele - informațiile documentare sunt relevante pentru orice temă de cercetare. Sunt mai multe tipuri de documente:

- scrisori, memorii, comunicate;

- programe, anunțuri, procese verbale, rapoarte scrise asupra anumitor evenimente;

- documente administrative proprii organizațiilor;

- diferite studii și evaluări;

- articole de ziar etc

Pentru studiile de caz cel mai important rol al documentelor este de a corobora dovezile provenite din alte surse. Ce nu trebuie să pierdem din vedere este că fiecare document a fost scris pentru un scop și un public anume, altele decât cele ale investigației pe care o facem. În acest caz cercetătorul este un observator interimar, iar dovezile documentare ne oferă o comunicare ce a avut loc între alte părți.

b) Datele de arhivă - se întâlnesc adeseori sub formă de fișiere sau baze de date electronice. Aici întâlnim:

- diferite tipuri de registre pe o anumită perioadă de timp(exemplu: cel al cazărilor la un hotel, al celor care și-au reparat mașinile etc);

- documente organizaționale (organigramele, bugetele etc);

- hărți, grafice, desene etc ce se referă la geografia și topografia unui anumit loc;

- date de sondaj, date provenite din recensăminte etc;

- diferite documente personale: jurnale, diferite însemnări, agende, lista cu numere de telefon etc

2.Interviul - este una dintre cele mai însemnate surse de informare pentru studiul de caz. Interviurile necesare studiului de caz au de obicei o natură deschisă, dar ele pot lua și forma unor interviuri direcționate, datele cantitative fiind alăturate celorlalte dovezi. Totuși, interviurile ar trebuie să fie considerate întotdeauna doar rapoarte verbale.

3.Observația directă - vizitând locația studiului putem face observații directe, atât formale (pe baza unor protocoale de observație) cât și mai puțin formale (observăm starea clădirilor, dotările, felul în care sunt mobilate birourile etc). Se poate lua în considerare chiar efectuarea de fotografii ce ne vor ajuta mai târziu în relatările pe care le vom face. Benefică ar fi participarea mai multor observatori, atât în maniera formală cât și în cea informală, mărindu-se în acest fel fidelitatea dovezilor observaționale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiul de caz.docx