Cursurile din domeniul Statistică

Metodologia cercetării, cercetarea cantitativă

CE NE PROPUNEM? ASPECTE DE AVUT ÎN VEDERE LA ALEGEREA UNEI TEME DE STUDIU - Dacă tema prezintă interes pentru student/masterand/doctorand; - Competența studentului în domeniul din care face parte tema; - Dacă tema este fezabilă/viabilă: se verifică dacă există date statistice disponibile cu referire la temă sau... citește mai departe

53 pagini Gratis Extras Preview

Bazele statisticii

PARTEA 1: STATISTICA DESCRIPTIVĂ US1 - NOȚIUNI INTRODUCTIVE Cuprins 1.1. Populație statistică 1.2. Eșantion 1.3. Unitate statistică 1.4. Variabilă statistică 1.5. Obiectivele statisticii descriptive Rezumat Acest capitol prezintă cele mai importante concepte folosite în analiza statistică: populație,... citește mai departe

138 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Statistică

1. NOȚIUNI STATISTICE FUNDAMENTALE 4 1.1. Definiția și rolul statisticii 4 1.2. Utilitatea statisticii în practică 5 1.3. Măsurarea în statistică 5 Exercițiul 1 7 1.4. Concepte statistice fundamentale 7 1.4.1. Noțiunea de variabilă statistică 7 1.4.2. Variabile dependente și variabile independente 7... citește mai departe

82 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Statistică

- Statistica este știința care se ocupă cu: 1. Obținerea datelor 2. Agregarea, sistematizarea datelor obținute 3. Prelucrarea datelor folosind indicatori specifici 4. Analiza și interpretarea rezultatelor 5. Formularea concluziilor pentru fundamentarea deciziilor - Statistica este o știință utilă cu... citește mai departe

62 pagini Gratis Extras Preview

Statistică

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu dorește să facă un plan de dezvoltare a facilităților de cazare. Pentru a trece la acțiune consiliul de administrație hotărește că este necesar să se răspundă la următoarea întrebare: Câți studenți vor trebui cazați în următorii zece ani? Pentru a răspunde la această întrebare... citește mai departe

176 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Statistică socială în drept

Încă din cele mai vechi timpuri s-au formulat idei şi concepţii despre populaţie, vizând aspecte precum: care este numărul optim al populaţiei şi cum ar putea fi asigurat şi menţinut, care este relaţia dintre populaţie şi dezvoltare etc. Despre o teorie propriu-zisă, consistentă şi coerentă despre populaţie, putem... citește mai departe

154 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Noțiuni Fundamentale ale Statisticii

Statistica cercetează aspectul cantitativ (numeric) al fenomenelor şi proceselor strict determinate în timp şi spaţiu. Statistica se întâlneşte ca disciplină ştiinţifică şi ca domeniu de activitate. Obiectul activităţii de cercetare statistică presupune acţiuni de proiectare şi organizare, de culegere, de... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras Preview

Cursuri statistică

1. Obiectivele unităţii de învăţare În urma parcurgerii acestei unităţi de învăţare studentul va înţelege: - cum se poate face trecerea de la etapa de culegere a datelor la cea de prelucrare propriuzisă a lor; - cum se pot transpune seturile mari de date colectate dintr-o formă aleatoare, neregulată, într-o formă... citește mai departe

183 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Sondajele și Testele Statistice

1. Teste statistice În multe cazuri actul decizional se prezintă sub forma unor alternative, însoţite de formularea unor ipoteze. O ipoteză este o afirmaţie despre parametrul unei populaţii sau despre repartiţia unei caracteristici a populaţiei, afirmaţie al cărei adevăr se testează pe baza unui eşantion aleator.... citește mai departe

41 pagini Gratis Extras Preview

Diversitatea indicilor inflației și importanța lor financiară și contabilă - macro și microeconomică

INFLAŢIA - evoluţie percepută ca diminuare a valorii banilor sau a puterii de cumpărare a monedei naţionale, dezechilibru între creşterea mai puternică a preţurilor interne sau naţionale şi creşterea preţurilor externe sau internaţionale, dezechilibru macroeconomic major de natură monetar-materială ,... citește mai departe

81 pagini Gratis Cuprins Extras

Obiectul Statisticii

Observarea statistică şi prelucrarea materialelor statistice. 1. Obiectul statisticii şi apariţia ei. Noţiunile şi categoriile statisticii. 2. Observarea statistică. 3. Prelucrarea datelor statistice şi gruparea materialelor. 4. Tabelele statistice. 5. Principiile unice de organizare a statisticii. 1. Toate... citește mai departe

44 pagini Gratis Extras Preview

Economie Politică

Tema 1 Economia – forma activităţii umane 5. Premisele activităţii economice. Sistemul nevoilor economice. Interesele economice. 6. Tensiunea dintre nevoi şi resurse. Problema fundamentală a economiei. 7. Bunurile economice şi caracteristicile lor. 8. Activitatea economică şi fazele ei. 1)))) Activitatea... citește mai departe

34 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Regresii multiple

Exemplu 1 În medie ne-am aştepta ca la un nivel mai ridicat de educaţie, nivelul venitului să crească: venit = 1 + 2 educaţie + Dar în acest caz nu se tine seama de faptul că venitul depinde şi de vârstă: venit = 1 + 2 educaţie + 3 vârstă + care este un model liniar multifactorial. Forma generală a... citește mai departe

38 pagini Gratis Extras

Culegerea și Sistematizarea Datelor

Se numeşte populaţie (populaţie statistică, populaţie ideală, colectivitate, univers, totalitate de bază) o colecţie finită sau infinită de observaţii. În sens larg, populaţia statistică reprezintă totalitatea observaţiilor referitoare la o anumită variabilă, existente pretutindeni pe glob sau într-o zonă anume,... citește mai departe

29 pagini Gratis Extras

Introducere în Studiul Statisticii

1.1. Scurt istoric al evoluţiei statisticii Statistica a apărut ca activitate practică, din necesitatea cunoaşterii, într-o formă măsurabilă, a realităţii înconjurătoare şi a evoluat de-a lungul secolelor spre statutul de ştiinţă de sine stătătoare. Deşi statisticieni de renume consideră că nu se poate vorbi... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview