Toate cursurile din domeniul Statistica

 • Statistica Tema nr 2

  Cercetarea statistica cuprinde 3 etape: - observarea statistica; - prelucrarea statistica; - analiza si interpretarea statistica. 1. Observarea statistica este etapa în care are loc înregistrarea, dupa o metodologie unitara, a valorilor caracteristicilor pentru fiecare unitate statistica din cadrul populatiei statistice cercetate, având ca obiectiv colectarea datelor statistice primare (individuale). Exemplu Presupunem ca se efectueaza o cercetare statistica privind activitatea...

 • Statistica Tema nr 1

  1. Obiectul statisticii 2. Aparitia si dezvoltarea statisticii 3. Organizarea statisticii oficiale în România 1. Obiectul statisticii În cadrul societatii, în economie, dar si în natura si în tehnologie, apar 2 tipuri de fenomene: A. Fenomene deterministe, certe, de tip functional. B. Fenomene de masa, nedeterministe, de tip statistic. A. Sa luam exemplul a 100 de televizoare de acelasi tip, aflate în functiune, carora dorim sa le studiem caracteristicile tehnice. Exceptând cazul...

 • Statistica - Formule si Subiecte Examen

  Q1. For the distribution of the employees according to the level of qualification we can compute: a. the employees structure; b. the overall number of employees; c. the average number of employees; d.the modal number of employees Q2. In a statistical research, data analysing activity is organized, compared to data summarizing: a. previously; b. after; c. in the same time; d. the order is not important as long as both activities are organized; e. never Q3. Interpret the relation...

 • Statistica

  TEMA NR. 2 - ETAPELE CERCETARII STATISTICE - partea II 2. Prelucrarea statistica este etapa în care folosind o serie de metode si tehnici de calcul se obtin indicatorii statistici. Indicatorul statistic este expresia cantitativa, generalizatoare, ce permite cunoasterea a ceea ce este esential în forma de manifestare a unui fenomen. Orice indicator statistic este format din doua elemente: - continutul indicatorului; - expresia numerica concretizata în timp si spatiu. Exemple: produsul...

 • Indicatorii Tendintei Centrale

  În functie de modelul de determinare indicatorii tendintei centrale sunt de 2 feluri: - indicatorii medii de control: -- media aritmetica -- media geometrica -- media armonica - indicatorii medii de pozitie: -- modul -- mediana Indicatorii fundamentali ai tendintei centrale sunt : -- media aritmetica -- modul -- mediana Media aritmetica Media aritmetica este valuarea reprezentativa tipica în jurul careia se concentreaza valorile individuale (reprezentativitate). A.Media...

 • Statistica Economica

  Spatii vectoriale izomorfe Fie (X,K) si (Y,K) doua spatii vectoriale peste acelasi corp de sclari K. DEFINITA 1.5.1. Spatiile vectoriale X si Y se numesc K izomorfe, daca exista Æ : X’ Y cu proprietatile urmatoare: 1) Æ este bijectiva 2) oricare ar fi x1 si x2 doi vectori din spatiul X si oricare ar fi ±1 si ±2 scalari din corpul K, atunci : Æ ( ±1 x1 + ±2 x2 ) = ±1 Æ ( x1 ) + ±2 Æ ( x2 ) . Functia Æ cu proprietatea 2) se numeste aplicatie sau functie liniara. TEOREMA 1.5.1. Daca...

 • Statistica(curs)

  Etapele cerecetarii statisticii I Observarea II Prelucrarea datelor III Analiza si interpretarea datelor I. Observarea statistica este etapa de culegere a informatiilor referitoare la aspectele sub care se prezinta fenomenele. Statisticianul este intersat de cunoasterea situatiei existente in legatura cu : - nivelul fenomenului la un moment dat; - structura fenomenului la un moment dat ; - modificarile in dinamica ale fenimenului din punct de vedere al nivelului, al structurii...

 • Prelucrarea Datelor Experimentale

  Erorile sistematice au trei surse posibile: a) Erori de observator. Daca, de exemplu, observatorul citeste indicatiile instrumentului de masura privind oblic scala acestuia, toate citirile sale sunt mai mari sau mai mici decât valorile reale. Aceste erori pot fi complet eliminate, prin corectarea modului de lucru al observatorului. b) Erori de instrument. Orice instrument de masura are o scala indicatoare (la instrumentele cu afisaj digital, putem considera aceasta scala implicita). Nici o...

Pagina 16 din 16