Toate cursurile din domeniul Statistica

 • Introducere in Studiul Statisticii

  1.1. Scurt istoric al evoluţiei statisticii Statistica a apărut ca activitate practică, din necesitatea cunoaşterii, într-o formă măsurabilă, a realităţii înconjurătoare şi a evoluat de-a lungul secolelor spre statutul de ştiinţă de sine stătătoare. Deşi statisticieni de renume consideră că nu se poate vorbi despre statistică înainte de mijlocul secolului al XVII-lea, totuşi lucrări cu caracter statistic s-au întocmit cu mult înainte de această perioadă. Astfel de lucrări, cu specific...

 • Indicatorii Statistici ce Caracterizeaza Rezultatele Activitatii Economiei Nationale

  1. Principalele agregate macroeconomice de rezultate: produsul intern brut (PIB), produsul naţional brut (PNB), venitul naţional (VN), venitul naţional brut (VNB) Calculele şi analizele macroeconomice privind starea economiei naţionale necesită informaţii statistice sintetice, referitoare la activitatea economică desfăşurată de agenţii economici. Într-o formă agregată, aceste informaţii sunt furnizate de SCN (sistemul conturilor naţionale), prin intermediul agregatelor macroeconomice (AM)....

 • Statistica Industriala

  Programu de producer.Indicatorii. Programu de producer reprezinta sarcina planificata a intreprinderii pentru fabricarea si comercializarea productiei.Programu de producer se caracterizeaza prin 2 indicatori: *indicator calitativ *indicator cantitativ Indicatorii calitativi caracterizeaza productia din punct de vedere a respectarii ceritelor,standertelor si altor normative,ei pot fi: -cu character tehnico-functional -de exploatare Indicatorii cantitativi reflecta cantitatea...

 • Curs SPSS

  este o variabilă aleatoare căreia i se poate stabili legea de distribuţie. dacă volumul eşantionului este suficient de mare media de sondaj urmează o distribuţie normală a cărei medie este chiar media populaţiei totale. Dispersia mediilor de sondaj în jurul mediei din populaţia totală este egală cu raportul dintre dispersia din populaţia totală şi volumul eşantioanelor de aceeaşi mărime n: Se numeste eroare de reprezentativitate Daca nu se cunoaste dispersia in populatie Intervalul de...

 • Tehnica Experimentala

  Obţinerea de rezultate concludente prin experimentele care se fac în cercetarea ştiinţifică, depinde de multe condiţii pe care cercetătorii nu numai că trebuie să le cunoască foarte bine, dar şi să le aplice. În primul rând, aceste rezultate depind de o foarte bună planificare, de respectarea protocolului şi a schemei de organizare a experimentelor. Reuşita cercetărilor este determinată de culegerea, înregistrarea şi prelucrarea statistică a datelor, care trebuie să se facă cu toată...

 • Curs Statistica

  SCOPUL UNITÃtII DE CURS -Familiarizarea cursantilor cu problemele principale ale statisticii inferentiale aplicate în psihologie; -Informarea cursantilor asupra principalelor tipuri de aplicatii ale statisticii inferentiale în domeniul psihologic de cercetare; -Informarea cursantilor asupra specificului variabilelor psihologice supuse procesului de prelucrare statisticã; -Informarea cursantilor asupra limitelor interpretãrii statistice în cercetarea psihologicã OBIECTIVE OPERAtIONALE...

 • Statistica

  - Istoria consemneaza operatii de numarare a populatiei, de masurare a terenurilor sau a altor resurse la popoarele antice, de exemplu la egipteni intre 2778-2160 i.H. si chinezi in jurul anului 2300 i.H. Această primă etapă a evoluţiei statisticii este cunoscută sub denumirea de “statistică practică”. - Etimologic, statistica îşi are originea în latinescul “status” cu sensul de stare sau situaţie, precum şi în termenul italian “stato” cu înţelesul de stat. - Termenul, în înţelesul...

 • Statistica in Turism

  I Definitia statisticii Statistica este o stiinta care studiaza starea sau situatia anumitor fenomene social-economice, demografice, istorice, politice, geografice, etc. la un anumit moment sau revolutia lor spatio-temporala (ex: situatia bazelor de cazare intr-o anumita perioada si intr-un anumit loc, situatia numarului de turisti intr-o anumita perioada si intr-un anumit loc). Termenul “statistica” isi are radacina in cuvantul latinesc “status” care inseamna “situatie” sau “stare”. II...

 • Statistics for Business

  What is Statistics Statistics ( pl. ) –numbers, graphics, tables etc. Statistics ( sg.) – science, subject of study Statistics is a support of Economics, a tool of Management, dealing with the collection, analysis, interpretation and presentation of masses of numerical data What is Statistics Statistics is a way of getting information from data studying large collectivities/populations Large collectivities – variation What is variation - a deviation in structure or character from...

 • Observarea Statistica

  Cuvantul statistica are doua sensuri. 1. Intr-o folosire mai obisnuita ,statistica se refera la faptele numerice. Nr.care reprezinta veniturile familiei, nr de automobile vandute de un magazin specializat in ultima luna, nr de salariati ai unei firme.sunt exemple de statistici in sensul acestui cuvant. 2. Al doilea sens al cuvantului statistica se refera la domeniul sau disciplina de studiu. In acest sens statistica se defineste ca un grup de metode care sunt folosite pt culegerea,...

 • Statistica Economica

  I. Obiectul de studiu al statisticii Obiectul de studiu al statisticii îl reprezintă studiul fenomenelor de masă în vederea caracterizării lor cantitative adică sub formă de indicatori. Statistica poate fi: teoretică sau de ramură. II. Elementele cercetării statistice 1. Stabilirea scopului cercetării 2. Colectivitatea supusă cercetării (colectivitatea statistică): - totală; - parţială (de selecţie). 3. Unitatea statistică: - simplă – nu se mai poate descompune în subunităţi...

 • Statistica Descriptiva

  Probleme rezolvate (la curs), pentru Capitolul 6: Indicii Statistici Tipurile acestea de exercitii trebuie invatate pentru examen. Exemplu 1. Considerăm mărimea Z=C reprezentând cheltuielile privind consumul a două produse. Datele referitoare la factorii săi de influenţă, adică preţul mediu de cumpărare şi cantitatea cumpărată, pentru două luni consecutive sunt prezentate în tabelul următor: Produs Aprilie 2004 Mai 2004 Preţ mediu Cantitate Preţ mediu Cantitate Produs A 3400 2 (kg)...

 • Populatia si Forta de Munca

  A.Populatia Populaţia este definită drept „colectivitate umană identificată printr-un ansamblu de caracteristici specifice şi legături proprii de dezvoltare” Dimensiunile demografice ale unei ţări, influenţează starea şi nivelul de dezvoltare socială Fundamentarea noţiunilor de politică macroeconomică necesită cunoaşterea aspectelor esenţiale privind populaţia ţării Programele guvernamentale trebuie sa reflecte importanţa acordată studiului populaţiei în fundamentarea obiectivelor...

 • Statistica

  Statistica = o ramură a matematicii aplicate care cuprinde planificarea, colectarea, rezumarea si interpretarea datelor numerice. Apariţia statisticii: necesitatea de a calcula probabilitatea anumitor evenimente din cadrul unui experiment. Majoritatea domeniilor de bază ale matematicii s-au dezvoltat din cerinţele practice ale oamenilor sau din observaţii directe asupra naturii. Obiectul statisticii, îl constituie observaţiile (individuale, singulare, în serii egale sau inegale,...

 • Regresia si Corelatia

  Una din problemele practice pe care trebuie să le rezolve un analist economic este acela de a stabili în ce măsură există sau nu legătură între două sau mai multe variabile cantitative. Analiza legăturii între două sau mai multe variabilele cantitative se impune şi datorită faptului că, de cele mai multe ori, între variabile nu există o legătură strictă (deterministă), ci una de tip stahostic (legături neunivoce). 7.1. Aspecte metodologice Fenomenele economice şi sociale sunt influenţate de...

Pagina 2 din 16