Toate cursurile din domeniul Statistica

 • Marimi Relative

  1. Noţiune. Definiţie. Indicatorii relativi se obţin prin aplicarea unui model de comparaţie sub formă de raport. Deci prin mărimi relative înţelegem rezultatul raportării a doi indicatori absoluţi. Indicatorul din numărătorul raportului se numeşte indicatorul raportat, iar cel din numitor, indicatorul bază de raportate. Alegerea bazei raportate se face în funcţie de scopul comparării. Mărimile relative se pot exprima prin coeficienţi, %, promile, prodecimile cât şi procentimile. Ex....

 • Statistica Economica

  CAP. 1 CALCULUL PROBABILITĂŢILOR 1.1 EVENIMENTE ŞI PROBABILITĂŢILE LOR Obiective :Însuşirea de către studenţi a conceptelor de eveniment , probabilitate simplă şi condiţionată a evenimentelor , variabilă aleatoare şi indicatori asociaţi , vector aleator şi indicatori asociaţi , variabile aleatoare clasice discontinue şi continue precum şi a legilor-limită . Conţinut : 1.1 Evenimente şi probabilităţile lor 1.1.1 Evenimente 1.1.2 Probabilităţile evenimentelor 1.1.3...

 • Statistica Economica

  Scurt istoric Perioade in dezvoltarea ca ştiinţă: Statisica practică .... Sec. XVI Statistica descriptivă – sec. XVI – XVII G. Achenwal “status”+”stato” Aritmetica politică (William Petty, 1667) a 2-a ½ sec.XVII – ½ sec. XVIII A. Quetelet (demografie, criminalitate) Calculul probabilităţilor a 2-a ½ sec.XVIII – prezent Biroul de statistică al Ţării Româneşti, 1859, Dionisie Pop Marţian Direcţia de statistică din Moldova, 1859, Ion Ionescu de la Brad Oficiul Statistic pentru...

 • Data Mining - Analiza Corespondentelor

  1. Datele prelucrate Avem la dispozitie datele statistice referitoare la numarul de casatorii efectuate pe an in mai multe tari, pentru perioada 1995-2006. Datele au fost sintetizate in tabelul de contingenta de mai sus. Liniile reprezinta modalitarile variabilei ‘Tara’, iar coloanele reprezinta modalitatile variabilei ‘An’. Modalitatile variabilei ‘Tara’ sunt : Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, European Economic Area (EEA) (EU-25...

 • Prelucrari Statistica

  Întregul suport de curs se bazează pe datele obţinute de managementul unei companii hoteliere în urmă unui studiu comandat. Obiectivele studiului au fost următoarele: 1. determinarea profilului turistului ce se cazează în hotelurile deţinute de companie; 2. compararea performanţelor diferitelor hoteluri deţinute; 3. îmbunătăţirea serviciilor oferite; Studiul a fost efectuat în trei hoteluri ale companiei aflate în locaţii diferite: la mare, la munte şi într-un important oraş. Studiu...

 • Modele Dinamice Discrete de Ordinul 1

  Sistem. Sistem economic Model. Tipologia modelelor Bucla feedback sursa dinamicii sistemelor Prin sistem înţelegem o reuniune de elemente (subsisteme) interdependente care acţionează împreună în vederea atingerii unui obiectiv comun. Unde - volumul ieşirilor - factori care influenţează ieşirile Tipologie: În funcţie de sfera de cuprinere a sistemelor economice reale: Modele macroeconomice- la nivel de ansamblu al economiei Modele mezoeconomice – la nivel regional Modele...

 • Bazele Statisticii

  Principalele obiective ale unitatii de învatare nr. 1 sunt: - delimitarea obiectului de studiu al disciplinei Bazele Statisticii; - intelegerea principalelor caracteristici ale procedeelor statistice. 1.1. Obiectul de studiu al atiintei statisticii Se considera ca obiectul de studiu al stiintei statisticii este reprezentat de asa-numitele fenomene colective – o notiune destul de complexa. Pentru întelegerea acesteia, vom începe prin a defini fenomenul drept o evolutie a materiei de la...

 • Situatii Statistice Financiar-Contabile

  Curs I Informaţia, situaţiile statistice şi comunicarea, sistemele de indicatori şi nomenclatoarele în cadrul economiilor europene ASPECTE GENERALE DATA STATISTCĂ şi cele trei componente ale acesteia Componenta noţională (conţinutul calitativ: ex PIB, cifra de afaceri, profit etc.) Componenta cantitattivă (data propriu-zisă) Componenta de delimitare spaţială, temporală şi structural organizatorică (inclusiv metodologică ex U.M.) Data – Informaţia - indicatorul Informaţia...

 • Statistica

  1. Locul sondajului statistic 2. Procedee de formare a eşantionului 1. Amplificarea caracterului de masă al fenomenelor economico-sociale a determinat utilizarea şi a altor procedee de investigare dec¬ât cele bazate pe observarea totală. Cunoscută de foarte mult timp ca modalitate de cercetarea fenomenelor şi proceselor din natură, societate sau cunoaştere, cercetarea selectivă înregistrează, în ultimele decenii, un salt în ceea ce priveşte utilizarea în vederea obţinerii unor informaţii...

 • Masuri Statistice Descriptive pentru Date Univariate

  Măsuri statistice descriptive pentru date univariate A. Măsurarea tendinţei centrale Indicatori ai poziţiei relative – cuantilele - Mediana este un indicator mediu de poziţie care face parte din categoria cuantilelor - Cuantilele reprezintă niveluri ale variabilei, având aceeaşi unitate de măsură ca şi caracteristica studiată, care caracterizează poziţia relativă a unui nivel individual în setul de date. - Cuantilele (percentile, în engl.) realizează o divizare a distribuţiei într-un...

 • Statistica Economica

  Conf. univ. dr. MARIANA-ELENA BALU OBIECTIVE Cursul de Statistică economică, prin cele două părţi ale sale: Statistică teoretică şi Statistică microeconomică şi macroeconomică, îşi propune să pregătească studenţii pentru înţelegerea complexităţii vieţii economico-sociale. Civilizaţia acestui început de mileniu este asaltată de o masă mare de informaţii, ce au o variabilitate şi o incertitudine mare şi afectează întreaga economie: apariţia şi dispariţia de tehnologii, politicile...

 • Studiul Statisticii

  1.1 Istoria dezvoltarii statisticii ca stiinta Statistica, în sensul larg de evidenta a fenomenelor si proceselor sociale si economice, a aparut cu mult timp înaintea utilizarii termenului. Termenul de “statistica” apare abia în sec. al – XVIII- lea si îsi are originea în latinescul “status” – cu sensul de situatie, stare. Din cercetarile istorice rezulta ca primele forme de evidenta au aparut la cele mai vechi colectivitati omenesti, fiind folosite mai ales în perioada de descompunere...

 • Serii Cronologice

  - Definiţia 1. Fie un orizont de timp, ( un spaţiu de probabilitate şi un proces stochastic. Vom numi serie de timp (serie cronologică – time series) o realizare a procesului stochastic - Definţia 2. O serie de timp reprezintă o mulţime de observaţii efectuate la diferite momente de timp asupra unei variabile aleatoare X. - Definiţia 3. Serie staţionară în medie : Fig. 1 Graficul unei serii staţionare - Definiţia 4. O serie de timp este staţionară în sens larg dacă: – Media seriei...

 • Variabile Aleatoare

  O variabilă aleatoare este rezultatul unui experiment aleator. Poate fi discretă (cu valori numărabile – în cazul distribuţiei binomiale, hipergeometrice, de tip Poisson, multinomială etc) sau continuă (cu valori posibile în interiorul unor intervale, nu neapărat mărginite, de numere reale – în cazul distribuţiei normale, Gamma, Student, Snedecor, normală multidimensională etc). O variabilă aleatoare discretă este notată cu X şi este însoţită de obicei de distribuţia sau repartiţia sa: X:

 • Teoria Probabilitatii

  Introducere Numeroase probleme practice din variate domenii de activitate, ca: ingineria electrica, radio, transmisia de date, calculatoare, teoria informatiei, fiabilitatea sistemelor si altele, conduc la studiul unor fenomene si procese aleatoare. Evaluarea sanselor lor de producere constituie obiectul disciplinei teoria probabilitatilor. Cursul de Teoria probabilitatilor are atat un caracter informativ, furnizand studentilor notiuni si rezultate fundamentale cu care vor...

Pagina 3 din 16