Toate cursurile din domeniul Statistica

 • Statistica

  1. Obiectul de studiu şi metoda 1.1. Locul şi particularităţile statisticii ca obiect şi metodă în sistemul ştiinţelor sociale şi economice. 1.2. Concepte de bază utilizate în investigarea statistică a fenomenelor economice sociale. Rădăcinile istorice ale statisticii moderne sunt: statistica practică statistica descriptivă aritmetica politică şi calculul probabilităţilor Statistica practică înregistrări sistematice sau izolate, ce pot fi asociate unor observări statistice...

 • Observarea Statistica

  OBSERVAREA STATISTICĂ Esenţa cercetării statistice Metode de observare statistică. Elaborarea programului de organizare şi desfăşurare a unei cercetări statistice. Verificarea autenticităţii datelor obţinute prin observarea statistică. Concepte de eroare în statistică. Esenţa cercetării statistice observarea statistică prelucrarea st-că analiza şi interpretarea st-că observarea statistică culegerea de informaţii după o metodologie unitară pentru toate unităţile colectivităţii...

 • Sistematizarea si Prezentarea Informatiei Statistice

  Prelucrarea statistică – noţiuni generale Prelucrarea statistică se referă la operaţiile de sistematizare a datelor primare pe întreaga colectivitate şi pe părţile ei componente; calculul indicatorilor absoluţi şi derivaţi, precum şi prezentarea rezultatelor obţinute. Prelucrarea statistică primară centralizarea; gruparea sau clasificarea datelor şi calculul indicatorilor statistici absoluţi; calculul indicatorilor derivaţi; prezentarea rezultatelor prelucrării sub formă de serii,...

 • Statistica

  - Statistica se ocupa cu culegerea , sistematizarea, prelucrarea si interpretarea rezultatelor respectiv cu prognoza unor variabile cercetate. Culegerea datelor se afce prin mai multe metode precum: - recensamantul ( fotografiaza realitatea la un anumit moment chemat: “data critica”); - anchete selective (pe bugete de familie). - Cand vorbim de prelucrarea datelor avem in vedere aplicarea unor metode statistice cu rolul de a determina anumite rezultate, de a verifica ipotezele initiale si de...

 • Fundamentarea Deciziilor Folosind Testarea Ipotezelor Statistice

  CAPITOLUL 2 FUNDAMENTAREA DECIZIILOR FOLOSIND TESTAREA IPOTEZELOR STATISTICE 2.1 Concepte generale în testarea ipotezelor statistice Procesul de luare a deciziilor presupune analiza, judecarea şi interpretarea evidenţelor oferite de datele pe care le avem la dispoziţie. Managerii trebuie să fie pregătiţi să ia decizii privind acţiunile viitoare pe baza informaţiilor disponibile. Astfel ei emit ipoteze pe care le pot testa ştiinţific utilizând metodele şi tehnicile statistice. Testarea...

 • Cei Mai Utilizati Indicatori Statistici

  Parametri tendinţei centrale - Media aritmetică - indicatorul cel mai utilizat în interpretarea şi utilizarea datelor recoltate şi care reprezintă valoarea medie, a rezultatelor obţinute la o anumită probă, a unui colectiv. Media aritmetică oferă cea mai precisă măsură a tendinţei centrale şi este supusă al trei genuri de influenţe: valoarea maximă, valoarea minimă şi frecvenţa cea mai mare. Cu este mai exagerată una dintre aceste valori cu atât media îşi va pierde din precizie. Se...

 • Statistica

  I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Încercând să definim statistica, putem spune că „este un corp de metode pentru a colecta, a descrie şi a analiza date numerice din observaţii sau investigaţii ştiinţifice”.1 Obiectul de studiu al statisticii îl constituie „variaţia curentă-continuă, în timp şi spaţiu şi din punct de vedere calitativ, al fenomenelor de tip stochastic din orice domeniu al vieţii economico-sociale sau naturale”2. Statistica se referă la măsurare şi probabilităţi. Cuvântul statistică,...

 • Sondaje

  4.1 ETAPELE UNUI SONDAJ ALEATOR În ipoteza organizării unei eşantionări aleatoare se impune parcurgerea următoarelor etape (Buiga, 2001): 1. Definirea obiectivelor de studiat şi fixarea constrângerilor sale . Prima etapa a planificării unei anchete utile şi eficiente constă în a preciza analitic obiectivele. În această etapă are loc formularea ipotezelor ce vor fi verificate şi parametrii ce trebuie estimaţi . Referitor la constrângerile ce pot interveni , sunt cele legate de costul...

 • Resurse Naturale - Indicatori

  TEMA 7. RESURSE NATURALE Obiectiv strategic: “de a îmbunătăţi managementul resurselor naturale şi de a evita supraexploatarea acestora, recunoscând valoarea serviciilor de ecosistem”. Obiective operaţionale şi targeturi subordonate obiectivului prioritar: Îmbunătăţirea eficienţei resurselor. Obţinerea şi întreţinerea unui avantaj competitiv prin îmbunătăţirea eficienţei resurselor, prin promovarea inovaţiilor eco-eficiente Îmbunătăţirea managementului şi evitarea supraexploatării...

 • Incluziunea Sociala - Indicatori

  TEMA 7. TRANSPORT SUSTENABIL Obiectiv strategic: “de a ne asigura că sistemele noastre de transport vin în întâmpinarea necesităţilor economice, sociale şi de mediu ale societăţii, minimizând, în acelaşi timp, efectele lor negative asupra economiei, societăţii şi mediului”. Indicatorii temei 7 Legături cu alte teme: Legături cu alte teme: Legături cu tema dezvoltării socio-economice: Când activitatea economică se extinde, volumul mărfurilor şi numărul pasagerilor transportaţi creşte...

 • Sanatate Publica - Indicatori

  Indicatorii temei 5 Legături cu alte teme: Legături cu alte teme: Legături cu creşterea economică: Starea de sănătate a populaţiei este indispensabilă dezvoltării economice. Optimizarea sănătăţii, creşterea speranţei de viaţă şi a speranţei de viaţă sănătoase conduc la o viaţă mai lungă, la o productivitate sporită Sănătatea precară, măcinată de boli este o povară financiară asupra sistemului de sănătate publică şi de îngrijire pe termen lung, favorizează absenteismul. Dezvoltarea...

 • Sistemul de Indicatori ai Dezvoltarii Durabile - Eurostat 2007

  Indicatorii temei 2 Legături cu alte teme: Legături cu alte teme: Legături cu creşterea economică: Modelele de consum şi producţie sustenabile sunt strâns legate de dezvoltarea socio-economică. Creşterea economică şi standardele tot mai înalte de trai, fără schimbări ale modelelor de consum vor creşte nevoia de produse şi servicii, care va conduce la accentuarea utilizării resurselor naturale şi la intensificarea generării de deşeuri. Pentru atingerea producţiei şi consumului...

 • Analiza Conjoint

  1. Introducere Analiza conjoint este o tehnică folosită pentru măsurarea, analizarea şi predicţia răspunsului clienţilor la noi produse şi noi îmbunătăţiri ale produselor existente. Aceasta permite companiilor să descompună preferinţele clienţilor pentru produse şi servicii (de obicei sub forma de descrieri şi imagini) în grupe de valoare asociate cu fiecare nivel al fiecarui atribut al produsului. Grupele de valoare se pot recombina pentru a previziona preferinţele clienţilor pentru orice...

 • Statistica Aplicata in Stiintele Politice

  1. Statistică descriptivă. Tabele şi grafice 1.1. Organizarea datelor numerice Dacă pentru un set de date compus doar din câteva observaţii nu este o problemă observarea trăsăturilor majore, acest lucru devine tot mai dificil pe măsură ce numărul de observaţii devine mai mare. De aceea este nevoie de organizarea informaţiilor. Pentru acest lucru sunt folosite două metode: şirul ordonat şi dispunerea sub formă de „creangă şi frunze”. Un şir ordonat reprezintă o secvenţă ordonată de...

 • Cursuri de Econometrie

  Obiectivul cursului: tratamentul datelor economice în scopul evaluării legăturilor dintre fenomene şi a modelării variaţiei lor în timp. Structura cursului prezintă două părţi: prima parte vizează studiul modelului de regresie; a doua parte vizează studiul seriilor de timp şi previziunea fenomenelor economice. Planul cursului Elemente conceptuale Demersul metodologic al econometriei Modelul de regresie liniară simplă Modelul de regresie liniară multiplă Modele de regresie non...

Pagina 6 din 16