Toate cursurile din domeniul Statistica

 • Dezvoltarea Sociala a Comunitatii Rurale

  Mult timp, în Occident, au predominat politicile de asistenţă acordată oamenilor comunităţilor de către instituţii (tradiţionale). Treptat s-a trecut la “developmentarism” prin suscitarea participării (mai exact pe consultarea) oamenilor (grefată pe industrializare). Munca “organizatorilor comunitari” a vizat construcţia “mişcării populare”: power to the people! Se căuta articularea voinţei de participare a locuitorilor cu voinţa politică de transformare a structurii sociale. Pentru că la...

 • Statistica Afacerilor

  Capitolul I INDICII STATISTICI 1.1.Indicii statistici: noţiune, funcţii, clasificare 1.2.Indicii individuali 1.3.Indicii sintetici 1.4.Procedee de descompunere în factori a dinamicii unui fenomen complex 1.1.Indicii: noţiune, funcţii, clasificare Indicii reprezintă o categorie distinctă a indicatorilor statistici, cu largă aplicabilitate în toate domeniile activităţii economice şi sociale, deoarece reflectă cu multă expresivitate şi în mod analitic schimbările care au loc, rolul şi...

 • Elemente de Economie - Material Ajutator pentru Cursul de Econometrie

  Scopul economiei poate fi considerat utilizarea completă a resueselor (de capital, de muncă) la un nivel rezonabil de stabilitate a preţurilor de menţinere a resurselor naturale de bază. Preţurile, profiturile şi drepturile de proprietate sunt componentele esenţiale ale economiei de piaţă. Elementele care constituie, prin deciziile luate şi mai ales prin înfăptuirea acestora „comportamentul motor“ al economiei îl reprezintă agenţii economici. Ei pot fi clasificaţi astfel: - persoane fizice;...

 • Elemente de Statistica

  1.1 INDICATORII TENDINŢEI CENTRALE INDICATORII MEDII (MĂRIMILE MEDII) a) Media aritmetică ( ) - simplă (folosită pentru serii simple,adică în cazul în care numărul variantelor caracteristicii studiate este egal cu numărul unitaţilor) unde x , x , ,x reprezintă valorile caracteristicii statistice X. - ponderată (folosită în cazul unei serii de distribuţie, când variantele caracteristicii se înregistrează de mai multe ori) unde n reprezintă frecvenţele absolute. În cazul în care se...

 • Elemente de Teoria Probabilitatilor

  1. Experiment. Eveniment - Experiment (probă) - orice realizare a unui complex de condiţii bine precizate. În teoria statistică, după natura condiţiilor în care se desfăsoară experimentul, deosebim: - experimente deterministe, caz în care condiţiile definesc în mod cert rezultatele posibile; - experimente aleatoare, când condiţiile nu generează, în mod cert, rezultatele. Un experiment aleator se caracterizează prin aceea că: - nu are caracter determinist, adică în condiţii identice de...

 • Indici Statistici

  element alcolectivităţii. Notaţie: “i”; - de grup (sintetici): folosiţi pentru analiza unui ansamblu de elemente. Notaţie: “I” . Într-o concepţie mai largă, toţi indicii sunt mărimi relative cu caracter de medie, care constituie expresii numerice ale unor informaţii de natură calitativă rezultate din compararea nivelului analizat (notat cu indicativul „1”) cu unul sau mai multe mărimi ale aceleiaşi caracteristici, pe („f”). Relaţia dintre volumul valoric al vânzărilor, preţ şi cantitate...

 • Metode Statistice in Administrarea Afacerilor

  Sumar I. Prezentare structura cursului, modalitate de examinare etc. II. Noţiuni şi notaţii preliminare Prezentare Structura cursului Examen scris: 40% din nota finală 3 întrebări grilă 1 întrebare generală de dezvoltat şi argumentat 1 problemă de comentat Proiect: 60% din nota finală 70% conţinutul lucrării 30% prezentarea lucrării echipe de 2-4 studenţi Teme propuse pentru proiect Dezvoltarea sectorului turistic în Europa/România Turismul de afaceri în Europa/România...

 • Analiza Multifactoriala

  CURS 1 NECESITATE, OBIECTIVE ŞI STRUCTURA SISTEMULUI DE METODE DE ANALIZĂ FACTORIALĂ MULTIFACTORIALĂ În analiza fenomenelor şi proceselor economico-sociale, a mutaţiilor cantitative şi calitative intervenite în manifestările acestora, un rol important îl are cunoaşterea factorilor de influenţă şi variabilitatea acestora în condiţii concrete de timp, de spaţiu şi din punct de vedere organizatoric. Cunoaşterea complexului de factori semnificativi de influenţă - sursă a variaţiei...

 • Indicatori Statistici ai Imprastierii

  1 Indicatori simpli ai variaţiei Prin intermediul indicatorilor simpli ai variaţiei se caracterizează împrăştierea elementelor seriei de repartiţie studiate faţă de medie, sau faţă de un anumit element al seriei. Principalii indicatori simpli ai variaţiei sunt: 1.1 Amplitudinea Amplitudinea (A) exprimă, în mărimi absolute mărimea intervalului în care sunt distribuite elementele seriei de repartiţie. Amplitudinea absolută se calculează ca diferenţă între cel mai mare şi cel mai mic...

 • Indicatori ai Rezultatelor Activitatii Economice la Nivelul Agentilor Economici

  1. Indicatori fizici - Rezultatele activităţii economice se măsoară în unităţi naturale, natural convenţional, valorice şi unităţi de timp de muncă. - Indicatorii fizici sunt: bucăţi, Kg, metri, ect. Indicatori fizici sunt cifre numere care măsoară rezultatele fizice 2. Indicatorii valorici În urma procesului de producţie rezultă: - produse finite: sunt acele produse care au parcurs procesul tehnologic în totalitate - semifabricate: se referă la un bun ce a parcurs una sau mai...

 • Serii Cronologice

  SERII CRONOLOGICE 1. Noţiuni generale şi clasificări - Seria cronologică este construită dintr-un şir de valori privind evoluţia unei variabile statistice la anumite momente sau perioade succesive de timp. - Notând valorile seriei cu y1, y2, …, yn, iar intervalele de timp egale cu unitatea (t=1,2, …, n) putem spune că valoarea seriei la momentul t este yt. Clasificarea seriilor cronologice - După timpul la care se referă datele, seriile cronologice sunt: - serii cronologice de...

 • Corelatie - Metode Statistice de Analiza a Legaturilor dintre Fenomene

  1 Metode elementare de caracterizare a legăturilor statistice Statistica studiază legăturile de tip stochastic, caz în care modificarea nivelului cantitativ al fenomenului efect (y) este determinată de o multitudine de fenomene cauză (x1, x2, …, xn). Deci y = f(x1, x2, …, xn). Legătura cauzală în care atât caracteristica factorială, cauză (x) cât şi caracteristica rezultativă, efect (y) sunt caracteristici numerice, se mai numeşte şi corelaţie. - În funcţie de numărul de caracteristici...

 • Capitolul 3 - Statistica Productiei Industriale

  3.2. Evaluarea producţiei industriale Metoda în unităţi natural-convenţionale. Cu ajutorul acestei metode, producţia în unităţi natural-convenţionale se determină pe baza relaţiei: , unde: qi – volumul fizic al fiecărui tip de produs; – coeficienţii de echivalenţă (Ci – caracteristica produsului i, Ce – caracteristica produsului etalon). Metoda în unităţi de timp de muncă presupune exprimarea producţiei în unităţi de timp – chiar şi în cazul producţiei eterogene rezultatul devenind...

 • Note de Curs Statistica

  OBIECTUL STATISTICII 1.1. Obiectul statisticii si importanta acestuia in economie Statistica este stiinta care se ocupa cu descrierea si analiza numerica a fenomenelor de masa, dezvaluind particularitatile lor de volum, structura, dinamica, conexiune, precum si regularitatile sau legile ce le guverneaza [Trebici, V., 1985]. Exista un mare numar de definitii ale statisticii fapt care are mai multe explicatii; istorice - statistica s-a constituit la confluenta mai multor orientari si...

 • Serii Cronologice

  Capitolul 1. Componentele deterministe ale unei serii de timp 1.1 Concepte de bază În derularea activităţii lor, frecvent agenţii economici sunt puşi în situaţia de a anticipa viitorul, iar apoi de a lua decizii în consecinţă. Oamenii de afaceri sunt nevoiţi să previzioneze anual cererea dintr-un produs, cifra de afaceri şi alte elemente necesare întocmirii unui plan de afaceri, investitorii sunt interesaţi de profitul viitor degajat de investiţie, respectiv guvernele de previziunea...

Pagina 7 din 16