Toate cursurile din domeniul Statistica

 • Analiza statistica a componentelor SCR

  1. Definirea componentelor seriilor cronologice O SCR poate fi formată din patru componente principale: 1) Componenta trend (de lungă durată, tendinţă pe termen lung) sintetizează variaţiile sistematice, lente şi semnifică mişcarea regulată desfăşurată de fenomenul analizat pe întregul orizont al SCR. Mărimea componentei trend este determinată de influenţa factorilor esenţiali care acţionează în întreaga perioadă. Estimarea tendinţei generale sau ajustarea trendului se efectuează prin...

 • Sondajul Statistic - Determinarea Intervalelor de Incredere

  1 NOŢIUNI GENERALE Metoda sondajului poate să salveze timp şi bani oferind informaţii despre seturi largi de date fără ca să fie necesară observarea şi cercetarea tuturor elementelor ce alcătuiesc colectivitatea. Procesul va cuprinde atunci două etape: — etapa descriptivă, în care se culeg date şi se calculează indicatorii ce caracterizează subcolectivitatea analizată; — etapa inferenţială, în care rezultatele obţinute pentru această subco¬lec¬tivitate se extind, în termeni probabilistici,...

 • Statistica Multidimensionala

  6.1. Măsurarea variaţiei în serii bidimensionale (bivariate) Sistematizarea datelor după două variabile (pe variante sau pe intervale de variaţie) aşa cum s-a mai arătat are ca rezultat obţinerea unei serii bidimensionale (bivariate). Presupunem în acest sens că valorile variabilei X au fost sistematizate pe „K” variante (sau intervale) şi s-au urmărit în fiecare din cele „p” intervale (grupe) formate după o altă variabilă Y. Adoptăm următoarele notaţii: Xij – valoarea xi a...

 • Analiza Statistica a Variabilitatii

  5.1. NECESITATEA MĂSURĂRII VARIABILITĂŢII (ÎMPRĂŞTIERII) VALORILOR INDIVIDUALE. CLASIFICAREA INDICATORILOR DE ÎMPRĂŞTIERE Formele individuale de manifestare ale fenomenelor de masă analizate într-o colectivitate prezintă o variabilitate (împrăştiere) mai mare sau mai mică în funcţie de numărul, natura, direcţia şi sensul acţiunii factorilor esenţiali şi întâmplători. La nivelul colectivităţii, sau al ansamblului, legea tendinţei comportamentului acestor fenomene este reflectată...

 • Indicatorii Tendintei Centrale

  4.1. NECESITATEA UTILIZĂRII INDICATORILOR TENDINŢEI CENTRALE PENTRU FUNDAMENTAREA DECIZIILOR Orice businessman sau manager înainte să decidă trebuie să cunoască manifestările individuale ale fenomenelor de masă din domeniul lui de activitate. Riscul în orice iniţiativă este cu atât mai mic cu cât cunoaşterea este mai profundă. Aceasta demonstrează că adoptarea oricărei decizii este precedată de cunoaşterea manifestărilor acestor fenomene social-economice de masă. Fenomenele de masă...

 • Indicatori Statistici

  3.1. NOŢIUNEA DE INDICATOR STATISTIC. TIPURI DE INDICATORI Surprinderea variabilităţii din forma de manifestare a fenomenelor de masă, necesită elaborarea de către statistică a unor metodologii şi tehnici de rafinare, transformare şi aplicare a unor operaţii speciale de calcul pentru obţinerea unor determinări cantitativ-numerice denumite generic indicatori statistici. Indicatorul statistic, în forma sa generală, este expresia numerică a manifestărilor unor fenomene, procese,...

 • Prelucrarea Primara a Datelor Statistice

  2.1. CONŢINUTUL PRELUCRĂRII DATELOR STATISTICE O persoană pentru a exprima o acţiune trebuie să aşeze într-o formă logică cuvintele în propoziţii sau fraze. În mod analog, datele referitoare la indicatorii societăţilor comerciale dintr-un departament, la preţurile şi cantităţile de mărfuri desfăşurate pe o piaţă etc. pentru a evidenţia esenţa, regularitatea, din forma de manifestare a fenomenelor cercetate trebuie prelucrate, sistematizate, centralizate şi grupate. Valorile...

 • Statistica Instrument de Cunoastere

  Capitolul I STATISTICA - INSTRUMENT DE CUNOAŞTERE ŞI CONDUCERE ÎN ECONOMIE 1.1. MOMENTE PRINCIPALE DIN EVOLUŢIA STATISTICII Ca domeniu de activitate statistica a apărut din nevoia socială reală de a cunoaşte în expresie numerică diferite fenomene şi procese ale activităţii umane. Începuturile activităţii statistice se identifică în cele mai vechi forme de organizare ale societăţii. În evoluţia sa, statistica s-a îmbogăţit continuu odată cu progresul ştiinţific şi tehnic general, cu...

 • Excel

  A. Scopul lucrarii: Se urmareste realizarea urmatoarelor obiective: - prezentarea software-ului specializat Excel; - prezentarea datelor (text si grafic); - realizarea unei aplicaţii; B. Notiuni de baza: Un program de calcul tabelar puternic, usor de utilizat este programul Excel, parte a programelor din Microsoft Office, alaturi de Word, PowerPoint, Access si Outlook. Excel poate fi folosit pentru realizarea de analize, diagrame si grafice impresionante, pentru bazele de date si...

 • Statistica Fortei de Munca

  Esta cunoscut faptul ca forta de munca constituie principalul factor de productie. Intreprinderea industriala este o unitate productiva, in cadrul careia rezultatul procesului de productie este, fie un bun material, fie un serviciu cu caracter industrial. In obtinerea acestor rezultate, forta de munca are rolul determinant, chiar si acolo unde interventia omului, in procesul de fabricatie, este suplinita de robotii industriali. Pt. a cunoaste nevoile curente privind asigurarea fortei de...

 • Elemente de Strategie a Analizei Statistice

  Ajunşi la sfârşitul tematicii care face obiectul acestei introduceri în statistica psihologică aplicată, se cuvine să aruncăm o privire de ansamblu asupra semnificaţiei generale a utilizării metodei statistice. Acest lucru ne va fi util pentru exploata în mod corect şi eficient forţa probatorie a testelor statistice, fără a ne lăsa subjugaţi de iluzia infailibilităţii lor. Două sunt aspectele care merită o atenţie specială din acest punct de vedere: A. alegerea testului statistic în raport...

 • Microsoft Word

  1. Noţiuni generale Editorul de texte Microsoft Word face parte din pachetul Microsoft Office. Lansarea în execuţie a utilitarului Microsoft Word este posibilă cu ajutorul executabilului winword.exe, care se găseşte la adresa: C:Program FilesMicrosoft Office În mod uzual, lansarea se face alegând succesiv Start, Programs, Microsoft Word. La lansarea în execuţie, se deschide un document nou cu titlul implicit Document 1, interfaţa grafică a utilitarului fiind prezentată în figura 1.1, care...

 • Bazele Statisticii

  1. Scurt istoric al apariţiei şi dezvoltării statisticii 2. Obiectul şi metoda statisticii 3. Concepte de bază folosite în procesul de cercetare statistică 1. Scurt istoric al apariţiei şi dezvoltării statisticii Cuvântul statistică are o semnificaţie multiplă pentru cercetători, specialişti, studenţi şi populaţie în general. Pentru cei mai mulţi, statistica înseamnă doar o “descriere numerică” a unor date culese despre fenomenele de masă. De-a lungul istoriei, datele au fost permanent...

 • Analiza Seriilor Cronologice - Capitolul 8

  8.1. Definirea şi tipologia seriilor cronologice (SC) Seria cronologică (de timp sau dinamică) este constituită din două şiruri paralele de date: - primul şir îl constituie timpul (t), cu rol de variabilă factorială; - al doilea şir îl constituie indicatorul respectiv, înregistrat pentru fiecare perioadă sau moment (yt), cu rol de variabilă rezultativă. Ca urmare, o serie cronologică poate fi sistematizată astfel: t = reprezintă unităţile de timp (perioade sau momente); yt = nivelul...

 • Statistica

  Capitolul 1 STATISTICA – INSTRUMENT DE CUNOAŞTERE ŞI CONDUCERE 1.1. Obiectul statisticii 1.2. Apariţia şi dezvoltarea statisticii 1.3. Evoluţia statisticii româneşti 1.4. Organizarea statisticii oficiale în România 1.1. Obiectul statisticii În cadrul societăţii, în economie, dar şi în natură şi în tehnologie, apar două tipuri de fenomene: A. Fenomene deterministe, certe, de tip funcţional; B. Fenomene de masă, nedeterministe, de tip statistic. A. Fenomene deterministe, certe, de tip...

Pagina 9 din 16