Bazele statisticii

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Bazele statisticii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 138 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Statistica

Cuprins

PARTEA 1. STATISTICA DESCRIPTIVÃ
US1 - NO.IUNI INTRODUCTIVE 3
1.1. Popula.ie statistică 4
1.2. E.antion 4
1.3. Unitate statistică 5
1.4. Variabilă statistică 5
1.5. Obiectivele statisticii descriptive 7
US2 - ANALIZA UNEI SERII STATISTICE UNIVARIATE 8
2.1. Variabile cantitative 9
2.1.1. Variabile cantitative discrete 9
2.1.2. Variabile cantitative continue 52
2.2. Variabile calitative 55
US3 - ANALIZA UNEI SERII STATISTICE BIVARIATE 62
3.1. Structurarea datelor 63
3.1.1. Tabelul cu dublă intrare 63
3.1.2. Tipuri de variabile 64
3.2. Distribu.ia după o variabilă cantitativă (X) .i o variabilă calitativă (Y) 65
3.2.1. Frecven.e absolute marginale, par.iale .i condi.ionate 65
3.2.2. Frecven.e relative marginale, par.iale .i condi.ionate 69
3.2.3. Distribu.ii marginale 73
3.2.4. Distribu.ii condi.ionate 76
3.3. Analiza statistică descriptivă a distribu.iei bivariate 78
3.3.1. Media pe total e.antion ( x ) 78
3.3.2. Varian.a pe total e.antion (
s2 )
81
PARTEA A DOUA. STATISTICA INFERENÞIALÃ
US4 - NOÞIUNI șI NOTAÞII FOLOSITE ÎN STATISTICA INFERENÞIALÃ 87
4.1. Populație și eșantion 88
4.2. Parametri și estimații 88
4.3. Noțiunea de probabilitate 89
4.4. Abaterea standard și distribuția normală 91
4.5. Distribuția Student 99
4.6. Distribuția de selecție a mediei 102
US5 - ESTIMAREA PARAMETRILOR UNEI POPULAÞII 106
5.1. Estimarea mediei unei populații (µ) 107
5.1.1. Estimarea punctuală a mediei unei populații 107
5.1.2. Estimarea prin interval de încredere a mediei unei populații 107
5.2. Estimarea proporției unei populații (.) 110
5.2.1. Estimarea punctuală a proporției la nivelul unei populații 110
5.2.2. Estimarea prin interval de încredere a proporției unei populații 111
US6 - TESTAREA IPOTEZELOR STATISTICE 113
6.1. Testarea ipotezelor cu privire la valoarea unui parametru 114
6.1.1 Demersul testării 114
6.1.2. Testarea semnificației mediei unei populații 115
6.1.3 Testarea semnificației proporției unei populații 124
6.2. Testarea ipotezelor cu privire la două valori ale unui parametru 126
6.2.1 Testarea diferenței dintre două medii 126
6.2.2 Testarea diferenței dintre două proporții 130
6.3. Estimare versus testare 132
Anexe 134
Bibliografie 137

Extras din document

PARTEA 1: STATISTICA DESCRIPTIVĂ

US1 - NOȚIUNI INTRODUCTIVE

Cuprins

1.1. Populație statistică

1.2. Eșantion

1.3. Unitate statistică

1.4. Variabilă statistică

1.5. Obiectivele statisticii descriptive

Rezumat

Acest capitol prezintă cele mai importante concepte folosite în analiza statistică:

populație, eșantion, variabile statistice, unități statistice. Pentru variabilele statistice sunt

prezentate criteriile de clasificare și tipurile acestora. Metodele de analiză statistică a datelor

diferă în funcție de natura variabilelor (cantitative sau calitative) și de tipul acestora (discrete

sau continue; nominale sau ordinale).

Bibliografie

1. Andrei, T., Statistică și econometrie, Ed. Economică, 2003.

2. Biji, E.M., Lilea, E., Roșca, E., Vătui, M., Statistică aplicată în economie, Editura

Universal Dalsi, 2000.

3. Jaba, E., Statistica, ed. a 3-a, Ed. Economică, București, 2002.

4

US1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE

Termenul de “statistică” a evoluat din momentul în care a apărut pentru prima oară în

lucrarea lui Gottfried Achenwall, publicată în 1746, până în zilele noastre. În acea perioadă,

prin termenul de statistică se înțelegea un ansamblu de informații despre lucrurile remarcabile

cu privire la colectivitatea numită stat, expuse într-o anumită ordine. În prezent, prin statistică

se înțelege un ansamblu de metode folosite pentru culegerea, prezentarea și analiza datelor

înregistrate pentru o colectivitate statistică.

Principalele concepte fundamentale din statistică sunt populația statistică, eșantionul,

unitatea statistică și variabila statistică.

1.1. Populație statistică

DEFINIȚIE Populația statistică este obiectul studiului statisticii și reprezintă un

ansamblu de elemente omogene.

Omogenitatea este definită prin specificarea naturii calitative a elementelor, a timpului

și a spațiului de manifestare a acestora. Definirea corectă și completă a populației este

esențială pentru identificarea elementelor eligibile pentru observarea și analiza statistică.

Elementele componente ale unei populații statistice pot fi ființe, obiecte sau evenimente.

Volumul unei populații se notează cu N.

Exemplul 1.1. Definirea unei populații statistice

Populația României la 20 octombrie 2011, ora 0.00 este o populație statistică definită

prin cele trei dimensiuni: natura calitativă (persoane), spațiul de manifestare (România) și

timpul de manifestare (20 octombrie 2011, ora 0.00).

1.2. Eșantion

DEFINIȚIE Eșantionul este un sub-ansamblu de elemente extrase, după principii de

reprezentativitate, dintr-o populație statistică supusă studiului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Bazele statisticii.pdf

Bibliografie

1. Andrei, T., Statistică și econometrie, Editura Economica, București, 2003.
2. Andrei, T. și Stancu, S., Statistică - teorie și aplicații , Editura All, București, 1995
3. Bărbat, Al. , Teoria statisticii sociale, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972.
4. Baron, T.; Biji, E.; Tövissi, L., ș.a., Statistică teoretică și economică, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 1991.
5. Biji, M.; Biji, El., Statistica teoretică, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979.
2. Biji, M.; Stoichiță, I. , Metoda selectivă a cercetării statistice, Editura Științifică, București, 1957.
3. Capanu, I; Wagner, P.; Mitruț, C., Sistemul conturilor naționale și agregate macroeconomice,
Editura All, București, 1994.
4. Chelcea, S., Chestionarul în investigația sociologică, Editura Științifică și Enciclopedică, București,
1975.
3. Galton, Fr., Natural Inheritance, Macmillan, London, 1889
4. Georgescu Roegen, N. , Metoda statistică - elemente de statistică matematică, I.S.C.S., București,
1933.
5. Glenberg, A.M., Andrzejewski, M.E., Learning from data. An Introduction to Statistical Reasoning,
Taylor and Francis Group, New York, 2008.
6. Isaic-Maniu, Al.; Grădinaru, A.; Voineagu, V.; Mitruț, C. - Statistică teoretică și economică, Editura
Tehnică, Chișinău, 1994.
7. Jaba, E., Grama, A., Analiza statistică cu SPSS sub Windows, Ed. Polirom, Iași, 2004
8. Jaba, E., Statistica, Ediția a treia, Editura Economica, București, 2002
9. Jaba, E., Pintilescu, C., Iosub F., Statistică descriptivă. Teste grilă și probleme, Editura Sedcom
Libris, Iași, 2001.
10. Jaba, E., Pintilescu, C., Statistică. Teste grilă și probleme, Editura Sedcom Libris, Iași, 2005.
11. Lecaillon, J.; Labrousse, C., Statistique descriptive, Editura Cujas, Paris, 1988
12. Mallinvaud, E. - Méthodes statistique de l'économetrie, Dunod, Paris, 1981
13. Marinescu, I. , Analiza factorială, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1984.
14. McClave, J.T.; Benson, P.G. , Statistics for Business and Economics, Dellen Publishing Company,
San Francisco, 1985.
15. Mills, Fr.G., Statistical Methods, 3rd ed., Henry Holt, New York, 1955.
16. Milton Smith, G. - Ghid simplificat de statistică pentru psihologie și pedagogie, E.D.P., București
1971.
17. Minium, E.W., Clarke, R., C., Coladarci, T., Elements of Statistical Reasoning, John Wiley and
Sons, 1999.
18. Pecican, E.S. - Econometrie, Editura All, București, 1994
19. Pintilescu, C., Analiza datelor, Editura Junimea, Iași, 2002.
138
20. Pintilescu, C., Analiză statistică multivariată, Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza” Iași,
2007.
21. Saporta, G., Probabilités, analyse des données et statistique, Editura Technip, Paris, 1990
22. Tövissi, L.; Isaic-Maniu, Al., Statistica, A.S.E., București, 1984.
23. Trebici, V.(coord.) - Mica enciclopedie de statistică, Editura Științifică și Enciclopedică, București,
1985.
24. Țarcă, M. , Statistică, vol.I și II, Universitatea "Al.I.Cuza" Iași, 1979.
25. Yule, U.G.; Kendall, M.C. - Introducere în teoria statisticii, Editura Științifică, București, 1969.
26. Wonnacott, T.H., Wonnacott, R.J., Statistique, Economica, Paris, 1991.