Metode de Cercetare în Științele Sociale

Curs
8/10 (8 voturi)
Domeniu: Statistică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 129 în total
Cuvinte : 29927
Mărime: 582.62KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr. Sorin Dan Şandor
Suport de curs UBB, Administratie Publica

Cuprins

Introducere 10

Cursul 1. Noţiuni de bază ale cercetării ştiinţifice 11

1.1 Noţiuni de bază 11

1.2. Cantitativ şi calitativ 19

1.3. Validitate şi fidelitate 22

Cursul 2. Proiectarea cercetărilor 26

2.1 Etapele cercetării 26

2.2. Designul cercetării 30

Cursul 3. Metode de colectare a datelor. Generalităţi. Observaţia 34

3.2. Observaţia 35

Cursul 4. Experimentul si analiza documentelor 41

4.1. Experimentul 41

4.2. Analiza documentelor 47

Cursul 5. Interviul 51

Cursul 6. Sondajul de opinie 56

6.1 Noţiuni de bază 56

6.2. Chestionarul 59

6.3. Eşantionarea 65

Cursul 7. Studiul de caz. Abordarea comparativă 69

7.1. Studiul de caz 69

7.2. Abordarea comparativă 71

Cursul 8. Analiza datelor 77

8.1. Numărare şi măsurare 77

8.2. Distribuţia univariată 81

Cursul 9. Analiza datelor cu ajutorul SPSS 90

Cursul 10. Proceduri de prelucrare statistică I. Frecvenţa 96

Cursul 11. Proceduri de prelucrare statistică II. Asocierea 101

Cursul 12. Proceduri de prelucrare statistică III. Regresia 112

Cursul 13. Proceduri de prelucrare statistică IV. Utilizarea graficelor şi a rezultatelor SPSS în alte aplicaţii 115

13.1. Utilizarea graficelor 115

13.2. Cum putem folosi rezultatele SPSS în alte aplicaţii 119

Cursul 14. Comunicarea rezultatelor cercetării 121

Anexa 1. Resurse Internet 127

Anexa 2. Bibliografie 130

Extras din document

Introducere

Cursul de Metode şi Tehnici de Cercetare în Ştiinţe Sociale pentru anul I Administraţie Publică are următoarele obiective:

• Să explice utilitatea cercetării sociale în administraţia publică;

• Să încurajeze gândirea riguroasă, ştiinţifică;

• Să prezinte principalele metode de cercetare din ştiinţele sociale;

• Să prezinte câteva modalităţi de prelucrare simplă a datelor cu ajutorul programului SPSS;

• Fixarea cunoştinţelor şi stabilirea unor deprinderi necesare unui cercetător prin intermediul unei aplicaţii practice.

În consecinţă, în prezentul suport de curs vor fi prezentate elemente necesare unei bune cunoaşteri a domeniului. Pentru aprofindarea subiectelor abordate se recomandă consultarea bibliografiei.

Evaluarea se va desfăşura pe baza unui examen scris.

Cursul 1. Noţiuni de bază ale cercetării ştiinţifice

OBIECTIVE: Cursul îşi propune să realizeze introducerea în noţiunile de bază ale cercetării ştiinţifice, familiarizarea cu limbajul specific cercetării, înţelegerea modului de gândire specific, distincţia cantitativ-calitativ, preocupările pentru validitate şi fidelitate. De asemenea, este esenţială dobândirea noţiunilor de metodologie.

GHID DE STUDIU:

Studenţii vor trebui să urmărească firul director al unei cercetări. Mai întâi, pornind la nivelul teoretic trebuie să identifice mersul gândirii ştiinţifice, de la teorii la ipoteze, de la concepte la variabile, să înţeleagă modul în care se acestea influenţează o cercetare. Mai departe, trebuie să se familiarizeze cu proiectarea cercetării, etapele ei şi importanţa fiecăreia în economia unei cercetări.

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE:

Chelcea, Septimiu, Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative, Editura Economică, 2001

Rotariu Traian şi Iluţ Petru, Ancheta sociologică şi sondajul de opinie, Polirom, 1997

Şandor, Sorin Dan, Analiză şi cercetare în administraţia public, Accent, 2004

BIBLIOGRAFIE OPŢIONALĂ

King Gary, Keohane Robert, Verba Sydney, Fundamentele cercetării sociale, Polirom, 2000

King, Ronald F., Strategia cercetării, Polirom, 2005

1.1 Noţiuni de bază

Obiective: studenţii trebuie să se familiarizeze cu modul ştiinţific de gândire, cu rigurozitatea cerută, să înţeleagă legătura între teorii, ipoteze şi variabile, să înţeleagă specificul cercetărilor calitative şi cantitative, precum şi importanţa validităţii şi fidelităţii.

Cuvinte cheie: teorie, ipoteză, variabile, operaţionalizare, cantitativ, calitativ, validitate, fidelitate.

Teorii, ipoteze, variabile

În viaţa de zi cu zi ne întâlnim des cu momente în care apar raţionamente de genul „Dacă întreprindem acţiunea X atunci se va întâmpla Y”. De unde ştim acest lucru?

De-a lungul timpului problema surselor cunoaşterii s-a pus deseori. Există mai multe modalităţi de a răspunde la întrebarea “de unde ştii?”:

• Modul tradiţional, bazat pe autoritatea sursei. Surse cum ar fi conducătorii de la diferite nivele, savanţi cunoscuţi, legislaţia ş.a. intră la acest capitol;

• Modul raţional, bazat pe logică;

• Modul mistic, iraţional, bazat pe revelaţii divine, profeţii, vise premonitorii, etc;

• Intuiţie, simţuri, percepţia comună: cel mai des întâlnit, mai ales în domeniul realităţilor sociale. “Se ştiu” foarte multe lucruri, dar există dovezi pentru prea puţine dintre ele. O afirmaţie gen “toţi funcţionarii sunt corupţi” este derivată din această percepţie comună;

• Cercetarea empirică, proprie ştiinţei.

Filosofia ştiinţei lucrează cu anumite presupuneri:

• Natura este ordonată şi regulată;

• Natura poate fi cunoscută;

• Toate fenomenele naturale au cauze naturale;

• Nimic nu este evident de la sine;

• Cunoaşterea provine din dobândirea experienţei;

• Cunoaşterea este superioară ignoranţei.

Scopul ştiinţei este producerea unei acumulări de cunoştinţe care să permită explicarea, predicţia şi înţelegerea fenomenelor empirice. Pe măsura dezvoltării societăţii umane, numărul de ştiinţe a crescut în permanenţă, printre ultimele apărute fiind şi ştiinţele socio-umane, în care se înscrie şi administraţia publică. Metodele de cercetare folosite în administraţia publică sunt cele care au fost impuse de sociologie şi se regăsesc în marea majoritate a ştiinţelor sociale, în ultimele decenii ştiinţa administraţiei publice încercând să împrumute metode şi din alte ştiinţe sociale (în principal din ştiinţele economice).

Administraţia publică nu poate face abstracţie de social. Indiferent de modul în care concepem administraţia, fie ca un instrument de aplicare a legii, executant al deciziei politice sau ca un furnizor de servicii nu trebuie să uităm că se lucrează cu oameni şi pentru oameni. Interacţiunile sociale intra şi extra organizaţionale nu pot fi neglijate. În plus, metodele de cercetare impuse de sociologie pot fi aplicate în oricare din ştiinţele care “patronează” ştiinţele administrative (ştiinţele juridice, politice sau economice).

Relaţia dintre teoretic şi empiric este una destul de controversată. Toată lumea este de acord că ambele faţete trebuie să fie prezente în orice demers ştiinţific, într-o măsură mai mică sau mai mare.

Preview document

Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 1
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 2
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 3
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 4
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 5
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 6
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 7
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 8
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 9
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 10
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 11
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 12
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 13
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 14
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 15
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 16
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 17
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 18
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 19
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 20
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 21
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 22
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 23
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 24
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 25
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 26
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 27
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 28
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 29
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 30
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 31
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 32
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 33
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 34
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 35
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 36
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 37
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 38
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 39
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 40
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 41
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 42
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 43
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 44
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 45
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 46
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 47
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 48
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 49
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 50
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 51
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 52
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 53
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 54
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 55
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 56
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 57
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 58
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 59
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 60
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 61
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 62
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 63
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 64
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 65
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 66
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 67
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 68
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 69
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 70
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 71
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 72
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 73
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 74
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 75
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 76
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 77
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 78
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 79
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 80
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 81
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 82
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 83
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 84
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 85
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 86
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 87
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 88
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 89
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 90
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 91
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 92
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 93
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 94
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 95
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 96
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 97
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 98
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 99
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 100
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 101
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 102
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 103
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 104
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 105
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 106
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 107
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 108
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 109
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 110
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 111
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 112
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 113
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 114
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 115
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 116
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 117
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 118
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 119
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 120
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 121
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 122
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 123
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 124
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 125
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 126
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 127
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 128
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 129
Metode de Cercetare în Științele Sociale - Pagina 130

Conținut arhivă zip

  • Metode de Cercetare in Stiintele Sociale.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetarea Gradului de Satisfacție al Cetățenilor Privind Calitatea Serviciilor de Transport Public Oferite de Braicar Brăila

1. Documentare Transportul este integrat în majoritatea activităţilor din societatea noastră. Prin urmare, acesta trebuie abordat cu ajutorul...

Securitatea spațiilor de joacă din Suceava

Prezentarea scopului cercetarii Scopul cercetarii: Scopul efectuarii acestei cercetari selective este securitatea oferita copiilor de spatiile de...

Proiect statistică - analiza numărului divorțurilor pe Județe

Obiectivul proiectului Obiectivul acestui proiect este de a reusi sa realizez demersul culegerii si prelucrarii datelor, prin crearea unei baze de...

Statistică

1 ISTORICUL, OBIECTUL, METODA ŞI CONCEPTELE STATISTICII 1.1. Scurt istoric al evoluţiei statistice Pentru a pune în evidenţă rolul statisticii ca...

Introducere în SPSS

1.1 Introducere in SPSS. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) este un program puternic si utilizat .Acest pachet integrat asigura...

Subiecte statistică

. Prezentaţi variabila statistică (definiţie, clasificare, exemple). (0,5p) b. Prezentaţi indicatorii relativi ai unei serii cronologice...

Proiectarea și analiza bazelor de date SPSS

Modul 1. Aspecte elementare 1.1. Baze de date şi sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD) În esenţă o bază de date reprezintă informaţii...

Informatică și Statistică Socială

1.1. SCURT ISTORIC PRIVIND APARIŢIA, EVOLUŢIA ŞI ROLUL STATISTICII Statistica este ştiinţa care studiază aspectele cantitativ numerice ale...

Te-ar putea interesa și

Metode de Cercetare în Științe Sociale - Reabilitarea Infrastructurii Domeniului Public

Prin domeniu public se intelege situatia unor bunuri sau drepturi care nu sunt in posesia nici unei persoane fizice sau juridice, ci sunt in...

Studiul de Caz

Studiul de caz este doar una din diferitele metode de a efectua cercetari in domeniul stiintelor sociale. Prin celelalte metode se numara...

Regresia Liniară Multiplă

I. Scurtă introducere teoretică Modelul de regresie multiplă este folosit pentru a a descrie relaţia dintre mai multe variabile (cel puţin trei),...

Sociologie

Capitolul I SOCIOLOGIA  TEORIA GENERALA A VIETII SOCIALE, STIINTA DESPRE SOCIETATE SI OM Sociologia, mai mult decât alte domenii de cunoastere...

Psihologie Socială Experimentală

PSIHOLOGIE SOCIALA EXPERIMENTALA Acordul în cunostinta de cauza În 1946, Adunarea generala a Natiunilor Unite a adoptat Codul Nurenberg ca...

Introducere în științele comunicării

CURS I INTRODUCERE ÎN TEORIA COMUNICĂRII Definirea obiectului, a conceptului de comunicare „A trăi în societate înseamnă a comunica” spune...

Considerații asupra domeniului și metodelor în științele sociale

Cursul 2 CONSIDERATII ASUPRA DOMENIULUI SI METODELOR IN STIINTELE SOCIALE Sumar: Acest curs dezbate doua subiecte separate, dar inrudite. Primul...

Ai nevoie de altceva?