Notiuni de Statistica

Curs
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Statistică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 8327
Mărime: 176.56KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CERCETAREA STATISTICĂ

Sistemul informaţional statistic reprezintă ansamblul interconectat de activităţi de culegere, înregistrare, transmitere, prelucrare şi stocare de date statistice, realizat de personal de specialitate, care utilizează procedee, metode şi tehnici adecvate pentru furnizarea în timp optim şi de calitate corespunzătoare a informaţiilor.

Datele furnizate de sistemul informaţional trebuie să fie:

o reale, adică să reflecte întocmai nivelul atins de caracteristică la unitatea studiată; pe cât este posibil ele vor fi culese direct pe baza purtătorilor primari de informaţii;

o complete, ceea ce presupune că pentru caracterizarea generală a unei colectivităţi se va face culegerea de date de la toate unităţile componente;

o stabilirea caracteristicilor esenţiale care să caracterizeze fenomenul studiat; acest lucru este necesar întru-cât orice fenomen supus cercetării este caracterizat de o multitudine de factori cauzali unii având caracter esenţial iar alţii având caracter întâmplător;

o caracter obiectiv, adică observatorul să nu influenţeze procesul de culegere alegând pe considerente proprii locul, momentul şi modalitatea de obţinere a informaţiilor;

Procesul de cunoaştere statistică necesită parcurgerea mai multor etape:

 observarea statistică;

 prelucrarea datelor statistice;

 analiza şi interpretarea statistică a datelor;

Rezultă că organizarea unei cercetări statistice este un proces complex, ce necesită antrenarea unor resurse umane şi materiale considerabile.

Principalele momente în organizarea unei cercetări statistice sunt:

- stabilirea colectivităţii statistice ce se studiază;

- analiza teoretică prealabilă în funcţie de scop;

- identificarea unităţilor componente ale colectivităţii şi selectarea caracteristicilor ce vor fi înregistrate;

- elaborarea planului observării şi a formularelor şi instrucţiunilor ce urmează a se completa;

- sistematizarea datelor statistice culese;

- calculul indicatorilor statistici derivaţi şi ajustarea seriilor statistice;

- verificarea ipotezelor statistice; aplicarea testelor de semnificaţie;

- prezentarea datelor statistice;

- formularea concluziilor şi efectuarea calculelor de previziune;

- întocmirea raportului de analiză;

Metode de observare statistică

În procesul de culegere a datelor se utilizează diverse metode de observare, metode ce depind atât de scopul final al cercetării cît şi de o serie întreagă de particularităţi legate de modul de organizare, mărimea colectivităţii studiate de procesul de observare, etc.

După modul de organizare al observării statistice se întâlnesc observări permanente şi observări special organizate.

Observările permanente se desfăşoară permanent înregistrând nivelul atins de caracteristica studiată pe tot parcursul cît ea se produce (ex.: sistemul dărilor de seamă statistice ).

Observările special organizate se efectuează atunci când se consideră ca este necesară cunoaşterea nivelului atins de o anumită caracteristică sau când se produce un anumit eveniment.

După modul de caracterizare a fenomenului se întâlnesc observări statice şi observări dinamice.

Observările statice sînt utilizate pentru a culege date cu privire la nivelul şi structura unei colectivităţi statistice delimitată ca volum şi structură şi bine stabilită ca moment (recensăminte, inventarieri, etc.)

Observările dinamice urmăresc evoluţia în timp a unui fenomen, ceea ce presupune stabilirea timpului la care se referă datele culese şi periodicitatea culegerii datelor (nivelul preţurilor veniturile şi cheltuielile menajelor, etc.)

După timpul când se face înregistrarea vom avea înregistrări vom avea înregistrări curente, înregistrări periodice şi înregistrări unice.

Înregistrarea curentă - are loc pe măsură ce fenomenul se produce.

Înregistrare periodică – are loc la anumite perioade de timp prestabilite.

În cadrul observării statistice se folosesc mai multe metode

Dările de seamă statistice (rapoartele statistice) sunt observări totale cu caracter curent. Raportul statistic este un document oficial întocmit de toate unităţile cuprinse în sistemul informaţional.

Recensământul este o observare periodică totală reflectă fenomenul la un moment dat. Se organizează astfel încât să permită compararea datelor provenite din recensămintele anterioare. Un rol foarte important îl are instruirea personalului ce efectuează recensământul. Teritoriu trebuie împărţit pe zone de recenzare. Se fac şi recensăminte de probă prin care se verifică programul de observare.

Monografia statistică este o metodă de observare care foloseşte studii statistice menite să caracterizeze o unitate complexă. Ea se efectuează de echipe de cercetători şi se întocmesc pe sate, oraşe.

Observarea selectivă este o metodă de observare parţială organizată atunci când nu e posibilă observarea totală sau când nu este justificată economic. Observarea selectivă se va organiza astfel încât să permită extinderea rezultatelor la întreaga colectivitate.

Erorile de observare statistică

Raportul statistic trebuie să se caracterizeze prin autenticitate (să asigure o reflectare reală a fenomenelor şi proceselor observate).

Erorile constau în omisiuni de înregistrare a caracteristicii la unele unităţi din colectivitate, transcrierea greşită a unor date în urma unor instrucţiuni înţelese greşit.

O categorie specială în cadrul erorilor o constituie erorile premeditate. Ele aparţin fie culegătorului de date, fie persoanei care transmite datele. Apar deci fenomene de transmitere a erorii (evident apar erori nu numai în faza de culegere, de observare, dar şi în faza de prelucrare a datelor).

Erorile de înregistrare sunt comune tuturor modalităţilor de observare statistică. Aceste erori sunt întâmplătoare sau sistematice. Erorile de înregistrare întâmplătoare se produc în ambele sensuri şi au ca sursă lipsa de atenţie. Pentru că erorile se manifestă în ambele sensuri rezultă că la o observare totală aceste erori au caracter compensatoriu. Erorile de înregistrare sistematice pot distorsiona foarte puternic înţelegerea realităţii. Ele, de obicei, sunt în acelaşi sens şi se datorează înţelegerii greşite a instrucţiunilor de înregistrare.

Preview document

Notiuni de Statistica - Pagina 1
Notiuni de Statistica - Pagina 2
Notiuni de Statistica - Pagina 3
Notiuni de Statistica - Pagina 4
Notiuni de Statistica - Pagina 5
Notiuni de Statistica - Pagina 6
Notiuni de Statistica - Pagina 7
Notiuni de Statistica - Pagina 8
Notiuni de Statistica - Pagina 9
Notiuni de Statistica - Pagina 10
Notiuni de Statistica - Pagina 11
Notiuni de Statistica - Pagina 12
Notiuni de Statistica - Pagina 13
Notiuni de Statistica - Pagina 14
Notiuni de Statistica - Pagina 15
Notiuni de Statistica - Pagina 16
Notiuni de Statistica - Pagina 17
Notiuni de Statistica - Pagina 18
Notiuni de Statistica - Pagina 19
Notiuni de Statistica - Pagina 20
Notiuni de Statistica - Pagina 21
Notiuni de Statistica - Pagina 22
Notiuni de Statistica - Pagina 23
Notiuni de Statistica - Pagina 24
Notiuni de Statistica - Pagina 25
Notiuni de Statistica - Pagina 26
Notiuni de Statistica - Pagina 27
Notiuni de Statistica - Pagina 28
Notiuni de Statistica - Pagina 29
Notiuni de Statistica - Pagina 30
Notiuni de Statistica - Pagina 31
Notiuni de Statistica - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Notiuni de Statistica.doc

Alții au mai descărcat și

Statistica Datelor

IPOTEZA: Nu există relaţie de legătură între capacitatea de cazare şi serviciile oferite de hotelurile din Staţiunea Mamaia. Plecând de la premisa...

Analiza Pietei - Naftalina

Firma S.C. MOTOX. S.R.L. a fost înfiinţată la data de 23.10.2008, având un capital românesc, cu sediul în Iaşi, bulevardul Carol I nr 15, număr de...

Inzestrarea Gospodariei

Rolul datelor statistice in viata practica este surprinsa de marele Goethe care spunea: “ nu numai ca cifrele genereaza lumea, ci ele arata cum...

Fituici Statistica

Obiectul de studiu al statisticii Ca disciplină stiinTifică, statistica, în funcTie de scopul cunoas-terii, se subdivide în: Statistica...

Sondaje Statistice

1. Necesitatea folosirii sondajului statistic în studiul fenomenelor social-economice Avantaje: 1. Când colectivitatea totală este foarte mare,...

Sondajul Statistic - Determinarea Intervalelor de Incredere

1 NOŢIUNI GENERALE Metoda sondajului poate să salveze timp şi bani oferind informaţii despre seturi largi de date fără ca să fie necesară...

Sondajele și Testele Statistice

1. Teste statistice În multe cazuri actul decizional se prezintă sub forma unor alternative, însoţite de formularea unor ipoteze. O ipoteză este o...

Statistica - Corelatia

În domeniul fenomenelor si proceselor social-economice, iau nastere o serie de legaturi, de interdependente, determinate de actiunea unor cauze si...

Ai nevoie de altceva?