Statistica

Imagine preview
(8/10 din 10 voturi)

Acest curs prezinta Statistica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 100 de pagini .

Profesor: Valentin Cristian HAPENCIUC

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Statistica

Cuprins

I. INTRODUCERE ÎN STUDIUL STATISTICII
1. INTRODUCERE
1.1. Revoluţia ştiinţifică contemporană şi statistica
1.2. Momente în evoluţia statisticii
1.3. Cunoaşterea statistică a realităţii
1.4. Legile statisticii
1.5. Metoda particulară a statisticii
1.6. Definiţia statisticii
2. NOŢIUNI FUNDAMENTALE ALE STATISTICII
2.1. Colectivitatea statistică
2.2. Unitatea statistică
2.3. Caracteristica statistică
2.4. Cuantificarea fenomenelor sociale
II. OBŢINEREA, SISTEMATIZAREA ŞI PREZENTAREA INFORMAŢIILOR STATISTICE
3. OBŢINEREA INFORMAŢIILOR STATISTICE
3.1. Înregistrarea statistică şi felurile ei
3.2. Verificarea autenticităţii informaţiilor statistice
4. GRUPAREA INFORMAŢIILOR STATISTICE
4.1. Noţiunea de grupare a unităţilor statistice
4.2. Tipologia grupărilor
4.3. Stabilirea intervalelor de grupare
III. ANALIZA DISTRIBUŢIILOR UNIDIMENSIONALE
5. SERII SIMPLE (DATE NEGRUPATE)
5.1. Mărimi medii de calcul
5.2. Valori medii de poziţie sau de structură
5.3. Indicatorii simpli ai variaţiei
5.4. Indicatorii sintetici ai variaţiei
6. SERII DE DISTRIBUŢIE UNIDIMENSIONALE (DATE GRUPATE)
6.1. Indicatori de frecvenţe
6.2. Mărimi medii
6.3. Valori medii de poziţie (modul, mediană, cuartile, decile,)
6.4. Indicatorii simpli ai variaţiei
6.5. Indicatorii sintetici ai variaţiei
6.6. Media şi dispersia caracteristicii alternative
6.7. Asimetria
6.8. Indicatorii concentrării
7. SERII DE DISTRIBUŢIE BIDIMENSIONALE
7.1. Calculul cu frecvenţe absolute
7.2. Calculul cu frecvenţe relative
7.3. Indicatorii medii şi ai variaţiei pentru caracteristici alternative
7.4. Verificarea semnificaţiei factorului de grupare prin testul „F”
IV. TEORIA ŞI PRACTICA SONDAJELOR
8. SONDAJELE STATISTICE
8.1. Noţiuni generale. Avantajele selecţiei statistice
8.2. Reprezentativitatea eşantionului
8.3. Procedee de selecţie
8.4. Erorile cercetării selective
8.5. Principale tipuri de selecţie utilizate în cercetarea statistică
8.5.1. Selecţia întâmplătoare simplă
8.5.2. Selecţia tipică (stratificată)
8.5.3. Selecţia de serii
8.6. Extinderea rezultatelor selecţiei asupra colectivităţii generale
V. ANALIZA LEGĂTURILOR DINTRE FENOMENE
9. METODE DE ANALIZĂ STATISTICĂ A LEGĂTURILOR DINTRE VARIABILELE
ECONOMICE
9.1. Conceptul de legătură statistică .Tipuri de legături între variabilele economice
9.2. Metode elementare de caracterizare a legaturilor dintre variabile
9.3. Metoda regresiei
9.3.1. Modele de regresie unifactorială
9.3.2. Modele de regresie multifactorială
9. 4. Indicatorii sintetici ai corelaţiei
9.4.1. Coeficientul de corelaţie liniară simplă ( xy r sau r)
9.4.2. Raportul de corelaţie (η)
9.5. Verificarea semnificaţiei coeficienţilor de corelaţie
9.6. Metode neparametrice de măsurare a intensităţii legăturilor dintre fenomene
9.6.1. Coeficienţii de asociere şi de contingenţă
9.6.2. Coeficientul de corelaţie a rangurilor
9.7. Coeficientul de elasticitate
VI. ANALIZA VARIAŢIEI FENOMENELOR ÎN TIMP
10. SERII CRONOLOGICE
10.1. Noţiuni generale şi clasificări
10.2. Sistemul de indicatori ai seriilor cronologice
10.2.1. Indicatori exprimaţi în mărimi absolute
10.2.2. Indicatorii exprimaţi în mărimi relative
10.2.3. Indicatorii medii
10.3. Metode de determinare şi analiză a trendului (ajustarea seriilor cronologice)
10.4. Metode de determinare a sezonalităţii
10.4.1. Calculul sezonalităţii folosind metoda mediilor aritmetice (MMA)
10.4.2. Calculul sezonalităţii folosind metoda mediilor mobile (MMM)
10.4.3. Calculul sezonalităţii pe baza metodelor analitice
10.5. Analiza componentei aleatoare (reziduale)
10.6. Interpolarea şi extrapolarea pe baza datelor SCR

Extras din document

I. INTRODUCERE ÎN STUDIUL STATISTICII

1. INTRODUCERE

Consideraţii preliminare

În acest prim capitol se defineşte statistica ca ştiinţă. Pot fi găsite răspunsuri la întrebări generale

privind definiţia statisticii, apariţia şi utilizarea ei în practică şi teorie, cine sunt cei care au contribuit la

dezvoltarea statisticii (pe plan mondial dar şi naţional), legătura statisticii cu alte ştiinţe, care sunt

obiectivele, metodele şi legile statistice de bază .

După parcurgerea capitolului, vă veţi convinge de faptul că statistica, o ştiinţă nelipsită din

cercetările ştiinţifice moderne, ce asigură baza sistemului informaţional modern, este foarte utilă în luarea

deciziilor de ordin politic, social şi economic sau de altă natură. Ea poate constitui un îndreptar în direcţia

aplicaţiilor practice şi teoretice de statistică matematică, informatică, econometrie, economie, demografie,

sociologie, biologie etc. în vederea prelucrării ştiinţifice, analizei şi prognozei fenomenelor din natură şi

societate pe baza informaţiilor existente în aceste domenii.

Cuvinte cheie

Fisiere in arhiva (1):

  • Statistica.pdf

Alte informatii

Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica Specializarea: Economia comertului, turismului si serviciilor Anul de studiu: I