Statistica Sociala

Curs
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Statistică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 18166
Mărime: 332.78KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Violeta Puscasu
UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI DEPARTAMENTUL PENTRU INVATAMANT LA DISTAMTA SI FRECVENTA REDUSA

Cuprins

CUPRINS

CAPITOLUL 1 3

STATISTICA – OBIECT DE STUDIU ŞI NOŢIUNI FUNDAMENTALE 3

1.1. Obiectul şi metoda statisticii 3

1.2. Concepte de bază ale statisticii 5

Întrebări de control 8

CAPITOLUL 2 9

METODE DE CERCETARE, PRELUCRARE ŞI PREZENTARE A DATELOR STATISTICE 9

2.1. Observarea (înregistrarea) statistică 9

2.2. Prelucrarea datelor statistice 15

2.3. Prezentarea şi reprezentarea datelor statistice 19

2.4. Reprezentari Error! Bookmark not defined.

CAPITOLUL 3 24

INDICATORII STATISTICI 24

3.1. Funcţiile indicatorilor statistici 24

3.2 Clasificarea indicatorilor statistici 24

Întrebări de control 28

CAPITOLUL 4 29

SONDAJUL STATISTIC (CERCETAREA SELECTIVĂ) 29

4.1. Avantajele cercetării selective 29

4.2. Condiţii de bază ale realizării selecţiei 30

4.3. Metode şi procedee de selecţie 31

4.4. Tipuri de sondaj 32

CAPITOLUL V 34

INDICII STATISTICI 34

5.1. Noţiuni de bază privind indicii statistici 34

CAPITOLUL VI 38

INDICATORII POTENŢIALULUI UMAN 38

6.1 Resursele de munca 38

6.2. Analiza numărului, structurii şi dinamicii forţei de muncă 44

6.3. Indicatorii utilizării timpului de muncă 45

6.4. Indicatorii productivităţii muncii 46

Întrebări de control 47

CAPITOLUL VII 48

INDICATORII NIVELULUI DE TRAI 48

7.1. Indicatorii veniturilor şi consumului populaţiei 48

7.2. Indicatorii sintetici ai dezvoltării umane 57

Întrebări de control 60

BIBLIOGRAFIE 61

Extras din document

CAPITOLUL 1

STATISTICA – OBIECT DE STUDIU ŞI NOŢIUNI FUNDAMENTALE

1.1. Obiectul şi metoda statisticii

Statistica a fost şi este folosită întotdeauna ca un puternic instrument de cunoaştere a vieţii social-economice, iar în ultima vreme, cu majore implicaţii în viaţa de conducere şi în deciziile politice (prin volumul imens de date pe care le deţine).

Procesul de conturare a statisticii, în accepţiunea de astăzi, a fost marcat de mai multe momente semnificative, care au asigurat trecerea de la primele înregistrări izolate (care datează din cele mai vechi timpuri) la statistica contemporană, devenită indispensabilă în procesul de conducere a societăţii. În acest sens, în concepţia de azi, statistica face parte din categoria ştiinţelor care studiază fenomenele într-o viziune sistemică şi sistematică, de la cea mai mică unitate sau chiar subunitate economicoproductivă sau din alte ramuri care nu au caracter productiv concret (ex., unităţile sociale, de învăţământ, cultură, sănătate etc.), până la cel mai înalt nivel din ţară şi în relaţiile statistice internaţionale şi, în consecinţă, ea ţine seama de dinamismul structurilor existente şi de factorii care acţionează variabil în timp şi spaţiu.

În decursul timpului, metodele practicii statistice au devenit mai rafinate, înregistrările fenomenelor s-au diversificat, iar la nevoile de cunoaştere menţionate se adaugă şi unele necesităţi de ordin ştiinţific. Sarcina principală a statisticii rămâne, în continuare, obţinerea de informaţii despre aspecte importante din viaţa economico-socială (ce se realizează atât prin înregistrările statistice speciale şi recensăminte, cât şi prin cele ce le primeşte de la toate unităţile în mod periodic şi permanent de la toate unităţile existente pe raza administrativă de activitate).

Statistica, folosind metode cantitative (bazate, în principal, pe date cifrice), studiază fenomenele în continua lor dezvoltare istorică (în condiţii concrete de timp sau spaţiu), în deplină concordanţă cu aspectul calitativ al acestor fenomene şi procese economico-sociale.

În literatura de specialitate, statisticii i se atribuie în mod frecvent şi unele sensuri cu conţinut restrâns, ca, de exemplu:

– volumul bogat de date statistice (rezultat al activităţii practice);

– metodologia statistică (formată din totalitatea procedeelor de culegere, prelucrare şi interpretare a datelor folosite într-o cercetare statistică specială şi concretă);

– metoda statistică (înţeleasă ca mod de cercetare a fenomenelor de masă).

Apariţia şi dezvoltarea ulterioară, în mod rapid, a tehnicii de calcul (mecanic sau electronic) a impus regândirea locului şi rolului statisticii în procesul de cunoaştere şi analizare a fenomenelor. Aceasta cu atât mai mult cu cât au apărut în vecinătatea statisticii o serie de ştiinţe, cum sunt toate „metriile”: econometria, biometria, psihometria, sociometria etc., care aplică sistematic statistica. La acestea se mai adaugă: cibernetica, informatica, teoria organizării, cercetările operaţionale şi economiile de ramură, managementul, marketingul, prospectiva şi prognoza economică etc. Tuturor acestor discipline, statistica le oferă din plin serviciile ca sursă de date. Aceste discipline se folosesc de statistică în procesul de cunoaştere, au puncte comune în ceea priveşte obiectul şi metodele de cercetare, dar nici una nu este în măsură s-o suplinească satisfăcător pe cealaltă. Tocmai acest aspect obligă la precizarea şi delimitarea statisticii

ca ştiinţă independentă. „Statistica este matricea oricărei ştiinţe experimentale” (M.G. Kendall). În toate momentele dezvoltării sale, statistica s-a ocupat cu acele fenomene şi procese care se produceau într-un număr mare de cazuri şi prezentau în producerea lor anumite regularităţi şi care se mai numesc şi fenomene de masă (stochastice) sau fenomene de tip colectiv. Fenomenelor de masă le sunt specifice legile statistice, legi care se manifestă sub formă de tendinţă faţă de abaterile întâmplătoare (într-un sens sau altul) şi se compensează reciproc. În consecinţă, este necesar ca în cercetările statistice să se ia în studiu toate cazurile individuale sau un număr suficient de mare (dar reprezentativ pentru întreg ansamblul), pentru ca ele să poată intra sub acţiunea legii numerelor mari.

Preview document

Statistica Sociala - Pagina 1
Statistica Sociala - Pagina 2
Statistica Sociala - Pagina 3
Statistica Sociala - Pagina 4
Statistica Sociala - Pagina 5
Statistica Sociala - Pagina 6
Statistica Sociala - Pagina 7
Statistica Sociala - Pagina 8
Statistica Sociala - Pagina 9
Statistica Sociala - Pagina 10
Statistica Sociala - Pagina 11
Statistica Sociala - Pagina 12
Statistica Sociala - Pagina 13
Statistica Sociala - Pagina 14
Statistica Sociala - Pagina 15
Statistica Sociala - Pagina 16
Statistica Sociala - Pagina 17
Statistica Sociala - Pagina 18
Statistica Sociala - Pagina 19
Statistica Sociala - Pagina 20
Statistica Sociala - Pagina 21
Statistica Sociala - Pagina 22
Statistica Sociala - Pagina 23
Statistica Sociala - Pagina 24
Statistica Sociala - Pagina 25
Statistica Sociala - Pagina 26
Statistica Sociala - Pagina 27
Statistica Sociala - Pagina 28
Statistica Sociala - Pagina 29
Statistica Sociala - Pagina 30
Statistica Sociala - Pagina 31
Statistica Sociala - Pagina 32
Statistica Sociala - Pagina 33
Statistica Sociala - Pagina 34
Statistica Sociala - Pagina 35
Statistica Sociala - Pagina 36
Statistica Sociala - Pagina 37
Statistica Sociala - Pagina 38
Statistica Sociala - Pagina 39
Statistica Sociala - Pagina 40
Statistica Sociala - Pagina 41
Statistica Sociala - Pagina 42
Statistica Sociala - Pagina 43
Statistica Sociala - Pagina 44
Statistica Sociala - Pagina 45
Statistica Sociala - Pagina 46
Statistica Sociala - Pagina 47
Statistica Sociala - Pagina 48
Statistica Sociala - Pagina 49
Statistica Sociala - Pagina 50
Statistica Sociala - Pagina 51
Statistica Sociala - Pagina 52
Statistica Sociala - Pagina 53
Statistica Sociala - Pagina 54
Statistica Sociala - Pagina 55
Statistica Sociala - Pagina 56
Statistica Sociala - Pagina 57
Statistica Sociala - Pagina 58
Statistica Sociala - Pagina 59
Statistica Sociala - Pagina 60
Statistica Sociala - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Statistica Sociala.pdf

Alții au mai descărcat și

Anchetă Statistică Privind Opiniile Cadrelor Didactice despre Sistemul de Învățământ din România - Suceava

Tema acestei cercetari se intituleaza „Ancheta statistica privind opiniile cadrelor didactice despre sistemul de învatamânt din România — Suceava "...

Șomajul

CAPITOLUL 1: PREZENTAREA NOTIUNII DE SOMAJ 1.1.Scurt istoric, definire si caracteristici Nefolosirea, în forme si grade diferite, a unei...

Statistică

Capitolul I Obiectul statisticii Statistica este ştiinţa care studiază fenomenele şi procesele din natură şi societate, relaţiile dintre...

Populatia Activa

1. POPULATIA ACTIVA- FORTA DE MUNCA A ECONOMIEI Din punct de vedere economic, cea mai importanta categorie este populatia activa , denumita si...

Statistica

INTRODUCERE Aparitia statisticii Activitatea statistica se poate identifica inca din cele mai vechi forme de organizare ale societatii....

Analiza si Descrierea Statistica a Unei Distributii Univariate folosind Indicatori ai Tendintei Centrale, Indicatori ai Dispersiei si Indicatori ai Formei

1.Obiectivul proiectului Analiza si descrierea statistica a unei distributii univariate folosind indicatori ai tendintei centrale, indicatori ai...

Ai nevoie de altceva?