Cursurile din domeniul Știința Administrației

Aplicarea metodologiei euristice hero pentru calculul raportului de forțe, pierderilor și vitezelor de înaintare

I. Scenariul operației Timp operativ: august 1870; Zona de operații: malul râului Meuse.; Tematica operației: apararea forțelor franceze contra atacului germanilor. Obiectivul atacatorului: cucerirea Sedanului și croirea unui drum spre Canalul Mânecii la 50 km in adancime. Ducerea luptei: în conformitate cu... citește mai departe

20 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Organizarea unităților administrativ-teritoriale în statele regionale din Uniunea Europeană

1. Concepte 1.1. Concepte privind unitatile administrativ-teritoriale O unitate administrativ-teritoriala este o portiune dintr-o tara sau dintr-o regiune, creata de stat si delimitata in scopul administrarii, prin care acesta urmareste sa poata conduce si guverna societatea, sa gestioneze si sa trateze... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Stadiul procesului de descentralizare în România

În România, procesul de descentralizare a început în anul 1991, odată cu adoptarea noii Constituţii. Aceasta consfinţea noile structuri administrative şi recunoştea, printre altele, înfiinţarea administraţiei publice locale „în baza principiului descentralizării” (art. 119) şi ca „autorităţi administrative... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Banca Centrală Europeană

Banca Centrala Europeana Odată cu intrarea în a treia fază a Uniunii Economice şi Monetare îşi intră în atribuţii Banca Centrală Europeană şi Sistemul European al Băncilor Centrale configurând principalul cadru instituţional al Uniunii Economice şi Monetare. Banca Centrală Europeană este banca centrală a Uniunii... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Știința Administrației

CAPITOLUL I SEPARAȚIA PUTERILOR – PRINCIPIUL FUNDAMENTAL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A STATULUI DE DREPT 1.Apariția și evoluția principiului separației puterilor Separația puterilor în stat a devenit principiul fundamental al democrațiilor moderne și o garanție esențială a libertății societății și protecției... citește mai departe

114 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Guvernanță și Politici Economice în Uniunea Europeană

Partea I Principalele aspecte ale construcţiei Uniunii Europene Cap. I INTEGRAREA ECONOMICĂ INTERSTATALĂ – FAZĂ PREMERGĂTOARE A GLOBALIZĂRII. PROCESUL DEVENIRII ACTUALEI UNIUNI EUROPENE 1.Conceptul de integrare economică interstatală 2.Principalele forme ale integrării economice interstatale 3.Principalele... citește mai departe

48 pagini Gratis Extras Preview

Actul Administrativ

Actul administrativ poate fi definit ca manifestarea unilaterală şi expresă de voinţă a autorităţilor publice, realizată în scopul de a produce efecte juridice, în temeiul puterii publice. În acest fel este accentuat atât aspectul formal al actului, de a fi emis de autorităţi publice, cât şi aspectul material al... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Contencios Administrativ

SCOPUL CURSULUI Cursul îşi propune prezentarea cadrului teoretic necesar înţelegerii fenomenului administrativ în relaţia sa cu domeniul politic, economic si juridic, a gradului de reflectare a teoriilor în realităţile administraţiei publice, în structurile, mecanismele şi instituţiile administrative existente în... citește mai departe

110 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici publice și guvernanță europeană

MODULUL 1 : ORIENTĂRI ACTUALE ÎN GUVERNAREA UE Scopul modulului: familiarizarea masteranzilor cu noţiunile de bază ale studierii noilor abordări procesului de guvernare la nivelul UE Obiectivele propuse: La finalul acestui modul, masteranzii trebuie să: - Să definească conceptele de guvernare şi guvernanţă -... citește mai departe

88 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Organizarea fiscală în Moldova până în secolul XIX

In cadrul instituţiilor statului medieval organelor fiscale le-a revenit un loc aparte, acestea asigurind funcţionarea aparatului de stat in ansamblu. In secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, odată cu intemeierea statului, s-a dezvoltat treptat de la o organizare simplă la una complexă sistemul fiscal al Moldovei .... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Convergență structurală

Deşi regionalizarea (împărţirea pe regiuni) este larg răspândită în organizarea teritorială a ţărilor europene, este imposibil să definim un concept de bază comun pentru regiunile existente. În unele ţări, cum ar fi de ex. Italia, regiunile au devenit imediat funcţionale, în alte ţări regiunile servesc drept un... citește mai departe

310 pagini Gratis Extras

Suport curs - planificare strategică

1.1. Definirea şi conţinutul managementului strategic Expresia “management strategic” şi-a făcut intrarea oficială în vocabularul managementului în 1973 în cadrul “Primei Conferinţe Internaţionale asupra Managementului Strategic”, iniţiată de teoreticianul american Igor Ansoff la Universitatea Vanderbilt (SUA).... citește mai departe

44 pagini Gratis Extras Preview

Cultură Antreprenorială

1. Schimbarea în lumea contemporană Lumea a fost şi este în permanentă schimbare, schimbare care în trecut se producea destul de lent. Azi, însă, lucrurile s-au modificat radical. Lumea în ansamblul ei este semnificativ diferită de cea existentă până în urmă cu doar câţiva ani. Toate sistemele economice suferă... citește mai departe

102 pagini Gratis Extras Preview

Justiție ecologică, echitate

Concept Recent diferite tari au inceput sa abordeze fenomenul cunoscut ca „inechitate / injustitie ecologica”, sau „rasism ecologic”. Acesti termeni sunt legati de observatiile urmatoare la nivelul diferitelor societati - membrii unor minoritati etnice sau comunitatile cu statut socio-economic inferior, segmentele... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Accidente de Munca

Scopul principal al securitatii si sanatatii in munca il constitue activitatea de prevenire a producerii accidentelor de munca sau imbolnavirilor profesionale. Reglementarile legale in acest domeniu sunt astfel stabilite incat sa apere viata, sanatatea si integritatea corporala a celor ce participa la realizarea... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview