Toate cursurile din domeniul Stiinta Administratiei

 • Aplicarea metodologiei euristice hero pentru calculul raportului de forte, pierderilor si vitezelor de inaintare

  I. Scenariul operației Timp operativ: august 1870; Zona de operații: malul râului Meuse.; Tematica operației: apararea forțelor franceze contra atacului germanilor. Obiectivul atacatorului: cucerirea Sedanului și croirea unui drum spre Canalul Mânecii la 50 km in adancime. Ducerea luptei: în conformitate cu doctrinele celor două forțe. II. Ipoteze de lucru Forțe participante: - atacator - britanici ( partea Y ): - eșalonul 1: 7/3 D.Tc. + 2.5 D .At.Tc; - eșalonul 2: 3 D. At.Tc. +...

 • Organizarea unitatilor administrativ-teritoriale in statele regionale din Uniunea Europeana

  1. Concepte 1.1. Concepte privind unitatile administrativ-teritoriale O unitate administrativ-teritoriala este o portiune dintr-o tara sau dintr-o regiune, creata de stat si delimitata in scopul administrarii, prin care acesta urmareste sa poata conduce si guverna societatea, sa gestioneze si sa trateze interesele locale si teritoriale. “Pentru a fi controlat, orice teritoriu trebuie divizat”, divizarea fiind o caracteristica a exercitiului de putere. Raporturile ce se constituie intre...

 • Stadiul procesului de descentralizare in Romania

  În România, procesul de descentralizare a început în anul 1991, odată cu adoptarea noii Constituţii. Aceasta consfinţea noile structuri administrative şi recunoştea, printre altele, înfiinţarea administraţiei publice locale „în baza principiului descentralizării” (art. 119) şi ca „autorităţi administrative autonome” (art. 120 alin. 2). Din 1991 şi până în prezent au existat atât tendinţe de centralizare cât şi de descentralizare. Unele prevederi legale au întărit controlul autorităţilor...

 • Banca Centrala Europeana

  Banca Centrala Europeana Odată cu intrarea în a treia fază a Uniunii Economice şi Monetare îşi intră în atribuţii Banca Centrală Europeană şi Sistemul European al Băncilor Centrale configurând principalul cadru instituţional al Uniunii Economice şi Monetare. Banca Centrală Europeană este banca centrală a Uniunii Europene, cu funcția de administrare a politicii monetare în cele 19 țări care folosesc euro ca monedă. Își are sediul în Frankfurt am Main. Banca Centrală Europeană a fost...

 • Stiinta Administratiei

  CAPITOLUL I SEPARAȚIA PUTERILOR – PRINCIPIUL FUNDAMENTAL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A STATULUI DE DREPT 1.Apariția și evoluția principiului separației puterilor Separația puterilor în stat a devenit principiul fundamental al democrațiilor moderne și o garanție esențială a libertății societății și protecției individului în raporturile cu puterea. Având un rol decisiv în instaurarea sistemului politic reprezentativ ( specific democrațiilor burgheze ) care au pus capăt dominației...

 • Analiza Riscurilor de Inundatii

  1. Identificarea proceselor şi fenomenelor generatoare de inundaţii Inundaţiile reprezintă fenomene hidrice extreme generate de apele mari sau de viituri. Cunoaşterea genezei şi a mecanismelor de producere a viiturilor oferă posibilitatea prevenirii şi combaterii efectelor pe care le pot provoca. Pentru a pune în evidenţă diferenţele de ordin teritorial şi temporal al viiturilor din nordul Podişului Transilvaniei au fost analizate şi prelucrate datele provenite de la 12 staţii hidrometrice...

 • Guvernanta si Politici Economice in Uniunea Europeana

  Partea I Principalele aspecte ale construcţiei Uniunii Europene Cap. I INTEGRAREA ECONOMICĂ INTERSTATALĂ – FAZĂ PREMERGĂTOARE A GLOBALIZĂRII. PROCESUL DEVENIRII ACTUALEI UNIUNI EUROPENE 1.Conceptul de integrare economică interstatală 2.Principalele forme ale integrării economice interstatale 3.Principalele etape ale devenirii actualei Uniuni Europene 1. CONCEPTUL DE INTEGRARE ECONOMICĂ INTERSTATALĂ În Dicţionarul Enciclopedic se consideră că „integrarea economică internaţională este o...

 • Actul Administrativ

  Actul administrativ poate fi definit ca manifestarea unilaterală şi expresă de voinţă a autorităţilor publice, realizată în scopul de a produce efecte juridice, în temeiul puterii publice. În acest fel este accentuat atât aspectul formal al actului, de a fi emis de autorităţi publice, cât şi aspectul material al acestuia, referitor la conţinutul său, conţinut din care trebuie să rezulte emiterea sa în temeiul puterii publice cu care sunt înzestrate autorităţile publice. În lipsa unui Cod de...

 • Contencios Administrativ

  SCOPUL CURSULUI Cursul îşi propune prezentarea cadrului teoretic necesar înţelegerii fenomenului administrativ în relaţia sa cu domeniul politic, economic si juridic, a gradului de reflectare a teoriilor în realităţile administraţiei publice, în structurile, mecanismele şi instituţiile administrative existente în România precum şi modul în care acestea contribuie la înţelegerea jurisprudenţei specifice domeniului administrativ. Cursul este structurat în opt capitole în conformitate cu...

 • Politici Publice si Guvernanta Europeana

  MODULUL 1 : ORIENTĂRI ACTUALE ÎN GUVERNAREA UE Scopul modulului: familiarizarea masteranzilor cu noţiunile de bază ale studierii noilor abordări procesului de guvernare la nivelul UE Obiectivele propuse: La finalul acestui modul, masteranzii trebuie să: - Să definească conceptele de guvernare şi guvernanţă - Să definească conceptul de politică publică - Să caracterizeze elementele evolutive ale sistemelor de guvernare - Să poată face distincţia între diferitele forme structurale...

 • Organizarea Fiscala in Moldova Pana in Secolul XIX

  In cadrul instituţiilor statului medieval organelor fiscale le-a revenit un loc aparte, acestea asigurind funcţionarea aparatului de stat in ansamblu. In secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, odată cu intemeierea statului, s-a dezvoltat treptat de la o organizare simplă la una complexă sistemul fiscal al Moldovei . Cu timpul, aparatul fiscal s-a diversificat, incluzвnd organe spe¬ciale pentru fiecare operaţiune fiscală şi procedee moderne de evidenţă fiscală (diferite condici). Astfel, in...

 • Convergenta Structurala

  Deşi regionalizarea (împărţirea pe regiuni) este larg răspândită în organizarea teritorială a ţărilor europene, este imposibil să definim un concept de bază comun pentru regiunile existente. În unele ţări, cum ar fi de ex. Italia, regiunile au devenit imediat funcţionale, în alte ţări regiunile servesc drept un mijloc de acţiuni cu caracter economic pentru guvernarea centrală. Acesta a fost cazul Franţei şi al Marii Britanii. Reformele sau tentativele de reformare (în Belgia, Spania, Franţa...

 • Suport Curs - Planificare Strategica

  1.1. Definirea şi conţinutul managementului strategic Expresia “management strategic” şi-a făcut intrarea oficială în vocabularul managementului în 1973 în cadrul “Primei Conferinţe Internaţionale asupra Managementului Strategic”, iniţiată de teoreticianul american Igor Ansoff la Universitatea Vanderbilt (SUA). Asupra a ceea ce defineşte acest concept au existat şi există încă numeroase discuţii, neputându-se ajunge la o unanimitate a părerilor. Unii autori nu au renunţat la ceea ce se numea...

 • Cultura Antreprenoriala

  1. Schimbarea în lumea contemporană Lumea a fost şi este în permanentă schimbare, schimbare care în trecut se producea destul de lent. Azi, însă, lucrurile s-au modificat radical. Lumea în ansamblul ei este semnificativ diferită de cea existentă până în urmă cu doar câţiva ani. Toate sistemele economice suferă transformări profunde. Aceste transformări se produc cu viteză mare, astfel încât schimbări de natura şi profunzimea celor produse în ultimii ani erau produse înainte în zeci de ani....

 • Justitie Ecologica, Echitate

  Concept Recent diferite tari au inceput sa abordeze fenomenul cunoscut ca „inechitate / injustitie ecologica”, sau „rasism ecologic”. Acesti termeni sunt legati de observatiile urmatoare la nivelul diferitelor societati - membrii unor minoritati etnice sau comunitatile cu statut socio-economic inferior, segmentele cel mai putin educate si marginalizate ale societatii, in mod disproportionat: – sufera in urma expunerii la riscurile ecologice, datorita proximitatii fata de site-uri de...

Pagina 1 din 17