Toate cursurile din domeniul Stiinta Administratiei

 • Politici Publice

  Introducere in politici publice Definitii ale politicilor publice : 1. actiuni ale Guv central sau local, prin care se urmareste rezolvarea problemelor societatii/comunitatii; utilize resurse guvernam (bani/autoritate) serviciul satisfacerii obiectivelor politice; cu aceste resurse Guv influentiaza comportamentul institutiilor,organizatiilor si a cetatenilor in general 2. James Anderson -> cursul de actiune urmat de un actor/set de actori pt rezolvarea unei probleme 3. Thomas Dye ->...

 • Practici Decizionale in Administratia Publica

  Capitolul I Decizia – noţiune, caracteristici, tipologie 1.1. Decizia-noţiune Înţelegând că orice ciclu de conducere începe cu stabilirea unui anumit scop, putem consdera conducerea înseamnă întotdeauna un “proces” de luare de decizii, înţelegând prin “proces” atât analiza activităţii anterioare, cât şi examinarea posibilităţilor de ameliorare concretă a activităţii, prin elaborarea deciziei. De altfel, numeroşi teoreticieni, specialişti în problemele managementului, consideră că prima...

 • Organizatii Internationale

  Sumarul cursului nr. 1 Institu.ii economice (universale) .i/vs. organiza.ii economice (interna.ionale) 1. De ce se organizeaz. oamenii (Variant.: De ce se organizeaz. statele . ele insele forme de organizare uman., expresii ale unor motiva.ii umane) 2. De ce economi.tii sunt abilita.i s. r.spund. la intrebarea gde ce se organizeaz. oameniih (Variant.: De ce economi.tii sunt abilita.i s. r.spund. la intrebarea gde ce se organizeaz. Stateleh) 3. De ce difer. organiza.iile ce au la...

 • Management Public

  Teoria managementului a aparut odata cu aparitia societatii.Se gaseste in viata sociala,politica,economica. Managementul este un termen imprumutat (in romana se traduce ca “teoria organizarii si conducerii;gestiune”). Termenul de management gasit in organizare si conducere trebuie privit : Prima administratia publica a aparut odata cu omenirea si este un serviciu public.Primele servicii publice au fost determinate de aparitia formatiunilor in China antica.Servicii publice:...

 • Drept Administrativ

  Noţiunea de administraţie Etimologia “adminstraţie” provine din limba latină şi este format din prepoziţia “ad-către” şi din cuvântul“minister-servitor”, supus mai mic. Administer-executant înseamnă un ajutor al cuiva. Plecându-se de la sensul etimologic a noţiunii de administraţie, s-a ajuns la o primă semnificaţie a noţiunii de administraţie şi anume: serviciul al celui mai mic, supus sau o activitate sub comandă. În limbajul curent, cuvântul administraţie desemnează atât o activitate, în...

 • Evaluarea Intreprinderii

  Valoarea unei proprietăţi depinde de: utilitate raritate dorinţa putere de cumpărare Proprietatea Preţul Costul proprietăţii/activului Piaţa Valoarea Valoarea de piaţă: Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat, la data evaluării, între un cumpărător hotărât să cumpere şi un vânzător hotărât să vândă, într-o tranzacţie liberă (nepărtinitoare), după un marketing adecvat, în care fiecare parte a acţionat în cunoştinţă de cauză şi fără...

 • Sisteme Administrative Comparate

  INTRODUCERE Competenţe cognitive: care vor fi obţinute prin însuşirea conţinutului cursului: O1- să definească conceptele de sistem administrativ şi mediu al sistemului administrativ; O2- să identifice relaţiile de schimb şi comunicare care au loc între sistemul administrativ şi mediul social; O3- să analizeze componentele sistemului administrativ; O4- să precizeze care sunt influenţele dintre sistemul administrativ şi sistemul social; O5- să reliefeze modalităţile de relaţionare...

 • Proces Bugetar si Fiscalitate in UE

  CAPITOLUL 1 FINANŢAREA UNIUNII EUROPENE Sistemul de finanţare al Uniunii Europene se caracterizează prin autonomie, Comunităţile având propriul lor buget, distinct de cel al statelor membre. Bugetul Uniunii Europene este actul care autorizează în fiecare an finanţarea ansamblului activităţilor şi intervenţiilor comunitare. În funcţie de acesta pot fi observate în fiecare an priorităţile şi orientările politice comunitare. Bugetul comunitar se alimentează din resursele proprii ale...

 • Management - Administratie Publica

  CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE DESPRE ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 1. Noţiunea de administraţie publică Etimologic, termenul de administraţie provine din limba latină fiind format din prepoziţia „ad” - care se traduce prin „la”, „către” - şi „minister”, cu semnificaţia „servitor”, „îngrijitor”, „ajutător”. Din aceste traduceri, cuvântul „administer” ne apare într-un dublu înţeles, având o semnificaţie directă: „ajutor al cuiva”, „executant”, „slujitor”, şi o semnificaţie figurativ ...

 • Contencios Administrativ

  CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV 1. Noţiunea de contencios administrativ Termenul “contencios” provine din cuvântul francez “contentieux”, care, la rândul său, îşi are originea în verbul latinesc “contendere”, care înseamnă a lupta. În sens juridic, termenul de contencios are două accepţiuni: prima, de activitate menită să soluţioneze un conflict juridic şi a doua, de autoritate competentă să soluţioneze asemenea conflicte. Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin 1 litera f din Legea nr....

 • Marketingul Evenimentelor

  Confruntaţi cu turbulenţe economice în continuă schimbare şi a modului în care publicul consumă şi este influenţat de către mass-media pentru a lua deciziile de cumpărare, se caută noi modalităţi inovatoare şi măsurabile pentru ca rata de recuperare a investiţiei să fie cât mai mare. Această presiune asupra creării de valoare imediată a accelerat un proces care a fost în curs de desfăşurare de ceva timp, în sectorul marketingului. Din ce în ce mai multe organizaţii fac o pauză în a pune...

 • Forme de Implantare a Afacerilor in Strainatate prin ISD

  Forme de ISD: • greenfield investment: construirea unei firme pe loc gol • brownfield investment: achizitionarea sau concesionarea de către o companie a unor facilităti deproductie existente în vederea lansării unei noi activităti de productie • achizitionarea unor active într-o altă tară; • preluarea (achizitia) unei firme străine; • transferul unor active într-o altă tară: care presupune un transfer de capital de la compania mamă din tara de origine către o filială a acesteia dintr-o...

 • Gestiunea Stocurilor

  1. ROLUL SI IMPORTANTA STOCURILOR Problematica stocurilor a apărut pe fondul unor intense frământări de creare si dezvoltare a marii industrii care a generat multiplicarea punctelor de producție si de consum, dispersarea pe teritorii întinse a acestora, cresterea continuă si nemaiîntâlnite a circulației mărfurilor. S-a manifestat mai întâi ca practică, iar mai apoi ca teorie stiințifică, făcându-se astfel trecerea de la forma involuntară la forma constientă, deliberată, cuprinzând domenii si...

 • Urbanism - Curs Administratie Publica Anul III

  CAPITOLUL I 1.Notiuni generale despre urbanism si amenajarea teritoriului Amenajarea teritoriului şi urbanismul constituie componente principale ale activităţii administraţiei publice centrale şi locale. Această activitate este minuţios reglementată de către legiuitorul român şi suscită un mare interes atât în doc¬trină, cât şi în practica administrativă şi judecătorească, dată fiind tendinţa de dezvoltare continuă a localităţilor din România, începând cu anul 1990. Constatăm o creştere a...

 • Amenajarea Turistica a Teritoriului

  Capitolul 1: Amenajarea teritoriului 1.1. Terminologie şi definiţii 1.2. Procesul de amenajare a teritoriului la nivel european 1.3. Amenajarea teritoriului în context naţional 1.1. Terminologie şI definiţii în calitate de ştiinţă, disciplină şi domeniu de activitate al teoriei economice, amenajarea teritoriului a apărut şi s-a cristalizat după cel de-al doilea război mondial, fiind considerată o ştiinţă nouă; necesitatea apariţiei: impactul pe care l-au avut asupra utilizării spaţiului...

Pagina 3 din 17