Toate cursurile din domeniul Stiinta Administratiei

 • Management Public International

  Obiective. Continut. Caracteristici. Principii. Context specific MPI Organizatiile internationale de tip neguvernamental abordeaza relatiile dintre state si politicile dintre acestea. Mutatiile din afara teritoriului ne influenteaza ca stat/membru. Apartenentele si organizatiile internationale pe care le au statele influenteaza inevitabil orice stat/membru astfel incat acestea sa joace un rol active atat din interiorul organizatiilor internationale ca si din exterior. UE- organizatie...

 • Contencios Administrativ

  Curs I Aspecte referitoare la controlul activităţii autorităţilor administraţiei publice. Formele de control exercitate asupra administraţiei publice A)Noţiunea de activitate de control în administraţia publică. Administraţia publică are drept scop să realizeze anumite valori politice, dar, prin natura sa, necesită să fie supusă la diferite forme de control. Este nevoie de instituirea unui sistem complex şi vast de control asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice. Tocmai...

 • Fonduri Structurale Europene

  I.Istoricul si evoluţia dezvoltării regionale. Cercetarea experienţei privind dezvoltarea regională în ţările Uniunii Europene. I.1. Evoluţia politicii de dezvoltare regională Uniunea Europeană acţionează pentru a promova „dezvoltarea armonioasă” si ţinteste în particular „reducerea diferenţelor care există între diferitele regiuni“1. Politicile europene regionale au crescut în paralel cu integrarea europeană. Încă de la mijlocul anilor ‘80 importanţa politicilor europene de dezvoltare...

 • Curs Logistica

  Conţinutul logisticii mărfurilor Evoluţia activităţii de comerţ - producătorii, angrosiştii utilizează strategii, canale de distribuţie, sisteme logistice, metode de stocare, depozitare şi gestiune moderne, pentru a opera cu costuri cât mai mici şi a putea face faţă concurenţei. Logistica, în mediul de afaceri prezent şi viitor: - Are un rol din ce în ce mai important în activitatea firmelor. - Este în conexiune cu producţia, vânzarea, marketingul, servirea clienţilor. - Poate...

 • Analiza si Diagnostic Financiar

  Modulul 1 - BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE CONȚINUT 1.1 Definirea şi tipologia analizei economico-financiare 1.2 Conţinutul procesului de analiză economică 1.2.1 Factorii care determină rezultatele activităţii întreprinderilor 1.3 Metodologia analizei economico-financiare 1.4 Etapele activităţii practice de analiză 1.4.1 Sistemul de indicatori folosiţi în analiza economico-financiară OBIECTIVE Parcurgerea acestui modul va facilita cunoașterea...

 • Finante Publice

  Unitatea de învãţare 1 INTRODUCERE ÎN STUDIUL FINANŢELOR Principalele obiective ale unităţii de învăţare 1: După studiul unităţii de învăţare 1 studenţii vor avea cunoştinţele necesare pentru: - înţelegerea conceptului de finanţe publice şi a multiplelor sensuri ale acestuia ; - identificarea participanţilor la constituirea fondurilor publice precum şi a modalitãţilor de constituirea a acestora; - recunoaşterea tipurilor de relaţii financiare generate de fluxurile bãneşti; - înţelegerea...

 • Finante Publice

  Capitolul I: Buget de Stat: ramura principală a finanţelor publice 1.1 Conceptul şi caracterul istoric al finanţelor publice În toate timpurile statul a avut o influenţă importantă asupra dezvoltării social-economice a ţării, însă după cum se ştie, comuna primitivă nu a cunoscut statul. În această orînduire, diferitele funcţii publice- organizarea muncii în comun, amplasarea conflictelor dintre ginţi şi triburi, supravegherea respectării obiceiurilor, a ritualurilor religioase, apărarea...

 • Stiinta Administratiei

  CAPITOLUL 1 ADMINISTRAtIA PUBLICÃ – FENOMEN COMPLEX Organizarea sarcinilor de învãtare: 1.1. Definitii si caracteristici ale administratiei publice 1.2.Abordarea sistemicã a administratiei publice: sistemul politico-administrativ 1.3. Unghiurile sub care poate fi privitã administratia publicã 1.3.1. Administratia ca activitate 1.3.2. Administratia ca organizatie 1.3.3. Administratia ca institutie OBIECTIVE Studierea acestui capitol vã permite: • Întelegerea fenomenului de...

 • Intreprindere Simulata

  1. MANAGERUL IN LUMEA CONTEMPORANA 1.1. A deveni manager Originile cuvantului manager sunt inca disputate1. O orchestra, o companie teatrala, o echipa sportiva, toate alcatuite din indivizi stralucitori, nu pot functiona armonios daca fiecare nu se supune baghetei dirijorului, indicatiilor scenografului sau directivelor antrenorului. O intreprindere, o administratie, o institutie de invatamant, o biblioteca se pot dezvolta, capatand o excelenta reputatie numai gratie unor colaboratori...

 • Curs Dreptul Afacerilor

  NOŢIUNI INTRODUCTIVE ÎN DREPTUL AFACERILOR § 1. OBIECTUL DREPTULUI AFACERILOR Determinarea obiectului dreptului afacerilor se poate deosebi în funcţie de sistemul adoptat de legiuitor. Dacă avem în vedere concepţia clasică a dreptului afacerilor, există două sisteme care ne pot permite determinarea obiectului său: sistemul obiectiv şi sistemul subiectiv. Din perspectivă obiectivă, dreptul afacerilor are ca obiect totalitatea reglementărilor juridice aplicabile comerţului, adică acelor...

 • Politica Sociala a Uniunii Europene

  Cap.1 Politica socială şi de ocupare 1.1. Concepte de bază privind politica socială Cu o istorie relativ scurtă, de aproximativ un secol, cu un suport teoretic chiar şi mai tânăr, de aproape jumătate de secol, aflate într-un proces continuu de transformare, completare şi redefinire, politicile sociale necesită în continuare clarificări teoretice înainte de a analiza politicile sociale europene. Termenul de politici sociale se referă la activităţile desfăşurate prin intermediul statului...

 • Informatica cu Aplicatii in Psiho-Pedagogie

  În loc de introducere Despre calculatoare şi utilizarea acestora s-au scris şi se vor mai scrie încă multe cărţi. Unele pentru începători, altele de nivel mediu sau lucrări avansate, toate încercând o perspectivă de abordare cât mai sistematică posibil a acestui domeniu, astfel încât este greu de stabilit care dintre acestea sunt cele mai recomandate unui anumit utilizator. În domeniul ştiinţelor socio-umane, lucrurile sunt şi mai complexe. Puţini utilizatori sunt familiarizaţi cu folosirea...

 • Bazele Stiintei Politice

  Inca din cele mai vechi timpuri oamenii au fost preocupati de cunoasterea, stapanirea si studierea societatii, a cadrului in care traiesc si isi desfasoara activitatea. In consecinta, ea a fost analizata atat in ansamblul ei, ca intreg, cat si in domeniile si partile ei ce o compun. Dintre stiintele care sunt preocupate de descifrarea esentei societatii, a proceselor si legitatilor devenirii ei, un loc aparte il ocupa si politologia. In cadrul oricarei societati, indiferent de natura si...

 • Functiile Curtii de Justitie Europene

  Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) este Curtea Supremă a Uniunii Europene. Înfiinţată în 1952, Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) are rolul de a asigura uniformitatea interpretării şi aplicării dreptului comunitar şi are competenţa de a soluţiona litigii care implică statele membre, instituţii comunitare, companii sau persoane fizice din spaţiul UE. Jurisdicţia sa acoperă numai problemele specifice legate de aplicarea Tratatelor Comunităţii şi ale Uniunii. Necesitatea înfiinţării unei astfel...

 • Personalitatea Omului de Stat

  Fiecare individ este diferit, complex şi ambiguu. În ceea ce îl priveşte pe omul de stat, pe ai cărui umeri apasă importante responsabilităţi – chiar dacă acestea sunt foarte bine cunoscute de el – istoricul le va găsi, câteodată, inexplicabile, câteodată, imprevizibile. De aceea, pentru istoric este foarte important să studieze acele forţe care îl influenţează pe omul de stat şi care îl ajută să găsească explicaţii diverselor conduite: temperamentul. Aşadar, problema istoricului este de a...

Pagina 4 din 17