Toate cursurile din domeniul Stiinta Administratiei

 • Marketingul Serviciilor in Administratia Publica

  CAPITOLUL I CONCEPTUL DE MARKETING ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Încă de la 20 august 1789, când a fost promulgată Declaraţia Drepturilor Omului şi ale Cetăţeanului se făcea referire la existenţa serviciilor publice şi dreptul cetăţenilor de a apela la acestea, printr-o primă clauză, în care se enunţa că „toţi oamenii se nasc şi rămân liberi şi egali în drepturi” Ideea este reluată de Adam Smith în lucrarea sa “The Wealth of the Nations”, care pune în responsabilitatea statului, pe care îl...

 • Contabilitate si Gestiune Financiara in Institutiile Publice

  CONCEPTE, STRUCTURI, PRINCIPII ŞI REGULI PRIVIND BUGETELE PUBLICE 1.1. Noţiunea de buget şi sistemul bugetar al României Bugetul este definit ca un act în care se înscriu veniturile şi cheltuielile probabile ale statului sau ale unei unităţi administrativ-teritoriale, regii autonome, societăţi comerciale, persoane juridice fără scop lucrativ, instituţii publice ori ale unei alte entităţi pe o perioadă determinată de timp, de obicei un an. Întocmirea unui buget are sens numai dacă acesta...

 • Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu

  Funcţionarul public. Reglementarea raporturilor de serviciu. I. 1 Fundamente doctrinare privind trăsăturile şi principiile de reglementare ale funcţiei publice Doctrina juridică nu a avut şi nu are un punct de vedere unitar asupra problematicii funcţiei publice, cu atât mai mult cu cât reglementările în materie diferă în funcţie de perioada istorică şi de realitatea statală la care ne raportăm uneori, aceste reglementări nefiind altceva decât un instrument de impunere a unor concepţii...

 • Introducere in Guvernanta Moderna

  Introducere în Guvernanța modernă Dinamica tranziţiei, ca şi dificultăţile ce trebuiau depăşite pentru aderarea la Uniunea Europeană, au însemnat noi provocări pentru guvern şi întreaga societate românească, implicând elaborarea de politici publice complexe S-au realizat progrese pentru crearea unui sistem economic care să combine, pe de o parte, eficienţa şi dezvoltarea durabilă, iar pe de alta, echitatea socială şi o guvernare bazată pe democraţia pluralistă şi descentralizată, chiar dacă,...

 • Contabilitatea Institutiilor Publice

  1. Institutiile publice. Trasaturi, particularitati, clasificare. Institutiile publice sunt unitati patrimoniale create si organizate de stat pentru realizarea functiei sale in domeniul adm. publice, in sfera actiunilor social – culturale, in aparare, ordine publica si siguranta nationala, invatamant, sanatate, justitie. Particularitatile intitutiilor publice izvorasc din specificul activitatii acestora, din modul de finantare, statutul lor juridic, care izvorasc din legea de infiintare a...

 • Politici Publice - Domeniul Educatiei

  DATE GENERALE Sistemul educational din Romania se afla la rascruce. Reforme importane initiate dupa caderea comunismului vor trebui continuate pentru imbunatatirea rezultatelor in educatie. Romania se afla printre ultimile locuri in Europa in ceea ce priveste educatia. Studii recente arata ca performantele elevilor sunt in continuare scazute in raport cu standardele UE. Valorile indicatorilor privind rezultatele la invatatura se apropie de media pe plan international, dar se situeaza sub...

 • Autoritatea Legislativa Germania si Marea Britanie

  1. TEMA STUDIULUI Prezentul studiu comparativ prezintă componentele legislative din două sisteme administrative distincte şi anume cea din Marea Britanie (monarhie constituţională) şi cea din Germania (republică federală). De asemenea studiul va evidenţia avantajele competitive pe care le prezintă cele două sisteme şi care dintre acestea pot fi transpuse în sistemul administrativ din România. Prin prezenta comparaţie voi scoate în evidenţă modalităţile de funcţionare ale celor două...

 • Controlul si Igiena Produselor Alimentare

  Proiectarea clădirilor depinde de tipul de unitate dorit: producţie, depozitare, desfacere sau consum. Numărul şi mărimea spaţiilor se stabilesc în funcţie de: natura şi volumul producţiei - urmărindu-se realizarea de fluxuri tehnologice care să evite încrucişările produselor finite cu materiile prime, a alimentelor tratate termic cu cele crude, a produselor alimentare cu deşeurile, a ambalajelor curate cu cele murdare etc. cuprind atât spaţiile destinate desfăşurării procesului...

 • Introducere in Administratia Publica

  Cap. I: Strategii şi performanţe în administraţia centrală din România. Implicarea politicului în administraţie 1.1. Caracteristicile administraţiei publice actuale În fiecare etapă a dezvoltării, administraţiei i-au fost proprii anumite trăsături. Principalele caracteristici ale administratiei în etapa actuală sunt urmatoarele : A. Administraţia este subordonată - În primul rând, ea este subordonată dreptului legii care îi stabileşte obiectivele, îi formează limitele, îi impune...

 • Salarizarea Personalului

  În esenţă, salarizarea personalului reprezintă activitatea care vizează stabilirea drepturilor materiale ale angajaţilor, convenite printr-un contract de muncă, conform legilor în vigoare. Pe piaţa forţei de muncă, salariul se manifestă ca o pârghie prin care se echilibrează cererea şi oferta de forţă de muncă. 5.1. EVALUAREA POSTURILOR Evaluarea posturilor constituie o metodă sistematică şi ordonată de stabilire a unei relaţii între toate posturile productive şi administrative din cadrul...

 • Dezvoltare Regionala Durabila

  Se pune problema : - Să lăsăm lucrurile “să meargă” <<natural>> ? ( în speranţa că situaţia se va schimba în bine SAU Să intervenim ? Mai exact autorităţile publice să intervină (autorităţile locale,judeţene,regionale,naţionale,UE,ONU) Exemplu din viaţa cotidiană: Se întunecă. Numai putem citi cursul de Dezvoltare Regională Durabilă Aşteptăm să se facă dimineaţă şi să se lumineze natural SAU Intervenim : aprindem becul / lumânarea etc Etapele elaborării unei strategii :...

 • Protocol in Afaceri

  Modulul 1 PRELIMINARII 1.1 Etimologia termenului “protocol” “Protocol” provine din două cuvinte din greaca veche: prôtos însemnând “primul” si kollào, “a lipi”, adică “ceea ce este lipit mai întâi”. Termenul se referea iniţial la prima foaie lipită pe un sul de papirus, pe care erau scrise datele asupra originii sale. In secolul al VI-lea, cuvântul desemna prima pagină a unui document oficial, care îi autentifica originea. El a definit apoi, succesiv textul original al unui act de...

 • Evaluarea Eficientei Investitiilor in IT&C

  Capitolul 1.BAZE METODOLOGICE ALE EVALURII EFICIENŢEI INVESTIŢIILOR ÎN IT&C 1.1. Evaluarea eficienţei în condiţiile specifice investiţiilor din IT&C O metodologie coerenta pentru elaborarea unui studiu de eficienţă pentru investiţiile din domeniul IT&C, era necesară de mult ca sa poată sprijini în mod direct organizaţiile sa producă ulterior rezultate cât mai bune în industria în care activează. In domeniul IT&C organizaţiile nu s-au obişnuit, până acum, sa elaboreze un...

 • Drept - Fiscalitate. Metode si Tehnici Fiscale

  Capitolul 1 – NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL FISCAL CONŢINUT SECŢIUNEA I – Noţiunea, izvoarele şi principiile dreptului fiscal 1. Noţiune 2. Izvoare 3. Principiile dreptului fiscal 3.1. Principiul legalităţii 3.2. Principiul priorităţii dreptului european faţă de dreptul naţional 3.3. Principiul egalităţii în materie fiscală 3.4. Principiul securităţii juridice 3.5. Principiul neretroactivităţii legii 3.6. Principiul accesului liber Ia justiţie în domeniul fiscal Secţiunea...

 • Expertiza si Certificarea Marfurilor

  . Notiune de experiza. obiectul si necesitatea expertizei marfurilor Expertiza reprezinta o constatare sau opinia unui specialist intr-un anumit domeniu de cunoastere in scopul ilucidarii unor chestiuni in fata organelor judiciare sau in fata partenerilor unui contract. pe baza unei cercatari metodice folosind procedee stiintifice, expertul aduce la cunostinta organului care la imputernicit cu concluzii motivate stiintifice cu privire la faptele pt a caror ilucidare sint necesare cunostinte...

Pagina 5 din 17