Toate cursurile din domeniul Stiinta Administratiei

 • Baze de Date

  CAPITOLUL 1 BAZE DE DATE SI SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE 1.1. Concepte utilizate in studiul bazelor de date si al sistemelor de gestiune a bazelor de date Bazele de date au aparut din necesitatea gestiunii unui volum mare de date, problema specifica organizatiilor actuale. Organizarea informatiilor se poate realiza prin mai multe modalitati: - Metoda prelucrarii prin fisiere independente - Baze de date - Banci de date - Depozite de date A. Sistemul bazat pe fisiere reprezinta...

 • Protectia Mediului

  Curs 1 Notiuni introductive Impactul uman in biosfera Inca de la aparitie, omul a influentat mediul inconjurator; influentele au fost reduse la inceput, mediul se putea reface. Crescand populatia, influentele au fost tot mai puternice in mediu ducand la modificari vizibile; de exemplu: - Modificarea peisajului geographic prin lucrari de pari proportii (aglomerari urbane, cai de transport, lacuri de acumulare) - Exploatarea puternica a resurselor - Modificarea climei (fenomenul de...

 • Informatica in Transport

  Rolul unui sistem de achiziţie de date •Un sistem de achiziţie de date culege informaţiile necesare cunoaşterii şi conducerii unui proces industrial şi le prelucrează în vederea exploatării. •Starea procesului industrial este caracterizată în fiecare moment de valori ale unui anumit număr de parametri fizico-chimici. Atribuirea unei valori numerice unei mărimi fizice sau chimice se realizează pe baza procesului de măsurare. Sistem de achizi istem achiziţţie de date pentru mai multe...

 • Analiza Coruptiei

  Introducere Misiunea fundamentală a guvernelor şi a instituţiilor publice este aceea de a servi interesul public. Cetăţenii doresc ca funcţionarii publici să-şi facă datoria în mod cinstit, corect şi imparţial. Din ce în ce mai mult se cere ca guvernele să ia măsuri pentru ca funcţionarii publici să nu permită compromiterea procesului de luare a deciziilor oficiale şi de administraţie publică din cauza intereselor şi relaţiilor lor personale. În condiţiile în care pretenţiile societăţii...

 • Deontologia Functionarului Public

  Servicul public. Noţiuni Prin serviciu public se înţelege acel organism administrativ înfiinţat prin lege sau în baza legii de către stat, judeţ, oraş sau comună pentru satisfacerea în mod continuu a unor interese specifice ale membrilor societăţii. Aceste organisme sunt înzestrate cu personal de specialitate (de regulă funcţionari publici) iar baza lor materială este asigurată de stat, judeţ, oraş sau comună. Luând în considerare diversitatea atribuţiilor statului modern sunt înfiinţate...

 • Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului

  PARTEA I DEZVOLTAREA DURABILĂ Capitolul I FUNDAMENTELE DEZVOLTĂRII DURABILE 1.1. Dezvoltarea durabilă. Concept, principii, obiective Preocupările privind dezvoltarea durabilă datează de peste 30 de ani când, la Conferinţa asupra Mediului de la Stockholm (1972) s-a căzut de acord asupra necesităţii inexorabile de a răspunde problemelor ridicate de deteriorarea mediului natural, de prevenire a agravării dezechilibrelor ecologice şi de asigurare a echilibrului ecologic pe Terra....

 • Institutii Politice

  Parlamentul: In principiu,parlamentele au o istorie de peste 800 de ani.Dar,daca la inceput erau doar organe consultative,in ultimii 200 de ani au devenit organe decizionale Parlamentul este principalul organ legislativ dintr-o tara. Functiile parlamentului Romaniei: - Functia legislativa: este principala functie a parlamentului,dar pe care acesta o imparte cu guvernul (care are initiativa legislativa si are dreptul sa emita ordonante cu putere de lege),precum si cu presedintele...

 • Strategii de Amenajare a Teritoriului

  • amenajarea teritoriului reprezintă definirea, formularea şi realizarea scopurilor, obiectivelor, metodelor, instrumentelor concrete prin care se încearcă rezolvarea unor probleme privite ca şi disfuncţii în organizarea şi funcţionarea societăţii, atingerea unor forme de organizare a spaţiului care sunt în concordanţă cu aşteptările populaţiei. • transpusă în practică pe două căi: prin executarea unor lucrări publice şi prin controlul exercitat asupra unor fenomene spaţiale (extinderea...

 • Deontologie de L'Administration Publique

  Deontologie dans l’administration publique 1er Module Deontologia în administraţia publică , reprezintă un ansamblu de reguli de conduită al funcţionarilor publici aplicabile în exercitarea atribuţiilor profesionale ale acestora. L'éthique ou la deontologie dans l'administration publique est un ensemble de règles de conduite applicables aux fonctionnaires exerçant leurs fonctions professionnelles. Administraţia publică, în sens de organizare, desemnează un ansamblu de organe care...

 • Le Service Public a L’Heure Aerienne

  Introduction « En novembre 1944, dans un rapport remis au général de Gaulle et qui a inspiré la création d’Aéroports de Paris, M. Alain Bozel estimait avec une remarquable lucidité que si « dans le passé, les grands ports ont amené la richesse aux pays qui ont su les construire », « demain la même richesse viendra aux pays qui auront su construire les grands aéroports » . Ainsi, aujourd’hui, le transport aérien civil apporte à peu près 220 milliards d’€ au produit intérieur brut européen et...

 • Metode de Cercetare in Stiintele Sociale

  CURSUL: 1 METODE DE CERCETARE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE Surse de cunoaştere: a) Modul de cunoaştere tradiţional: bazat pe autoritatea sursei(familia, persoane cu autoritate) transmitem anumite cunoştinţe. - nu întotdeauna lucrurile sunt adevarate; b) Modul de cunoaştere iraţional sau mistic: bazat pe lucruri pe care le ştim din revelaţii divine, de regulă sunt cunoştinţe eronate. c) Modul de cunoaştere bazat pe percepţii, intuiţii şi pe simţul comun: bazat pe păreri individuale dar nu foarte...

 • Cursuri Stiinte Administrative

  Curs 1 Stiinta administratiei. Notiuni introductive (I) 1. Notiune si terminologie 2. Obiectul stiintei administratiei 3. Continutul stiintei administratiei 1. Notiune si terminologie Noţiunea de administraţie publică este definita in primul rand de căre ştiinţa administraţiei, dar si de alte discipline conexe, cu care are legătură directă, cum ar fi şi ştiinţa dreptului administrativ. În literatura de specialitate, în mod frecvent întâlnim noţiuni ca: administraţia de stat,...

 • Administratie Publica

  LEGE nr.215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale Art. 2. - (1) Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a...

 • Teoria Deciziei Administrative

  Noţiune Acţiunea socială eficientă trebuie să ţină seama de complexitatea sistemului ştiinţelor şi de caracterul exhaustiv al domeniilor de acţiune. În consecinţă, decizia - ca etapă importantă în procesul acţional - are o multitudine de definiţii, cu denumiri specifice domeniului particular la care aceasta se referă. În continuare vom încerca să prezentăm succint, plecând de la general la particular, câteva din definiţiile care pot contribui la înţelegerea mai largă a deciziei...

 • Drept Administrativ

  CURS 1 Recapitulare: Ce este actul adm? Anulare, nulitate, inexistenta actelor administrative? Consideratii introductive privind Administratia Publică Puterea de stat si puterea de a administra Notiunii de putere i se atribuie sensul de forta organizata apartinand unui individ/grup concretizata in capacitatea de a defini si infaptui interesele generale ale grupului, impunand tuturor membrilor acestora vointa sa iar la nevoie utilizand legitim forta de constrangere sau de represiune. In...

Pagina 6 din 17