Toate cursurile din domeniul Stiinta Administratiei

 • Etica si Transparenta in Administratia Publica

  Cap I. NOŢIUNEA DE INTEGRITATE PUBLICĂ Cap II. TRANSPARENŢA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Cap III. AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC O condiţie esenţială pentru o bună şi corectă activitate a administraţiei publice este cea privitoare la integritatea personalului care lucrează în acest sistem. Integritatea, în principal, presupune conformarea faţă de dispoziţiile legale cu caracter imperativ, atât faţă de cele prohibitive (ce impun abţinerea de la săvârşirea unei acţiuni de către funcţionarii...

 • Deontologia Functionarului Public

  Codul juridic care reglementeaza conduita functionarurlui public din Romania este concretizat prin legea nr.7/2004-act normative care cuprinde normele de conduita profesionala obligatorie pentru fuctionarul public,precum si pentru persoanele care ocupa temporar o functie publicain cadrul autoritatilor si institutiilor publice. Obiectivele codului de conduita vizeaza asigurarea unui nivel calitativ corespunzator al serviciilor publice ,buna administrare a patrimoniului si a interesului...

 • Managementul Administratiei Publice

  1. Noţiune de management al administraţiei publice. Definiţia managementului public - este un sistem coerent de principii, reguli şi metode de conducere, şi aptitudinea de a le aplica, pentru a asigura funcţionarea eficientă a colectivităţilor umane organizate, în condiţiile utilizării judicioase a resurselor (umane, materiale, financiare, informaţionale). O altă definiţie este acea care spune ca managementul public este un complex de acţiuni desfăşurate cu scopul de a asigura funcţionarea...

 • Dezvoltarea Locala

  ARGUMENT Dezvoltare locală. Instituţii şi politici "Tendinţele pleacă de jos în sus, ciudăţeniile vin de sus în jos, iar tendinţele pot fi mai uşor stăpînite în direcţia în care se îndreaptă deja." (John Naisbitt) Regionalismul nu este un concept lipsit de conţinut, o formă fară fond, iar politica regională este cu adevărat necesară în contextul interdependenţelor multiple ce caracterizează lumea actuală, al permeabilizării frontierelor, al erei informaţiilor-putere care...

 • Cursuri Evaluarea Intreprinderii

  Curs 1 - Bazele teoretice si tehnologice ale evaluarii intreprinderii Teorii privind evaluarea In mod curent o evaluare inseamna a stabili o valoare, a calcula, a determina un anumit prêt care poate fi folosit in efectuarea unor tranzactii. Standardul de evaluare SEV precizeaza: Evaluarea intrepr este actul sau procesul de a ajunge la o opinie sau la o estimare a valorii intrepr, a unei afaceri sau a unei participatii la aceasta. Evaluarea intrepr este o activitate complexa determinate...

 • Progrese Inregistrate in Ajustarea Structurala a Dezvoltarii Regionale in Romania

  4.1.5. Politica regională Cadrul legal al politicii şi dezvoltării regionale este asigurat, în principal, de Legea nr.151/1998 privind dezvoltarea regională, care stabileşte obiectivele, cadrul instituţional, competenţele şi instrumentele specifice pentru realizarea politicii de dezvoltare regională în România. Obiectivele generale ale politicii de dezvoltare regională se referă la diminuarea dezechilibrelor regionale existente, stimularea dezvoltării echilibrate, revitalizarea zonelor...

 • Stiinta Administratiei

  1. NOŢIUNI ŞI CONCEPTE Studierea metodică a fenomenului administrativ presupune precizarea prealabilă a unor noţiuni şi concepte. Apreciem, deci, ca necesară prezentarea sintetică a noţiunilor şi conceptelor fundamentale în această materie, cum ar fi: societate, sistem social, stat, putere executivă, administraţie publică şi instituţie. 1.1. Conceptul de societate Societatea este un mod organizat de existenţă în sfera fenomenelor vieţii. Societatea presupune existenţa comunitară a unor...

 • Administratie Publica

  INTRODUCERE In urmă cu câţiva ani UNESCO a publicat o anchetă despre conceptele principale ale gândirii care au apărut în secolul XX. Printre aceste concepte sunt: management, mulţime, structură, sistem, simetrie, limbaj, informaţie, model, cibernetică, optimizare, joc matematic, metateorie. Multe dintre aceste concepte sunt utilizate în cursul de management. Managementul este o disciplină didactică ce are un triplu scop (fig.1) /1/: • Cunoaştera activităţilor manageriale, a legilor şi...

 • Dezvoltare Regionala

  CAP.1 CONCEPTUL DE POLITICĂ DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 1.1. Introducere Politica de dezvoltare regională constituie un instrument important în cristalizarea identităţii europene. De aceea, problema atenuării dezechilibrelor regionale şi, în general, a susţinerii proceselor de dezvoltare regională reapare în Europa, în ultimul timp, ca o preocupare majoră atât în studiile de specialitate, cât şi în analizele destinate fundamentării măsurilor de politică economică şi socială. Explicaţiile...

 • Cursuri Ergonomie

  Pentru înţelegerea conţinutului actual al ergonomiei, o prima necesitate o reprezintă înţelegerea evoluţiei acesteia. In prezent nu exista istorie a ergonomiei pe deplin elaborata Ca multe alte ştiinţe, ergonomia, este rezultatul unei evoluţii istorice si a constituit o preocupare inca de la începutul omenirii. Interesul pt ergonomie, pt simplificarea si uşurarea muncii poate fi observat in istorie deoarece observaţii privind inter-relaţiile dintre om si cele utile lui au fost făcute...

 • Finante Publice

  CAPITOLUL 1 CHELTUIELILE PUBLICE 1.1 Concepte teoretice Cheltuielile publice exprimã relaţii economico-sociale în formã bãneascã, care se manifestã între stat şi persoane fizice sau juridice, cu ocazia repartizãrii şi utilizãrii resurselor financiare ale statului, în scopul îndeplinirii funcţiilor acestuia. În cadrul cheltuielilor publice includem cheltuielile publice efectuate de administraţiile publice centrale, locale, cheltuielile finanţate din bugetul asigurãrilor sociale de...

 • Trecutul, Prezentul si Viitorul Sistemelor ERP

  1 - EVOLUŢIA SISTEMELOR INFORMATICE ÎN ÎNTREPRINDERI Sistemele informatice tradiţionale din întreprinderi s-au dezvoltat prin agregări succesive de componente cu aplicaţii diferite, puternic caracterizate din punct de vedere funcţional, pentru care se încearcă legarea prin interfeţe care să permită comunicarea între diferitele părţi. Aceste componente formează diferite subsisteme operative (de exemplu proceduri de primire a comenzilor, de achiziţie sau de facturare, sisteme de programare a...

 • Importanta si Formele Planificarii

  OBIECTIVE • Înţelegerea nevoii de planificare şi a formelor ei variate de realizare; • Înţelegerea importanţei strategiei ca instrument de conducere; • Cunoaşterea metodologiei şi a unor instrumente care stau la baza elaborării şi implementării strategiei organizaţiei; • Clarificarea conceptului de planificare curentă şi a tendinţelor actuale în realizarea ei; • Cunoaşterea metodelor şi instrumentelor prin care se realizează armonizarea obiectivelor organizaţiei cu obiectivele...

 • Servicii si Utilitati Publice

  Prima temă conţine elemente de vocabular specific domeniului serviciilor publice. Parcurgerea acestei teme asigură familiarizarea cu un domeniu de mare interes economic şi social, mereu actual pentru societatea umană. Elementele temei sunt prelevate din literatura de specialitate, cu grija selectării acelor elemente care să asigure o corectă înţelegere a particularităţilor domeniului. In particular, s-a considerat că materia prezentată trebuie abordată de pe poziţia specialistului care îşi...

 • Gestiunea Resurselor Umane

  Recrutarea este importanata intrucat reprezinta o conditia esentiala a crearii si existentei oricare organizatii , este o activitate permanenta , iar fluctuatia de personal determina o continua nevoie de oameni. Recrutarea de personal inseamana sa cauti si sa gasesti omul potrivit pentru postul vacant. Procesul de recrutare presupune asigurarea numerica a personalului , asigurarea unei anumite calitati a personalului concomitent cu minimizarea costurilor. - Locul si rolul procesului de...

Pagina 7 din 17