Toate cursurile din domeniul Stiinta Administratiei

 • Actul Administrativ Fiscal

  Dr fianciar 8.12.2009 Actul adm fiscal Oricare raport juridic izvoraste dintr-un fapt juridic. Prima forma a actului juridic- actul adm fiscal. Actul adm ficscal trebuie inteles ca fiind o manifestare de vointa savarsita conform normelor dr fiscal avand ca scop sad ea nastere sa modifice sau sa stinga un rap juridic fiscal. Actele adm fiscale tr sa indeplineasca potr regl Codului de proc. Fiscala o seama de conditii. Cu privire la forma tb retinut ca actul poate fi intocmit numai in forma...

 • Servicii si Utilitati Publice

  1.1. Introducere. Vocabular specific domeniului serviciilor publice 1.1.1. Noţiunea de serviciu În ultimele decenii, serviciile au devenit principalul element dinamizator al competiţiei economice în ţările dezvoltate, o bună parte dintre produse fiind cumpărate pentru serviciile pe care le oferă. Astfel, serviciile reprezintă un procent important în activitatea economică: 70% în SUA, 65% în Franţa, 56% în Germania şi 57% în Japonia. În SUA, aproximativ 75% din populaţia activă lucrează...

 • Dezvoltare Umana

  Sintagma „dezvoltare umană” a apărut relativ recent în vocabularul ştiinţelor sociale, desemnând un corp tematic interdisciplinar care îşi propune să ofere o imagine de ansamblu a evoluţiei omului şi societăţii. Din perspectiva unui asemenea proiect cognitiv, Dezvoltarea umană – ca disciplină academică – este în mod necesar un demers istorist: el aşează evenimentele umane în serii temporale cvasi-cauzale cărora le dă logică şi sens „de la înălţimea prezentului” şi pe care le interpretează în...

 • Dezvoltarea Comunitara

  COMUNITATE limba greacă chemare, convocare UN GRUP DE OAMENI CU INTERESE, CREDINŢE SAU NORME DE VIATĂ COMUNE, CARE DEŢIN O POSESIUNE ÎN COMUN( Royal Political Dictionary, 1987) COMUNITATE#SOCIETATE/TONNIES-1887 într-o comunitate indivizii se contopesc într-o totalitate într-o societate interesele personale orientează conduitele sau comportamentele COMUNITATE Tipul de relaţii pe care un individ le are cu ceilalţi (legãturile afective cu „locurile“) definesc pentru fiecare individ...

 • Dezvoltare Comunitara

  O comunitate, în general, este definită ca un grup în cadrul căruia oamenii împart ceva în comun. Dezvoltarea comunitară reprezintă schimbarea voluntară realizată în, prin şi pentru membrii unei comunităţi. Scopul unui proces de dezvoltare comunitara este în primul rând acela de a crea o cultura a dezvoltarii în rândul membrilor comunitatii. Definitii Dezvoltarea comunitara este procesul prin care indivizii dintr-o anumitã zonã geograficã sau dintr-o comunitate delimitata geografic sau...

 • Rezolvarea Conflictului de Interese in Administratia Publica

  Integritate publică integritate - insuşirea de a fi integru; cinste, probitate; incoruptibilitate; integritate publica - integritatea proceselor de luare a deciziilor, de implementare a deciziilor, de gestiune a banilor publici, cat si integritatea personalului - aleşi locali, funcţionari publici. Reprezentanţii entităţilor publice au obligaţia sa acorde un tratament imparţial si echitabil tuturor persoanelor care se adresează acestora, cu respectarea unui termen rezonabil. Integritatea...

 • Aplicarea Principiilor si Normelor Etice in Sectorul Public

  Ce este un Cod de conduită a angajaţilor din serviciul public? Cod de conduită - totalitate a valorilor, principiilor şi normelor de conduită obligatorii pentru persoanele angajate în serviciul public. Obiective ale Codului de conduită: stabilirea principiilor şi normelor de integritate şi conduită; susţinerea angajaţilor în respectarea normelor stabilite; informarea publicului despre conduita care este în drept să o aştepte din partea angajaţilor din serviciul public. Care sunt...

 • Conduita Functionarului Public

  Viata sociala a pus dintotdeauna multiple probleme, indeosebi de ordin administrativ. Nevoia a dus la aparitia functiei publice si a functiilor care s-o indeplineasca. Comunitatea umana n-ar fi avut acces la progres daca nu si-ar fi creat un intreg organism social, caruia i-a dat viabilitate prin personalul investit in diversitatea de functii statornicite de-a lungul timpului. Diversitatea sarcinilor pe care le are de indeplinit administratia publica necesita o gama extrem de variata de...

 • Drept Comunitar al Afacerilor

  Dr. European si dr. comunitar al afacerilor “Lato sensu” dreptul european al afacerilor. reprezinta un ansamblu format din dr. afacerilor, izvorat din Tratatul C. E. (E) sau din dreptul comunitar al afacerilor ( acesta inglobeaza reguli care decurg din Tratatul C.E.C.A. –Paris 1952 - precum si din extinderea sa asupra altor state nemembre ale comunitatii prin efectul Acordului asupra Spatiului Economic European –E.E.E. ( S.E.E.), Tratat semnat la Porto, 2 mai 1992. Dr.european este...

 • Uniunea Europeana intre Federalism si Interguvernamentalism. Politici Comune ale UE - Capitolul VIII - Politica Agricola Comuna

  8.1 Construcţia politicii agricole comune (PAC) Politica agricolă comună, politică de importanţă majoră pentru UE (adesea fiind considerată în fapt singura veritabilă politică comună), a avut în principal raţiuni de natură politică, interne dar şi externe. După cum arăta Helen Wallace (2004) „PAC poate fi percepută ca o strategie defensivă, condusă politic, de modernizare a agriculturii vest-europene, pe fondul ameninţărilor interne venite dinspre societatea industrială dar şi a...

 • Guvernare Electronica

  1 Introducere. Definiţie, scop şi trăsături Una dintre cele mai frecvente întrebări referitoare la e-guvernare este „Ce este?”. Pentru că studierea şi aplicarea guvernării electronice se află într-o stare incipientă încă, o definiţie exactă este greu formulat pentru că diferitele puncte de vedere ale cercetătorilor referitor la ceea ce este cu exactitate conceptul de e-guvernare nu ajung la un numitor comun. Singurul aspect de care suntem cu adevărat siguri este ca e-guvernarea este mult...

 • Consideratii Generale asupra Evolutiei Legislatiei Contenciosului Administrativ in Romania

  Evolutia istorica a contenciosului administrativ roman Contenciosul nostru administrativ a cunoscut mai multe perioade determinate de schimbari care au intervenit atat in actele normative care fundamentau contenciosul administrativ, dar, mai ales in cele privind evolutia social-politica a tarii. El a aparut relativ tarziu in organizarea noastra juridica. In acest sens, amintim ca abia odata cu Conventia de la Paris din 1858 se consacra pentru prima data la noi in tara principiul separatiei...

 • Managementul Administratiei la Nivel National

  Rolul Preşedintelui Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei nationale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării. Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate. (Articolul 80 - Constituţia României) Alegerea Preşedintelui Preşedintele României este ales prin vot...

 • Managementul Administratiei la Nivel Judetean

  Probleme fundamentale ale activitatii organelor administratiei locale 1. Notiuni introductive Romania este stat de drept, a carui organizare si functionare are la baza legea fundamentala a tarii, Constitutia adoptata in 1991 si revizuita in anul 2003. Revizuirea a fost necesara pentru a pune in acord principiile constitutionale cu exigentele integrarii Romaniei in Uniunea Europeana. Aceasta deoarece Constitutia, in forma sa initiala, nu cuprinde prevederi exprese care sa fie consacrate in...

 • Consideratii Generale Privind Administratia Publica

  Conceptii privind notiunea de stat si administratie publica Acceptiunile termenului de stat sunt foarte diverse, in functie de autori si de perioada istorica la care ne raportam. In sens traditional, statul reprezinta o chintesenta a puterii politice, o adevarata personificare a acesteia. Stiglitz defineste statul ca fiind “o organizatie ce are drept caracteristica esentiala puterea de constrangere”. Doctrina marxist-leninista elaborase, inclusiv in tara noastra , o serie de definitii...

Pagina 8 din 17