Toate cursurile din domeniul Stiinta Administratiei

 • Conceptul de Management in Administratie

  Despre administraţia publică şi necesitatea managementului public - Societatea ca mod de organizare al existenţei desemnează întregul câmp de acţiune umană: sistemul social, organismul comportamental, personalitatea individului, mediul fizic şi organic, sistemul cultural, etc. - Caracteristica societăţii o constitute ordinea normativă comportamentală prin care viaţa unei populaţii este organizată în mod colectiv - Pentru a putea supravieţui şi dezvolta, comunitatea umană, alcătuită...

 • Achizitii Publice

  Criteriile de calificare şi selecţie Criteriile de calificare şi selecţie se referă numai la: - situaţia personală a candidatului sau ofertantului; - capacitatea de exercitare a activităţii profesionale; - situaţia economică şi financiară; - capacitatea tehnică şi/sau profesională; - standarde de asigurare a calităţii; - standarde de protecţie a mediului, dacă este cazul. Criteriile de calificare şi selecţie odată stabilite nu mai pot fi schimbate pe parcursul aplicării procedurii....

 • Politici in Administratie

  Reforma administratiei publice • Politicile publice in domeniul administratiei publice vizeaza trei obiective - reforma serviciilor publice de baza si a utilitatilor publice de interes local - consolidarea procesului de descentralizare administrativa si fiscala - intarirea capacitatii institutionale a structurilor din administratia publica centrala si locala. • Aplicarea acestor politici publice va tine cont de : - principiul comunicarii, transparentei, eficientei, responsabilitatii,...

 • Actele Administrative

  Actul administrativ este un act juridic unilateral, care emana de la o autoritate publica in temeiul puterii publice, pe baza si in vederea executarii legii. In cadrul activitatii administratiei publice locul central il ocupa actele administrative sau actele de drept administrativ care fac parte din categoria actelor concrete de realizare a activitatii administrative publice producatoare de efecte juridice; categorie in care pot fi incluse si contractele administrative. 3.1....

 • Romania si Uniunea Europeana

  1. Aderarea la Uniunea Europeană – obiectiv strategic al României după Revoluţia din 1989. Încă în „Proclamaţia către ţară” a Consiliului Frontului Salvării Naţionale, din 22 decembrie 1989, era exprimată, într-o formă implicită, dorinţa conectării României la valorile democratice şi la structurile vest-europene. „Întreaga politică externă a ţării – se punea în punctul 9 din documentul sus-menţionat – trebuie să servească promovării bunei vecinătăţi, prieteniei şi păcii în lume, integrându ...

 • Tari Candidate la Aderare si Tari Aspirante - Pana Unde se va Extinde UE si Cand

  Efectele crizei economice mondiale actuale, dar si esecul Tratatului Constitutional, urmat de amânarea intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona (si deci imposibilitatea adaptării U.E. la noile realităti) au făcut ca procesul de extindere al Uniunii Europene să intre într-un impas. Extinderea fără precedent din anii 2004 si 2007 constituie un alt factor determinant al situatiei actuale. Numărul mare de noi state membre si problema reprezentării acestora în structurile comunitare dar si...

 • Legislatia Protectiei Mediului

  Mediul înconjurător este o noţiune fundamentală care stă la baza ecologiei ca ştiinţă, fiind susceptibilă în raport cu necesitatea punerii în valoare sau a ocrotirii elementelor sale componente, de reglementare juridică,această noţiune nu este definită într-un mod unitar, ambiguitatea termenului fiind consecinţa conotaţiei date în diverse domenii - ştiinţele naturii, arhitectură, urbanism, drept ecologii văd ,,mediul” un ansamblu format din comunităţile biologice şi factorii abiotici (sau...

 • Event Driven Dynamic Systems

  Dynamic Systems Discrete Event Examples Untimed DES Dynamic Systems Try some definitions of System Dynamic Dynamic System Even if Dynamic can have the meaning of Powerful or Active, a Dynamic System is a primarily a Changeable System. Event Driven Systems An Event is a “thing in time” Typing “Event Driven” in a search engine Event Driven Programming Event Driven Architecture/ Business Event Driven Programming Event-Driven Programming (EDP) is a programming paradigm in which the...

 • Particularitati privind Organizarea Contabilitatii la Institutiile Publice

  1. ORGANIZAREA SISTEMULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE Instituţiile publice sunt organisme prin care statul organizează şi îşi desfăşoară activităţile. Legea nr. 500/ 2002 privind finanţele publice prezintă structura instituţiilor publice ce funcţionează în România: Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome precum şi instituţiile din subordinea lor, indiferent de modul de...

 • Deontologia Functionarului Public

  Partea I INTRODUCERE ÎN DEONTOLOGIA FUNCŢIEI PUBLICE Capitolul I. DELIMITARI CONCEPTUALE Noţiune de deontologie Deontologia, ramură a Eticii, este ştiinţa care studiază obligaţiile şi comportamentul celor care practică o anumită profesie. Deontologia are la bază datoria morală, fără a se suprapune însă cu studiul filosofiei sau a teoriei generale a datoriei morale. De asemenea, trebuie precizată o deosebire esenţială între etică şi deontologie. Astfel, în timp ce etica cuprinde studiul...

 • Organizatii Internationale

  Sistemul Naţiunilor Unite Definiţie: totalitatea structurilor organizatorice şi funcţionale constituite cf. Cartei Naţiunilor Unite Compus din: Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) Instituţii / organizaţii specializate ale ONU Principii de funcţionare: Pe bază de statut propriu Egalitate a tuturor statelor membre NU au caracter supranaţional deciziile lor nu au caracter obligatoriu ONU Creată în 1945 Act constitutiv: Carta Naţiunilor Unite Sedii: New York, Geneva, Viena 186...

 • Recrutare, Selectie Personal in Administratia Publica

  Scop: Pregatirea cursantilor in vederea inceperii unei cariere in sectorul Resurselor Umane, ca Inspector de Personal, Responsabil departament HR, Consultant HR, Recrutor, Manager de Resurse Umane etc. Subiecte abordate în cadrul întâlnirilor 26-29 octombrie 2009: • Constituirea unui CV • Formularea unei scrisori de intentie • Selectie si recrutare de personal • Interviul • Tehnici de comunicare, interrelationare- se vor primi instrumente concrete in cadrul cursului astfel ca nu vom...

 • Finantele Institutiilor Publice

  Finante publice Premise, concept, continut - Categorie economica cu caracter istoric - Legate de aparitia statului si indeplinirea functiilor publice - Economia de schimb si a relatiilor marfa-bani Finanţele se manifestă ca relatii sociale, de natură economică, apărute în procesul repartitiei produsului social si mai ales a venitului national, în strînsă legatură cu îndeplinirea functiilor si sarcinilor statului. Ele îmbracă forma valorică, banească. - Finantele publice poartă amprenta...

 • Guvernul Romaniei

  4.1. Guvernul României - potrivit noilor reglementãri legislative Guvernul României este organizat şi funcţionează în baza Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor , modificatã şi completatã prin O.U.G. nr. 64/2003 şi Legea nr. 23/2004 Conform Constituţiei, “Guvernul, potrivit programului sãu de guvernare, acceptat de Parlament, asigurã realizarea politicii interne şi externe a ţãrii şi exercitã conducerea generalã a administraţiei publice”....

 • Strategia Organizatiei

  Definiţia strategiei O percepţie care desemnează un curs prestabilit de acţiune, pentru a soluţiona o situaţie. Un model ce stabileşte o structură de acţiuni consistente în plan comportamental. O perspectivă ce implică nu numai stabilirea unei poziţii, dar şi o anume percepere a realităţii ce se reflectă în acţiunile sale, vizînd piaţa, tehnologia etc. Obs. După Henry Mintzberg. Definiţia strategiei după Michael Porter – specialistul numărul 1 în strategii în perioada actuală “Strategie...

Pagina 9 din 17