Adiministratie Publica - Curs 1

Imagine preview
(8/10 din 7 voturi)

Acest curs prezinta Adiministratie Publica - Curs 1.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 3 pagini .

Profesor: Mihaela Apostolache

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Stiinta Administratiei

Extras din document

ADMINISTRATIE PUBLICA

GUVERNUL ÎN SISTEMUL AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

Ca autoritate publica reprezentativa a statului Guvernul cu rolul si semnificatia pe care o are azi, s-a conturat ca atare mult mai târziu decât administratia realizata de ministere si de alte organe departamentale.

Rolul, functiile si atributiile Guvernului

În prezent dispozitiile art.102 din Constitutia României referitoare la Guvern prevad ca:

1. „Guvernul potrivit programului sau de guvernare acceptat de Parlament asigura realizarea politicii interne si externe a tarii si exercita conducerea generala a administratiei publice.”

2. „În realizarea atributiilor sale Guvernul coopereaza cu organismele sociale interesate”

Din punctele 1. si 2. reiese rolul Guvernului de factor politic în realizarea politicii interne si externe a tarii pe baza programului sau de guvernare acceptat de Parlament si de autoritate publica centrala a puterii executive cu competenta materiala generala(conducerea generala a administratiei publice).

Guvernul constituie o expresie a intereselor politice parlamentare fiind prin aceasta o institutie politica clar reprezentativa de fapt o autoritate statala.

Din acest motiv doctrinarii din materie vorbesc de 2 categorii de acte ale Guvernului:

- acte de guvernamânt- acte politice

- acte pur administrative cre rezolva problemele tehnico-organizatorice ale administratiei publice

Programul de guvernare este un document politic care apartine în exclusivitate guvernului chiar daca el este acceptat de Parlament.

Pe plan statal Guvernul are rolul de a exercita conducerea generala a administratiei publice si pe acest plan se stabileste raporturi juridice de drept administrativ:

1. de subordonare ierarhica fata de ministere si de catre celelalte autoritatile ale administratiei publice centrale de specialitate.

2. de colaborare cu autoritatile centrale de specialitate autonome

3. de tutela administrativa fata de consiile lor

FUNCTIILE GUVERNULUI:

1. functia de strategie prin care se asigura elaborarea strategiei de punere în aplicare a programului de guvernare

2. functia de reglementare prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar realizarii obiectivelor strategice

3. functia de administrare a proprietatii statului prin care se asigura administrarea proprietatii publice si private a statului

4. functia de reprezentare prin care se asigura în numele statului român reprezentarea în plan extern si intern

5. functia de autoritate de stat prin care se asigura urmarirea si controlul apararii si respectarii reglementarilor din domeniul apararii si ordinii publice si sigurantei nationale sau domeniul economic si social al functionarii institutiilor si organismelor ce-si desfasoara activitatea în subordonarea sau sub autoritatea Guvernului.

ATRIBUTIILE GUVERNULUI:

1. atributii privind conducerea generala a administratiei publice si controlul activitatii ministerelor si a celorlalte autoritatii, ale administratiei publice centrale de specialitate si a prefectilor .

Dreptul de conducere generala a administratiei publice recunoscut de Constitutie ,Guvernului asigura unitatea de actiune a autoritatile administratiei publice centrale si locale pentru ducerea la îndeplinire a dispozitiilor legilor si realizarea sarcinilor care revin administratiei publice.Acest drept se realizeaza frecvent prin masuri obligatorii ale Guvernului fata de autoritatile administratiei publice si asupra modului ân care trebuie puse în discutie dispozitile cuprinse în legi.

2. atributii privind initierea proiectelor de legi si supunerea lor sub aprobare Parlamentului

Potrivit Constitutiei initiativa legislativa apartine dupa caz Guvernului, deputatilor si senatorilor si unui numar de cel putin 100.000 de cetateni cu drept de vot.

Initiativa legislativa se exercita ca urmare a propunerilor pe care le fac ministrii sau conducatorii celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale ân vederea reglementarii pe cale de lege a unor probleme sau pentru modificarea unor prevederi legale sau independent de aceste propuneri din proprie initiativa. Proiectele de lege vor fi înaintate uneia din camerele Parlamentului ca prima camera însotita de hotarârea de Guvern luata în acest sens si de expunerea de motive.

3. atributii privind emiterea de hotarâri si ordonante si asigurarea legilor si celorlalte dispozitii normative date în aplicarea lor

Autoritatile administratiei publice în general,Guvernul în special asigura executarea legilor prin acte normative care cuprind dispozitii si masuri obligatorii pentru toate autoritatile administratiei publice si pentru cetateni.Aplicarea acestor masuri prin acte de executare concrete revine celorlaltor autoritati ale administratei publice asigurând prin ea conducerea generala a activitatii executive pe întreg teritoriul tarii.

4. atributii privind desfasurarea activitatii economico-financiara si sociala

a) elaboreaza proiectul de lege a bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat si supunerea spre adoptarea de catre Parlament

b) adoptarea strategiei si programelor de dezvoltare economica a tarii pe domenii si ramuri de activitate

c) asigurarea realizarii politicii ân domeniul social potrivit programului sau de guvernare ,a protectiei mediului si asigurarea echilibrului ecologic de crestere a calitatii vietii în alte domenii

Fisiere in arhiva (1):

  • Adiministratie Publica - Curs 1.doc