Banca Centrala Europeana

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Banca Centrala Europeana.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Stiinta Administratiei

Extras din document

Banca Centrala Europeana

Odată cu intrarea în a treia fază a Uniunii Economice şi Monetare îşi intră în atribuţii Banca Centrală Europeană şi Sistemul European al Băncilor Centrale configurând principalul cadru instituţional al Uniunii Economice şi Monetare.

Banca Centrală Europeană este banca centrală a Uniunii Europene, cu funcția de administrare a politicii monetare în cele 19 țări care folosesc euro ca monedă. Își are sediul în Frankfurt am Main.

Banca Centrală Europeană a fost înființată la data de 1 iunie 1998, devenind banca centrală independentă responsabilă de moneda unică europeană (euro), care a fost lansată în luna ianuarie 1999 fiind în fapt succesoarea Institutului Monetar European care a funcţionat între 1994 şi 1998, creînd premisele necesare consolidării unei bănci centrale.

BCE colaborează cu băncile centrale din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Împreună, formează Sistemul European al Băncilor Centrale. Cooperarea existentă la nivelul acestui grup restrâns poartă numele de „eurosistem”. BCE are ca obiectiv menținerea inflației la un nivel inferior, dar apropiat de 2%. BCE are dreptul exclusiv de a autoriza emiterea de bancnote, drept obținut prin Tratatul de la Maastricht.

Organizarea B.C.E.

Structura organizatorică a Băncii Centrale Europene (B.C.E.) este tripartită, în cadrul acesteia desfăşurându-şi activitatea următoarele organe:

1. Consiliul guvernatorilor (organ de decizie);

2. Comitetul director (organ de administraţie);

3. Consiliul general (organ de execuţie).

Banca Centrală Europeană, care are personalitate juridică, se bucură în fiecare din statele membre de capacitatea juridică cea mai largă, recunoscută persoanelor juridice de legislaţia naţională; BCE poate în special să dobândească şi să înstrăineze bunuri mobile şi imobile şi să stea în justiţie.

Organele de decizie ale BCE sunt Consiliul guvernatorilor şi Comitetul director.

Consiliul guvernatorilor este principalul organ de decizie al BCE. Acesta este alcătuit din: cei șase membri ai Comitetului executiv, la care se adaugă guvernatorii tuturor băncilor centrale naționale (BCN) ale celor 19 țări din zona euro.

Doar membrii Consiliului guvernatorilor prezenţi la şedinţe au drept de vot. Prin derogare de la această regulă, regulamentul interior poate prevedea că membrii Consiliului guvernatorilor pot vota prin teleconferinţă. Acest regulament poate totodată să prevadă că un membru al Consiliului guvernatorilor împiedicat să voteze pe o perioadă mai îndelungată, poate desemna un supleant care să-l înlocuiască în calitatea sa de membru al Consiliului guvernatorilor.

Fiecare membru al Consiliului guvernatorilor dispune de un vot. În afara dispoziţiilor contrare conţinute de statutul BCE, deciziile Consiliului guvernatorilor se iau cu majoritate simplă. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este preponderent.

Pentru ca Consiliul guvernatorilor să poată vota, cvorumul necesar este de două treimi din membri. Dacă cvorumul necesar nu este întrunit, preşedintele poate convoca o reuniune extraordinară în cursul căreia deciziile pot fi luate fără întrunirea acestui cvorum.

Reuniunile sunt confidenţiale. Consiliul guvernatorilor poate decide să facă public rezultatul deliberărilor sale.

Consiliul guvernatorilor se întruneşte o data la 2 saptamani la sediul BCE din Frankfurt pe Main, Germania.

Fisiere in arhiva (1):

  • Banca Centrala Europeana.docx