Contencios Administrativ

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Contencios Administrativ.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 110 de pagini .

Profesor: Lector. univ. drd. Dumitriţa IONESCU

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Stiinta Administratiei

Cuprins

Capitolul I Noţiunea şi rolul contenciosului administrativ în apărarea drepturilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului 4
Capitolul II Evoluţia istorică a contenciosului administrativ în România 9
Capitolul III Categorii de contencios administrativ 15
Capitolul IV Părţile litigiului, obiectul acţiunii şi instanţele de contencios administrativ 22
Capitolul V Actele administrative ce intră în componenţa contenciosului administrativ 45
Capitolul VI Regimul juridic al contenciosului administrativ român 72
Capitolul VII Procedura de contencios administrativ 88
Capitolul VIII Contenciosul administrativ organizat prin Legea nr. 554/2004 99
Bibliografie 112

Extras din document

SCOPUL CURSULUI

Cursul îşi propune prezentarea cadrului teoretic necesar înţelegerii fenomenului administrativ în relaţia sa cu domeniul politic, economic si juridic, a gradului de reflectare a teoriilor în realităţile administraţiei publice, în structurile, mecanismele şi instituţiile administrative existente în România precum şi modul în care acestea contribuie la înţelegerea jurisprudenţei specifice domeniului administrativ.

Cursul este structurat în opt capitole în conformitate cu planul de învăţământ pe anul universitar 2007-2008.

OBIECTIVE

Cursul de Contencios administrativ urmăreşte realizarea următoarelor obiective:

1. Familiarizarea studenţilor cu terminologia şi conceptele de baza specifice contenciosului administrativ;

2. Analiza şi dezbaterea critică a modului de organizare şi funcţionare a puterilor publice în sistemul administrativ românesc

3. Dezvoltarea abilităţilor de operaţionalizare cu aparatul metodologic specific dreptului administrativ şi contenciosului administrativ în analiza activităţii contencioase din România.

EVALUAREA ACTIVITĂŢII

Evaluarea cunoştinţelor, acumulate pe baza materialului prezentat în curs şi a bibliografiei consultate, se va realiza în cadrul unui examen. Pe parcursul semestrului, fiecare student va elabora, pe baza bibliografiei recomandate, un referat care va fi prezentat tutorelui anterior sesiunii de examene. Nota finală va fi calculată ţinând cont următoarele ponderi:

a) Nota obţinută pentru referat va constitui 20%;

b) Nota obţinută în cadrul activităţilor tutoriale (asistate) va reprezenta 10%;

c) Nota obţinută la examen va reprezenta 70%

CAPITOLUL I

Noţiunea şi rolul contenciosului administrativ în apărarea drepturilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului

Dreptul în general se grupează pe ramuri distincte în funcţie de obiectul de reglementare. Studiul administraţiei publice ca si dreptul administrativ de altfel ocupă ocupă un loc primordial în studiul dreptului.

Întelegerea şi cunoaşterea ştiinţifică a oricărei materii este înlesnită de identificarea noţiunilor de bază, prin acesta putându-se descoperi esenţa fenomenului cercetat.

Principiul separării puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate şi funcţionează cele trei puteri în statul nostru de drept – puterea legislativă, executivă şi judecătorească – implică o colaborare, cât şi un control reciproc al activităţii lor. Contenciosul administrativ ne dă prilejul să abordăm un caz concret în care activitatea unor organe de stat, care realizează sarcinile unei puteri în stat, este controlată de către unele organe de stat, care realizează sarcinile altei puteri în stat. Este cazul controlului exercitat de instanţele judecătoreşti, organele puterii judecătoreşti, asupra activităţii organelor administraţiei publice, organe ale puterii executive.

Cursul de Contencios administrativ relevă o formă juridică de apărare a drepturilor omului împotriva eventualelor abuzuri ale organelor administraţiei publice şi a funcţionarilor publici ce-şi desfăşoară activitatea în cadrul acestor organe, astfel încât oricine se consideră vătămat într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ al unui organ al administraţiei publice, să poată cere-şi să obţină anularea sau modificarea actului administrativ şi repararea pagubei cauzate.

Pentru a defini noţiunea de „contencios administrativ” este necesară precizarea etimologică a cuvântului „contencios”. Se ştie că acest cuvânt, vine din cuvântul francez „contieux” care la rândul său se trage din latinescul „contentiosul” –certăreţ, adjectivul substantivului „contentio” adică dispută, conflict,confruntatre.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contencios Administrativ.doc

Bibliografie

Constituţia României, revizuită prin Legea 426/2003.
Legea 554/2004 a contenciosului administrativ.
Legea nr.286/2006
Legea nr.188/1999
Legea nr.215/2001
E. Bălan, Drept administrativ şi contencios administrativ, Editura Fundaţiei Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Editura Nemira, Bucureşti, 1996.
Valentin I. Prisăcaru, Contenciosul administrativ român, Ed. All Beck, Bucureşti, 1998
Corneliu Manda, Drept administrativ, tratat elementar, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2007
Ioan Alexandru, Drept administrativ european, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005
Mircea Preda, Benonica Vasilescu, Drept administrativ, partea specială, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2006
Antonie Iorgovan, Drept administrativ. Tratat elementar, Ed.Hercules, Bucureşti, 1993
B. Emil, Drept administrativ şi procedura administrativă, Ed. Universitară, Bucureşti, 2002
C.Ionescu, Drept constituţional şi instituţiile publice, vol.I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997
Ioan Alexandru, Structuri , mecanisme şi instituţii administrative, De.Sylvi, Bucureşti,1996
Al. Negoiţă, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Ed. Atlas –Lex, Bucureşti,1993