Contencios Administrativ

Curs
10/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 36572
Mărime: 171.06KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector. univ. drd. Dumitriţa IONESCU

Cuprins

Capitolul I Noţiunea şi rolul contenciosului administrativ în apărarea drepturilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului 4

Capitolul II Evoluţia istorică a contenciosului administrativ în România 9

Capitolul III Categorii de contencios administrativ 15

Capitolul IV Părţile litigiului, obiectul acţiunii şi instanţele de contencios administrativ 22

Capitolul V Actele administrative ce intră în componenţa contenciosului administrativ 45

Capitolul VI Regimul juridic al contenciosului administrativ român 72

Capitolul VII Procedura de contencios administrativ 88

Capitolul VIII Contenciosul administrativ organizat prin Legea nr. 554/2004 99

Bibliografie 112

Extras din document

SCOPUL CURSULUI

Cursul îşi propune prezentarea cadrului teoretic necesar înţelegerii fenomenului administrativ în relaţia sa cu domeniul politic, economic si juridic, a gradului de reflectare a teoriilor în realităţile administraţiei publice, în structurile, mecanismele şi instituţiile administrative existente în România precum şi modul în care acestea contribuie la înţelegerea jurisprudenţei specifice domeniului administrativ.

Cursul este structurat în opt capitole în conformitate cu planul de învăţământ pe anul universitar 2007-2008.

OBIECTIVE

Cursul de Contencios administrativ urmăreşte realizarea următoarelor obiective:

1. Familiarizarea studenţilor cu terminologia şi conceptele de baza specifice contenciosului administrativ;

2. Analiza şi dezbaterea critică a modului de organizare şi funcţionare a puterilor publice în sistemul administrativ românesc

3. Dezvoltarea abilităţilor de operaţionalizare cu aparatul metodologic specific dreptului administrativ şi contenciosului administrativ în analiza activităţii contencioase din România.

EVALUAREA ACTIVITĂŢII

Evaluarea cunoştinţelor, acumulate pe baza materialului prezentat în curs şi a bibliografiei consultate, se va realiza în cadrul unui examen. Pe parcursul semestrului, fiecare student va elabora, pe baza bibliografiei recomandate, un referat care va fi prezentat tutorelui anterior sesiunii de examene. Nota finală va fi calculată ţinând cont următoarele ponderi:

a) Nota obţinută pentru referat va constitui 20%;

b) Nota obţinută în cadrul activităţilor tutoriale (asistate) va reprezenta 10%;

c) Nota obţinută la examen va reprezenta 70%

CAPITOLUL I

Noţiunea şi rolul contenciosului administrativ în apărarea drepturilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului

Dreptul în general se grupează pe ramuri distincte în funcţie de obiectul de reglementare. Studiul administraţiei publice ca si dreptul administrativ de altfel ocupă ocupă un loc primordial în studiul dreptului.

Întelegerea şi cunoaşterea ştiinţifică a oricărei materii este înlesnită de identificarea noţiunilor de bază, prin acesta putându-se descoperi esenţa fenomenului cercetat.

Principiul separării puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate şi funcţionează cele trei puteri în statul nostru de drept – puterea legislativă, executivă şi judecătorească – implică o colaborare, cât şi un control reciproc al activităţii lor. Contenciosul administrativ ne dă prilejul să abordăm un caz concret în care activitatea unor organe de stat, care realizează sarcinile unei puteri în stat, este controlată de către unele organe de stat, care realizează sarcinile altei puteri în stat. Este cazul controlului exercitat de instanţele judecătoreşti, organele puterii judecătoreşti, asupra activităţii organelor administraţiei publice, organe ale puterii executive.

Cursul de Contencios administrativ relevă o formă juridică de apărare a drepturilor omului împotriva eventualelor abuzuri ale organelor administraţiei publice şi a funcţionarilor publici ce-şi desfăşoară activitatea în cadrul acestor organe, astfel încât oricine se consideră vătămat într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ al unui organ al administraţiei publice, să poată cere-şi să obţină anularea sau modificarea actului administrativ şi repararea pagubei cauzate.

Pentru a defini noţiunea de „contencios administrativ” este necesară precizarea etimologică a cuvântului „contencios”. Se ştie că acest cuvânt, vine din cuvântul francez „contieux” care la rândul său se trage din latinescul „contentiosul” –certăreţ, adjectivul substantivului „contentio” adică dispută, conflict,confruntatre.

Bibliografie

Constituţia României, revizuită prin Legea 426/2003.

Legea 554/2004 a contenciosului administrativ.

Legea nr.286/2006

Legea nr.188/1999

Legea nr.215/2001

E. Bălan, Drept administrativ şi contencios administrativ, Editura Fundaţiei Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Editura Nemira, Bucureşti, 1996.

Valentin I. Prisăcaru, Contenciosul administrativ român, Ed. All Beck, Bucureşti, 1998

Corneliu Manda, Drept administrativ, tratat elementar, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2007

Ioan Alexandru, Drept administrativ european, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005

Mircea Preda, Benonica Vasilescu, Drept administrativ, partea specială, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2006

Antonie Iorgovan, Drept administrativ. Tratat elementar, Ed.Hercules, Bucureşti, 1993

B. Emil, Drept administrativ şi procedura administrativă, Ed. Universitară, Bucureşti, 2002

C.Ionescu, Drept constituţional şi instituţiile publice, vol.I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997

Ioan Alexandru, Structuri , mecanisme şi instituţii administrative, De.Sylvi, Bucureşti,1996

Al. Negoiţă, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Ed. Atlas –Lex, Bucureşti,1993

Preview document

Contencios Administrativ - Pagina 1
Contencios Administrativ - Pagina 2
Contencios Administrativ - Pagina 3
Contencios Administrativ - Pagina 4
Contencios Administrativ - Pagina 5
Contencios Administrativ - Pagina 6
Contencios Administrativ - Pagina 7
Contencios Administrativ - Pagina 8
Contencios Administrativ - Pagina 9
Contencios Administrativ - Pagina 10
Contencios Administrativ - Pagina 11
Contencios Administrativ - Pagina 12
Contencios Administrativ - Pagina 13
Contencios Administrativ - Pagina 14
Contencios Administrativ - Pagina 15
Contencios Administrativ - Pagina 16
Contencios Administrativ - Pagina 17
Contencios Administrativ - Pagina 18
Contencios Administrativ - Pagina 19
Contencios Administrativ - Pagina 20
Contencios Administrativ - Pagina 21
Contencios Administrativ - Pagina 22
Contencios Administrativ - Pagina 23
Contencios Administrativ - Pagina 24
Contencios Administrativ - Pagina 25
Contencios Administrativ - Pagina 26
Contencios Administrativ - Pagina 27
Contencios Administrativ - Pagina 28
Contencios Administrativ - Pagina 29
Contencios Administrativ - Pagina 30
Contencios Administrativ - Pagina 31
Contencios Administrativ - Pagina 32
Contencios Administrativ - Pagina 33
Contencios Administrativ - Pagina 34
Contencios Administrativ - Pagina 35
Contencios Administrativ - Pagina 36
Contencios Administrativ - Pagina 37
Contencios Administrativ - Pagina 38
Contencios Administrativ - Pagina 39
Contencios Administrativ - Pagina 40
Contencios Administrativ - Pagina 41
Contencios Administrativ - Pagina 42
Contencios Administrativ - Pagina 43
Contencios Administrativ - Pagina 44
Contencios Administrativ - Pagina 45
Contencios Administrativ - Pagina 46
Contencios Administrativ - Pagina 47
Contencios Administrativ - Pagina 48
Contencios Administrativ - Pagina 49
Contencios Administrativ - Pagina 50
Contencios Administrativ - Pagina 51
Contencios Administrativ - Pagina 52
Contencios Administrativ - Pagina 53
Contencios Administrativ - Pagina 54
Contencios Administrativ - Pagina 55
Contencios Administrativ - Pagina 56
Contencios Administrativ - Pagina 57
Contencios Administrativ - Pagina 58
Contencios Administrativ - Pagina 59
Contencios Administrativ - Pagina 60
Contencios Administrativ - Pagina 61
Contencios Administrativ - Pagina 62
Contencios Administrativ - Pagina 63
Contencios Administrativ - Pagina 64
Contencios Administrativ - Pagina 65
Contencios Administrativ - Pagina 66
Contencios Administrativ - Pagina 67
Contencios Administrativ - Pagina 68
Contencios Administrativ - Pagina 69
Contencios Administrativ - Pagina 70
Contencios Administrativ - Pagina 71
Contencios Administrativ - Pagina 72
Contencios Administrativ - Pagina 73
Contencios Administrativ - Pagina 74
Contencios Administrativ - Pagina 75
Contencios Administrativ - Pagina 76
Contencios Administrativ - Pagina 77
Contencios Administrativ - Pagina 78
Contencios Administrativ - Pagina 79
Contencios Administrativ - Pagina 80
Contencios Administrativ - Pagina 81
Contencios Administrativ - Pagina 82
Contencios Administrativ - Pagina 83
Contencios Administrativ - Pagina 84
Contencios Administrativ - Pagina 85
Contencios Administrativ - Pagina 86
Contencios Administrativ - Pagina 87
Contencios Administrativ - Pagina 88
Contencios Administrativ - Pagina 89
Contencios Administrativ - Pagina 90
Contencios Administrativ - Pagina 91
Contencios Administrativ - Pagina 92
Contencios Administrativ - Pagina 93
Contencios Administrativ - Pagina 94
Contencios Administrativ - Pagina 95
Contencios Administrativ - Pagina 96
Contencios Administrativ - Pagina 97
Contencios Administrativ - Pagina 98
Contencios Administrativ - Pagina 99
Contencios Administrativ - Pagina 100
Contencios Administrativ - Pagina 101
Contencios Administrativ - Pagina 102
Contencios Administrativ - Pagina 103
Contencios Administrativ - Pagina 104
Contencios Administrativ - Pagina 105
Contencios Administrativ - Pagina 106
Contencios Administrativ - Pagina 107
Contencios Administrativ - Pagina 108
Contencios Administrativ - Pagina 109
Contencios Administrativ - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • Contencios Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Suspendarea Actelor Administrative

Introducere Prin drept administrativ se înţelege un grup de norme juridice care, datorită particularităţilor pe care le reprezintă, formează o...

Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ

Introducere Apararea și ocrotirea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor stipulate în Constituție și alte legi ale statului, în...

Relația administrației publice cu presa

I Relaţiile publice concept rol şi istorie 1.1 Delimitări conceptuale Practica relaţiilor publice este arta şi ştiinţa socială a analizării unor...

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Instanțele și procedura în materie de contencios administrativ

Administratia Statului are sarcina de a asigura aplicarea legilor , de a edita acte normative in scopul executarii legilor, de a asigura...

Etica în Afaceri și Climatul Pshiosocial al Firmei

INTRODUCERE Persoana şi mediul de viaţă sunt în strânsă relaţie, iar mediul este eterogen şi schimbător. În încercarea de a găsi un singur cuvânt...

Actele Administrative de Autoritate

1 Notiunea de act administrativ de autoritate Actele administrative constituie forma principala de realizarea activitatii executive. Actele...

Înființarea unei Școli pentru Copiii cu Sindromul Down

I. CONCEPEREA PROIECTULUI Înainte de a începe completarea propriu-zisă a formularului, descrieţi contextul pentru care propuneţi implementarea...

Te-ar putea interesa și

Proces de judecată a litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ

Introducere Apararea și ocrotirea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor stipulate în Constituție și alte legi ale statului, în...

Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța

INTRODUCERE După cum este cunoscut, principiul separației puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate şi funcţionează cele trei puteri în...

Contenciosul Administrativ

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Aplicarea în Contencios Administrativ a Prevederilor Articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului Privind Dreptul la un Proces Echitabil

CAPITOLUL I CONTENCIOS ADMINISTRATIV 1.1. Noţiuni introductive Etimologic, cuvântul contencios provine prin filieră franceză (contentieux =...

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Controlului administrativ

ARGUMENT Dreptul administrativ, ca ramură a dreptului public, este strâns legat de noțiune administrației publice. Această legătură de cauzalitate...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Ai nevoie de altceva?