Deontologia Functionarului Public

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Deontologia Functionarului Public.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 23 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Stiinta Administratiei, Drept

Extras din document

Statutul : legea 188/’99 ; primul statut 1923,al 2 lea 1940, al 3 lea 1946(a fost abrogat pe fondul aparitiei Codului Muncii in 1949)

Definiţie :

Fcţia pbl reprezintã asamblul atribuţiilor si responsabilitãţilor stabilite in temeiul legii in scopul realizãrii pregorativelor de putere pbl de cãtre adm pbl centrlã,de adm pbl locala si de autoritãţile adm autonome.

In doctinã s-a subliniat cã fcţia pbl este un complex de atribuţii specifice prestabilite legal, cu care sunt dotate serv pbl, atribuţii exercitate cu caracter continuu de cãtre pers fizice legal investite in scopul realizãrii prerogativelor de putere pbl de cãtre adm pbl centralã şi localã

Trasaturi :

1. Orice fcţie pbl este o totalitate de atribuţii,adicã dr si oblig dintre cele care formeaza competenţa cu care este dotat un serv pbl in vederea infaptuirii sarcinilor acestuia de organizare a executãrii si de executare a legii in regim de putere pbl ; aceasta totalit de atributii tb sã fie un asamblu omogen astfel dimensionat incât sã fie indeplinite sarcinile serv pbl in condiţii de calitate si eficienţã maximã.

2. Atrib care formeazã conţinutul pcţ pbl tb sã aibã un caracter legl in sensul de a fi prevãzute in lege sau in acte emise in baza si in executarea legii. ; De aceea aceste atrib nu pot fi modificate , inlocuite etc.

3. Atrib ce contituie continutul fcţiei pbl nu pot fi stabilite prin contract ci doar prin lege dat fiind cã prin fcţia pbl folosindu-se prerogative de putere pbl se realizeazã interese generale ce nu pot fi negociate intre subiectele raportului de fctie pbl, raport ce este de dr adm . In dr adm competenţa fcţiei pbl are un caracter impersonal spre deosebire de dr civil unde capacitatea civila de folosinţã şi de exerciţiu sunt strâns legate de persoanã

4. Atribuţiile fcţiei pbl se stabilesc in raport de sarcinile specifice, de specialitate pe care fiecare serv. pbl le exercitã pt satisfacerea unui anume interes general.

5. Prin exercitarea fcţiei pbl tre sã se contribuie la realizarea puterii pbl fie intr-o formã directã in cazul fcţiei pbl de decizie care persupun emiterea actelor juridice de putere sau de autoritate , fie intr-o forma indirectã prin acţiunile de pregãtire,executare şi control strâns legate sau in legãturã cu exerciţiul autorit pbl.

6. Fcţia pbl sunt create pt a da satisfacţie intereselor generale iar nu in mod direct intereselor individuale

7. Fcţia pbl existã inainte de a fi numit pe postul respectiv viitorul funcţionar pbl neputându-se pune problema declanşãrii concursului doar pe ideea cã fcţia pbl respectivã urmeazã a se infiinţa. Crearea fctiei pbl se face de regula odata cu infiintarea serv pbl si rareori ulterior in raport cu noile interese pbl nationale sau locale.

8. Fctiile pbl au un caracter continuu in sensul ca sunt create pt a da satisfactie intereselor generale pe toata durata existentei lor.

9. Functia pbl avea caracter obligatoriu in sensul ca dr si oblig care ii alcatuiesc continutul tb exercitate existand o indatorire in acest sens si nu o posibilitate , pt ca in cazul in care spre exemplu un functionar nu emite un act adm la care era obligat autoritatea respectiva poate fi chemata in contencios adm.

10. Fondurile pt finantarea surselor fctiei pbl sunt asigurate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale. Totalitatea fctiilor dintr-o autoritate sau o inst. pbl , potrivit schemei de organizare cu diviziunile si subdiviziunile sale structurale componente constituie statul de fctii al respectivei autoriãti sau instit aprobat potrivit legii.

In cadrul organizãrii sist adm atribuţiile unei fcţii pbl se impart pe posturi.

Postul este fcţia pbl individualizatã.Atribuţiile fcţiei pbl fac adesea necesara oraganizarea mai multor posturi.

Principiile care stau la baza exercitãrii fcţiei pbl sunt :

- legalitate , impartialitate si obiectivitate

- transparenţã

- eficienţã si eficacitate

- responsabilitate in coformitate cu prevederile legale

- orientare cãtre cetãţean

Fisiere in arhiva (1):

  • Deontologia Functionarului Public.doc