Proceduri de Atribuire

Curs
6/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1639
Mărime: 15.76KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nita Mihaela

Extras din document

NEGOCIEREA

Procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu unul sau mai multi dintre acestia.

Negocierea :

- negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;

- negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.

Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare

Autoritatea contractanta are dreptul de a o aplica atunci cand:

- in urma aplicarii licitatiei deschise, licitatiei restranse sau a dialogului competitiv, nici un ofertant/candidat nu a indeplinit criteriile de selectie si numai daca cerintele initiale prevazute in documentatia de atribuire nu sunt modificate substantial;

- in urma aplicarii licitatiei deschise, licitatiei restranse sau a dialogului competitiv, au fost depuse doar oferte care nu pot fi comparate si numai daca cerintele initiale prevazute in documentatia de atribuire nu sunt modificate substantial; in acest caz, autoritatea contractanta are dreptul de a nu transmite spre publicare anuntul de participare daca la procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare invita numai si pe toti acei ofertanti care au indeplinit criteriile de selectie in cadrul procedurii anterioare.

- in situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci cand natura lucrarilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora, nu permit o estimare globala a pretului viitorului contract de achizitie publica;

- serviciile care urmeaza sa fie achizitionate, indeosebi serviciile financiare (imprumut bancar la care negociez dobanda si perioada) sau serviciile intelectuale, sunt de asa natura incat caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publica prin licitatie deschisa sau licitatie restransa.

- lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt necesare exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice, si numai daca acestea din urma nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente

Procedura se desfasoara, de regula, intr-o singura etapa

Autoritatea contractanta poate decide organizarea unei etape suplimentare de licitatie electronica

Nota: obligatia anuntarii in anuntul de participare si in documentatia descriptiva.

Anuntul de participare cu cel putin 37 de zile inainte de data limita de depunere a candidaturilor .

Nota: Pentru anunturile de participare care nu se publica in OJEC - Cu cel putin 20 de zile inainte de data limita de depunere a candidaturilor-

Daca numarul de zile ar cauza prejudicii autoritatii contractante perioada se poate reduce, dar nu la mai putin de 15 zile .

Perioada se poate reduce cu 7 zile, respectiv cu 5 zile , daca anuntul de participare este transmis, in format electronic, spre publicare in “Jurnalul Oficial al Uniunii Europene” .

Orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura.

Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare:

- criteriile de selectie

- regulile aplicabile

- numarul minim al candidatilor

- numarul maxim al acestora, daca este cazul.

Nota: Numarul minim nu poate fi mai mic de 3.

Daca nr. candidatilor selectati este mai mic decat nr. minim indicat, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a:

-anula procedura;

-continua procedura numai cu acei candidati selectati, in cazul in care numarul acestora este suficient pentru a asigura o concurenta reala (2 persoane).

- Autoritatea contractanta deruleaza negocieri, in runde succesive, cu fiecare candidat in parte.

- In cadrul negocierilor se determina toate aspectele tehnice, financiare si juridice ale viitorului contract.

- Ofertantul nu are dreptul ca, prin oferta finala, sa aduca modificari elementelor stabilite in procesul de negociere.

Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

Autoritatea contractanta are dreptul de a o aplica atunci cand:

- in urma aplicarii licitatiei deschise, licitatiei restranse nu a fost prezentata nici o oferta sau nici o oferta corespunzatoare, numai daca cerintele initiale prevazute in documentatia de atribuire nu sunt modificate substantial

Autoritatea contractanta are dreptul de a o aplica atunci cand:

- din motive - tehnice, artistice ,protectia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achizitie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic

Autoritatea contractanta are dreptul de a o aplica atunci cand :

Ø nu pot fi respectate perioadele de aplicare a

- licitatiei deschise,

- licitatiei restrânse

Preview document

Proceduri de Atribuire - Pagina 1
Proceduri de Atribuire - Pagina 2
Proceduri de Atribuire - Pagina 3
Proceduri de Atribuire - Pagina 4
Proceduri de Atribuire - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Proceduri de Atribuire.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect de practică în Primăria Sectorului 3

PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE Prezentarea institutiei,profil,obiect de activitate Baza legala de infiintare Legislatia pe baza careia se...

Propuneri privind Conceperea și Constituirea Sistemului Educativ și Instituțional pentru Pregătirea Funcționarului Comunitar Roman

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Lucrare de diplomă - primar

1. Începutul institutiei primarului în România Etapele si procesele parcurse de institutia primarului au purtat pecetea epocii, a conditiilor...

Procedura încheierii contractului de achiziții publice

Cap. 1. Aspecte generale privind contractul de achizitii publice Contractul de achizitii publice reprezinta un act juridic cu titlu oneros,...

Funcția de conducere în administrația publică

I. Administratia publica 1.1.Notiunea de administratie publica Una din cele mai utile activitati umane care apare in toata complexitatea vietii...

Managementul Achizițiilor Publice

CAP. I NOTIUNI GENERALE I.1 Definitii Sistemul achizitiilor publice reprezinta o parte a realitatii juridico economico tehnica a societatii...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Inter-Relatiile Sistemului Administrativ cu Mediul Social

1. Conceptul de Sistem Administrativ si elementele sale definitorii Atunci când doi oameni coopereaza pentru a rostogoli o piatra pe care nici...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Achiziții Publice de Lucrări

Introducere În literatura de specialitate franceză, se arată că a administra înseamnă a emite acte juridice care stabilesc drepturile şi...

Proceduri de achiziții publice în administrația publică

CAP. I. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA - GENERALITATI I.1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Normele dreptului administrativ reglementează raporturile sociale...

Contractul de Concesiune

1. EVOLU|IA DOCTRINEI DE DOMENIU PUBLIC Domeniul public este o institutie traditionala a dreptului administrative, iar cercetarea acestuia a...

Proceduri de Atribuire a Contractelor Publice

Proceduri de atribuire a contractelor de achizitii publice Procedurile de achizitii publice reglementate de legea româna în vigoare sunt:...

Concesiunea bunurilor proprietate publică

I. Introducere 1. Originea concesiunii, scurt istoric, drept comparat Ideea concesionării unui bun public a fost prezenta şi în antichitate, în...

Procedura de Atribuire - Etapele ce Trebuie Parcurse de Autoritatea Contractanta și de Catre Candidati-Ofertanti

Procesul de achizitie publica reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se obtine produsul sau dreptul de utilizare al acestuia,...

Achiziții de Bunuri Publice

1. NOŢIUNI GENERALE 1.1 Definiții Sistemul achiziţiilor publice reprezintă o parte a realităţii juridico economico tehnică a societăţii româneşti...

Prețuri și concurență - achizițiile publice

Scopul studiului Scopul studiului achizitiilor publice este acela de a intelege importanta pe care o are acest tip de cheltuiala asupra resurselor...

Ai nevoie de altceva?