Toate cursurile din domeniul Stiinta Materialelor

 • Sisteme Tehnologii Atitudini Rezultate

  Pledoarie pro domo1 Înainte de definirea obiectivelor cursului Sisteme, Tehnologii, Atitudini, Rezultate, ne vom opri mai întâi asupra cauzelor care au determinat introducerea în planul de învăţământ a unei astfel de discipline. Situaţia actuală pune faţă în faţă un număr (mare) de tineri care, în cunoştinţă de cauză sau nu, au ales să îşi continue pregătirea profesională în învăţământul superior tehnic, optând pentru Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, secţiile...

 • Materiale Compozite

  Introducere De cele mai multe ori ignorate, intrate în cotidian, materialele au constituit şi continuă să rămână unul din factorii principali ai progresului, de cele mai multe ori reprezentând elementele de bază în iniţierea revoluţiilor tehnice. Astfel descoperirea metalelor a permis confecţionarea uneltelor şi a iniţiat evoluţia rapidă a societăţii omeneşti după câteva milioane de ani de stagnare în utilizarea pietrei şi a lemnului. Fonta a facilitat apariţia transportului feroviar....

 • Compozite

  Scop: ameliorarea proprietatilor mecanice (rigiditate, rezistenta specifica etc. ) Functiile matricii in raport cu materialul de ranforsare: - suport si aliniere pentru fibrele sub sarcina - stabilizare contra buclarii - evita forfecarea dintre fibre Selectarea materialului de ranforsare : - proprietati - cerintele impuse de domeniul de utilizare - adeziunea la matrice - coeficientul de dilatare liniara pentru prevenirea tensiunilor interne in compozit - tehnologia de formare si...

 • Metode de Fabricare

  Proprietatile metalelor si aleajelor Majoritatea metalelor nu au in stare pura proprietati corespunzatoare utilizarilor in diferite domenii ale tehnicii. Proprietatile metalelor sunt sensibil imbunatatite dupa adaugarea anumitor substante. De aceea se topesc impreuna anumite metale cu alte metale sau cu nemetale.Amestecuri de metale in stare topita se numesc aliaje. In industrie, elaborarea aliajelor se face prin topirea impreuna a metalelor componente, sau prin prelucrarea directa a...

 • Stiinta Materialelor

  5 Arhitectura spatiala a cristalelor 3.1.- Starea fizică a materialelor Toate substanţele pot fi, în principiu, în trei stări fizice distincte: solide, lichide sau gazoase, practic fiind posibilă şi o a patra stare şi anume cea de plasmă Fiecare stare există ca o consecinţă a bilanţului dintre energia de coeziune (de apropiere dintre atomi) şi energia termică (tendinţa de separare). Energia termică Et care este rezultatul mişcării continui a atomilor este proporţională cu temperatura...

 • Polimeri

  Polimeri Introducere: Polimerii (sau macromolecule pentru chimişti) sunt o repetiţie a unui motiv constitutiv (sau unitate) (M), unde M= ­CH2- (de exemplu). Gradul de polimerizare (n) corespunde numărului care exprimă de câte ori este repetat mitivul : Mn. Lungimea caracteristică a unui lanţ este în jur de 1 micron. Există polimeri supli (de exemplu, polietilena PE) precum şi polimeri rigizi (ex. : poliparafenulena PpP). Scheletul polimerilor este stabilizat prin legături chimice...

 • Introducere in Stiinta Materialelor

  1. INTRODUCERE 1.1 Definiţia materialelor Materialele se regăsesc în orice activitate umană, fiind un factor determinant pentru dezvoltarea societăţii de-a lungul istoriei omenirii în aşa măsură încât, anumite epoci istorice şi-au luat denumirea de la materialele utilizate preponderent (epoca pietrei, epoca bronzului, epoca fierului). Fie că există ca atare în natură, fie că sunt concepute de om, materialele reprezintă suportul oricărei activităţi productive (de la agricultură şi industria...

 • Caracteristicile Fizico-Chimice ale Topiturilor Metalice si Zgurilor in Stare Lichida

  4.4.1.1. Starea lichidă Din punctul de vedere al stării de agregare, lichidele ocupă un loc intermediar între solide şi gaze, deoarece în general corpurile solide le încălzire nu trec direct sub formă de vapori ci prin intermediul stării lichide. Lichidele, având valori mijlocii ale energiei potenţiale şi forţe de coeziune reduse între atomi, nu se caracterizează nici prin ordine perfectă, ca cea întâlnită la corpurile solide cristaline, nici prin distribuţia haotică a atomilor...

 • Sisteme Informationale

  Un sistem expert (SE) reprezintă un program alcătuit din două componente: > O bază de date (cât mai mare), respectiv > Un set de reguli (program, algoritm) de căutare în această bază de date, cu scopul găsirii soluţiei optime pentru o problemă dată. Baza de date (BD) şi setul de reguli (SR) sunt dezvoltate prin chestionarea experţilor în problema dată. în figura 1 este prezentată schema unui SE. Fig. 1. Reprezentarea schematică a unui SE Spre deosebire de majoritatea programelor...

 • Teodolitul

  13.4. Teodolitul tahimetru Acest instrument topografic (Figura 73) permite determinarea pe cale optică a distanţelor dintre puncte, precum şi a valorilor unghiurilor orizontale şi verticale. Părţile sale principale sunt luneta, cercul vertical, cercul orizontal, nivelele şi şuruburile de reglare, la care se adaugă şi două piese accesorii, şi anume: trepiedul şi busola (sau declinatorul). Figura 73 – Teodolitul tahimetru 1 – mâner de prindere; 2 – cerc vertical; 3 – lunetă; 4 – oglindă; 5 –...

 • Metode Generale de Preparare a Catalizatorilor

  În timpul funcţionării activitatea catalizatorului este condiţionată de doi factori: 1. activitatea intrinsecă sau activitatea catalitică a unităţii de suprafaţă 2. dimensiunea suprafeţei accesibile pentru moleculele de reactant (S). Deci activitatea totală este egală cu produsul dintre activitatea intrinsecă şi gradul de utilizare al catalizatorului (factorul de eficacitate) care depinde de regimul cinetic sau de difuzie, după condiţiile în care îl exploatăm. Pentru o anumită activitate...

 • Tricoturi 3D cu Forme Complexe

  Aplicabilitatea tricoturilor în domenii tehnice care presupun solicitări mecanice este până în prezent limitată. Totuşi, tricoturile prezintă avantaje deosebite legate de formabilitate şi proprietăţi la solicitări dinamice de impact. Dintre materialele textile, tricoturile din urzeală dar mai ales din bătătură pot avea arhitecturi tridimensionale cele mai complexe. Producerea unor materiale cu formă complexă elimină etapeleintermediare de realizare a formelor 3D, precum şi problemele de...

 • Materiale Compozite cu Ranforsari Textile

  Definit în sens larg, un material compozit este un ansamblu de materiale distincte, care are caracteristici pe care nu le au materialele constituente în parte. În multe cazuri, materialele, naturale sau sintetice, se găsesc în combinaţie cu alte materiale şi nu acţionând în mod individual. Este cazul corpului uman, construit din carne şi oase sau al betonului armat, unde cimentul este turnat pe un cadru metalic. Compozitele sintetice au apărut prima oară în industria aerospaţială, din...

 • Aliaje Dentare

  Introducere Proprietăţile materialelor dentare fizice, chimice şi mecanice au o importanţă deosebită în susţinrea dorinţei de a prognoza şi de a proiecta dispozitive şi ansambluri de materiale noi. Astfel, trecerea în revistă a acestor proprietăţi vine să creeze cadrul specific începerii studiului complet al materialelor dentare, care, fără cunoaşterea acestor date nu face altveva decât se blocheze sausă devieze nedorit rezultatele aşteptate. S-a dovedit ca proprietatiile generale si...

 • Studiul Materialelor

  INTRODUCERE Disciplina "Studiul materialelor" cuprinde ansamblul cunoştinţelor despre metale şi aliajele lor, materialele utilizate în construcţia de maşini şi utilaje. Disciplina prezintă elaborarea materialelor metalice, structura cristalină a metalelor, teoria aliajelor (diagrame de echilibru binare şi ternare), teoria tratamentelor termice pe baza transformărilor izotermice şi continue, tratamentele termochimice şi termofizice, oţelurile şi fontele aliate, metalele şi aliajele...

Pagina 2 din 5