Toate cursurile din domeniul Stiinta Materialelor

 • Materiale Nanocristaline si Amorfe

  1.1. Introducere Studiul nanoştiinţelor şi nanotehnologiilor se referă la un domeniu de cercetare fundamentală şi fundamental-aplicativă bazat pe abordarea pluridisciplinară, din punct de vedere al fizicii, chimiei, biologiei, matematicii şi mecanicii. Coborarea la nivelul profund, nanometric, al materiei, în interacţiunea dintre substanţă şi câmp, permite obţinerea unor materiale cu proprietăţi de excepţie şi realizarea unor componente şi sisteme de mare complexitate. Revoluţia marcată...

 • Tratamente Termice

  Cap.1. Scopul şi importanţa disciplinei Tratamentele termice sunt tehnologii de prelucrare la cald compuse din ansambluri de operaţii constând din încălziri şi răciri în condiţii determinate, aplicate produselor metalice cu scopul aducerii acestora în stări structurale şi de tensiuni interne corespunzătoare unor anumite asociaţii de proprietăţi. Proprietăţile mecanice, fizice şi chimice pe care le exprimă în mod specific caracteristicile tehnologice şi caracteristicile de exploatare...

 • Materiale Compozite

  Materialele compozite sunt materiale cu proprietăţi anizotrope, formate din mai multe componente, a căror organizare şi elaborare permit folosirea caracteristicilor celor mai bune ale componentelor, astfel încât materialul rezultat să posede proprietăţi finale generale, superioare componentelor din care este alcătuit. Principalele proprietăţi ale materialelor compozite sunt: - densitate mică în raport cu metalele (compozitele din răşini epoxidice armate cu fibre de Si, B şi C au...

 • Cercetari Operationale

  Condiţiile în care se desfăşoară o anumită activitate economică analizată conduc la un sistem de relaţii - ecuaţii sau inecuaţii - care conţin varia-bilele problemei şi coeficienţii tehnologici care o caracterizează. Aceste relaţii reprezintă restricţiile problemei. Scopul studiului este optimizarea unui anumit rezultat dependent de variabilele problemei. În formularea problemelor de programare matematică, obiectivul apare sub forma unei funcţii, denumită funcţie obiectiv (scop), ale cărei...

 • Caracteristici Materiale Conductoare

  Tabelul 1 Principalele caracteristici ale cuprului Denumirea caracteristicii Unitatea Valori de măsură Cupru recopt Cupru ecruisat Densitatea kg/m3 8950 Temperatura de topire oC 1083 Rezistenţa la rupere Rm N/mm2 200…250 400…490 Alungirea procentuală după rupere A % 50…30 4…2 Duritatea Brinell HB 40…50 80…120 Modulul de elasticitate E N/mm2 122000 126000 Rezistivitatea electrică ρ la 20 oC Ωm 17,241·10−9 17,7·10−9 Coeficientul de temperatură al rezistivităţi αρ K−1 3,39·10−3...

 • Alegerea Materialelor si Tratamentelor Termice

  MODULUL 1 Material Cheltuieli de energie în petrol [T/h] Cheltuieli energetice [Kcal/cm3] Oţel 1,0 82 Aluminiu 1,2 112 Cupru 5,6 158 OBIECTIVE Obiectivele capitolului constau în prezentarea generală a materialelor feroase. Sunt prezentate apoi fontele, cu precizarea proprietăţilor principale, a clasificării lor şi a domeniilor de utilizare. 1. MATERIALE FEROASE Aliajele fierului sunt cele mai întrebuinţate materiale metalice, atât în industrie, în general, cât şi în...

 • Tehnologia Turnarii

  Cap.I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ALEGEREA MATERIALELOR ŞI PROIECTAREA PIESELOR TURNATE Turnarea reprezintă metoda tehnologică de fabricaţie a unei piese prin solidificarea unei cantităţi determinate de metal lichid, introdus într-o cavitate de configuraţie şi dimensiuni corespunzătoare unei forme de turnare. Turnarea este o metodă de semifabricare a pieselor, supuse ulterior prelucrărilor mecanice prin aşchiere pentru a fi aduse la condiţiile tehnice finale. În practică, se constată că...

 • Tehnologii Curate

  1. Caracteristici generale privind resursele secundare 1.1 Introducere Se poate spune ca istoria civilizatiei umane poate fi descrisa si prin istoria dezvoltarii resurselor materiale folosite de om, deoarece acestea, tehnica prelucrarii lor, ca si complexitatea produselor obtinute din ele, au încorporat întreaga evolutie a geniului lui “homo faber”. Facând o privire retrospectiva, trebuie evidentiat contrastul existent între traditia multimilenara a folosirii pietrei, ceramicii,...

 • Metale si Produse din Metal

  METALE FEROASE (fierul şi aliajele lui) Fierul este un metal moale cu rezistenţe mecanice relativ reduse, dar el se utilizează sub formă de aliaje fier-carbon: fonta şi oţelul. FONTA Are un conţinut în carbon de 1,7- 4%, se elaborează în cuptoare. Fontele sunt dure, casante, se pilesc greu şi sunt greu sudabile- La temperaturi înalte sunt fluide şi se poate turna în tipare- După conţinutul în carbon se clasifică în fonte cenuşii – de turnătorie – şi fonte albe. FONTA CENUŞIE – este dură...

 • Tehnologia Materialelor

  - În constructia de masini obiectivul principal este reperul-piesa ce urmeaza a fi executata. - Toate operatiile si fazele au ca scop obtinerea unei calitati cât mai bune. - Masurarea este un proces experimental condus în scopul cunoasterii, prin care se determina cu ajutorul unor mijloace oarecare, valoarea unei marimi în raport cu o alta marime de acelasi fel, aleasa ca unitate de masura. - Dupa precizia determinarilor, metodele de masurare pot fi: " Metode de laborator "...

 • Caracteristici ale Materialelor Ingineresti

  De fiecare data când se proiecteaza un nou produs specialistii sunt interesati în producerea componentelor cu forme adecvate si proprietati care sa le permita îndeplinirea rolului functional de-a lungul perioadei de viata planificate, la un pret convenabil. Termenul general de „proprietati” are un înteles diferit pentru fiecare inginer sau specialist care lucreaza cu materialele ingineresti. Inginerul mecanic este preocupat de rezistenta, duritatea, maleabilitatea, prelucrabilitatea...

 • Indrumar Mecanisme si Organe de Masini

  I. INTRODUCERE Prezenta lucrare reprezinta un ajutor pentru studentii facultatilor cu profil mecanic în elaborarea proiectului de an la disciplina Organe de Masini. Sunt prezentate elementele necesare proiectarii unei transmisii mecanice de uz general compusa din reductor cu roti dintate cilindrice sau conice, transmisie prin curele trapezoidale si cuplaj. În elaborarea lucrarii autorii au folosit informatii din lucrarea cu aceeasi tema “Transmisii mecanice” - îndrumar pentru...

 • Metode Numerice

  ¡ Cursul 2 Rezolvarea numerica a ecuatiilor algebrice ¡ Rezolvarea numerica a ecuatiilor algebrice ¡ metoda injumatatirii intervalului ¡ metoda aproximarilor succesive ¡ metoda lui Newton ¡ Rezolvarea numerica a ecuatiilor algebrice Fie data functia f: R®R. Se doreste determinarea uneia sau mai multor radacini ale ecuatiei f(x)=0. Exista cazul simplu pentru care se poate exprima o solutie a ecuatiei pornind de la functie, de exemplu cazul cazul ecuatiei de gradul 2: ax2 + bx +...

 • Tehnologia Procesarii prin Sudare

  FENOMENE FIZICO-CHIMICE LA SUDARE 1. ARCUL ELECTRIC Descarcarea electrica între doi electrozi aflati într-un mediu gazos se poate produce sub diferite forme, în functie de; " distanta dintre electrozi, " starea de ionizare, " presiunea si natura gazelor, " tensiunea aplicata electrozilor, " intensitatea curentului, " pierderile de energie în spatiul înconjurator, etc. Astfel în cazul intensitatilor reduse de curent, descarcarile electrice pot fi...

 • Compozite Polimerice - Curs13

  Implanturi craniene Conditii impuse: Sa se degradeze lent, de la suprafata exterioara catre interior, astfel incat un medicament continut in interior sa se elibereze intr-un mod controlat, in timp. Polimerul ca intreg, trebuie sa indeparteze apa, protejand medicamentul din interior de o dizolvare prematura NANOCOMPOZITELE-Materialele secolului XXI Evolutia materialelor Probleme generale ale materialelor compozite Rezistenta la agenti chimici, atmosferici, proprietati mecanice uneori...

Pagina 3 din 5