Tratamente Termice

Curs
8.8/10 (9 voturi)
Conține 14 fișiere: pdf
Pagini : 140 în total
Cuvinte : 45178
Mărime: 17.27MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vlad Stelian
Curs Tratamente Termice pentru studentii de la Stiinta si ingineria Materialelor

Extras din document

Cap.1. Scopul şi importanţa disciplinei

Tratamentele termice sunt tehnologii de prelucrare la

cald compuse din ansambluri de operaţii constând din

încălziri şi răciri în condiţii determinate, aplicate

produselor metalice cu scopul aducerii acestora în stări

structurale şi de tensiuni interne corespunzătoare unor

anumite asociaţii de proprietăţi.

Proprietăţile mecanice, fizice şi chimice pe care le

exprimă în mod specific caracteristicile tehnologice şi

caracteristicile de exploatare sunt determinate atât de

compoziţia chimică a materialului metalic cât şi, mai

ales, de structura şi tensiunile interne ale

semifabricatului, piesei sau sculei. De regulă, structura

şi tensiunile interne care corespund valorilor prescrise

pentru caracteristicile tehnologice nu corespund

valorilor prescrise pentru caracteristicile de

exploatare. Pe de altă parte, în timpul operaţiilor de

prelucrare, prin care se realizează forma tehnologică şi

apoi forma funcţională, în material se produc

transformări structurale care determină şi schimbări ale

proprietăţilor. În starea structurală şi de tensiuni în

care sunt aduse produsele în diferite stadii de

prelucrare materialele metalice nu au, de regulă,

caracteristici tehnologice corespunzătoare potrivit

cerinţelor operaţiilor următoare de prelucrare până la

obţinerea formei finite şi nici caracteristici de

exploatare corespunzătoare celor prescrise privind

durabilitatea şi siguranţa în exploatare a pieselor şi

sculelor finite. Rezultă că obiectul aplicării

tratamentelor termice este de a modifica starea

structurală şi de tensiuni interne a semifabricatelor,

pieselor şi sculelor în scopul asigurării condiţiilor

celor mai avantajoase de prelucrare pînă la forma finală

şi prescripţiilor privind durabilitatea şi siguranţa în

exploatare a acestora.

Tehnologia tratamentelor termice ca disciplină de studiu

are ca obiect studierea proceselor care se desfăşoară în

timpul încălzirii şi răcirii produselor metalice, a

modificărilor de proprietăţi pe care aceste procese le

determină, în vederea obţinerii datelor necesare

stabilirii valorilor parametrilor în care trebuie să se

execute operaţiile procesului tehnologic.

Procesele care fac obiectul disciplinei tehnologice

tratamentului termic sunt de mai multe feluri:

a. procese de transformare în stare solidă la încălzirea

şi răcirea materialelor metalice;

b. procese de transfer de energie termică în timpul

încălzirii şi răcirii; uneori aceste procese se

desfăşoară concomitent cu procese de transfer de energie

mecanică, electromagnetică, termică, etc.

c. procese de transfer de masă în timpul încălzirii şi

răcirii în medii care interacţionează chimic cu

materialul metalic din stratul superficial al produselor;

d. procese de formarea tensiunilor interne ca urmare a

nesimultaneităţii variaţiilor de volum specific şi a

transformărilor structurale determinate de

neuniformitatea temperaturii şi vitezelor de încălzire şi

răcire în volumul produselor metalice supuse încălzirii

şi răcirii; în anumite cazuri aceste procese sunt

însoţite de o deformare elastică sau plastică sub

acţiunea unor forţe mecanice exterioare;

Obiectivul tehnologiei tratamentelor termice ca

disciplină de sudiu îl constituie stabilirea parametrilor

termici şi temporali, mecanici, electromagnetici,

ultrasonori şi a condiţiilor de efectuare a operaţiilor

prin care produse cu anumite forme şi dimensiuni, din

anumite materiale metalice, constituind încărcături cu

diferite mărimi şi moduri de alcătuire, încălzite şi

răcite în utilaje cu anumite caracteristici constructive

şi funcţionale, sunt aduse în stări structurale şi de

tensiuni corespunzătoare caracteristicilor tehnologice

sau de exploatare prescrise, prevenindu-se sau

diminuându-se efecte nefavorabile ale unor procese

însoţitoare (finisări, modificări de formă şi dimensiuni

şi ale compoziţiei chimice în structurile superficiale).

În acest scop se operează cu noţiuni şi mărimi specifice

disciplinelor ştiinţifice al căror obiect de studiu îl

formează procesele menţionate: metalurgia fizică,

termotehnica, chimia fizică, rezistenţa materialelor,

etc., precum şi cu noţiuni specifice, ca de exemplu:

1. Proces tehnologic de tratament termic-noţiune care

defineşte ansamblul operaţiilor descrise prin parametrii

tehnologici, termici, temporali, chimici, aplicate unor

încărcături metalice cu scopul aducerii produselor în

stări structurale şi de tensiuni cores-punzătoare

caracteristicilor tehnologice şi de exploatare prescrise.

2. Produs metalic – noţiune care defineşte un corp

metalic (semifabricat, piesă sau sculă) care este supus

încălzirii, răcirii, curăţirii, îndreptării şi altor

opraţii din procesul tehnologic.

3. Încărcătură metalică – ansamblul produselor metalice

care sunt supuse simultan unor operaţii din cadrul

procesului tehnologic. Se caracterizează prin mărime

(greutate) şi modul de aşezarea produselor.

4. Caracteristici structurale – ansamblu de noţiuni care

defineşte numărul, compoziţia chimică, structura

reticulară, proporţia, forma, dimensiunile şi distribuţia

cristalelor de faze şi constituienţi, care alcătuiesc

agregatul policristalin al unui produs metalic.

5. Caracteristici tehnologice de tratament termic –

ansamblu de caracteristici care definesc, numeric sau

calitativ, comportarea materialului metalic în timpul

operaţiilor de bază ale unei tehnologii de tratament

termic.

6. Caracteristici de exploatare – ansamblu de noţiuni

care definesc cantitativ, numeric, mărimi de material

care exprimă comportarea la solicitări mecanice, fizice,

chimice a acestuia, sub formă de epruvete, piese,

subansamble sau ansamble, supuse încărcărilor

standardizate sau nestandardizate în condiţii precis

determinate şi cât mai apropiate de cele în care sunt

destinate să lucreze în exploatere piesele sau sculele.

Importanţa şi eficienţa tehnică şi economică a

aplicării tratamentelor termice şi termochimice rezultă

din următoarele obiective pe care le poate realiza:

1. Valorificarea superioară a materialelor metalice,

metale şi aliaje, prin aducerea lor sub formă de

produse, în stări structurale şi de tensiuni interne

corespunzătoare celor mai ridicate valori ale

proprietăţilor care definesc durabilitatea şi

siguranţa în serviciu.

2. Se asigură posibilităţi de utilizare a unor

materiale metalice cu costuri mai mici de prelucrare

şi/sau utilizare şi cu productivităţi mai mari ale

diferitelor faze ale ciclului de fabricare.

Preview document

Tratamente Termice - Pagina 1
Tratamente Termice - Pagina 2
Tratamente Termice - Pagina 3
Tratamente Termice - Pagina 4
Tratamente Termice - Pagina 5
Tratamente Termice - Pagina 6
Tratamente Termice - Pagina 7
Tratamente Termice - Pagina 8
Tratamente Termice - Pagina 9
Tratamente Termice - Pagina 10
Tratamente Termice - Pagina 11
Tratamente Termice - Pagina 12
Tratamente Termice - Pagina 13
Tratamente Termice - Pagina 14
Tratamente Termice - Pagina 15
Tratamente Termice - Pagina 16
Tratamente Termice - Pagina 17
Tratamente Termice - Pagina 18
Tratamente Termice - Pagina 19
Tratamente Termice - Pagina 20
Tratamente Termice - Pagina 21
Tratamente Termice - Pagina 22
Tratamente Termice - Pagina 23
Tratamente Termice - Pagina 24
Tratamente Termice - Pagina 25
Tratamente Termice - Pagina 26
Tratamente Termice - Pagina 27
Tratamente Termice - Pagina 28
Tratamente Termice - Pagina 29
Tratamente Termice - Pagina 30
Tratamente Termice - Pagina 31
Tratamente Termice - Pagina 32
Tratamente Termice - Pagina 33
Tratamente Termice - Pagina 34
Tratamente Termice - Pagina 35
Tratamente Termice - Pagina 36
Tratamente Termice - Pagina 37
Tratamente Termice - Pagina 38
Tratamente Termice - Pagina 39
Tratamente Termice - Pagina 40
Tratamente Termice - Pagina 41
Tratamente Termice - Pagina 42
Tratamente Termice - Pagina 43
Tratamente Termice - Pagina 44
Tratamente Termice - Pagina 45
Tratamente Termice - Pagina 46
Tratamente Termice - Pagina 47
Tratamente Termice - Pagina 48
Tratamente Termice - Pagina 49
Tratamente Termice - Pagina 50
Tratamente Termice - Pagina 51
Tratamente Termice - Pagina 52
Tratamente Termice - Pagina 53
Tratamente Termice - Pagina 54
Tratamente Termice - Pagina 55
Tratamente Termice - Pagina 56
Tratamente Termice - Pagina 57
Tratamente Termice - Pagina 58
Tratamente Termice - Pagina 59
Tratamente Termice - Pagina 60
Tratamente Termice - Pagina 61
Tratamente Termice - Pagina 62
Tratamente Termice - Pagina 63
Tratamente Termice - Pagina 64
Tratamente Termice - Pagina 65
Tratamente Termice - Pagina 66
Tratamente Termice - Pagina 67
Tratamente Termice - Pagina 68
Tratamente Termice - Pagina 69
Tratamente Termice - Pagina 70
Tratamente Termice - Pagina 71
Tratamente Termice - Pagina 72
Tratamente Termice - Pagina 73
Tratamente Termice - Pagina 74
Tratamente Termice - Pagina 75
Tratamente Termice - Pagina 76
Tratamente Termice - Pagina 77
Tratamente Termice - Pagina 78
Tratamente Termice - Pagina 79
Tratamente Termice - Pagina 80
Tratamente Termice - Pagina 81
Tratamente Termice - Pagina 82
Tratamente Termice - Pagina 83
Tratamente Termice - Pagina 84
Tratamente Termice - Pagina 85
Tratamente Termice - Pagina 86
Tratamente Termice - Pagina 87
Tratamente Termice - Pagina 88
Tratamente Termice - Pagina 89
Tratamente Termice - Pagina 90
Tratamente Termice - Pagina 91
Tratamente Termice - Pagina 92
Tratamente Termice - Pagina 93
Tratamente Termice - Pagina 94
Tratamente Termice - Pagina 95
Tratamente Termice - Pagina 96
Tratamente Termice - Pagina 97
Tratamente Termice - Pagina 98
Tratamente Termice - Pagina 99
Tratamente Termice - Pagina 100
Tratamente Termice - Pagina 101
Tratamente Termice - Pagina 102
Tratamente Termice - Pagina 103
Tratamente Termice - Pagina 104
Tratamente Termice - Pagina 105
Tratamente Termice - Pagina 106
Tratamente Termice - Pagina 107
Tratamente Termice - Pagina 108
Tratamente Termice - Pagina 109
Tratamente Termice - Pagina 110
Tratamente Termice - Pagina 111
Tratamente Termice - Pagina 112
Tratamente Termice - Pagina 113
Tratamente Termice - Pagina 114
Tratamente Termice - Pagina 115
Tratamente Termice - Pagina 116
Tratamente Termice - Pagina 117
Tratamente Termice - Pagina 118
Tratamente Termice - Pagina 119
Tratamente Termice - Pagina 120
Tratamente Termice - Pagina 121
Tratamente Termice - Pagina 122
Tratamente Termice - Pagina 123
Tratamente Termice - Pagina 124
Tratamente Termice - Pagina 125
Tratamente Termice - Pagina 126
Tratamente Termice - Pagina 127
Tratamente Termice - Pagina 128
Tratamente Termice - Pagina 129
Tratamente Termice - Pagina 130
Tratamente Termice - Pagina 131
Tratamente Termice - Pagina 132
Tratamente Termice - Pagina 133
Tratamente Termice - Pagina 134
Tratamente Termice - Pagina 135
Tratamente Termice - Pagina 136
Tratamente Termice - Pagina 137
Tratamente Termice - Pagina 138
Tratamente Termice - Pagina 139
Tratamente Termice - Pagina 140

Conținut arhivă zip

 • Curs1.pdf
 • Curs10.pdf
 • Curs11.pdf
 • Curs12.pdf
 • Curs2.pdf
 • Curs3.pdf
 • Curs4.pdf
 • Curs5.pdf
 • Curs6.pdf
 • Curs7.pdf
 • Curs8.pdf
 • Curs9.pdf
 • Introducere.pdf
 • PSM.pdf

Alții au mai descărcat și

Echipamente și instalații de încălzire - cuptor electric tip cameră cu vatră fixă, destinat tratamentelor termice de recoacere a oțelurilor

Tema proiectului: Sa se proiecteze un cuptor electric tip camera cu vatra fixa , destinat tratamentelor termice de recoacere a otelurilor. Date...

Prelucrări prin deformări plastice

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ A PROCESELOR DE DEFORMARE PLASTICĂ 1.1. GENERALITĂŢI Toate corpurile solide au proprietatea de a se deforma sub...

Bazele Teoretice ale Tratamentelor Termice

CAPITOLUL I MEMORIU JUSTIFICATIV Studiul produsului din punct de vedere funcţional şi al proprietăţilor necesare la utilizare Alegerea...

Tratamente Termice

1 DEFINIREA,CLASIFICAREA SI CARACTERIZAREA TRATAMENTELOR TERMICE 1 1 Definirea,rolul si importanta tratamentelor termice Tratamentele termice...

Proiectarea Tehnologiilor de Prelucrări Plastice și Tratamente Termice

1. Studiul produsului din punct de vedere functional si al proprietătilor necesare la utilizare Alegerea materialului din care se execută...

Tratamente Termice

1. Carburarea Metoda de carburare descrisă se poate aplica pe instalaţii de tratament termic în strat fluidizat încălzită cu gaz, unde faza de...

Proiect știința materialelor

Metalurgia Pb – Zn-lui are ca scop asigurarea necesarului de plumb si zinc sub forma de lingouri, în cantitati si la calitatea corespunzatoare,...

Caracteristici ale materialelor inginerești

De fiecare data când se proiecteaza un nou produs specialistii sunt interesati în producerea componentelor cu forme adecvate si proprietati care sa...

Te-ar putea interesa și

Implicațiile funcțional - tehnologice ale tratamentului termic asupra laptelui de consum

INTRODUCERE Până la sfârșitul secolului al XIX-lea laptele a constituit circa 50% din hrana zilnică a poporului român. Date privind primele...

Să se analizeze posibilitatea rentabilizării fluxului tehnologic al piesei de tip fiting în atelierele de tratament termic

CAPITOLUL I STUDIUL TEORETIC PRIVIND INFLUENŢA ELEMENTELOR DE ALIERE ÎN FONTELE MALEABILE 1.1. PREZENTARE GENERALĂ A FONTELOR MALEABILE...

Bazele Teoretice ale Tratamentelor Termice

CAPITOLUL I MEMORIU JUSTIFICATIV Studiul produsului din punct de vedere funcţional şi al proprietăţilor necesare la utilizare Alegerea...

Tratamente termice la carne

INTRODUCERE Dintre toate produsele de origine animală, ce constituie alimente pentru om, carnea se situează pe primul plan, atât datorită...

Proiect Tehnologic - Iaurtul

CAPITOLUL I 1.1 IMPORTANTA LAPTELUI SI A PRODUSELOR LACTATE IN ALIMENTATIA UMANA Pînă la sfîrşitul secolului al XIX-lea laptele şi produsele...

Materiale și Tratamente Termice pentru Sudare

CAP 1 . Stabilirea mărcilor de oţel pentru care se va realiza proiectul . Materialele propuse sunt : K52¬ T15NiCr180 OŢEL PENTRU CAZANE K52¬...

Tratamente Termice

1 DEFINIREA,CLASIFICAREA SI CARACTERIZAREA TRATAMENTELOR TERMICE 1 1 Definirea,rolul si importanta tratamentelor termice Tratamentele termice...

Proiectarea Tehnologiilor de Prelucrări Plastice și Tratamente Termice

1. Studiul produsului din punct de vedere functional si al proprietătilor necesare la utilizare Alegerea materialului din care se execută...

Ai nevoie de altceva?