Toate cursurile din domeniul Stiinte Politice

 • Stiinte politice

  1.1. FIRMA / INSTITUłIA SI ORGANIZAłIA. VIZIUNEA SISTEMICĂ 1.1.1. Firma / Instituția - pentru a putea înțelege de ce este necesar să se aplice metode si tehnici moderne de comunicare si interacțiune în cadrul organizațiilor, trebuie ca în primul rând să se definească cadrul de desfăsurare a activităților, cu distincția necesară între conceptele de firmă si organizație1, în viziune sistemică - firma reuneste aspectele economice si tehnice specifice unei afaceri, anvergura ofertei de...

 • Introducere in stiinta politica

  I. Politica Strauss: politica se deosebeste de celelalte orizonturi prin tot ceea ce tine de domeniul politic. Nu presupune neutralitate. Judecatile de valoare sunt asumate in mod tacit, fara a interpreta. Reflexia asupra domeniului politic presupune judecati de valoare. Weber: politica ne oblige la neutralitate. Separarea cercetatorului de orice viziune etica. Neutralitatea este este singura atitudine acceptata. Sartori: politic pur si politic impur Pur: acel tip de judecata care asuma...

 • Guvernare si institutii politice in Romania

  1. Modul actual de a concepe si de a scrie istorie politica in istoriografia internationala si in istoriografia romaneasca a ultimilor ani Istoria politica a trecut prin mai multe etape ca orice domeniu de activitate intelectuala, fiind cand in fruntea disciplinelor umaniste, cand lasata cumva in umbra si devansata de alte domenii si de alte mode. Pentru istoria politica aceste intervale sunt foarte lungi - practic exista 2 maniere de a concepe istoria politica: o maniera traditionala si o...

 • Conceptul de guvernanta

  Termenul de guvernanţă desemnează procesul de luare a deciziei, precum şi procesul prin care decizia este sau nu implementată, plecând de la premisa sau realitatea că în procesul de decizie sunt implicaţi numeroşi factori, de natură formală şi informală. Factorii de natură formală au caracter de legalitate, acţionează de pe diferite poziţii în funcţie de interese; factorii de natură informală fie sunt de pe poziţie de inegalitate sau la limita legalităţii, creând presiuni spre a fi implicaţi...

 • Politici si Institutii Politice

  TEMA I ŞTIINŢA POLITICĂ. DOMENIU DE DEFINIŢIE. POLITICUL ŞI POLITICA După parcurgerea acestei teme veţi învăţa: 1. Ce înseamnă o analiză ştiinţifică şi care este specificul analizei în ştiinţa politică 2. Ce este politicul şi care este relaţia sa cu politica 3. Ce este o metodă de cercetare şi care sunt metodele de cercetare fundamentale în ştiinţa politică 4. Care este relaţia dintre stat, putere şi politică O ştiinţă presupune existenţa unui domeniu distinct de cercetare şi a unor...

 • Multiculturalism

  I. Introducere. Multiculturalitatea ca stare de fapt În lume trăiesc între 4.000-6.000 de grupuri etnice şi rasiale diferite. În ce priveşte diversitatea limbilor, Ethnologue: Languages of the World indică în ediţia din 2009 un număr de 6.909 de limbi vorbite pe glob. Aceste cifre implică nu doar marea diversitate a lumii ci şi, raportându-ne la cele 193 de state membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, eterogenitatea etno-culturală a fiecărei ţări în parte. Națiunile sunt...

 • NATO

  Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) este o alianta politico-militara de aparare colectiva. Obiectivul principal al NATO este acela de a salvgarda libertatea si securitatea tuturor membrilor sai, facând uz de mijloace politice si militare. Dupa 1945, Europa a fost împartita în mod arbitrar în doua zone, cea de est si cea de vest, separate de ideologii aflate în conflict – comunism si capitalism. Europa de Est a ajuns sub dominatia Uniunii Sovietice. Tarile vestice s-au temut...

 • Banca Mondiala

  I) INTRODUCERE Banca Mondială reprezintă o sursă vitală de asistenţă financiară şi tehnică pentru ţările în curs de dezvoltare la nivel mondial. Nu este o bancă în sensul comun al cuvântului, fiind de fapt constituită prin cooperarea a două instituţii de dezvoltare care cumulează 184 de ţări membre, respectiv Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi Agenţia Internaţională pentru Dezvoltare (AID). Fiecare dintre cele două instituţii joacă un rol diferit, dar misiunea...

 • Drepturile Minoritatilor

  I.Notiunea de minoritate. Definire In dreptul international nu exista o definitie exacta si general acceptata a minoritatii nationale. Nici in cadrul ONU, dupa mai multe decenii de preocupare in acest sens, nu s-a reusit formularea unei definitii. Astfel, la a 47-a sesiune a Comisiei pentru Drepturile Omului a Consiliului Economic si Social ONU din 1991 nu s-a ajuns la o solutie in definirea minoritatilor, recunoscandu-se dificultatea acestui demers. Raportul explicativ al Conventiei-cadru...

 • Securitatea si Problema Pacii si a Razboiului

  Analiza profunda si detaliata a problemei securitatii, nu se poate realize fara o raportare la problema pacii si a securitatii. O asemenea raportare este necesara, caci in functie de raspunderea acestuia se se poate stabili daca lumea contemporana se afla intr-o situatie de stabilirea echilibrului, de securitate sau dimpotriva a conflictelor, tensiunilor locale, zonale, regionale, interne, interstatale sunt in masura sa puna in pericol stabilitatea, echilibrul, pacea. Notiunea de pace este,...

 • An Anti-Entropic Evolutionary Perspective on Human Ends Formation

  Abstract: This study suggests a fundamental different approach to human ends from what prevails nowadays in economic science and it was promoted especially by economists such as Frank Knight, Ludwig von Mises and Lionel Robbins: Economic science has nothing to say about the formation of human ends and it should limit itself to the study of the allocation of means. On the contrary, the anti-entropic perspective on life taken in this study proves that economic science seems to be the only...

 • The Economic Decoding of the Phenomenon of Culture Based on the Antientropic Formation and Ranking of Human Ends

  preferences and rules, in the sense of being unintended or non-designed, that are causal in shaping the characteristic behavior of human collectivities. Consequently, the crux of the economic understanding of culture and its consequences is the unintended or non-designed formation of preferences and rules, which falls under the guidance of the same fundamental causal principle that governs the comprehensive identification and ranking of human ends: It is the objective antientropic formation...

 • Filozofie Politica

  Filosofie politică Curs I: Introducere în filosofia politică În mod evident, în acest prim curs ne vom ocupa de delimitarea orizontului problematic al domeniului, respectiv de determinarea principalelor concepte, probleme şi răspunsuri care au survenit în această tradiție de gândire. Sub aspect metodologic am optat pentru analiza reductivă, mai exact pentru o definiție a filosofiei politice care survine la intersecția dintre cele două domenii care intră şi în componența numelui, i.e....

 • Introducere in Politici Publice

  1. Distincţia public-privat 2. Sectorul public Începem în acest curs cu problema definirii termenilor centrali ai domeniului politicilor publice. Primul dintre aceştia este acela de "public". Îl întâlnim în multe expresii, precum: opinie publică; drept public; sănătate publică; transport public; educaţie publică; datorie publică - dar şi în expresia "politici publice". O politică publică, la nivel intuitiv, priveşte o acţiune în domeniul public - înţeles ca opunându-se...

 • Introducere in Stiintele Politice

  1. Originile domeniului ştiinţelor politice; A. Problema originilor comune ale ştiinţelor socio-umane; istoria disciplinei. B. Specificul abordării politologice în cadrul ştiinţelor sociale – obiectul ştiinţei politice. C. Raportul ştiinţei politice cu celelalte domenii socio-umane – istoria, dreptul, sociologia, economia. Ştiinţe politice vs Ştiinţă politică. A. Marea majoritate a manualelor de ştiinţe politice pornesc prin a afirma rădăcinile străvechi ale domeniului, fixând...

Pagina 1 din 22