Toate cursurile din domeniul Stiinte Politice

 • Istoria si Teoria Relatiilor Internationale

  1. Decretul despre pace şi bazele conceptuale ale politicii externe sovietice. De la început, o dată cu „Decretul asupra păcii", regi¬mul bolşevic a revoluţionat codul şi regulile relaţiilor internaţionale. După terminarea războiului civil şi a intervenţiei străine, Marile Puteri, luând act de vitalitatea noului regim, iar bolşevicii trecând pe al doilea plan ideea unei revoluţii mondiale, URSS a „normalizat" progresiv relaţiile internaţionale şi a reintegrat comunitatea...

 • Politici Europene in Alimentatie Publica si Agroturism

  1. Conţinutul şi grupurile ţintă ale politicii agroalimentare Prin „Politică agrară” se inţelege grupul tuturor măsurilor realizate de stat în scopul organizării gestionării agriculturii, pieţelor agricole şi a celor agro-alimentare (agribusiness) pe baza obiectivelor definite pentru aceste sectoare. În rândul acestora, joacă un rol din ce în ce mai important dezvoltarea zonelor rurale şi efectele agriculturii asupra mediului înconjurător. Instrumentele politicii agroalimentare se împart...

 • Institutii si Mecanisme Comunitare

  Capitolul 1 – Repere în construcţia europeană 1.1. Premisele apariţiei Uniunii Europene Din cele mai vechi timpuri societăţile din spaţiul geografic european au evoluat nu doar în sensul constituirii şi consolidării statelor, ci şi în vederea stabilirii unor relaţii de solidaritate, colaborare şi cooperare între acestea, ideea de unitate a Europei este considerată ca fiind foarte veche. Un prim exemplu de organizare politică apare în lumea vechii Elade, unde statele-cetăţi greceşti au...

 • Teoria Alegerii Rationale

  Nţiuni şi concepteI : Politic,politică, politici, politice, s.f., adj. . 1. s.f : Ştiinţa şi practica de guvernare a unui stat; sferă de activitate social-istorică ce cuprinde relaţiile, orientărileşi manifestările care apar între partide, între categoriişi grupuri sociale, între popoare etc. în legătură cu promovarea intereselor lor, în lupta pentru putere etc.; orientare, activitate, acţiune a unui partid, a unor grupuri sociale, a puterii de stat etc. în domeniul conducerii treburilor...

 • Institutii si Integrare EU

  curs no 2 Scopul si finalitatile cursului - Scopul Cursului: - Cunoasterea cadrului institutional al UE - In urma parcurgerii acestui curs, studentii vor putea: - Sa cunoasca aspecte generale privind modul de functionare si de decizie al principalelor institutii EU Ce este UE? Conf. univ. Gina Fintineru este un stat federal (precum USA)? este o organizatie interguvernamentala (precum ONU)? Sau un exemplu unic de organizatie supranationala? • Tarile membre raman natiuni...

 • Analiza Electorala

  1. Formarea mesajului şi transmiterea lui. În transmiterea informaţiei un element esenţial este mesajul pe care acesta îl va transmite către cetăţeni. Informaţia politică are o serie de caracteristici, unele favorabile asimilării ei de către cetăţeni, altele care acţionează dimpotrivă, şi de aceea este foarte important ca politicianul să cunoască foarte bine atât problematica politică, cât şi modul în care se transmite o informaţie, un mesaj. Pentru ca un mesaj să fie receptat şi asimilat...

 • Organisme si Organizatii Internationale

  Secolul XX a marcat o adevărată explozie la nivelul organizaţiilor internaţionale. Desigur, în prim plan s-au situat cele cu caracter politic, consemnându-se trecerea de la sistemul alianţelor politico-militare la cel al unor organisme multi-statale ori supra-statale. Pe lângă acestea se vor remarca organizaţii cu caracter tehnic, ştiinţific ori de altă natură, menite să coordoneze eforturile omenirii spre progres. Rostul acestor rânduri este doar acela de punere în temă; despre Organizaţia...

 • Evolutia in Timp a Hartii Politice

  Totalitatea statelor dependente si a teritoriilor independente compun harta politica,aceasta avand un caracter istoric datorita modificarilor survenite in timp. Modificarea hartii politice a avut loc in mai multe etape sau perioade istorice: Harta politica in antichitate Prima harta plitica a fost realizata in mileniile IV-II i.Chr cand primele state au capatat forma si configuratie. Statele noi-formate s-au asezat pe vaile fluviilor,astfel devenind facila agricultura si cresterea...

 • Parlamentul Romaniei

  Organizarea Parlamentului României Validarea mandatelor de deputat şi senator Cele două camere nou alese se întrunesc la convocarea preşedintelui României în cel mult douăzeci de zile de la alegeri. Convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului se face prin decret prezidenţial. Până la constituirea organismelor de conducere a camerelor (biroul permanent) lucrarile acestora sunt prezidate de cel mai în vârstă deputat respectiv senator asistat de patru secretari desemnaţi dintre cei mai tineri...

 • Regimuri Politice

  Regimuri politice 1. Conceptul de regim politic În calitate de concept descritiv, regimul politic desemnează formele şi instituţiile puterii politice, dispunerea, distribuţia şi reglementarea lor 1) într-o societate dată şi un anumit timp istoric. În majoritatea limbilor europene, termenul regim este originat în verbul latin regere - a conduce, a cârmui, a guverna, verb din care decurgea şi substantivul regnum - domnie, putere, conducere. Originea termenului, aria şi durata răspândirii lui...

 • Introducere in Stiinte Politice

  Tema nr. 1 OBIECTIVUL DE STUDIU AL ŞTINTEI POLITICE. RELAŢIILE STIINŢEI POLITICE CU CELELALTE ŞTIINŢE 1. 1. Definiţia ştiinţei politice Politologia reprezintă una dintre cele mai vechi ştiinte despre societate, apariţia şi dezvoltarea ei fiind strâns legate de afirmarea politicului ca sistem şi, îndeosebi, a statului. Însăşi denumirea de ,,Politologie” provine de la două cuvinte greceşti: „polis” - care înseamna stat, cetate, şi „logos” – ştiinţă, semnificând ştiinţa despre stat, despre...

 • Integrare Europeana

  Tema 1. Accepţiuni introductive şi scurt istoric al integrării 1. Noţiuni definitorii ale conceptului de integrare 2. Forme ale integrării 3. Scurt istoric al fenomenului integrării regionale 4. Logica integrării regionale 1. Noţiuni definitorii ale conceptului de integrare Există mai multe nivele de integrare, diferite posibilităţi de clasificare şi chiar diferite definiţii ale integrării. În sensul cel mai general, integrarea se referă la unificarea unui număr de unităţi independente...

 • Stiinte Politice

  Chapitre I. histoire et règles méthodologiques : 4 éléments expliquant le développement des sciences sociales : 1) La révolution industrielle : change le monde et son approche, sa compréhension - modifie les réflexions sur les sociétés humaines 2) L’individualisme : l’individu = être dépendant ≠ soumis au roi de droit divin, religion - l’individu observe la société comme une « chose » - Nécessité d’un projet créateur : l’intellectuel veut se réaliser 3) Scientisme : explication...

 • Marile Puteri

  Marile puteri Vorbind despre marile puteri (supraputeri), înţelegem următoarele: - există două sau mai multe puteri comparabile ca poziţie: ex. modelul bipolar al sistemului internaţional după 1945 – Uniunea Sovietică și Statele Unite; - membrii acestui club (al marilor puteri) se află în prima linie în ceea ce priveşte puterea militară: nici o ţară nu poate ajunge în linia întâi din punct de vedere militar politic fără a face paşii necesari pentru a ajunge acolo şi din punct de vedere...

 • Local Government in the United States

  The great political principles which govern the contemporary American society, undoubtedly have the state as the basis of their origin and source of development The states which compose the American Union nowadays, all present the same characteristics as far as regards the aspect of their institutions. Their political or administrative existence is organized on three levels: local governemet, state government and the federal government. Local government in the United States is generally...

Pagina 4 din 23